A jogszer megfelel s g igazol s dokumentumai
Download
1 / 59

- PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Updated On :

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. A jogszerű megfelelőség- igazolás dokumentumai. Törökné Horváth Éva divízióvezető ÉMI Nonprofit Kft. Anyagtudományi Divízió, Mechanikai Tudományos Osztály 2011. február 17. II. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia. Ne feledje

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - elam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A jogszer megfelel s g igazol s dokumentumai l.jpg

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft

A jogszerű megfelelőség- igazolás dokumentumai

Törökné Horváth Éva

divízióvezetőÉMI Nonprofit Kft. Anyagtudományi Divízió,

Mechanikai Tudományos Osztály 2011. február 17.

II. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia


Slide2 l.jpg

Ne feledje Kft

„építési terméket építménybe betervezni, beépíteni, felhasználni, valamint forgalmazni akkor szabad, ha arra jóváhagyott műszaki specifikáció van”

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet


Az p t si term kek megfelel s g igazol s nak jogi h ttere defin ci k l.jpg
Az építési termékek megfelelőség igazolásának jogi háttere, definíciók

 • Magyarországon az építési termékek megfelelőség igazolását szabályozó jogszabály az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet).

 • A Rendelet alapja az Európai Tanács 89/106/EGK számú Építési Termék Irányelve (CPD: Construction Product Directive).

 • A Rendelet alapján a teljesség igénye nélkül definiáljuk az alábbi hasznos alapfogalmakat:


Slide4 l.jpg

Építési termék: háttere, definíciók olyan anyagok, szerkezetek, melyeket azért állítanak elő, hogy az építményekben állandó jelleggel beépítésre kerüljenek.

Szállító: a termék gyártója, forgalomba hozója.

Felhasználó: aki a terméket betervezi, beszerzi, beépíti, illetve felhasználja.

Műszaki specifikáció: olyan dokumentum, amely tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelményeket, az alkalmazási feltételeket és a termék megfelelőség igazolásának módozatait.


Slide5 l.jpg

Építőipari Műszaki Engedély (ÉME): háttere, definíciók Magyarországon kijelölt jóváhagyó szervezet által – más műszaki specifikáció hiányában – kiadott műszaki specifikáció.

Honosított harmonizált szabvány: az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott és közzétett szabvány, amit honosítottak és nemzeti szabványként közzétettek.(amely ZA melléklettel rendelkezik)

Európai Műszaki Engedély (ETA: European Technical Approval): olyan műszaki specifikáció, amelyet harmonizált európai szabvány hiányában egy termékre vonatkozóan dolgoztak ki, és hagytak jóvá az EOTA: European Organisation for Technical Approvals tagjai.


Slide6 l.jpg

Kijelölt vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezet: háttere, definíciók a termékek megfelelőségének vizsgálatára, ellenőrzésére és tanúsítására a miniszter által külön jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kijelölt szervezet.

(ÉMI Nonprofit Kft. 1415)

Megfelelőség igazolás: olyan vizsgálatokon alapuló dokumentum, amely igazolja, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó műszaki specifikációban foglalt követelményeknek.

Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány: a kijelölt tanúsító szervezet által kiadott megfelelőség igazolás az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségének tanúsítására.


Slide7 l.jpg

Megfelelőségi tanúsítvány: háttere, definíciók kijelölt tanúsító szervezet által kiadott megfelelőség igazolás.

Szállítói megfelelőségi nyilatkozat: a szállító által kiadott megfelelőség igazolás.


A megfelel s g igazol s m dozatai s igazol dokumentumai l.jpg
A megfelelőség-igazolás módozatai, és igazoló dokumentumai

 • A Rendelet – összhangban az európai szabályozással – a különböző építési termékek megfelelőség igazolását összesen hatféle, különböző szigorúságú módozatban határozza meg.

  A legszigorúbb (1+) módozatú termékeket kell a legnagyobb gyakorisággal és a legtöbb oldalról vizsgálnia egy kijelölt vizsgáló és ellenőrző intézetnek, illetve a terméket tanúsítania is kell egy kijelölt tanúsító intézetnek.

  A legkevésbé szigorú (4) módozatú termékeket csak a gyártónak magának kell vizsgálnia.


Megfelel s g igazol si m dozatok h szigetel anyagok rendszerek s a rendszer elemei l.jpg
Megfelelőség igazolási módozatok dokumentumai(hőszigetelő anyagok, rendszerek és a rendszer elemei)


A megfelel s g igazol s m dozatai s igazol dokumentumai14 l.jpg
A megfelelőség-igazolás módozatai, és igazoló dokumentumai

 • A táblázatból látszik, hogy a Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozatot minden jogszerűen forgalmazott építési termék mellé be kell mutatnia a felhasználónak.

 • A CE jeles termék esetén EK-Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozattal kell igazolni a termék megfelelőségét.
A sz ll t i megfelel s gi nyilatkozat tartalmi k vetelm nyei l.jpg
A Szállítói Megfelelőségi nyilatkozat tartalmi követelményei

 • A Rendelet 5. számú mellékletének 2. pontja alapján a Szállítói Megfelelőségi nyilatkozatnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

 • az építési termék szállítójának (gyártójának, forgalmazójának) nevét, azonosító jelét és címét;

 • az építési termék rendeltetési célját és azonosításához szükséges adatait, a gyártás dátumát, a termék típusát;


A sz ll t i megfelel s gi nyilatkozat tartalmi k vetelm nyei18 l.jpg
A Szállítói Megfelelőségi nyilatkozat tartalmi követelményei

 • azon kijelölt (vizsgáló, vagy tanúsító) szervezetek megnevezését, azonosítási számát, amelyek tanúsítványai alapján a megfelelőségi nyilatkozat kiadásra került: (3) módozat esetén a vizsgáló szervezet, (2+) és (1) módozatnál pedig a tanúsító szervezet;

 • azon műszaki specifikáció felsorolását, amelynek az építési termék vizsgálattal igazoltan megfelel;

 • a megfelelőségi nyilatkozat érvényességi idejét;

 • a szállító (gyártó, vagy forgalmazó) megfelelőségi nyilatkozat aláírására felhatalmazott képviselőjének nevét és beosztását;


A sz ll t i megfelel s gi nyilatkozat tartalmi k vetelm nyei19 l.jpg
A Szállítói Megfelelőségi nyilatkozat tartalmi követelményei

 • A megfelelőségi nyilatkozat azonosító számát, a kiadás dátumát, a kiállító cégszerű aláírását.

 • A Rendelet nem rendelkezik arról, hogy a Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozatnak minden termék mellett eredeti aláírt példányban kellene megjelennie, ezért a fenti utolsó két bekezdésben szereplő aláírások másolatok is lehetnek.

 • A Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozatnak külföldi termék esetén is magyar nyelvűnek kell lennie.


Megfelel s gi tan s tv ny l.jpg
Megfelelőségi Tanúsítvány követelményei

 • Az (1) módozatú termék esetén a Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat mellett Megfelelőségi Tanúsítvánnyal is kell igazolni a termék megfelelőségét.

 • Hasonlóan a Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozathoz CE jeles termék esetén EK-Megfelelőségi Tanúsítvánnyal kell igazolni a termék megfelelőségét (külföldi tanúsítvány esetén EC-Certificate of Conformity).

  (1) módozatú termék EK-Megfelelőségi Tanúsítványára mutat példát a következő ábra.


Megfelel s gi tan s tv ny val dis g nak ellen rz se l.jpg
Megfelelőségi Tanúsítvány valódiságának ellenőrzése

 • A kijelölt tanúsító szervezet valódiságát EK-Megfelelőségi Tanúsítvány esetén a tanúsítvány azonosító számának első négy számjegye (az előző ábrán) alapján lehet ellenőrizni, mely a kijelölt tanúsító szervezet azonosító számával azonos.

 • Az azonosító számok a http://ec.europa.eu/enterprise/ newapproach/nando/ honlapon a „Body” nyomógomb alatt ellenőrizhetőek, ahol a kijelölt szervezetek (Notified body) kereshetőek azonosító szám, név és ország alapján. Magának a tanúsítványnak az érvényessége általában az adott tanúsító intézet honlapján ellenőrizhető.


Zemi gy rt sellen rz si tan s tv ny l.jpg
Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány ellenőrzése

 • Az Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítványt a (2+) módozat esetén már nem kötelező felmutatnia a szállítónak, de sok gyártó ezt a dokumentumot is mellékeli terméke mellé.

 • A megfelelőség igazolás módozatát az adott termékre vonatkozó Európai Bizottsági határozat írja elő, amit később a termékre vonatkozó műszaki specifikáció is tartalmaz.

  (2+) módozatú termék EK-Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítványára és Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolásra (TMI) mutat példát a következő ábra.Slide29 l.jpg

Homlokzati tűzterjedés vizsgálata ellenőrzése

az ÉMI Nonprofit Kft.

Tűzvédelmi Szakági

Laboratóriumában, SzentendrénA m szaki specifik ci ce c mke l.jpg
A műszaki specifikáció, CE címke ellenőrzése

 • A Rendelet – összhangban az európai szabályozással – az alábbi dokumentumokat jelöli meg, mint egy építési termék lehetséges műszaki specifikációit:

 • Honosított harmonizált európai szabvány (MSZ EN)

 • Építőipari Műszaki Engedély (ÉME)

 • Európai Műszaki Engedély (ETA)

 • Egy termékre CE jelet felhelyezni csak honosított harmonizált európai szabvány, vagy Európai Műszaki Engedély alapján lehet.

  A CE jel nélkül tehát lehet jogszerűen forgalmazni építési termékeket, amennyiben rendelkeznek Építőipari Műszaki Engedéllyel. A CE címkének külföldi termék esetében is magyar nyelvűnek kell lennie.


A m szaki specifik ci ce c mke36 l.jpg
A műszaki specifikáció, CE címke ellenőrzése

 • A CE címkének a terméken, annak csomagolásán, vagy kísérő dokumentumán kell feltűntetve lennie.

  A CE jel formáját és tartalmát szintén az adott építési termékre vonatkozó műszaki specifikáció szabályozza.

  Az alábbiakban példát adunk (1) módozatú hőszigetelő anyag CE-jelölésére.


Slide37 l.jpg

hőszigetelő anyag – (1) megfelelőség igazolási módozatú termék – CE jelölése


Slide38 l.jpg

Érvényes Építőipari módozatú termék – CE jelölése

Műszaki Engedély

(ÉME)


A term k tervezett felhaszn l sa l.jpg
A termék tervezett felhasználása módozatú termék – CE jelölése

 • A weber.therm prestige homlokzati hőszigetelő rendszer felhasználható régi és új tégla, beton és vakolt falszerkezetek külső hőszigetelő burkolására.

 • A hőszigetelő anyagok valamelyikének ragasztása weber M764 prestige ragasztóval történik.

 • A hőszigetelő táblák tárcsás rögzítő dübelekkel is rögzítésre kerülnek.

 • A felülethatárokon, illetve sarkokon lábazati és egyéb profilok kerülnek beépítésre.

 • A ragasztóval és rögzítő dübellel rögzített hőszigetelő táblák felületére a weber M764 prestige ragasztóba ágyazott üvegszövet háló kerül.


Slide42 l.jpg

 • A fedőréteg kétféle lehet: módozatú termék – CE jelölése

 • weber G 700 vékonyvakolat alapozóval kellősített felületre felhordott weber.pas silicate vékonyvakolat, vagy weber.ter 302 F, M, illetve G vékonyrétegű nemesvakolatok,

 • weber 742 kültéri glettel simított felületre felhordott weber F110 szilikátfesték, vagy weber F055 szilikonfesték.


Slide53 l.jpg

Érvényes Európai Műszaki Engedély (ETA) módozatú termék – CE jelölése


Jogszer tlen forgalmaz sb l s szakszer tlen kivitelez sb l ad d hib k s k vetkezm nyei l.jpg
Jogszerűtlen forgalmazásból és szakszerűtlen kivitelezésből adódó hibák és következményei


Slide59 l.jpg

Köszönöm a figyelmet ! kivitelezésből adódó hibák és következményei

Törökné Horváth Éva

divízióvezetőAnyagtudományi Divízió

Mechanikai Tudományos Osztály

telefon:(1)372-6135

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.


ad