Pr stupy k modelovania pou vate a
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Prístupy k modelovania používateľa. Anton Andrejko. Školiteľ : prof. Mária Bieliková. Úvod. Existujúce problémy prudký nárast množstva informácií na webe kognitívne preťaženie zablúdenie v informačnom priestore

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - eldon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pr stupy k modelovania pou vate a

Prístupy k modelovania používateľa

Anton Andrejko

Školiteľ: prof. Mária Bieliková


Pr stupy k modelovania pou vate a
Úvod

 • Existujúce problémy

  • prudký nárast množstva informácií na webe

  • kognitívne preťaženie

  • zablúdenie v informačnom priestore

  • strata času čítaním obsahu, ktorý používateľ pôvodne nehľadal (alebo ho nezaujíma)

 • Možné riešenia

  • filtrovanie informácií

  • preusporiadanie informácií

 • Personalizovaný prístup


Preh ad
Prehľad

 • Model používateľa

 • Prístupy k modelovaniu používateľa

 • Možnosti reprezentácie modelu používateľa

 • Smerovanie ďalšieho výskumu


Personalizovan webov syst my
Personalizované webové systémy

 • MODEL POUŽÍVATEĽA

  • charakteristiky používateľa, ktoré zahŕňajú jeho preferencie, vedomosti a iné atribúty súvisiace so zvolenou aplikačnou doménou

  • atribút, črta, vlastnosť, charakteristika

  • preferencia, záujem

 • Prispôsobovanie na úrovni

  • obsahu

  • formy prezentácie

  • navigácie


Pr stupy k modelovaniu pou vate a 1
Prístupy k modelovaniu používateľa (1)

 • Stereotypný model

  • stereotyp – množina často sa vyskytujúcich charakteristík

  • hierarchická štruktúra stereotypov

  • inicializácia modelu

  • nepresnosť

  • prispôsobovanie sa na základe príslušnosti k skupine


Pr stupy k modelovaniu pou vate a 2
Prístupy k modelovaniu používateľa (2)

 • Prekryvný model

  • prepojenie na modelaplikačnej domény

  • inštancia modelu prekaždého používateľa

  • potreba inicializácie

  • prispôsobovaniejednotlivcom


Mo nosti reprezent cie modelu pou vate a 1
Možnosti reprezentácie modelu používateľa (1)

 • Relačné databázy

  • dvojice atribút - hodnota uložené v tabuľke

 • Reprezentácie založené na XML

  • dvojice atribút – hodnota

  • plochá štruktúra

<record>

<key>personal.name</key>

<value>John Smith</value>

</record>

<record>

<key>personal.email</key>

<value>john.smith@mail.com</value>

</record>


Mo nosti reprezent cie modelu pou vate a 2
Možnosti reprezentácie modelu používateľa (2)

 • Ontologická reprezentácia

  • vzťahy

  • podmienky

  • obmedzenia

  • odvodzovanie

  • zdieľanie

<rdf:Description rdf:about="#name">

<rdfs:label xml:lang="en">name</rdfs:label>

<rdf:type rdf:resource= "http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/>

<rdfs:domain rdf:resource="#User"/>

<rdfs:range rdf:resource= "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>

</rdf:Description>

<rdf:Description rdf:about="#hasExperience">

<rdfs:label xml:lang="en">has working experience</rdfs:label>

<rdfs:domain rdf:resource="#User"/>

<rdfs:range rdf:resource= "http://fiit.sk/classification#ExperienceClassification"/>

<rdf:type rdf:resource= "http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/>

</rdf:Description>


Ontol gia pou vate a pr klad
Ontológia používateľa – príklad

 • Prepojenie na ontológiu aplikačnej domény

 • Doménová závislosť

  • závislá časť

  • nezávislá časť

 • Vlastnosti

  • objektové

  • dátové


Smerovanie al ieho v skumu
Smerovanie ďalšieho výskumu

 • Zdieľaný model používateľa

  • Snaha o automatizáciu tohto procesu

  • Zbieranie informácií o používateľoch z rôznych zdrojov

  • Využitie iniciatívy webu so sémantikou

   • dobre štruktúrované dáta

   • vzťahy, podmienky, obmedzenia

  • Využitie automatického mapovania medzi modelmi na identifikovanie charakteristík používateľa