groepsgedrag in hvh n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GROEPSGEDRAG in hVh PowerPoint Presentation
Download Presentation
GROEPSGEDRAG in hVh

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

GROEPSGEDRAG in hVh - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

GROEPSGEDRAG in hVh. POLITIE ALMERE 16 JUNI 2010. WWW.VANDESANDEINLEZINGEN.NL. vier eeuwen rellen. Rellen in Frankrijk. 1830-1960 Aantal rellen per 5 jaar. Rellen in Holland. 1600-1775 Aantal rellen per 5 jaar. CULTUUR VAN HET VOETBAL. AGONISTISCHE SYMBOLIEK Mannelijkheid/heldendom

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GROEPSGEDRAG in hVh' - eli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
groepsgedrag in hvh

GROEPSGEDRAG in hVh

POLITIE ALMERE

16 JUNI 2010

WWW.VANDESANDEINLEZINGEN.NL

vier eeuwen rellen
vier eeuwen rellen

Rellen in Frankrijk. 1830-1960

Aantal rellen per 5 jaar

Rellen in Holland. 1600-1775

Aantal rellen per 5 jaar

cultuur van het voetbal
CULTUUR VAN HET VOETBAL
 • AGONISTISCHE SYMBOLIEK
 • Mannelijkheid/heldendom
 • Roofridders (Marsh e.a)
 • Heraldiek
 • Burcht/Kasteel
 • Voetbal als oorlog
 • Aanvalluh!
cultuur van het voetbal1
CULTUUR VAN HET VOETBAL
 • STATUS SYMBOLIEK
 • Hierarchie
 • Stoerheid
 • Winnen
 • Rijkdom/Pronken
 • Merk-symboliek
cultuur van het voetbal2
CULTUUR VAN HET VOETBAL
 • MANNELIJKHEIDS SYMBOLIEK
 • Eenheid/Kameraadschap
 • Echtheid/Directheid
 • Ongekunsteldheid
 • Kinderlijkheid
 • “Dapperheid”
 • Eenzame strijders
 • Lower Class
psychologische verklaringen
Psychologische verklaringen
 • Eigenschappen versus processen
   • Man, 20 jaar, kok, L/Hstatus, opleiding, attitudes
   • Conflict: Streven naar respect (durven), vriendschap (imitatie)
 • Individuen versus groepen
   • Geschiedenis van geweld & recidive. Duel. Idiosyncr. norm
   • Tijdelijke groep. Groepsnorm. Groepscultuur. Doel kicken.
 • Formeel versus informeel
   • Allen gelijk, peergroep. Groepscode en symbolen
   • Dominantiehiërarchie, vriendengroep, affecten
 • Van buitenaf versus van binnenuit bezien
   • Voetbalvandalen, snuivende macho’s, kansarmen
   • Hooligans, stoere helden, altijd rijk want solidair
jonge mannen zijn explosief
Jonge mannen zijn explosief

Testosteron

Crimineel gedrag

10

50

20

30

40

60

70

80

groepsdynamica
groepsdynamica
 • Sociale facilitatie > arousal versterkt dominante respons
 • Arousal > alert, ongevoelig v. pijn & straf, kokervisie
 • Invloedsverdeling in groepen > informeel leiderschap
 • Machtsbronnen > 6 soorten
 • Macht vs regels > Persoonlijk vs. Onpersoonlijk
 • Territoria > markeren, verdedigen en aanvallen
 • Conformiteit aan normen > groepscultuur,roofridders,oorlog
 • Sociale identiteit > normen variëren per groep/per gelegenh.
 • Groepscohesie > stijgt onder druk, als vriendschap ervaren
 • Groupthink > cohesie, strak leiderschap, crisis> dom
 • Groepsconflict > escalatie, extreem geweld, wij/zij
oergroep als basis voor groeperingsvormen

© 2006 JP van de Sande RuG

‘Oergroep’ als basis voor groeperingsvormen

COMMUNE

COMMUNITY

FAMILIE

VRIENDENGROEP

GODSDIENST

STAD-

STAAT

NATIE

OER-

GROEP

STAM

CLAN

TAALGEMEENSCHAP

VOLK

HIERARCHISCHE

ORGANISATIE

LEGER

JACHT-

OORLOGS-

GROEP

AMBACHT-

GROEP

BEDRIJFS-

ORGANISATIE

AMBTELIJKE-

ORGANISATIE

BESTUUR

PROJECT

BENDE

HOOLIGANISME

groepsdynamica toegepast op de overheid
Opleidingen lang

Selectie op bestuurlijke capaciteiten

Carrière gebaseerd op foutvermijding

Doelen langere termijn

Democratische instelling en leiderschap

Zorg voor correcte procedures

Sancties voor relatief kleine afwijkingen

Rivaliteit tussen diensten

Professionalisering

Preparatie

Opleidingen kort

Selectie op inspiratie en enthousiasme

Carrière gebaseerd op prestaties

Doelen korte termijn

Autoritaire instelling en leiderschap

“Cutting the red tape”

Polarisatie in sancties

Overkoepelend doel reduceert rivaliteit

Improvisatie

Veerkracht

Vredesorganisatie en Oorlogsorganisatie

Groepsdynamica toegepast op de overheid
twee soorten dominantie kalma 1992
Twee soorten dominantie (Kalma, 1992)

KERNGROEP

S

T

A

T

U

S

PERIFERE LEDEN

INCLUSION

macht wordt gegeven
Macht wordt gegeven
 • Geboorte of opleiding helpen, maar geen garantie
 • Vertrouwen en evaluatie van gedrag (vaak prestaties, nog vaker foutvermijding) vormen het draaipunt
 • Vandaar belang van sociaal netwerk (de Waal, 1982)
 • Coalities vormen de motor van evaluaties en daarmee van statustoekenning
 • Het is dus je netwerk dat je macht geeft
 • Meeste mensen zijn onrealistisch optimistisch
 • Ook familieleden en vrienden beoordelen gedrag onrealistisch optimistisch
 • Ze proberen dit optimisme te beschermen tot het niet meer kan. Dan laten vallen en machtswisseling
de basis van macht french raven 1958
De basis van machtFrench & Raven (1958)

Economie > transactioneel leiderschap

 • Macht moet ergens op berusten. Machtsbronnen:
  • Beloning
  • Straf
  • Identificatie
  • Autoriteit
  • Expertise
  • Informatie
 • De bronnen van macht liggen bij de behoeften van O.
 • Omdat deze behoeften aan gewenning onderhevig zijn, kan macht slijten
 • Macht is, door de gelijktijdige werking van bronnen, altijd wederzijds (macht en tegenmacht: The balance of Power)

Relatie > transformationeel leiderschap

Kennis > staffuncties

identiteit gedrag
IDENTITEIT & GEDRAG
 • Meeste gedrag is gewoontegedrag.Je bent je gewoontes
 • “Resistance to change”
 • Gedrag wordt gestuurd door normen
  • Injunctief, descriptief en idiosyncratisch
 • Normen ontleend aan (sociale) identiteit
 • Groepen daarom belangrijk
 • Identiteit geeft identificatie
 • Groep waarmee men zich identificeert wordt vertrouwd
 • Outgroup wordt gewantrouwd
 • Ingroup: allen verschillend, moreel en viriel superieur
 • Outgroup: allen hetzelfde, moreel en viriel inferieur
intergroepsconflict
Intergroepsconflict

EXT.ATTRIBUTIE

C

O

N

F

L

I

C

T

C

O

N

F

L

I

C

T

MISPERCEPTIE

COMPETITIE

RECIPROCITEIT

IN- OUT BIAS

STEREOTYPEN

MOREEL

(DIABOLISERING)

VIRIEL

MACHTS

TACTIEKEN

COMMITMENT

COHESIE

CATEGORISATIE

IN-G-COOPERATIE

AROUSAL

door conflict wederzijds vijandbeeld

© 2006 JP van de Sande RuG

Door conflict wederzijds vijandbeeld

VRIEND VIJAND

MENS ROBOT

VERZETSSTRIJDER TERRORIST

HELD GEK ofROEKELOZE

goed slecht

dapper laf

sterk zwak MAAR GEVAARLIJK

taai koppig

WIJ

ZIJ

het conflict kent traagheid chaos model
Het conflict kent TRAAGHEID (Chaos model)

S

T

E

R

K

T

E

A

G

R

E

S

S

I

E

NEGATIEVE GEBEURTENISSEN

remmende en stuwende krachten bij hooligans
REMMENDEENSTUWENDE KRACHTENbij HOOLIGANS

MATE

van

GEWELD

NEGATIVISME

VERVELING

MACHTSSTREVEN

PSYCHOPATHOLOGIE

VERKEERDE VRIENDEN

WEERSPANNIGHEID

MINDERWAARDIGHEID

NARCISME

RESPECT VOOR DE WET

GEAMUSEERD ZIJN

HEBBEN VAN EEN POSITIE

CONFORMISME

JUISTE VRIENDEN

ANGSTIGHEID

ZELFRESPECT

EMPATHIE

territoria

© 2006 JP van de Sande RuG

Territoria
 • Middel om resources van het terrein te verdelen
 • Lijkt in functie op Dominantiehierarchie
    • P is dominant in eigen territorium en submissief in dat van ander
 • Grenzen territorium worden gemarkeerd
 • Niet-soortgenoten worden makkelijk toegelaten
 • Territoria zijn beste gekend door de ‘eigenaar’
 • Eigenaar kan individu of groep zijn
 • Territoria kunnen tijdelijk of permanent zijn
 • Bendevorming en territoria gaan hand in hand
 • Gebruik territorium om criminaliteit te bestrijden (Newman, Defensible space, 1972)
tenslotte
TENSLOTTE

EN ZO ZOU IK NOG WEL

UREN DOOR KUNNEN GAAN