Elektroenergetska omre ja in naprave i elektroenergetsko omre je
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Elektroenergetska omrežja in naprave I . Elektroenergetsko omrežje. Boštjan Blažič bostjan.blazic@fe.uni - lj.si leon.fe.uni - lj.si 01 4768 414. Ljubljana, 2013. Zgodovina. Zgodovina elektrotehnike Amperov zakon (1820), elektromagnetna indukcija – Faraday (1821)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - elgin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Elektroenergetska omre ja in naprave i elektroenergetsko omre je

Elektroenergetska omrežja in napraveI. Elektroenergetsko omrežje

Boštjan Blažič

bostjan.blazic@fe.uni-lj.si

leon.fe.uni-lj.si

01 4768 414

Ljubljana, 2013


Zgodovina
Zgodovina

 • Zgodovina elektrotehnike

  • Amperov zakon (1820), elektromagnetna indukcija – Faraday (1821)

  • Komutatorski DC motor (1830-eta)

  • Tesla: AC motor (1887)

  • Edison: komercialna žarnica (1879)

   • Nafta (kerozin) vs elektrika

 • Konec 19. stoletja: ‘Warofcurrents’)

  • Edison (GE): enosmerni sistem

  • Tesla in Westinghouse: izmenični sistem

EON


Zgodovina enosmerni in izmeni ni sistem
Zgodovina - enosmerni in izmenični sistem

 • Enosmerni sistem

  • Bremena

   • žarnice na žarilno nitko

   • enosmerni motorji

   • izmenični motor še ni bil na voljo!

  • Omrežje

   • napetost ±110 V (3 žice, + 0 -)

   • ni načina za spreminjanje napetostnih nivojev dc napetosti

   • velike izgube: najdaljši vodi 1 – 2 km

   • proizvodnja energije blizu porabe

  • Današnji čas: razpršeni viri, DC omrežja

   • 1998: Con Edison ima 4600 strank priključenih na enosmerno omrežje

   • 2007: Con Edison, izklop zadnjega dela enosmernega omrežja

EON


Zgodovina enosmerni in izmeni ni sistem1
Zgodovina - enosmerni in izmenični sistem

 • Zakaj tri-fazni sistem?

  • dvo-fazni sistem

  • tro-žični enofazni sistem

   • ZDA (Edisonova shema)

EON


Zgodovina enosmerni in izmeni ni sistem2
Zgodovina - enosmerni in izmenični sistem

 • Izmenični sistem

  • Bremena

   • žarnice

   • izmenični motorji

  • Izmenični generator

  • Transformator

  • Omrežje

   • majhne izgube

   • jalova moč

   • omejena prenosna zmogljivost izmeničnega voda

  • Današnji čas: DC prenos za prenos električne energije na dolge razdalje

Tesla, patent

EON


Zgodovina enosmerni in izmeni ni sistem3
Zgodovina - enosmerni in izmenični sistem

 • Tesla (1856 – 1943)

  • po rodu Srb, državljanstvo ZDA

  • prenos elektrike po zraku

  • patentira osnovni princip radia (…Marconi)

  • 1893: projekt Niagara dobi Westinghouse, Teslov sistem (dvofazni sistem 25 Hz), 75 MW → prevlada izmeničnega sistema

EON


Razvoj elektroenergetskega sistema slovenije
Razvoj elektroenergetskega sistema Slovenije

 • Začetki konec 19. stoletja

  • prva luč zasveti l. 1883, 4-leta po izumu žarnice, enosmerni dinamo na parni pogon, 5 kW

  • stara mestna elektrarna Ljubljana 1898, javna elektrarna, parni pogon, 640 kW

  • prva večja HE Završnica, 1915, 2,5 MW, začetek splošne elektrifikacije (50 km omrežja)

  • HE Fala, 1918, 80 kV daljnovod (77 km)

 • Povezovanje EE omrežja

  • 1957: povezava med republikami bivše Jugoslavije

  • 1970: začetek izgradnje 400 kV omrežja Jugoslavije

 • Razlogi za povezovanje EE omrežja

  • bolj učinkovita izraba prenosih in proizvodnih zmogljivosti, bolj učinkovita izravnava proizvodnje in porabe

  • večja zanesljivost obratovanja, boljša regulacija napetosti in frekvence

  • možnost priključitve večjih proizvodnih enot

EON

Entso e
ENTSO-E državami

 • EuropeanNetworkofTransmissionSystemOperatorsforElectricity

 • Sinhrone cone

  • kontinentalna Evropa

  • Nordic

  • Baltic

  • Velika Britanija

  • Irska in S. Irska

EON


Delitev elektroenergetskih omre ij
Delitev elektroenergetskih omrežij državami

 • Nazivna napetost (medfazna efektivna napetost)

  • omrežje nizke napetosti (do 1 kV): 0,4 kV

  • omrežje srednje napetosti (1 – 35 kV): 10 kV, 20 kV, 35 kV

  • omrežje visoke napetosti (35 – 400 kV): 110 kV, 220 kV, 400 kV

 • Funkcija

  • prenosno omrežje

   • prenos na daljše razdalje

   • običajno zazankano

  • distribucijsko omrežje

   • napajanje porabnikov

   • radialno, odprta zanka

  • porabniško omrežje

 • Struktura

  • zazankano

  • radialno

EONDistribucijska omre ja sn
Distribucijska omrežja (SN) državami

 • Struktura

  • odprta zanka

EON


Porabni ka omre ja nn omre ja odprtega tipa
Porabniška omrežja (NN omrežja odprtega tipa) državami

 • Struktura

  • vodi z obremenitvijo na koncu (posamično napajana bremena)

   • visoka obratovalna zanesljivost (v primeru okvare, vzdrževanje)

   • velika poraba materiala

  • točkasto obremenjeni vodi

   • okvara enega porabnika povzroči izpad celega voda

   • različna obremenjenost odsekov

Točkasto obremenjeni vodi

Vodi z obremenitvijo na koncu

EON


Porabni ka omre ja nn omre ja odprtega tipa1
Porabniška omrežja (NN omrežja odprtega tipa) državami

 • Struktura

  • točkasto obremenjeni vodi s stopnjevanim prerezom

EON


Porabni ka omre ja nn omre ja zaprtega tipa
Porabniška omrežja (NN omrežja zaprtega tipa) državami

 • Struktura

  • dvostransko napajanje porabnikov

  • zazankano omrežje

   • večja zanesljivost ob izpadu enega voda

EON


Na rtovanje omre ij
Načrtovanje omrežij državami

 • Omrežja odprtega tipa

  • preglednost, enostavnost

  • enostavno odkrivanje mesta napake

  • kratkostične moči majhne

  • enostavna zaščita

 • Omrežja zaprtega tipa

  • večja obratovalna zanesljivost

  • nižje izgube

 • pomanjkljivosti

  • nižja obratovalna zanesljivost

  • večje izgube

  • navadno večji preseki vodov

 • pomanjkljivosti

  • bistveno težja izvedba zaščite

  • težje odkrivanje mesta okvare

EON


Ozemljevanje omre ij
Ozemljevanje državami omrežij

 • Ozemljevanje nevtralne točke transformatorja

  • vpliv na tokove in napetosti ob kratkem stiku

   • direktna ozemljitev

   • ozemljitev preko upora

   • izolirano zvezdišče

   • resonančna ozemljitev

 • Prenosno omrežje

  • direktna ozemljitev

  • enostavno zagotavljanje zaščite

  • hitro določanje točke okvare

  • majhne prenapetosti (nižja izolacijska stopnja opreme)

EON


Ozemljevanje omre ij1
Ozemljevanje državami omrežij

 • Distribucijska omrežja

Preko upora

Resonančna ozemljitve

Izolirano zvezdišče

EON


Ozemljevanje omre ij2
Ozemljevanje državami omrežij

 • Porabniška omrežja

  • ozemljitve nevtralne točke transformatorja

  • povezava izpostavljenih delov pod napetostjo proti zemlji

   • T: terra

   • N: neutral

   • I: isolated

   • S:separated

   • C: combined

EON


Ozemljevanje omre ij3
Ozemljevanje državami omrežij

 • Oznake: T (terra), N (neutral), I (isolated), S (separated), C (combined)

TN-S

TN-C

TN-C-S

TT

IT

EON


Ozemljevanje omre ij4
Ozemljevanje državami omrežij

 • Tipične vezave transformatorjev prenosnega in distribucijskega omrežja

EON