slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jens Lisell PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jens Lisell

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 73

Jens Lisell - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

J 4. Vivianne E Rosqvist. Jens Lisell. J 1. Mål med dagen. Att du som deltagare ska fått: tid att reflektera kring ditt kommunikationsuppdrag inspiration och verktyg som kan bidra till att utveckla kommunikationen i ditt ledarskap. J 2. Hålltider. 8.30 - Inledning

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jens Lisell' - elan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

J 4

Vivianne E Rosqvist

Jens Lisell

m l med dagen

J 1

Mål med dagen

Att du som deltagare ska fått:

 • tid att reflektera kring ditt kommunikationsuppdrag
 • inspiration och verktyg som kan bidra till att utveckla kommunikationen i ditt ledarskap
h lltider

J 2

Hålltider

8.30 - Inledning

- Plattform för dagen

- Reflektion kring chefens kommunikativa uppdrag

- Kommunikationsplanering – verktyg + övning

11.30 - LUNCH

12.45 - Kommunikation med olika målgrupper

- Kontakter med media

- I förändringstider

16.00 - Vi avslutar dagen

vem r du

V10

Vem är du?
 • Namn
 • Funktion
 • Organisation
 • Positiv egenskap
slide5

V 1

“Det största problemet med kommunikation

är att man tror att den ägt rum”

G. B. Shaw

information kommunikation dialog

J 3

Information – kommunikation - dialog

vning hur ser ditt n t ut

V 15

Övning: Hur ser ditt nät ut?
 • Vilka är dina målgrupper?
 • Vilka kanaler till respektive målgrupp?
 • Vad funkar?
 • Vad skulle kunna funka bättre?
 • Hur kan du utveckla din kommunikation?

15 min reflektion

snacka med grannen om ditt n t

V15

Snacka med grannen om ditt nät
 • Vad funkar?
 • Vad skulle kunna funka bättre?
 • Hur kan du utveckla din kommunikation?

15 minuters bikupa

kommunikationsplaneringens steg

V 1

Kommunikationsplaneringens steg
 • Mål
 • Kommunikationsmål
 • Omvärldsanalys
 • Målgrupper – identifiera, analysera
 • Budskap – prioritera
 • Kanaler/aktiviteter
 • Aktivitetsplan
 • Utvärdering
slide14

V 1

 • Vad förstår jag själv?
slide18

dialog enighet

dialog

om

hur

varför

berätta fråga svara

tryckt digital

ingen information

uppmärksamhet, kunskap

förstår

involvering

ansvar motivation

ingen utanförskap

V 5

Vad vill du åstadkomma?

berätta

 • INFORMATION
 • KOMMUNIKATION
 • DIALOG

Källa: Nordisk kommunikation

slide19

j3

Organisationens mål

Kommunikationens mål

Aktivitet

Vad vill du åstadkomma?

Vad ska det leda till

Val av kanal, aktivitet

 • ingen onödig oro
 • underlag för demokratisk process
 • nöjda kunder
 • öka kunskap
 • öka engagemang
 • påverka attityder
 • brev
 • informationsmöte
 • dialogmöte
 • media
 • hemsida, folder
 • e-post
 • telefon
slide20

j 2

Organisationens mål

Kommunikationens mål

Aktivitet

Vad vill du åstadkomma?

Vad ska det leda till?

Val av kanal, aktivitet?

 • Fler somaliska kvinnor som egenföretagare inom 3 år
 • Öka kunskapen bland somaliska kvinnor om möjligheter till egenföretagande
 • Ändra attityden bland somaliska kvinnor till egenföretagande
 • informationsmöte
 • utbildning
 • broschyr
 • annonsering
 • media
 • hemsida
slide23

V 1

 • Vad innebär detta för …?
slide24

V 0,5

känner till

slide25

V 0,5

kunskap

slide26

V 1

personec

slide27

V 0,5

inställning och erfarenheter

slide28

V 1

tajming

slide29

V 1

rutiner och vanor

slide30

V 0,5

lyssnar till

slide32

J 3

Hög kännedom

Låg-ingen kännedom

Låg-ingen acceptans

Hög acceptans

budskap

I 3

Budskap
 • Vad
 • Varför?
 • När?
 • Hur?
 • Vem?
utbud konsumtion effekt
utbud, konsumtion, effekt

J 2

utbud

mängd av information

konsumerad/individ

som fått effekt/individ

1975

2000

1950

Källa: Prof. Jan van Cuilenberg, Amsterdams Universitet

slide35

dialog

mål enighet

LYSSNA

berätta

&

Svara på frågor

ingen information

förstå

ansvar motivation

ingen effekt utanförskap

J 5

Ambitionstrappan

dialog

Om?

Hur?

Varför?

LYSSNA

berätta muntligt

berätta skriftligt

tryckt digital

EFFEKTER

djupare förståelse involvering

uppmärksamhet kunskap

 • INFORMATION
 • KOMMUNIKATION
 • DIALOG
slide43

kvittometoden

Gemensamt

NÄR

kommunikations-

plan

Dubbla beslut

Kanaler

ledningsbrev

v 10

Gemensamt

VAD och VARFÖR

Motarbeta motarbete

Arkitektur

slide44

dialog

mål enighet

LYSSNA

berätta

&

Svara på frågor

ingen information

förstå

ansvar motivation

ingen effekt utanförskap

v 5

Ambitionstrappan

dialog

Om?

Hur?

Varför?

LYSSNA

berätta muntligt

berätta skriftligt

tryckt digital

EFFEKTER

djupare förståelse involvering

uppmärksamhet kunskap

 • INFORMATION
 • KOMMUNIKATION
 • DIALOG
kommunikation medarbetare

V 1

Kommunikation medarbetare
 • Chefen ska ge svaret på frågan:
 • ”What’s in it for me… and for all of us?”
chefen viktigaste kanalen

J 4

Chefen viktigaste kanalen

Källa: Nordisk Kommunikation

tid g r t i on dan
Tid går åt i onödan

j 1

Spekulationer tar mycket tid

kommunikation de vi r till f r

V 3

Kommunikation - de vi är till för

Skapa förutsättningar för medarbetarna i deras kommunikation:

 • Berätta om riktning
 • Svara på övergripande frågor
 • Presentera sammanhanget
att m ta massmedia
ATT MÖTA MASSMEDIA

”Varje gång jag ser en journalist så springer jag – oftast hinner jag i fatt!”

Hans Cavalli Björkman, f d koncernchef SEB och färgstark näringslivprofil

var f rbered se m jligheterna
Var förbered, se möjligheterna!

Tänk lite längre än ”vad kommer journalisten att fråga om?”

Tänk: ”Vad vill jag säga?”

slide55

Nuffe

Källa: Journalisten, Lundkvist och Larsson.

slide57

Stadens informationspolicy

- om massmedias roll

 • Massmedierna spelar en viktig roll i den kommunala demokratin
 • Medierna är förmedlare av information, opinionsbildare och inte minst kritisk granskare av den kommunala verksamheten
den som ger rendet ger informationen
Den som äger ärendet äger informationen

Kontakterna med massmedia ska präglas av största möjliga öppenhet

Det är viktigt att massmedia snabbt kan komma i kontakt med den medarbetare som har ansvar och kompetens i sakfrågan

slide59

”En journalist avstår normalt inte från att publicera för att vi inte svarar på frågor. Men risken är stor att det som publiceras inte bygger på fakta.”

Det ska vara enkelt för massmedia att rapportera

Viktigt att ha kunniga personer som snabbt kan svara på journalisternas frågor

Lotsa dem vidare till rätt person

Använd informatören

slide60

”Yrkesjargong bör var bannlyst. Den uppfattas som en markering att man egentligen vill hålla dem som lyssnar utanför.”

slide61

”Mediernas ökade betydelse innebär att hanteringen av bilden av krisen blir lika viktig som att hantera själva krisen.”

har du en g ng lurat en journalist s har du f rbrukat ditt f rtroende och kan inte komma tillbaka

”Har du en gång lurat en journalist så har du förbrukat ditt förtroende och kan inte komma tillbaka.”

krisf rlopp den onda cirkeln
Krisförlopp – den onda cirkeln

Överraskning

Brist på information

Brandkårsläge

Affekterat

Upptrappning

Fientlighet

Förlorad kontroll

Drevet

krisf rlopp den goda cirkeln
Krisförlopp – den goda cirkeln

Beredskap

Kontroll

Ta initiativet

Erkänn problemet

Förtroende

För ut ditt budskap

Samla relevant information

Analysera lösningar

exempel elev skadad vid sl jdlektion
Exempel: Elev skadad vid slöjdlektion
 • Vilka aktörer blir berörda av händelsen?
 • Vem ska uttala sig?
 • Vad kommer journalisterna att fråga om?
 • Vilka frågor kan och ska ni svara på?
f r ndringens olika faser

v 3

Förändringens olika faser

Lugnet före stormen

 • Tidigare erfarenheter
 • Tidigare återkoppling
 • Möjlighet till reaktion
 • Tid att vänja sig vid tanken

REAKTION

Förnekelse

Aktivt motstånd

Ny stabilitet

Positiv framtids-orientering

Passivt motstånd

Åter-uppbyggnad

Resignation

Acceptans

Chockfas

Bearbetningsfas

Nyorienteringsfas

Reaktionsfas

TID

kommunikation i olika faser

v3

Kommunikation i olika faser

REAKTION

Utrymme för reaktioner och kritik

Argument för och emot

Upprepa varför och vad

Enkla och tydliga budskap

Återkoppling

Bekräftelse

När och hur

Varför och vad

God exempel

Skapa dialog

Muntligt och skriftligt

Lärdomar

Chockfas

Reaktionsfas

Bearbetningsfas

Nyorienteringsfas

viktiga ledord

V 5

Viktiga ledord
 • Trygghet
 • Delaktighetens ramar
 • Ärlighet
 • Tydlighet
 • Tillgänglighet
 • Respekt
 • Förklara
 • Repetera
f ruts ttningar f r kommunikation

j 5

Förutsättningar för kommunikation
 • i Göteborgs Stad
 • i din organisation
tack f r oss

Tack för oss!

Jens Lisell

Vivianne E Rosqvist