rolf v olsen ekva ils uio sluttkonferanse for evalueringen av kunnskapsl ftet 31 oktober n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rolf V. Olsen (EKVA/ILS/UiO) Sluttkonferanse for evalueringen av Kunnskapsløftet 31. oktober PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rolf V. Olsen (EKVA/ILS/UiO) Sluttkonferanse for evalueringen av Kunnskapsløftet 31. oktober

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Rolf V. Olsen (EKVA/ILS/UiO) Sluttkonferanse for evalueringen av Kunnskapsløftet 31. oktober - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Rolf V. Olsen (EKVA/ILS/UiO) Sluttkonferanse for evalueringen av Kunnskapsløftet 31. oktober. Syntesens problemstillinger. Hvilke effekter har reformen hatt på elevenes læringsutbytte, gjennomføring og formell kompetanseoppnåelse? Hvordan håndterer elevene overganger mellom skoleslagene?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rolf V. Olsen (EKVA/ILS/UiO) Sluttkonferanse for evalueringen av Kunnskapsløftet 31. oktober' - elia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
syntesens problemstillinger
Syntesens problemstillinger
 • Hvilke effekter har reformen hatt på elevenes læringsutbytte, gjennomføring og formell kompetanseoppnåelse?
 • Hvordan håndterer elevene overganger mellom skoleslagene?
 • Hvordan bidrar reformen til utvikling av en bedre kultur for læring og bedre tilpasset opplæring for alle?
syntesens temaer
Syntesens temaer

TEMA 1: Læringsresultater i grunnskolen

TEMA 2: Overganger og gjennomføring i videregående skole

TEMA 3: Vurdering av og for læring

TEMA 4: Elevenes læringsmiljø

TEMA 5: Tilpasset opplæring

TEMA 6: Noen huller i evalueringen av K06

TEMA 7: Mot et system for kontinuerlig evaluering av kvalitet i opplæringen

l ringsresultater i grunnskolen en positiv konklusjon
Læringsresultater i grunnskolen:En positiv konklusjon
 • Bedre læringsresultater etter reformen
 • Mindre spredning
 • Et kunnskapsløft fra bunnen
 • Tidsseriene utvides i desember (TIMSS og PIRLS) og neste år (PISA)
gjennomf ring i videreg ende oppl ring rolig p overflaten
Gjennomføring i videregående opplæring:Rolig på overflaten…
 • Fullføringsgrad synes upåvirket av K06
 • Betydelig bedring overgang vg1 - vg2
 • Uklar endring overgang vg2 - vg3/lære
 • Akademisering: Årelating av (noen av) yrkesfagene
 • Forsiktig optimisme om bedre fullføring framover?
  • Bedring i overganger
  • Bedring av elevenes grunnleggende ferdigheter
  • Tydeligere mål og bedre indikatorer
vurdering av og for l ring stor satsing p vfl
Vurdering av og for læring:Stor satsing på Vfl
 • Satsing knyttet til Vurdering for læring godt mottatt
 • Vet lite om hvordan praksis har endret seg
 • Læringsresultater brukes mer – på alle nivåer
elevenes l ringsmilj godt kunnskapsgrunnlag sm endringer
Elevenes læringsmiljø:Godt kunnskapsgrunnlag, små endringer
 • Få sporbare endringer i perioden
 • Spesielt problematisk atferd synes å være redusert
tilpasset oppl ring utjevning sm endringer i feil retning
Tilpasset opplæring - Utjevning:Små endringer i feil retning

Bakken og Elstad (2012), s. 242

tilpasset oppl ring utjevning forsiktig med konkludere
Tilpasset opplæring - Utjevning:Forsiktig med å konkludere
 • Marginalt forsterkede effekter etter K06
 • «Gode skoler» er også gode på utjevning
 • (men i internasjonal sammenheng er vi likevel «flinke»)
 • Mindre spredning i Norge, både innen og mellom skoler
noen mangler i evalueringen
Noen mangler i evalueringen
 • Satsing på realfag, virker den?
  • Ingen synlig endring i rekruttering
  • Virker satsingen på matematikk i vgs?
 • Hvordan virker reformen på det som skjer i klasserommet?
  • Hvordan og i hvilken grad er grunnleggende ferdigheter en del av undervisningen?
  • Tidlig innsats: Skjer det – og har det effekter?
p vei mot et system for kontinuerlig evaluering av kvalitet i oppl ringen
På vei mot et system for kontinuerlig evaluering av kvalitet i opplæringen
 • Aldri tidligere hatt mer og bedre kunnskap om norsk skole
 • Noen svakheter:
  • Kvalitet i videregående opplæring
  • Kvalitet i undervisningen («teacher appraisal»)
  • Helhet og sammenheng fra sentrum til periferi
 • NKVS i ferd med å bli godt etablert, og nye tilskudd kommer hele tiden