1 / 6

Azi venim la altar

Azi venim la altar Să rostim jurământul dragostei Cad flori din cer Cu lacrimi şoptite din înalt Ne zâmbesc şi îngerii În zborul lor Ei nu-nţeleg ce taină Se ascunde-n noi.

elata
Download Presentation

Azi venim la altar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Azi venim la altar Să rostim jurământul dragosteiCad flori din cer Cu lacrimi şoptite din înaltNe zâmbesc şi îngerii În zborul lorEi nu-nţeleg ce taină Se ascunde-n noi.

  2. //: Doar Tu ai ştiut de la-nceputCe iubire se va naşte între noiDoar Tu ne-ai ascuns în dragosteSă ne-ntâlnim amândoiNumai în Tine.://

  3. Dragostea ce ne-a unit E un cântec nesfârşit Din DumnezeuDoamne mereu Vrem să răspândim în jur Mireasma TaCa cei din jur să vadă Ce-nseamnă iubireaSă-nţeleagă taina Ce se-ascunde-n noi.

  4. //: Doar Tu ai ştiut de la-nceputCe iubire se va naşte între noiDoar Tu ne-ai ascuns în dragosteSă ne-ntâlnim amândoiNumai în Tine.://

  5. În amurgul lumii Toate-s pe sfârşitDragostea noastră Doamne E un nou răsăritTotul în jur e frumosFiindcă Tu ne-ai iubit.

  6. //: Doar Tu ai ştiut de la-nceputCe iubire se va naşte între noiDoar Tu ne-ai ascuns în dragosteSă ne-ntâlnim amândoiNumai în Tine.://

More Related