Menaik taraf padang
Download
1 / 22

MENAIK TARAF PADANG - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

MENAIK TARAF PADANG. Tanah atas perlu dibuang jika kerja naik taraf padang dilakukan Rumput dan biji benih sedia ada akan menganggu pertumbuhan jenis rumput baru yang akan disemai . Kerja-kerja tanah juga perlu untuk mendapat aras padang yang rata. KERJA PEMBERSIHAN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MENAIK TARAF PADANG' - elia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kerja pembersihan

 • Tanah atasperludibuangjikakerjanaiktarafpadangdilakukan

 • Rumput dan bijibenihsediaadaakanmenganggupertumbuhanjenisrumputbaru yang akandisemai.

 • Kerja-kerjatanah juga perluuntukmendapat aras padang yang rata.

KERJA PEMBERSIHAN


Pemasangan longkang sub soil

 • Longkangbawahtanah (Subsoil drainage) pentinguntukmemastikantakungan air selepashujanmeresapkeluarmengambilmasakurangdaripada 1/2 jam.

 • Terdapatbeberapasaizlongkang ‘subsoil diantaranya 100mm diameter atau 150mm diameter mengikutkeperluanditapak.

PEMASANGAN LONGKANG ‘SUB-SOIL’Menaik taraf padang

 • Pengorekantanah (300mm dalam) mengikutpelan yang telahdiluluskan.

 • Pemasangan ‘corrugated hose sub soil’ mengikutaliran yang ditetapkan.

 • Timbus di antara subsoildengangravel 3/8 inci dan pada permukaantanah 75mm.

 • Diikutidengan 175 mm pasirhalus (< 2mm) dan bahanorganik.


Contoh 1 system longkang sub soil
Contoh 1: System Longkang ‘Sub Soil ‘


Contoh 2 aliran longkang sub soil
Contoh 2: AliranLongkang ‘sub soil ‘Pengenalan

 • Hydroseedingmenjadisalahsatukaedah yang popular bagipenanamrumputkeranapenggunaan yang agakmudahdanberkesan

 • Hydroseeding adalah suatu proses di mana benih, air, baja, mulsa, dan kapur  dicampurkan bersama di dalam tangki dan diterapkan kekawasan rumput melaluihos  semburan.

PENGENALAN


Kelebihan

 • Dapatmenjimatkanmasadanmempercepatkankerja.

 • Berkesanuntukpenanamandikawasancerundanlerengbukit.

 • Dapatmengurangkankos.

 • Dapatmemperolehikeputusandengncepatdalamtempohmasaseminggu.

KELEBIHAN


Kekurangan

 • Kekuranganjenisrumput.

  • Carpet grass (AxonopusAffinis)

  • Bermuda Grass (CynodonDactylon)

  • Signal Grass (BrachiariaDecumbens

KEKURANGAN


Campuran bahan hydroseeding

a)Bijibenih yang disyorkandarijenis ‘carpet Grass’(AxonopusAffinis)

CAMPURAN BAHAN ‘HYDROSEEDING’


Menaik taraf padang

b)Baja organic ‘Bio-Super 1 fertilizer’

c)Campuranbaja kimiauntukpenggalakakar


Menaik taraf padang

d)SoilTackifier (R1187)

e)PapermulchMenaik taraf padang

1.Langkah pertama

 • Penyemburandilakukansebanyak 3 lapisan.

 • Sekiranyabijibenihtidakmenunjukkan tanda-tanda percambahandalam masa 3 – 4 minggupenyemburanbenihperludilakukansemula.

 • Memerlukanpenyiraman secara tetap dan dilarangmenjalankanaktiviti di padang


Menaik taraf padang

2.Usia rumputselepas 2 bulan

 • Memerlukanpenyiraman secara berterusan dan menggunakanimpactsprinkler head mudahalih.

  3.Usia rumputselepas 3 bulan

 • Memerlukanpenyiraman secara berterusan 3 kalisehari.

 • Pembajaan yang sesuaidenganmenggunakan baja 15 + 15+ 15


Menaik taraf padang

4.Usia rumputselepas 4 bulan

 • Memerlukanpenyiramanberterusan 3 kalisehari.

 • Pembajaanperludilakukanuntuksetiapbulan

 • Kerjapemotonganrumputamatperludenganmenggunakanmesin roller mover paling mudah (Roller & Cut)


Menaik taraf padang

 • Dalamtempohinikerja-kerjapenyenggaraanamatperluuntukmemastikankeadaanpadangsempurnaanataranya:-

  • Top Dressing

  • Kawalanpenyakit & serangga

  • Transplanting

  • Rolling

  • Merumpai


Antara projek yang telah disiapkan

1. Golf Course Turf, Irrigation and Drainage on 18 Hole Turfing, Kelab Golf Maran, Pahang. -2000

2. Proposed Design & Built Bukit Serindit Sports Complex, ‘REGUPOL’Synthetic Track, Sports Equipment And Soccer Field For MajlisPerbandaran Melaka, Bandar Bersejarah.-2001

3.Menaiktaraf, Membaiki Dan Menyelenggara Padang-Padang BolaSepakDi Seremban Untuk SUKMA-2003

4. Kerja-kerjaMenaiktaraf Padang MemanahKompleksSukan MSN tmnKeramat AU2, diAtassebahagian Lot P.T.4951, MukimUlu Kelang, DalamBandaraya Kuala Lumpur-2006

5. Kerja-Kerja Pembaikan & Penyelenggaraan Padang Bolasepak A&B Serta Kawasan Sekitar Universiti Sains Islam Malaysia-2009

ANTARA PROJEK YANG TELAH DISIAPKAN