Rolf v olsen ekva ils uio sluttkonferanse for evalueringen av kunnskapsl ftet 31 oktober
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Rolf V. Olsen (EKVA/ILS/UiO) Sluttkonferanse for evalueringen av Kunnskapsløftet 31. oktober. Syntesens problemstillinger. Hvilke effekter har reformen hatt på elevenes læringsutbytte, gjennomføring og formell kompetanseoppnåelse? Hvordan håndterer elevene overganger mellom skoleslagene?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - elia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rolf v olsen ekva ils uio sluttkonferanse for evalueringen av kunnskapsl ftet 31 oktober

Rolf V. Olsen (EKVA/ILS/UiO)Sluttkonferanse for evalueringen av Kunnskapsløftet 31. oktober


Syntesens problemstillinger
Syntesens problemstillinger

 • Hvilke effekter har reformen hatt på elevenes læringsutbytte, gjennomføring og formell kompetanseoppnåelse?

 • Hvordan håndterer elevene overganger mellom skoleslagene?

 • Hvordan bidrar reformen til utvikling av en bedre kultur for læring og bedre tilpasset opplæring for alle?


Syntesens temaer
Syntesens temaer

TEMA 1: Læringsresultater i grunnskolen

TEMA 2: Overganger og gjennomføring i videregående skole

TEMA 3: Vurdering av og for læring

TEMA 4: Elevenes læringsmiljø

TEMA 5: Tilpasset opplæring

TEMA 6: Noen huller i evalueringen av K06

TEMA 7: Mot et system for kontinuerlig evaluering av kvalitet i opplæringen
L ringsresultater i grunnskolen en positiv konklusjon
Læringsresultater i grunnskolen:En positiv konklusjon

 • Bedre læringsresultater etter reformen

 • Mindre spredning

 • Et kunnskapsløft fra bunnen

 • Tidsseriene utvides i desember (TIMSS og PIRLS) og neste år (PISA)


Gjennomf ring i videreg ende oppl ring rolig p overflaten
Gjennomføring i videregående opplæring:Rolig på overflaten…

 • Fullføringsgrad synes upåvirket av K06

 • Betydelig bedring overgang vg1 - vg2

 • Uklar endring overgang vg2 - vg3/lære

 • Akademisering: Årelating av (noen av) yrkesfagene

 • Forsiktig optimisme om bedre fullføring framover?

  • Bedring i overganger

  • Bedring av elevenes grunnleggende ferdigheter

  • Tydeligere mål og bedre indikatorer


Vurdering av og for l ring stor satsing p vfl
Vurdering av og for læring:Stor satsing på Vfl

 • Satsing knyttet til Vurdering for læring godt mottatt

 • Vet lite om hvordan praksis har endret seg

 • Læringsresultater brukes mer – på alle nivåer


Elevenes l ringsmilj godt kunnskapsgrunnlag sm endringer
Elevenes læringsmiljø:Godt kunnskapsgrunnlag, små endringer

 • Få sporbare endringer i perioden

 • Spesielt problematisk atferd synes å være redusert


Tilpasset oppl ring mer organisatorisk differensiering
Tilpasset opplæring:Mer organisatorisk differensiering


Tilpasset oppl ring utjevning sm endringer i feil retning
Tilpasset opplæring - Utjevning:Små endringer i feil retning

Bakken og Elstad (2012), s. 242


Tilpasset oppl ring utjevning forsiktig med konkludere
Tilpasset opplæring - Utjevning:Forsiktig med å konkludere

 • Marginalt forsterkede effekter etter K06

 • «Gode skoler» er også gode på utjevning

 • (men i internasjonal sammenheng er vi likevel «flinke»)

 • Mindre spredning i Norge, både innen og mellom skoler


Noen mangler i evalueringen
Noen mangler i evalueringen

 • Satsing på realfag, virker den?

  • Ingen synlig endring i rekruttering

  • Virker satsingen på matematikk i vgs?

 • Hvordan virker reformen på det som skjer i klasserommet?

  • Hvordan og i hvilken grad er grunnleggende ferdigheter en del av undervisningen?

  • Tidlig innsats: Skjer det – og har det effekter?


P vei mot et system for kontinuerlig evaluering av kvalitet i oppl ringen
På vei mot et system for kontinuerlig evaluering av kvalitet i opplæringen

 • Aldri tidligere hatt mer og bedre kunnskap om norsk skole

 • Noen svakheter:

  • Kvalitet i videregående opplæring

  • Kvalitet i undervisningen («teacher appraisal»)

  • Helhet og sammenheng fra sentrum til periferi

 • NKVS i ferd med å bli godt etablert, og nye tilskudd kommer hele tiden