slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
?????????????????????????????? PowerPoint Presentation
Download Presentation
??????????????????????????????

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

?????????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 179 Views
 • Uploaded on

การพยาบาลผู้มีบุคลิกภาพแปรปรวน. อ.อัศวินี นามะกันคำ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช. บุคลิกภาพ. แบบแผนและลักษณะจำเพาะของแต่ละบุคคล ประกอบด้วยความรู้สึกนึกคิด การรับรู้ และพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลนั้นเป็นไปในชีวิตประจำวัน. บุคลิกภาพผิดปกติ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????????????????????????' - elias


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การพยาบาลผู้มีบุคลิกภาพแปรปรวนการพยาบาลผู้มีบุคลิกภาพแปรปรวน

อ.อัศวินี นามะกันคำ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช

slide2
บุคลิกภาพ
 • แบบแผนและลักษณะจำเพาะของแต่ละบุคคล ประกอบด้วยความรู้สึกนึกคิด การรับรู้ และพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลนั้นเป็นไปในชีวิตประจำวัน
slide3
บุคลิกภาพผิดปกติ
 • บุคคลมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอย่างชัดเจนจากพฤติกรรมปกติในสังคมวัฒนธรรมของบุคคลนั้น
 • พฤติกรรมมีลักษณะไม่ยืดหยุ่นและ มีการปรับตัวไม่หมาะสม ทำให้เกิดความบกพร่องในหน้าที่การงาน หรือปัญหาสัมพันธภาพกับผู้อื่น มักมีความรู้ความเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมคลาดเคลื่อนจากความจริง
odd or eccentric personality disorders
Odd or Eccentric Personality Disorders
 • Paranoid Personality Disorder
 • Schizoid Personality Disorder
 • Schizotypal Personality Disorder
dramatic emotional or erratic
Dramatic, Emotional or Erratic
 • Histrionic Personality Disorder
 • Narcissistic Personality Disorder
 • Antisocial Personality Disorder
 • Borderline Personality Disorder
fear and anxiety
Fear and Anxiety
 • Avoidant Personality Disorder
 • Dependent Personality Disorder
 • Obsessive- Compulsive Personality Disorder
 • Passive-aggressive Personality Disorder
slide7

Assessment

Paraniod

 • การรับรู้ : รับรู้ว่าบุคคลไม่ซื่อสัตย์ หลอกลวง รับรู้เหตุการณ์ต่างๆ รุนแรงเกินความเป็นจริง
 • ความคิด : มีความคิดหวาดระแวงสงสัยในบุคคลและสิ่งแวดล้อม หลงผิดคิดว่าตนเองถูกปองร้าย
 • อารมณ์:แสดงออกโดยการระแวดระวัง รอบคอบ ไม่ไว้ใจ อารมณ์ไม่มั่นคง
 • พฤติกรรม : ระมัดระวังตัวมาก เตรียมพร้อมกับการถูกคุกคาม
slide8

Schizoid

 • การรับรู้ :ขาดความสามารถในการเลือก ให้ความสนใจ แยกแยะ และการพิจารณาเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ
 • ความคิด :มีความสามารถพิเศษในการแก้ปัญหาเครื่องจักร คณิตศาสตร์ สนใจงานที่ทำคนเดียว ไม่ติดต่อกับคน
 • อารมณ์ :แบบอ้างว้าง เข้มงวดจริงจัง เครียดไม่สมเหตุผล
 • พฤติกรรม :ท่าทีเฉยเมย สีหน้าไร้อารมณ์ เซื่องซึม โดดเดี่ยว แยกตัวออกจากสังคม ไม่ค่อยพูด มักอยู่คนเดียวเงียบๆ
slide9

Schizotypal

 • การรับรู้:รับรู้แปลกๆเกี่ยวกับชีวิตของตนเองและบุคคลอื่นเกิดจากความเชื่อในอำนาจวิเศษ หรือประสาทสัมผัสที่หก
 • ความคิด:เนื้อหาความคิดมักเป็นเรื่องโชคลาง ผี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อแปลกๆมักไม่ตรงกับความเชื่อของสังคมและวัฒนธรรม
 • อารมณ์ :มักมีอารมณ์ซึมเศร้า วิจกกังวล ขี้สงสัย อารมณ์ไม่สมเหตุผล
 • พฤติกรรม : ขาดทักษะทางสังคม พูดคลุมเครือ วกวน ใช้คำอุปมาอุปมัย เนื่อหาที่พูดเป็นเรื่องที่ตนคลั่งไคล้
slide10

Histrionic

 • การรับรู้:จินตนาการแต่งเรื่องขึ้นเอง ชอบของแปลกใหม่ เบื่อง่าย ผิวเผิน ไม่สามารถจัดการความเป็นจริงหรือรายละเอียดของสถานการณ์ได้
 • ความคิด: ขาดความตั้งใจในการทำงาน ความละเอียดรอบคอบ และการพินิจพิเคราะห์ ให้ความสนใจหรือประทับใจมากกว่าความจริง
 • อารมณ์: อารมณ์ไม่มั่นคง อ่อนไหวง่าย
 • พฤติกรรม: พูดเรื่องเกินจริง ท่าทางเหมือนแสดงละคร ควบคุมบุคคลอื่น เรียกร้องความสนใจและพึ่งพาผู้อื่น
slide11

Narcissistic

 • การรับรู้:รับรู้ว่าตนเองมีความสำคัญหรือพิเศษกว่าใคร ประเมินความสามารถ ความสำเร็จ และความล้มเหลวของตนเองเกินจริง
 • ความคิด:เพ้อฝัน ฟุ้งซ่าน คิดถึงความสำเร็จและความเพรียบพร้อมสมบูรณ์เนื่องจากเชื่อว่าตนพิเศษและดีที่สุดในสังคม
 • อารมณ์: เรียกร้องความสนใจ ต้องการความรัก การสรรเสริญ ไม่สามารถทนต่อการวิพากวิจารณ์หรือการถูกปฏิเสธได้
 • พฤติกรรม:ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง เห็นแก่ตัว ไม่เห็นใจและไม่สนใจความต้องการของผู้อื่น จะติดต่อสัมพันธ์เมื่อต้องการความช่วยเหลือ
slide12

Antisocial

 • การรับรู้ :รับรู้ว่าโลกและบุคคลอื่นเป็นศัตรู อันตราย และไม่มีใครเข้าใจ รู้สึกถูกคุกคามตลอดเวลา
 • ความคิด:เชื่อว่าสิ่งที่ตนเองทำถูกต้องเสมอ คิดว่ามนุษย์มีความชั่วร้ายจึงต่อต้านบุคคลอื่นและสังคม มีความคิดคับแคบ ฉลาดแกมโกง
 • อารมณ์ :ไม่ไว้วางใจ มองว่าถูกหลอกลวง ถูกคุกคาม วิตกกังวลเมื่อไม่จัดการกับสถานการณ์ได้
 • พฤติกรรม: บุคคลมักโยนความผิดให้ผู้อื่นท่าทางเย็นชา กระด้าง ไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่น และจะไม่แสดงออกถึงท่าทีที่อบอุ่นและเข้าใจบุคคลอื่น แสวงหาสิ่งที่ตื่นเต้นและเป็นอันตราย ก้าวร้าว
slide13

Borderline

 • การรับรู้: รับรู้แบบสุดขั้ว ดี-เลว “splitting” รับรู้บิดเบือนจากความจริง และมักไม่เข้าใจผู้อื่น สับสนไม่แน่ใจตนเอง
 • ความคิด: สูญเสียความสามารถในการคิด ขาดการตระหนักรู้ด้วยตนเอง ไม่สามารถเรียนรู้จากสิ่งผิดพลาดที่ผ่านมา
 • อารมณ์: เปลี่ยนแปลงง่าย ไม่มั่นคง โกรธ เหงา ซึมเศร้า ไร้อารมณ์ อ่อนแอ มองคุณค่าตนเองต่ำ กลัวการถูกทอดทิ้ง
 • พฤติกรรม: คล้ายแสดงละคร การพูดจะแสดงการตำหนิตนเอง เรียกร้อง เจ้ากี้เจ้าการ
slide14

Avoidant

 • การรับรู้: รับรู้ว่าตนเองถูกปฏิเสธจากบุคคลและสังคม
 • ความคิด: วิตกกังวลอย่างมากกับการถูกปฏิเสธและรู้สึกว่าตนเองต่ำต้อย อยากเข้าสังคมแต่ไม่กล้า
 • อารมณ์: อาย ไวต่อการถูกวิพากษ์และถูกปฏิเสธ วิตกกังวล คับข้องใจ และโกรธง่าย
 • พฤติกรรม : แยกตัว ต้องการสร้างสัมพันธภาพแต่ไม่กล้า พยายามทำตนเป็นที่โปรดปรานหรือมีพฤติกรรมแสดงการประจบเพื่อหนีการถูกตำหนิ หลีกเลี่ยงการทำงานกับคนจำนวนมาก
slide15

Dependent

 • การรับรู้: ตนเองไม่สามารถดูแลตนเองได้ ต้องมีบุคคลอื่นคอยช่วย ต้องการคำแนะนำและการดูแลในการทำกิจกรรม
 • ความคิด: ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่สามารถตัดสินใจทำสิ่งต่างๆได้ ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือ ขาดความสามารถในการคิด การตัดสินใจ
 • อารมณ์: กลัวการถูกทอดทิ้งอย่างมาก วิตกกังวลเมื่อต้องช่วยเหลือตนเอง กระวนกระวายใจ สิ้นหวัง ขาดความเชื่อมั่น
 • พฤติกรรม: สมยอม ชอบให้ผู้อื่นรับผิดชอบชีวิตตนเอง ไม่กล้าแสดงความขัดแย้งกับผู้อื่น
slide16

Obsessive-Compulsive

 • การรับรู้: รู้ว่าตนทำอะไรแต่บอกไม่ได้ว่าเพราะอะไรถึงทำ มักยึดติดกับกฏระเบียบเล็กๆน้อยๆ สนใจในรายละเอียดแต่มองข้ามจุดสำคัญ
 • ความคิด: ไม่ยืดหยุ่น ยึดติดกับกฏระเบียบ ค่านิยม ศีลธรรม
 • อารมณ์: วิตกกังวลที่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตน
 • พฤติกรรม: ดื้อ ไม่ยืดหยุ่น รอบคอบ เรียบร้อย สะอาด ไม่รู้จักการให้และการรับ ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง เรียกร้อง
slide17

Assessment

 • ด้านร่างกาย
  • การนอนหลับ การรับประทานอาหาร เรื่องเกี่ยวกับเพศ
 • ด้านจิตใจ อารมณ์ ความคิด
  • ประเมินระดับความซึมเศร้า ความวิตกกังวล ความเครียด ความคิดและความรู้สึกต่อตนเองและผู้อื่น วิธีการแก้ปัญหา
 • ด้านสังคม พฤติกรรม
  • สัมพันธภาพระหว่างบุคคล การทำหน้าที่และบทบาท การแสดงออกทางพฤติกรรม
slide18

Assessment

 • เครื่องมือในการทดสอบบุคลิกภาพ
  • MMPI
  • 16PF
  • DAP (Draw-a-person test)
  • HTP (House-Tree-Person)
  • CAT or TAT
  • SCT
slide19

Assessment

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 • ตรวจระดับ androgen(ผู้ที่ก้าวร้าวระดับฮอร์โมนสูง
 • ตรวจระดับ dopamine,serotonin (ผู้ที่ซึมเศร้า พยายามฆ่าตัวตาย จะมีสารสื่อประสาทกลุ่มนี้ต่ำ)
 • การเปลี่ยนแปลงของประจุไฟฟ้า โดยตรวจ E.E.G.(antisocial,borderlineพบคลื่นสมองผิดปกติแบบ low frequency theta waves)
slide20

Nursing Problem

 • ด้านร่างกาย
  • แบบแผนการนอนหลับเปลี่ยนแปลงเป็น insomnia
  • เส่ยงต่อภาวะขาดสารอาหารเนื่องจากหมกมุ่นกับเรื่อง...
  • ขาดความสามารถในการควบคุมการแสดงออกทางเพศ
 • ด้านจิตใจ อารมณ์ ความคิด
  • วิตกกังวลระดับ...... กลัวในเรื่อง...... โกรธระดับ....
  • การแสดงออกทางอารมณ์ไม่เหมาะสม
slide21

Nursing Problem

 • ด้านจิตใจ อารมณ์ ความคิด (ต่อ)
  • รับรู้เกี่ยวกับตนเองไม่ตรงความเป็นจริง
  • ความสำนึกในคุณค่าของตนเองต่ำ
  • วิธีการเผชิญความเครียด/ ปัญหาไม่เหมาะสม
slide22

Nursing Problem

 • ด้านสังคมและพฤติกรรม
  • บกพร่องในการทำหน้าที่ทางสังคม
  • บกพร่องในการสร้างสัมพันธภาพ
  • มีพฤติกรรมพึ่งพาบุคคลอื่นมากเกินความจำเป็น
  • เสี่ยงต่อการทำร้ายตนเอง
  • เสี่ยงต่อการทำร้ายบุคคลอื่น
slide23
เป้าหมายการพยาบาล/การช่วยเหลือเป้าหมายการพยาบาล/การช่วยเหลือ

ช่วยให้ผู้มีปัญหาบุคลิกภาพแปรปรวนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพ สามารถจัดการกับอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตนเองได้โดยไม่รบกวนหรือเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น

slide24

การพยาบาล/การช่วยเหลือการพยาบาล/การช่วยเหลือ

 • การป้องกัน การเลี้ยงดูในวัยเด็ก บุคลิกภาพผู้เลี้ยงดู
 • การรักษา + ช่วยเหลือ
  • ตามปัญหาที่เกิด
  • ตามสาเหตุของปัญหา
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพ
  • ฝึกทักษะชีวิต : การกล้าแสดงออก การป้องกันและการผ่อนคลายความเครียดหรือความวิตกกังวล ทักษะการแก้ปัญหา การจัดการความโกรธ การเตือนหรือการทำสัญญากับตัวเอง
slide25

self monitoring

 • สังเกตตัวเอง
 • บันทึกพฤติกรรมของตนเอง

self contracting

 • ทำสัญญาเป็นรูปธรรม โดย
 • กำหนดพฤติกรรมเป้าหมายที่ชัดเจน
 • บอกสิ่งที่ต้องกระทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • บอกถึงแรงเสริมเมื่อบรรลุเป้าหมาย และการลงโทษตนเองเมื่อทำตามสัญญาไม่ได้หรือไม่ทำ
 • สัญญานั้นควรเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ได้
slide26

FOR YOU...

 • ผู้ที่มีปัญหาบุคลิกภาพแปรปรวนมักมีความบกพร่องทางการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพและทักษะทางสังคม ผู้ใกล้ชิดควรมีความเข้าใจ ให้ความสนใจในพฤติกรรมที่ผิดปกติต่างๆ เน้นการประคับประคองและการขอความช่วยเหลือจากผู้ที่สามารถให้ความช่วยเหลือในการปรับพฤติกรรมที่รบกวนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยและผู้อื่น