zapylenie powietrza w gminie raba wy na n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zapylenie Powietrza w Gminie Raba Wyżna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zapylenie Powietrza w Gminie Raba Wyżna

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18
eliana-morin

Zapylenie Powietrza w Gminie Raba Wyżna - PowerPoint PPT Presentation

117 Views
Download Presentation
Zapylenie Powietrza w Gminie Raba Wyżna
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zapylenie Powietrza w Gminie Raba Wyżna Prezentacja wyników zapylenia opracowana przez Szpurnóg Karola-Sekcja Informatyczna

 2. Spis treści • Źródła pyłu, • Wielkość pyłu, • Zapylenie a zdrowie człowieka, • Najczęściej występujące schorzenia, • Jak wygląda pyłek? • Zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza, • Zapylenie powietrza w naszej gminie, • Wyniki z wykresami, • Wnioski z przeprowadzonych badań,

 3. Źródła pyłu • 3,5mld ton soli rocznie uwalnia się znad oceanów, • 1-3mld ton pustynnego pyłu rocznie ulatuje w powietrze, • 1mld ton chemikaliów organicznych wydzielają rocznie rośliny, • 20-30mln ton związków siarki unosi się z planktonu, wulkanów i bagien, • 6mln ton czarnej sadzy rocznie emitują płonące trawy i drzewa, • Góry ulegają erozji i kruszą się pod lodowcami pył, które unosi wiatr, • W powietrzu unoszą się: wirusy, grzyby, okrzemki, pyły kwiatowe, włókna, części gnijących liści, łuski, kawałki nabłonka skórnego,

 4. Wielkość pyłu • Wielkość pyłu to najprawdopodobniej 10mikronów, • Śmierć lub przewlekłe choroby wywołują pyłki poniżej 3mikronów, • Przykłady pyłków: • Pyły pestycydów-od 0,5 do 10mikronów, • Wirusy-setne części mikrona, • Cząstki dymu tytoniowego-0,5mikrona,

 5. Zapylenie, a zdrowie człowieka • Przy każdym wdechu wnika do organizmu setki tysięcy wirujących pyłków w powietrzu, • Od jamy nosowej przenikają przez: przełyk>oskrzela>oskrzelki aż wreszcie docierają do naszych płuc, • Przy stosunkowo niskim stopni zapylenia organizm toleruje pyłki -” broni się ”, • Problem pojawia się wtedy gdy nasz organizm zawodzi -” nie broni się ”…

 6. Choroby wywoływane przez pyłki: • Uczulenie na roztocza, • Miażdżyca, • Alergie, • Pylica płuc, • Krzemica płuc, • Przewlekłe zapalenie oskrzeli, • Nowotwory złośliwe układu oddechowego, • Rozedma płuc, • Arytmia, • Nadciśnienie,

 7. Jak wygląda pyłek?

 8. Zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza • Modernizacja starych fabryk przemysłowych, • Ograniczanie strat energii w przemyśle, • Likwidacja małych kotłowni węglowych, • Ograniczanie wydzielania dwutlenku węgla do atmosfery, • Poszukiwanie innych źródeł energii, • Spalanie oczyszczonego węgla, • Strefy ochronne, • Odpylanie,

 9. Zapylenie powietrza w naszej gminie, w dniach od 6.11.2009 do 20.11.2009 na terenie domów mieszkalnych w Sieniawie, rabie wyżnej i rokicinach podhalańskich.

 10. Wykresy z naszymi wynikami

 11. Wyciągnijmy wnioski z przeprowadzonych badań • Wnioski: • Największe zapylenie wg miejscowości jest w Rabie Wyżnej, • Najmniejsze zapylenie wg miejscowości jest w Sieniawie, • Największe zapylenie wg pomieszczeń jest na schodach, • Najmniejsze zapylenie wg pomieszczeń jest w kotłowni,

 12. Dziękuję za uwagę