slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA PowerPoint Presentation
Download Presentation
KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 224 Views
 • Uploaded on

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA. 7. ročník. KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA. Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: Kolektiv autorů: DĚJEPIS – Středověk a počátky novověku pro 7. ročník. Nová škola 2008.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA' - eliana-morin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová

Použitá literatura: Kolektiv autorů: DĚJEPIS – Středověk a počátky novověku pro 7. ročník.

Nová škola 2008.

Válková, V.: DĚJEPIS 7 – středověk a raný novověk pro základní školy.

SPN Praha 2007.

Válková, V. – Popelka, M.: DĚJEPIS 1 PRO GYMNÁZIA STŘEDNÍ ŠKOLY

PRAVĚK A STAROVĚK, SPN Praha 2001.

Kolektiv autorů: Literatura pro 1. ročník středních škol. DIDAKTIS 2008.

Chisholmová, J. – Millardová, A.: STAROVĚKÉ CIVILIZACE.

Nakladatelství Václav Svojtka 1998.

www.google.cz

slide3

Pojďte se s námi nyní ponořit do

krás, jež po sobě zanechala jedna z nejvyspělejších civilizací všech dob.

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

kultura starov k ho ma
KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA
 • Architektura
 • čerpá inspiraci z Řecka (sloupy), ale nemálo převzala i od Etrusků
 • (od nich se Římané naučili používat klenbu a oblouk, prvky
 • v řeckém prostředí málo uplatňované)
 • zájem o architekturu byl spíše praktický - lázně, amfiteátry,
 • akvadukty, mosty, divadla apod.

ŘÍMSKÉ CHRÁMY

 • velice přesné kopírování architektury řeckých chrámů

Řada sloupů kolem chrámu

byla převzata od Řeků.

Dórské sloupy se téměř

neužívaly, mnohem oblíbenější

byly sloupy ionské a korintské.

Chrám byl vyvýšen nad povrchem,

aby vypadal monumentálněji.

K hlavnímu vchodu vedlo schodiště.

kultura starov k ho ma1
KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

Nejobdivuhodnějším římským chrámem je Panteon – chrám zasvěcený všem bohům.

Má kruhový půdorys a je zaklenut jedinou dochovanou antickou kupolí.

Panteon byl postaven ve 30. letech

př.n.l. Augustovým zetěm Agrippou.

kultura starov k ho ma2
KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

AMFITEÁTR

 • nový typ stavby pro zápasy a gladiátorské hry

V amfiteátrech byla sedadla umístěna ze všech stran kolem oválného prostoru uprostřed – arény.

Bohatí občané měli nejlepší místa v přízemí. Chudší lidé seděli ve vyšších patrech.

Největším amfiteátrem je Colosseum v Římě.

kultura starov k ho ma4
KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

TRIUMFÁLNÍ OBLOUKY

 • stavby pro Římany typické
 • vybudované většinou na oslavu vítězství
 • po celém impériu jich existovalo několik set, zachováno něco přes sto
 • nejznámější: Constantinův (stojí v Říme poblíž Colossea)

Konstantinův triumfální oblouk

kultura starov k ho ma5
KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

VEŘEJNÉ LÁZNĚ

 • téměř nezbytnost pro římská města

Za císařství se lázně zvětšovaly. Staly se obrovskými středisky, kde trávilo chvíle odpočinku tisíce lidí. Z dochovaných zbytků římských lázní víme, že to byly velkolepé budovy s komplikovanými rozvody vody a tepla.

 • složité komplexy
 • oddělená mužská část a ženská
 • šatny, bazény, sauny, ve větších lázních také knihovny a čítárny
kultura starov k ho ma6
KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

DIVADLO

Od doby, kdy Římané přišli do styku s řeckým divadlem si jej velice oblíbili.

Římská divadla vycházela z řeckého vzoru téměř beze změny.

UŽITKOVÉ STAVBY

vodovody (akvadukty)

 • vedly většinou pod zemí
 • vznikaly však i v podobě velkých arkádovitých staveb s několika patry
 • současně plnily funkci mostů

silnice

 • stavěny tak důkladně, že některé plní svůj účel dodnes

Jeden z největších starořímských akvaduktů - Pont du Gard

se nachází ve Francii.

kultura starov k ho ma7
KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

INSULAE

SOUKROMÉ MĚSTSKÉ DOMY

Průřez římským činžovním domem insulou.V přízemí byly obvykle dílny a obchody. Čím vyšší patro, tím skromnější byt.

Zatímco většina římských obyvatel bydlela v insulách, bohatí Římané obývali velké luxusní domy, zvané "domus" (z tohoto slova vzniklo české slovo "dům"). Na snímku průřez jedním z nich - jedničkou je označeno atrium, dvojkou zahrada a trojkou ložnice. Můžete také vidět kuchyň a jídelnu.

DOMUS

kultura starov k ho ma8
KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA
 • Malířství
 • dávalo přednost nástěnným malbám (fresky)
 • oblíbené byly také mozaiky
 • nástěnnými malbami a mozaikami na zdech či na podlaze byly zdobeny jak veřejné budovy,

tak i soukromá obydlí

 • malířství plnilo především funkci dekorativní

Dívka na této fresce

je známá jako „Básnířka“.

Jednou z nejkrásnějších římských

nástěnných mozaik je mozaika

z Herculanea, z domu Neptuna

a Amfitrity. Obě božstva jsou

na mozaice zobrazena.

kultura starov k ho ma9
KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA
 • Sochařství
 • podobné řeckému, neboť v Římě působila řada řeckých sochařů
 • vznikají kopie děl slavných řeckých sochařů
 • portréty- většinou přesné držení skutečnosti, žádná idealizace
 • historické reliéfy – uplatňovány zejména na výzdobě vítězných oblouků (výjevy z vojenských tažení apod.)
zn m msk pam tky
Známé římské památky
 • Forum Romanum
 • centrum politického
 • hospodářského a spo-
 • lečenského dění Říma.
zn m msk pam tky2
Známé římské památky

Stoka cloaca maxima

kultura starov k ho ma10
KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA
 • Náboženství
 • V nejstarším období - představy o božské síle oživující v daném okamžiku každý předmět i děj - numen
 • polyteistické
 • přejímání bohů od jiných skupin obyvatel a národů
 • uctívání bohů v domácnostech - Penáti – ochránci příbytků

- Lárové – ovládají celou domácnost

- Génius – ochránce života muže

- Iuno – ochránkyně života ženy

oficiální náboženství - božstva uctívaná při veřejných slavnostech

kultura starov k ho ma11
KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA
 • Římští bohové (v závorkách uváděn řecký ekvivalent)

Jupiter ( Zeus – král bohů, bůh bouře a blesku) Juno(Héra – bohyně žen

a zrození)

Vesta ( Hestia – bohyně domácího krbu)

Ceres (Demeter – bohyně zemědělství)

Neptun (Poseidon – bůh moře)

Vulkán (Hefaistos – bůh řemesel a kovářů)

Mars (Ares – bůh války)

Minerva ( Athéna – bohyně řemesel a války)

Merkur (Hermes – bůh obchodu a krádeže, Jupiterův zpravodaj)

Diana (Artemis – bohyně měsíce a lovu)

Venuše (Afrodite – bohyně lásky a krásy)

Bakchus ( Dionýsos – bůh vína)

Apollon (Apollon – bůh slunce, hudby, zdraví a věštby)

kultura starov k ho ma12
KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA
 • Náboženství a bohové na území Římské říše
 • Římští bohové – Jupiter, Juno, Minerva,…
 • Bohové uctívaní v orientu – Isis, Kybelé, Mitra
 • Židovské náboženství - Jahve
 • Křesťanské náboženství – syn Boží
kultura starov k ho ma13
KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA
 • Vzdělanost
 • Triviální školy – (od 7 – 12 let) – čtení, psaní,počítání
 • Gramatické školy (12 – 16 let) – přibyla výuka zeměpisu, dějepisu, astronomie + počátky řečnictví
 • od 16 let – možnost studovat v Athénách, Alexandrii, Milétu, na ostrově Rhodos – řečnictví, filozofie, práva
 • Poznámka : vzdělání si mohly dopřát pouze děti ze zámožných rodin
kultura starov k ho ma14
KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA
 • Vzdělanost a umění

Rozvoj vzdělanosti a vědy – v 1. a 2.stol.n.l.

Největší literární díla

římských dějin

Knihovny, školy,

právo,

řečnictví, filozofie

Vědy, technika,

spisy o výrobě

Práce o technických stavbách

O zemědělství

Zeměpis

Lékařství

Právo

Vergilius

Ovidius

Horatius

Titus Lavius

Tacitus

Seneca

Athanaeum

Právnické spisy

kultura starov k ho ma15
KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA
 • Největší básníci a spisovatelé římských dějin
 • Vergilius – epos Aeneis
 • Ovidius – milostná lyrika
 • Horatius – satira
 • Titus Livius – vylíčení dějin

Říma

Stříbrný věk

Doba Augustova

Zlatý věk literatury

 • Petronius – 16 knih Satir
 • Seneca – filozof
kultura starov k ho ma16
KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA
 • Co odkázala Evropě římská věda
 • Historie – Josephus Flavius – Dějiny židovské války

- Tacitus – historická próza

- Plinius – dopisy – např. o výbuchu Vesuvu

 • Zeměpis – Klaudios Ptolemaios – mapa tehdy známého světa
 • Lékařství – Galénos – spisy opřené o pozorování
 • Architektura – Vitrius – Plánování měst
 • Další přírodní vědy – 1. spis o arytmetice

- 28 knih o alchymii napsaných v Alexandrii

kultura starov k ho ma17
KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA
 • Drama
 • Tragédie – řecké náměty – Caesar, Augustus
 • Komedie – náměty z běžného života

- Plautus

- Publius Terentius Afer

pou it materi ly
Použité materiály
 • Dějepis pro gymnázia a střední školy 1 – PRAVĚK A STAROVĚK

(M. Popelka, V. Válková)

 • Starověké civilizace, školní encyklopedie
 • Literatura pro 1. ročník středních škol
 • www. google .cz
slide26

Téma: Kultura starověkého Říma – 6.ročník

Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř.

Windows XP Professional

SMART Notebook

Zoner - České kliparty 1, 2, 3

Autor: Mgr. Věra Sýkorová

ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)