Download
nfc near field communication n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NFC  หรือ  Near Field Communication PowerPoint Presentation
Download Presentation
NFC  หรือ  Near Field Communication

NFC  หรือ  Near Field Communication

325 Views Download Presentation
Download Presentation

NFC  หรือ  Near Field Communication

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. NFC หรือ Near Field Communication

  2. ประโยชน์ NFC ตารางเปรียบเทียบ สมาชิก NFC พัฒนาขึ้นมาโดย อุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี NFC เทคโนโลยี NFC จบการนำเสนอ

  3. สมาชิก 1.เด็กหญิงคีตภัทร สุคนธมาน เลขที่20 2.เด็กหญิงนัสสินัน บุญณรงค์ เลขที่27 3. เด็กหญิงศุภรัสมิ์ ศรีรักษ์ เลขที่33 4. เด็กหญิงอาทิตยาตาปสนันทน์ เลขที่39 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/13 เสนอ คุณครู สามารถ เพ็งเลา

  4. NFC มีประโยชน์อย่างไร เทคโนโลยี NFC มีไว้สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล อำนวยความสะดวกด้านอื่นด้วย เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ เป็นต้น หลักการทำงานเพียงแค่นำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์พกพาที่รองรับมาแตะเข้าที่เครื่องอ่าน NFC หรือเครื่องอ่านประเภท RFID เท่านั้น 

  5. ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง NFC และ Bluetooth

  6. NFC พัฒนาขึ้นมาโดย NFC หรือ Near Field Communication คือเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้นถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Sony และ NXP โดยใช้คลื่นวิทยุความถี่ 13.56 MHz บนพื้นฐานมาตรฐาน ISO14443 เพื่อให้อุปกรณ์จำพวกโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์พกพาประเภทอื่นๆสามารถสื่อสารระหว่างกันได้ง่ายขึ้น เพียงแต่นำอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องมาวางชิดกันหรือแตะกันเท่านั้น

  7. อุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี NFC ในปัจจุบัน Nokia : Nokia 700, Nokia 701, Nokia 603, Nokia 6212, Nokia 6131, Nokia 3220, Nokia C7-00, Nokia N9Samsung : Samsung SGH-X700 NFC, Samsung D500E, Samsung Galaxy Ace2, Samsung Galaxy Nexus, Samsung Galaxy SIIILG : LG 600V, LG Optimus 3D Max, LG Prada 3.0, LG Optimus 4XSony : Sony Xperia S, Sony Xperia P, Sony Xperia Sola, Sony Xperia Ion, Sony XperiaAcro S, Sony Xperia SL, Sony Xperia TX, Sony Xperia T, Sony Xperia VMotorola : Motorola L7 SLVRBenq : Benq T80Blackberry : Blackberry Bold 9900, Blackberry Bold 9930HTC : HTC ONE X

  8. NFC เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาบนพื้นฐานของ RFID หรือ Radio-frequency Identification ซึ่งเป็นระบบสื่อสารไร้สายที่กำลังได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถต่อเชื่อมและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ไม่มีการรบกวนสัญญาณจากระบบอื่น

  9. ขอจบการนำเสนอ ขอขอบคุณค่ะ