slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ PowerPoint Presentation
Download Presentation
XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ - PowerPoint PPT Presentation


  • 191 Views
  • Uploaded on

Bài. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ.  Định nghĩa cổ điển của xác suất. Hoạt động 1 . Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất.      . . Không gian mẫu của phép thử là:.  =. {1, 2, 3, 4, 5, 6}.  . A: biến cố “Con súc sắc xuất hiện mặt lẻ“.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ' - elam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Bài

XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

slide2

Định nghĩa cổ điển của xác suất.

Hoạt động 1. Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất.

     

. Không gian mẫu của phép thử là:

 =

{1, 2, 3, 4, 5, 6}

. A: biến cố “Con súc sắc xuất hiện mặt lẻ“.

Số khả năng xảy ra của A ?

slide3

Hoạt động 2. Từ một hộp chứa 8 quả cầu, trong đó có 4 quả cầu ghi chữ a, 2 quả ghi chữ b, 2 quả ghi chữ c, lấy ngẫu nhiên 1 quả.



Kí hiệu:

A:“Lấy được quả ghi chữ a”;

B:“Lấy được quả ghi chữ b”;

C:“Lấy được quả ghi chữ c”.

Số khả năng xảy ra của các biến cố A, B, C?

slide4

Định nghĩa:

Giả sử A là một biến cố liên quan với một

phép thử chỉ có một số hữu hạn kết quả

đồng khả năng xuất hiện. Xác suất của biến

cố A, kí hiệu P(A), được định nghĩa là:

N(A)

_____

P(A) =

N()

slide5

Ví dụ 1.

a.Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất của biến cố

A: “Xuất hiện mặt chẵn”.

b. Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất 2 lần. Tính xác suất của biến cố

B: “Xuất hiện 2 mặt sấp”.

c. Rút 1 là bài từ bộ bài 52 lá. Tính xác suất để được 1 Át.

slide6



slide7

Ví dụ 2. Có 9 miếng bìa như nhau được ghi số từ 1 đến 9.



Lấy ngẫu nhiên 2 miếng bìa và xếp theo thứ tự từ trái sang phải.

Tính xác suất của các biến cố

A: “Số tạo thành là số chẵn”.

B: “Số tạo thành là số chia hết cho 5”.

C: “Số tạo thành có chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị”.

slide8

Tính chất:

a. P() = 0

P() = 1

b. Với mọi biến cố A: 0  P(A)  1

c. A, B là hai biến cố liên quan với một phép thử có một số hữu hạn kết quả đồng khả năng xuất hiện:

 Nếu A và B xung khắc thì

(công thức cộng)

P(A) + P(B)

P(AB) =

 Nếu A và B bất kì

P(A) + P(B) – P(AB)

P(AB) =

Nhận xét: Với mọi biến cố A

P(A) = 1– P(A)

slide9

Ví dụ 3.

a. Rút 1 lá bài từ bộ bài 52 lá. Tính xác suất để được 1 Át hay 1 Già.

b. Một lớp có 50 học sinh, trong đó có 25 học sinh giỏi Văn, 30 học sinh giỏi Toán, 10 học sinh giỏi cả Văn lẫn Toán. Tính xác suất để chọn ngẫu nhiên 1 học sinh giỏi Văn hoặc Toán.

slide10

n(S)

____

n

Định nghĩa thống kê của xác suất.

Thực nghiệm:

Một đồng tiền cân đối và đồng chất được gieo n lần.

 n(S) là số lần xuất hiện mặt sấp trong n lần gieo

fn(S) =

là tần suất xuất hiện mặt sấp

trong n lần gieo

Bảng ghi các kết quả gieo đồng tiền của 2 nhà toán học Buffon và Pearson

slide11

n(A)

n(A)

____

____

n(A)

____

n

n

n

Định nghĩa xác suất theo quan điểm thống kê

Giả sử một phép thử được lập lại n lần trong các điều kiện như nhau. Kí hiệu:

n(A) là số lần xuất hiện của biến cố A trong dãy n phép thử

là tần suất xuất hiện biến cố A.

càng ngày càng gần một

Khi n tăng dần,

số xác định, ta gọi số đó là xác suất của biến cố A theo quan điểm thống kê.

 P(A) khi n khá lớn

Nghĩa là

slide12

Ví dụ:Gieo đồng thời 2 con súc sắc, một con màu đỏ và một con màu xanh. Tính xác suất của các biến cố sau:

A: “Con đỏ xuất hiện mặt 6 chấm”

B: “Con xanh xuất hiện mặt 6 chấm”

C: “Ít nhất một con xuất hiện mặt 6 chấm”

D: “Không có con nào xuất hiện mặt 6 chấm”

E: “Tổng số chấm xuất hiện trên 2 con bằng 6”