Ces jeunes... que vont-ils devenir ? Bu gençler büyüyünce ne olacak?? - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ces jeunes... que vont-ils devenir ? Bu gençler büyüyünce ne olacak?? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ces jeunes... que vont-ils devenir ? Bu gençler büyüyünce ne olacak??

play fullscreen
1 / 20
Ces jeunes... que vont-ils devenir ? Bu gençler büyüyünce ne olacak??
106 Views
Download Presentation
ekram
Download Presentation

Ces jeunes... que vont-ils devenir ? Bu gençler büyüyünce ne olacak??

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ces jeunes... que vont-ils devenir ? Bu gençler büyüyünce ne olacak?? 8

 2. Ce bel officier laïc et socialiste qui a renversé le roi corrompu Idriss I-er, c’est... Mouammar Kadhafi Kral İdris-I ‘i deviren bu yakışıklı laik ve sosyalist subay MUAMMER KADDAFİ

 3. Cette belle héritière d’une riche famille valaque d’Albanie, AgnesBoiagiu, c’est...Mère Theresa Arnavutluğun zengin bir Ulah ailesinin mirasçısı Agnes Boiagiu----RAHİBE TEREZA

 4. Ce studieux prince Xhosa, de lignée royale, c’est... Nelson Mandela Bu kraliyet kökenli prens Xhosa----NELSON MANDELA

 5. Cet écolier facétieux, jugé « stupide, agité, trop curieux, posant trop de questions et n'apprenant pas rapidement », c’est... Thomas Edison (inventeur de l’ampoule à incandescence et d’autres appareils) Aptal, huzursuz, fazla meraklı, çok soru soran ve zekası ağır diye tanınan espritüel öğrenci (ampul ve diğer aletlerin mucidi) --THOMAS EDISON

 6. Ce fier capitaine de paras, rompu à la lutte anti-guerilla, c’est... Hugo Chávez Paraşütçü ve anti-gerilla savaşlarında yoğrulmuş bu subay----HUGO CHAVEZ

 7. Cet étudiant a trop fait la teuf... il en rit encore... c’est... Bill Gates Bu dalgacı öğrenci hala gülüyor....kim?----Bill Gates

 8. Ce lycéen noir d’Honolulu, qui se destine à être travailleur social, c’est... Barack Obama Sosyal hizmetlerde çalışmaya adanan bu Honolulu’lu liseli---BARACK OBAMA

 9. Cet avocat sérieux de famille aristicratique, parfaitement britannique malgré ses origines tropicales , c’est... Mohandas Gandhi Aristokratik bir aileden gelen ve tropik kökenlerine rağmen son derece İngiliz karakterdeki bu genç –MOHANDAS GANDHI

 10. Ce révolutionnaire qui lutte au prix de sa vie contre la dictature des Pahlavi, c’est... Ruhollah Khomeini Hayatı pahasına Pehlevi diktatörlüğüne savaş açan bu ihtilalci---RUHOLLAH KHOMEİNİ

 11. Ce lycéen autodidacte, jugé « paresseux, lent et rêveur » et qui, bien que matheux, fur recalé au concours d’entrée en Polytechnique, c’est... Albert Einstein Tembel, ağır ve hayalperest diye bilinen,, matematikçi olmasına rağmen Politeknik Üniversite giriş sınavında çakan bu kendi kendini yetiştirmiş liseli– ALBERT EİNSTEİN

 12. Né d’un riche ranchero et de sa cuisinière, élevé par les jésuites, ce jeune avocat démocrate combat la dictature mafieuse de Batista : c’est... Fidel Castro Zengin bir çiftlik sahibi ile kadın aşçısının oğlu olarak doğan ve Cizvitlerce büyütülen bu genç avukat, Batista mafyası diktasına karşı savaş verdi—FİDEL CASTRO

 13. Ce jeune pionnier renfermé, détesté de ses camarades parce qu’il cafardait, c’est... Vladimir Poutine İçine kapanık, ve suratsızlığından dolayı arkadaşlarının nefret ettiği bu öncü genç – VLADİMİR PUTİN

 14. Ce petit voyou de banlieue, connu des services de police pour des vols à l’étalage, c’est... Nicolae Ceausescu Polisin raf hırsızlığından tanıdığı bu küçük banliyö serserisi –NICOLAE CEAUSESCU

 15. Ce séminariste défroqué, passé braqueur de banques et indic de la police, c’est...Joseph Djougashvili, DitStaline Dini eğitim kurumundan aforoz edilmiş, eski banka soyguncusu ve polis muhbiri: Josef Dougashvili, nam-ı-diğer---STALİN

 16. Ce fils à papa, chouchou de ses sœurs et de ses maîtres d’école, fils d’un inspecteur académique impérial, c’est... Vladimir Oulianoff,ditLénine Babacığının oğlu, kızkardeşleri ve öğretmenlerinin gözbebeği, imparatorluğun akademik müfettişinin çocuklarından Vladimir Oulianoff, nam-ı-diğer --STALİN

 17. Ce modeste soldat, simple prolétaire, fils de douanier, engagé volontaire, excellent camarade, courageux, gazé dans les tranchées et décoré, aimant les aquarelles, c’est... Adolf Hitler Babası gümrükçü olan mütevazi , basit proleter, gönüllü, mükemmel bir yoldaş, cesur, siperlerde yoğrulup madalyalandırılan, suluboya heveslisi bu asker– ADOLF HİTLER

 18. Cet étudiant criant sa colère contre les réformes augmentant la sélection dans l’enseignement (on le comprend, d’ailleurs...), c’est... Nicolas Sarkozy Eğitimde seçiciliği arttıran reformlara karşı öfkesini haykıran (ona hak vermiyor da değiliz) bu genç – NİCOLAS SARKOZY

 19. Ce couple de hippies, c’est... Hillary et Bill Clinton Bu hippy çift: HİLLARY ve BİLL CLİNTON

 20. Et pour finir, ce lycéen jugé par ses professeurs : “turbulent, batailleur, désobéissant et insupportable”, c’est... Charles De Gaulle. Ve son olarak lise hocalarınca “yaramaz, dövüşçü, itaatsiz ve çekilmez” diye nitelendirilen– CHARLES De GAULLE