la ba imlili i n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İLAÇ BAĞIMLILIĞI PowerPoint Presentation
Download Presentation
İLAÇ BAĞIMLILIĞI

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

İLAÇ BAĞIMLILIĞI - PowerPoint PPT Presentation

eldora
384 Views
Download Presentation

İLAÇ BAĞIMLILIĞI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. İLAÇ BAĞIMLILIĞI • PSİKOTROP BİR İLAÇ SSS ARASINDAKİ ETKİLEŞMEDEN DOĞAN KENDİNİ PSİKOLOJİK VE FİZYOLOJİK BELİRTİLERLE GÖSTEREN VE İLACA KARŞI ÖZLEM YA DA AÇLIK OLUŞMASINDAN ÖTÜRÜ KİŞİ TARAFINDAN SÜREKLİ OLARAK KULLANILMASI DURUMUDUR.

 2. İLAÇ BAĞIMLILIĞI • İKİ ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKABİLİR; 1-PSİKOLOJİK BAĞIMLILIK 2-FİZİKSEL BAĞIMLILIK

 3. 1-PSİKOLOJİK BAĞIMLILIK • İLACI ALMAK ARZUSU PSİKOLOJİK BİR BAĞIMLILIĞA DÖNÜŞÜR.FİZİKSEL BİR ETKİ YOKTUR. SİGARA ÖRNEK VERİLEBİLİR.

 4. 2-FİZİKSEL BAĞIMLILIK • İLACIN ETKİLEDİĞİ NÖRONLARDAKİ RESEPTÖRLERDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLERE,BAĞIMLIDIR.NÖROADAPTASYON DEYİMİ KULLANILILIR. VÜCUTTA YENİ BİR DENGE OLUŞUR. İLAÇ KESİLİRSE FİZYOLOJİK BELİRTİLER ORTAYA ÇIKAR. ÖRNEĞİN SSS’Nİ DEPRESE EDEN BİR KULLANILMAZSA HİPERAKTİVİTE GÖRÜLÜR.

 5. BAĞIMLILIKTA PEKİŞTİRCİLERİN ÖNEMİ • BAĞIMLILIK YAPAN İLAÇLARIN ÖNEMLİ ORTAK ÖZELLİKLERİ PEKİŞTİRİCİ OLMALARIDIR. BİR İLACIN RUHSAL DURUMLARDA VE DAVRANIŞLARDA YAPTIĞI FARMAKOLOJİK ETKİ İLACI TEKRAR KULLANMA DAVRANIŞINI TEŞVİK EDİYORSA BÖYLE BİR İLAÇ PEKİŞTİRİCİDİR. İLACIN OLUŞTURDUĞU KEYF ARTMASI (MOOD ELEVATİON) POZİTİF PEKİŞTİRİCİDİR. SOSYAL PEKİŞTİRİCİ DE ETKENDİR.

 6. BAĞIMLILIK TİPLERİ • MORFİN TİPİ BAĞIMLILIK • ALKOL TİPİ BAĞIMLILIK • BARBÜTÜRAT TİPİ BAĞIMLILIK • TÜTÜN TİPİ BAĞIMLILIK • AMFETAMİN TİPİ BAĞIMLILIK • KOKAİN TİPİ BAĞIMLILIK • ESRAR TİPİ BAĞIMLILIK • HALUSİNOJEN TİPİ BAĞIMLILIK • KHAT TİPİ BAĞIMLILIK • UÇUCU SOLVENT TİPİ BAĞIMLILIK

 7. MORFİN TİPİ BAĞIMLILIK • ANALJEZİK (AĞRI KESİCİ) ÖZELLİKLERİ ÖN PLANA ÇIKMAKTADIR. SSS’Nİ ETKİLER • SSS’DE FARKLI RESEPTÖRLERİ MÜ KAPPA DELTA VB ETKİLER • SEMPATİK SİSTEMİ AKTİVE EDER.

 8. ALKOL TİPİ BAĞIMLILIK • 3 BELİRTİSİ VARDIR; 1-KİŞİNİN NORMAL MİKTARDAN FAZLA ALKOL ALMASI 2-KİŞİNİN ANORMAL ZAMANLARDA ALKOL ALMASI 3-ALKOL STOĞU OBSESYONUNUN OLMASI

 9. BARBÜTÜRAT TİPİ BAĞIMLILIK • SEDATİF ÖZELLİĞİ VARDIR • YOKLUĞUNDA TİTREME ATEŞ BULANTI GÖRÜLÜR

 10. TÜTÜN TİPİ BAĞIMLILIK • NİKOTİNİK RESEPTÖRLERİ ETKİLER • SSS’Nİ ETKİLER • YOKLUĞUNDA SİNİRLİLİK BAŞAĞRISI GÖRÜLMEKTEDİR.

 11. AMFETAMİN TİPİ BAĞIMLILIK • SÜREKLİ UYANIKLILIK HALİ SÖZ KONUSUDUR. • İLAÇ KESİLİNCE UZUN UYKU NÖBETLERİ GELİŞİR.

 12. KOKAİN TİPİ BAĞIMLILIK • COCA YAPRAĞINDAN ELDE EDİLİR. • YOKLUĞUNDA AĞIR BELİRTİLER ORTAYA ÇIKAR. • UZUN SÜRE REÇETE EDİLMİŞTİR.

 13. ESRAR TİPİ BAĞIMLILIK • MORFİNE BENZER • HALUSİNASYONLARA NEDEN OLUR.

 14. HALUSİNOJEN TİPİ BAĞIMLILIK • ERGOT ALKOLOİDLERİ KULLANILILIR. MİGREN TEDAVİSİNDE KULLANILAN BU İLAÇ YÜKSEK DOZDA HALUSİNASYON SAĞLAR.

 15. KHAT TİPİ BAĞIMLILIK • YEMEN’ DE ÜRETİLEN BİR BİTKİDİR. • HİPERAKTİVİTEYE NEDEN OLUR.

 16. UÇUCU SOLVENT TİPİ BAĞIMLILIK • SOLUNUMU DEPRESE EDER. • AŞIRI SEMPATİK UYARI SAĞLANIR.

 17. İNSANLARIN ÇOĞU KAYBETMEKTEN KORKTUĞU İÇİN SEVMEKTEN KORKUYOR. • SEVİLMEKTEN KORKUYOR KENDİSİNİ SEVİLMEYE LAYIK GÖRMEDİĞİ İÇİN • DÜŞÜNMEKTEN KOKUYOR SORUMLULUK GETİRECEĞİ İÇİN • KONUŞMAKTAN KORKUYOR ELEŞTİRİLECEĞİ İÇİN • DUYGULARINI İFADE ETMEKTEN KORKUYOR REDDEDİLMEKTEN KORKTUĞU İÇİN

 18. YAŞLANMAKTAN,KORKUYOR,GENÇLİĞİN KIYMETİNİ BİLMEDİĞİ İÇİN • UNUTULMAKTAN KORKUYOR DÜNYAYA İYİ BİR ŞEY VERMEDİĞİ İÇİN • VE ÖLMEKTEN KORKUYOR ASLINDA YAŞAMAYI BİLMEDİĞİ İÇİN W. SHAKESPARE