dz v bas apdro in anas tirgus att st ba latvij n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dzīvības apdrošināšanas tirgus attīstība Latvijā PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dzīvības apdrošināšanas tirgus attīstība Latvijā

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Dzīvības apdrošināšanas tirgus attīstība Latvijā - PowerPoint PPT Presentation


  • 315 Views
  • Uploaded on

Dzīvības apdrošināšanas tirgus attīstība Latvijā. 2011.gada 27.aprīlī. 1 ) AAS “Citadele Life ” www.citadele.lv 2) Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle www.compensalife.lv 3) ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle www.ergo.lv

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dzīvības apdrošināšanas tirgus attīstība Latvijā' - eleanor-parker


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dz v bas apdro in anas sabiedr bas
1) AAS “Citadele Life” www.citadele.lv

2) CompensaLifeViennaInsuranceGroup SE Latvijas filiāle www.compensalife.lv

3) ERGO LifeInsurance SE Latvijas filiāle www.ergo.lv

4) AAS “LKB Life” www.lkblife.lv

5) MandatumLifeInsuranceBaltic SE Latvijas filiāle www.mandatumlife.lv

6) Amplico Life Pierwsze Amerykansko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie i Reasekuracji (Polija) Latvijas filiāle (MetLifeAmplico) www.metlifeamplico.lv

7) AAS “SEB dzīvības apdrošināšana” www.seb.lv

8) SwedbankLifeInsurancewww.swedbank.lv

Dzīvības apdrošināšanas sabiedrības
slide3
Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstītās bruto prēmijas un izmaksātās bruto atlīdzības, Ls(2007.g.-2010.g.)
slide4
Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstītās bruto prēmijas un izmaksātās bruto atlīdzības, Ls(2007.g.-2010.g.)
slide5
Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstītās bruto prēmijas un izmaksātās bruto atlīdzības, Ls(2007.g.-2010.g.)
slide6
Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstītās bruto prēmijas un izmaksātās bruto atlīdzības, Ls(2007.g.-2010.g.)
slide9
Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību kopējās parakstītās bruto prēmijas, Ls2010.g. un 2011.g. 1.ceturksnis

Avots: SKDS un LAA

dz v bas apdro in anas sabiedr bu kop j s atl dz bas 2011 g 1 ceturksnis
Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību kopējās atlīdzības,% 2011.g. 1.ceturksnis

Avots: SKDS un LAA

slide11
Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību jauno parakstīto bruto prēmiju (Ls) salīdzinājums2010.g. un 2011.g. 1.ceturksnis

Avots: SKDS un LAA

dz v bas apdro in anas pr mijas patsvars ikp 2009 g
Dzīvības apdrošināšanas prēmijas īpatsvars IKP 2009.g., %

Avots: Eiropas Apdrošinātāju asociācija

slide13
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme, tagad tā ir 25%.

Nodokļu atvieglojumu limits iemaksām uzkrājošā dzīvības apdrošināšanā ir 10% no gada bruto darba samaksas.

Tas nozīmē, ka par iemaksām, kas tiek veiktas uzkrājošajos dzīvības apdrošināšanas līgumos, kuru darbības periods nav mazāks par 5 gadiem un kuras nepārsniedz 10% no gada bruto darba samaksas, var saņemt IIN nodokļa atmaksu 25% apmērā.

Piemēram: noslēdzot dzīvības apdrošināšanas līgumu ar mēneša maksājumu 20 LVL, gada laikā iemaksu summa ir 240 LVL, kas nepārsniedz arī 10% no gada bruto darba samaksas. Jūs saņemsiet 25% no šīs summas, kas ir 60 LVL.

Lai saņemtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, Valsts ieņēmumu dienestā ir jāiesniedz iedzīvotāju ienākuma deklarācija.

Ja ir noslēgts dzīvības apdrošināšanas līgums ar uzkrājuma veidošanu, tad iedzīvotāji var izmantot likumdošanā noteiktos nodokļu atvieglojumus:

apdro in to aizsardz bas fonds aaf
Lai aizsargātu apdrošināto personu intereses apdrošinātāja bankrota gadījumā, 1999. gadā tika izveidots AAF. AAF līdzekļus veido apdrošināšanas sabiedrību atskaitījumi 1% apmērā no to bruto apdrošināšanas prēmiju kopsummas, kuras saņemtas no fiziskajām personām par likumā norādītajiem apdrošināšanas veidiem, izņemot apdrošināšanu saistībā ar tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu.

Atlīdzības izmaksu apdrošinātāja saistību nepildīšanas gadījumā var saņemt tikai apdrošinājuma ņēmējs fiziskā persona:1) dzīvības apdrošināšanā, izņemot apdrošināšanu saistībā ar tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu – 100% apdrošināšanas atlīdzības apmērā, bet ne vairāk kā 

10 000 latu vienam apdrošinājuma ņēmējam;2) parējos likumā minētajos apdrošināšanas veidos – 50% apdrošināšanas atlīdzības apmērā, bet ne vairāk kā 2 000 latu vienam apdrošinājuma ņēmējam.

Līdzekļu uzkrāšanu AAF un garantēto apdrošināšanas atlīdzību izmaksu organizē Finanšu un Kapitāla Tirgus komisija.

2010. gada 31. decembrī AAF bija uzkrāti 7 016 290 lati.

Apdrošināto aizsardzības fonds (AAF)