z historii bibliotek l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Z historii bibliotek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Z historii bibliotek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Z historii bibliotek - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Z historii bibliotek.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Z historii bibliotek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

„... biblioteka (...) otwarta jest dla publicznościi podaje młodzieży szczęśliwą przynętę,starcom - źródło przyjemności życia,bezczynnym - widowisko,tym, co kochają pracę - odpoczynek,uczniom - obfite zbiory wiadomości…”(fragment napisu z 1747 r. na Bibliotece Załuskich w Warszawie)

slide3
Prezentacja ta,

przygotowana z okazji

Międzynarodowego Miesiąca

Bibliotek Szkolnych (X 2008r.),

zawiera informacje dotyczące:

Bibliotek starożytnych

Biblioteka Aleksandryjska

Biblioteka w Pergamonie

Biblioteki średniowiecznej

Bibliotek w Polsce

Biblioteka króla Stanisława Augusta Poniatowskiego

Biblioteka Załuskich

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Biblioteki przyszłości

s t ar o y tn o
Starożytność
 • Okres historyczny stosowany przeważnie dla historii Europy i Bliskiego Wschodu. Obejmuje czasy od około 5000 lat p.n.e. – 4000 lat p.n.e. do pierwszych wieków naszej ery. Najczęściej spotykaną datą końca starożytności jest 476 r. n. e. – upadek Cesarstwa Zachodnio - Rzymskiego.
 • Okres następującypo starożytności nazywany jest średniowieczem.
 • W starożytności cywilizacja poczyniła znaczne postępy. Rozwinęłosię: rolnictwo, hodowla, ceramika, filozofia, technika, astronomia.
slide5

Starożytne cuda świataPiramida Cheopsa – egipska piramida, znajdująca się nieopodal Kairu, Posąg Zeusa Olimpijskiego, Mauzoleum w Halikarnasie (Turcja)

bi bl io te ka al ek sa nd ry js ka
BibliotekaAleksandryjska
 • Największa biblioteka świata starożytnego założona w Aleksandrii (Egipt) przez Ptolemeusza I Sotera (datuje się to wydarzenie na lata około 350-283 p.n.e.)
 • Nie była ona dostępna dla wszystkich osób, księgi w niej znajdujące się mogli przeglądać tylko ludzie wybrani, najczęściej byli to uczeni.
 • Podczas inwazji Cezara na Egipt (48/47 r. p.n.e.) od okrętów egipskich zajął się ogniem Pałac Królewski, a następnie ogień przeniósł się na bibliotekę.
nowa biblioteka aleksandryjska
W 1989 r. władze Egiptu rozpisały konkurs architektoniczny na projekt nowej biblioteki, która ma być kontynuacją i nawiązaniem do tradycji. Bibliotheca Alexandrinazostała udostępnionaw 2002 rokui jest powszechnie uznawana za jedną z najważniejszych realizacji architektonicznych ostatnich dziesięcioleci. NowaBiblioteka Aleksandryjska
widok biblioteki i wi tyni ateny
Nazwa „Pergamon" pochodzi z języka starogreckiego, który używany był na wschodnich wybrzeżach Morza Śródziemnego. Pergamos albo pergamon znaczy tyle co „zamek" lub „twierdza". Budynek biblioteki (w kolorze brązowym) znajdował się prawdopodobnie w pobliżu świątyni bogini Ateny (niewielki budynek obok posągu). Widok biblioteki i świątyni Ateny
czytelnia pod go ym niebem
Bibliotekę w Pergamonie (państwo w Azji Mniejszej) najprawdopodobniej zapoczątkował już w drugiej połowie III wieku p.n.e. Attalos I, który gromadził na swym dworze uczonych i artystów.

Biblioteka ta zajmowała cztery pomieszczenia, w tym jedno było zapewne skryptorium (miejsce do przepisywania książek). Nie posiadała czytelni(ówczesnym zwyczajem recytowano tekst na głos przechadzając się po krużganku)

Czytelnia pod gołym niebem
redniowiecze
Średniowiecze

Najczęściej za początek epoki przyjmuje się rok 476, upadek Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego.

Za koniec średniowiecza przyjmuje się różne daty:

 • wynalezienie druku przez Jana Gutenberga (ok. 1450),
 • zdobycie Konstantynopola przez Turków i upadek Cesarstwa bizantyjskiego (rok 1453),
 • dotarcie Krzysztofa Kolumba do Ameryki (rok 1492).

Charakterystyczną cechą literatury średniowiecznejjest jej szczególne zaangażowanie w kwestie religijne i świeckie, duchowe i społeczne. Literatura służyła określonym celom: pouczeniu i wychowaniu, potępieniu zła i afirmacji dobra, poszerzeniu wiedzy.

ksi ka w redniowieczu
Książka w średniowieczu
 • Książka pełniła w średniowieczu rolę podstawowego narzędzia pracy i źródła wiedzy.
 • Księgi spisywano głównie w klasztornych skryptoriach, z czasem powstawały w miastach wyspecjalizowane warsztaty kopistów.
 • Książki pisane były na pergaminie lub papierze, który pojawił się w Europie około drugiej połowy XII wieku, a rozpowszechnił się zwłaszcza w XIV stuleciu. Książki średniowieczne były bogato zdobione, strony pokrywano ozdobami roślinnymi lub motywami zwierzęcymi. Za sprawą Johanna Gutenberga nadeszła era książki drukowanej (Biblia Gutenberga z 1455r. jako symbol historii druku i naszej kultury)
redniowieczna biblioteka
umieszczona była zazwyczaj w zakrystii

kościelnej lub wklasztorze. Izba taka,

zaopatrzona była w rzeźbione pulpity, na

których spoczywały księgi. Była to

jednocześnie czytelnia i miejsce

przechowywania książek, gdzie większe

dzieła przymocowywano do pulpitów za

pomocą łańcuchów a mniejsze umieszczano

w szafach. Nie chroniło ich to jednak przed

kradzieżami lub wandalizmem czytelników.

Łupem padały często pozłacane

ilustracjebądźbogate oprawy.

Średniowieczna biblioteka
tre ksi ek w bibliotece redniowiecznej dotyczy a trzech grup zagadnie
Pismo święte i komentarze;

Ojcowie Kościoła i ich dzieła teologiczne;

Literatura świecka zawierająca dzieła matematyczne, przyrodnicze, medyczne, filozoficzne, historyczne i prawnicze.

Treść książek w bibliotece średniowiecznej dotyczyła trzech grup zagadnień:
biblioteka stanis awa augusta poniatowskiego
Kim był S. A. Poniatowski?

był człowiekiem wykształconym,

kolekcjonerem o szerokich zainteresowaniach - zbierał obrazy monety i medale;

w 1764 r. został królem Polski dzięki poparciu Rosji, dążył do przeprowadzenia w Rzeczypospolitej reform politycznych, gospodarczych, wojskowych, kulturalnych;

był jednym z autorów Konstytucji 3 Maja z 1791 r.;

przyczynił się do rozwoju szkolnictwa, literatury, teatru, architektury oraz malarstwa.

Biblioteka Stanisława Augusta Poniatowskiego
warto wiedzie e
Warto wiedzieć, że
 • do głównych przyczyn, dla których król założył bibliotekę na Zamku Warszawskim, należała chęć zaspokojenia potrzeb intelektualnych i artystycznych zarówno własnych, jak i społeczeństwa,
 • była bogato zdobiona płaskorzeźbami, wnękami i kominkami z białego marmuru;
 • w 1793 r. zgromadzonych było około 13 tys. woluminów (pojedynczy egzemplarz książki, tom w znaczeniu bibliotecznym), księgozbiór w większości stanowiły książki obcojęzyczne (książki polskie stanowiły zaledwie dwunastą część);
 • biblioteka miała charakter uniwersalny, dominowały w niej jednaktrzydyscypliny, którymi król interesował się najbardziej: filozofia, literatura, historia;
 • oprawy książek były wykonane ze skór farbowanych na brązowo, czerwono lub zielono, ozdobione ramkami tłoczonymi złotem, z centralnie umieszczonym herbem królewskim.
oto regulaminy wojskowe z kolekcji kr la stanis awa augusta poniatowskiego warszawa 1775r
Oto „Regulaminy wojskowe” z kolekcji królaStanisława Augusta Poniatowskiego (Warszawa 1775r.)

Literatura piękna jest reprezentowana w bibliotece przez wiele utworów zaliczanych do klasyki światowej.

Są to m. in:

 • Iliada i OdysejaHomera
 • Metamorfozy Owidiusza
 • Don KichotMiguela Cervantesa
 • Robinson CruzoeDaniela Defoe
 • Dzieła zebraneWiliama Szekspira
slide18
Skromna uroczystość inauguracji publicznej działalności biblioteki miała miejsce w dniu 8 sierpnia 1747r. w Warszawie

Już w dniu otwarcia należała ona do najzasobniejszych w Europie, zawierała 180 tysięcy druków, tysiące map oraz atlasów.

Zasadniczą częścią księgozbioru były dzieła historyczne, prawnicze,teologiczne i filozoficzne w różnychjęzykach, a także czasopisma zagraniczne.

Zbiory zajmowały 29 sal. Sala biblioteczna obszerna i urządzona z przepychem, była ozdobiona przez popiersia i płaskorzeźby przedstawiające uczonych z XVII i XVIII w.

Biblioteka Załuskich

biblioteka zak adu narodowego im ossoli skich we wroc awiu
Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

Posiada charakter narodowy( stara się kompletować cały polski dorobek naukowy i literacki ). Ossolineum jest właścicielem rękopisów czołowych polskich pisarzyi poetów: Mickiewicza, Asnyka, Sienkiewicza, Kasprowicza, Reymonta, Żeromskiego, Słowackiego.

Przed II wojną światową bibliotekaOssolineum liczyła przeszło 220 tys. dzieł.

Ossolineum zawiera także największy w Polsce kompletny zbiór prasy z XIX i XX wieku.

Od 1953 r. Biblioteka i Wydawnictwo Ossolineum weszły w skład Polskiej Akademii Nauk.

ossoli scy nazwisko polskiej rodziny szlacheckiej
Rodzina Ossolińskich używała średniowiecznego herbu rodziny Toporczyków „Topór”.

Zamki i pałace Ossolińskich były cenione w wieku XVII jako jedne z najwspanialszych w Rzeczypospolitej. Twórcą i założycielem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Ossolineum założonego we Lwowie w 1817 r. był Józef Maksymilian Ossoliński.

Ossolińscy– nazwisko polskiej rodziny szlacheckiej.
nagroda im j zefa maksymiliana ossoli skiego
Nagroda im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego

Nagroda ta przyznawana jest corocznie przez Kapitułę Nagrody autorowi najlepszej pracy doktorskiej z zakresu historii lubz zakresu badań nad literaturą.

Dla każdego z laureatów to 3 tys. zł oraz wydanie pracy doktorskiej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo we Wrocławiu w nakładzie nie mniejszym niż 500 egzemplarzy oraz rozpowszechnienie jej na terenie całego kraju.

biblioteka przysz o ci
Biblioteka przyszłości

1.Biblioteka, która została stworzona w wirtualnej rzeczywistości.

2. Biblioteka, której zawartość umieszczona jest w systemie komputerowym w postaci elektronicznej.

3. Jest to pewien rodzaj usługi sieciowej.

4. To spis połączeń, uporządkowany według dowolnie ustalonych zasad w Internecie.

5. To pewna forma bibliotek cyfrowych.

drogi uczniu pami taj e biblioteka to dobre miejsce dla cz owieka
DrogiUczniupamiętaj,żebibliotekato dobre miejsce dla człowieka!

W bibliotece chętnie Cię widzimy, nie stawiamy stopni, do niczego nie zmuszamy. Możesz czytać czasopisma, wyszukiwać informacje, wybierać i wypożyczać książki.

wykaz r de
Wykaz źródeł
 • www.poniatowski.org.pl
 • helionica.pl/index.php/Biblioteka_Aleksandryjska
 • www.wsp.krakow.pl/whk/biblioteki/pergamon
 • pl.wikipedia.org/wiki/Ossolińscy
 • www.wsp.krakow.pl/whk/biblioteki