Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών.
Download
1 / 30

Μάριος Μπαλατζάρας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης [email protected] - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον. Αξιοποίηση Αποθετηρίων Μαθησιακών Αντικειμένων για την Υποστήριξη Διαδικασιών Δια βίου Μάθησης: ο Ρόλος των Βιβλιοθηκών. Μάριος Μπαλατζάρας

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Μάριος Μπαλατζάρας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης [email protected]' - eithne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον

Αξιοποίηση Αποθετηρίων Μαθησιακών Αντικειμένων για την Υποστήριξη Διαδικασιών Δια βίου Μάθησης: ο Ρόλος των Βιβλιοθηκών

Μάριος Μπαλατζάρας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

[email protected]

Σαράντος Καπιδάκης

Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης, Τμήμα

Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

[email protected]

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006


Η αναγνώριση των αποθετηρίων ως θεμελιώδη στοιχεία για την ενοποίηση των τεχνολογιών πληροφόρησης και εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον

Επίδραση

της e-learning στην εκπαίδευση και η αλλαγή του μαθησιακού παραδείγματος

Το σκεπτικό

Οι επενδύσεις στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και στη δημιουργία ψηφιακού υλικού

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006

Η σταθερή διείσδυση και η αποδοχή των ΤΠΕ από τον κόσμο

Η αύξηση της απαίτησης συνεχιζόμενη εκπαίδευση & η συνειδητοποίηση των ωφελειών της ΔΒΜ

Η μετεξέλιξη των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών σε ανοιχτά μαθησιακά κέντρα


15 1 3 2006

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον

Τι περιλαμβάνει:

 • Αναγνώριση Όρων

 • Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες & Λειτουργικές Προσαρμογές

 • Ψηφιακά Αποθετήρια Μαθησιακών Αντικειμένων Δια Βίου Μάθησης: Θεμελιώδη Ζητήματα

 • Συμπεράσματα - Προτάσεις

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006


15 1 3 20061

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον

1. Αναγνώρισηόρων

Μαθησιακό Αντικείμενο

(Learning Object)

“οποιαδήποτε οντότητα, η οποία με τη βοήθεια της εκπαιδευτικής τεχνολογίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να επαναχρησιμοποιηθεί ή να παραπέμπει σε κάποια άλλη” (ΙΕΕΕ 2001)

“οποιοσδήποτε ψηφιακός πόρος που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τη μάθηση” (Wiley 2002)

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006

“το άθροισμα ενός ή περισσότερων ψηφιακών πόρων που ενσωματώνει τα μεταδεδομένα τους και αναπαριστά μια εκπαιδευτική ενότητα” (Dalziel 2002)


15 1 3 20062

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

Τείνουν να είναι ανεξάρτητα από τα εκπαιδευτικά πλαίσια

Τείνουν να είναι μικρές οντότητες

Είναι επαναχρησιμοποιήσιμα

Είναι διαλειτουργικά

Έχουν σαφή εκπαιδευτικό σκοπό

Περιγράφοντα με σχήματα μεταδεδομένων

Αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων ή σε αποθετήρια

Είναι ψηφιακά

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα


15 1 3 20063

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον

Ψηφιακοί πόροι που αποθηκεύονται στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

Πληροφοριακά Αντικείμενα(Information Objects)

?

Ψηφιακός πόρος που περιέχει στο εσωτερικό του πρόσθετες πληροφορίες για την καλύτερη κατανόησή του

Μαθησιακά Αντικείμενα(Learning Objects)

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006

Δεδομένα(Data)

Περιγραφείς των ανθρώπινων δραστηριοτήτων

(Metros & Bennett 2002)


15 1 3 20064

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον

Αποθετήρια Ηλεκτρονικών Εκδόσεων

κάλυψη

Εθνικά Αποθετήρια

Ψηφιακά Αποθετήρια

Μαθησιακών Αντικειμένων

Ιδρυματικά Αποθετήρια

περιεχόμενο

κάλυψη

ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006

περιεχόμενο

υλικό

Πολυμεσικά Αποθετήρια


15 1 3 20065

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον

Ψηφιακά Αποθετήρια

(Digital Repositories)

“σύνολο υπηρεσιών, τις οποίες ένα πανεπιστήμιο μπορεί να προσφέρει στα μέλη της κοινότητάς του για τη διαχείριση και τη διάδοση του ψηφιακού υλικού που δημιουργείται από το ίδρυμα και τα μέλη του” (Lynch, 2003)

“ψηφιακή συλλογή που συγκεντρώνει και διατηρεί τη διανοητική παραγωγή μιας ενιαίας ή μιας πολυ-ακαδημαϊκής κοινότητας” (Crow, 2002)

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006


15 1 3 20066

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον

Π Η Γ Η

Ψηφιακά Αποθετήρια

Μαθησιακών Αντικειμένων (ΨΑΜΑ)

πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό (μεταδεδομένα)

συλλογές μαθησιακών και πληροφοριακών αντικειμένων

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006

παρέχουν υπηρεσίες πρόσβασής σε μαθησιακά αντικείμενα και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό

Μ Ε Σ Ο

(JORUM, 2004)


15 1 3 20067

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον

Συστήματα Διαχείρισης Εκπαίδευσης

(Learning Management Systems

LMS)

η αντιμετώπιση των διαχειριστικών θεμάτων του υλικού γίνεται σε επίπεδο μαθήματος

υποστηρίζουν τη δημιουργία, αποθήκευση και παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού

το υλικό τους είναι συνήθως αυτόνομες σελίδες διαδικτύου με ΜΑ, συνήθως ένα στον αριθμό

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006

υποστήριξη κατάλληλων μηχανισμών προσθήκης εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή ΜΑ

ΨΑΜΑ

(Digital Learning Object Repositories

DLOM)


15 1 3 20068

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον

Μεταφόρτωση (downloading) & η φόρτωση (uploading) εγγραφών ΜΑ ή και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού

Μεταφόρτωση (downloading) από το ΨΑΜΑ στο τοπικό τους υπολογιστικό σύστημα ή σε Συστήματα Διαχείρισης Εκπαίδευσης

Χρησιμότητα των ΨΑΜΑ

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006

Αναζήτηση & εντοπισμός ΜΑ και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού

Φόρτωση (uploading) από το τοπικό τους υπολογιστικό σύστημαστο ΨΑΜΑ


15 1 3 20069

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον

Κίνητρα ανάπτυξης ΨΑΜΑ

 • Ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού & πληροφοριακού περιβάλλοντος επικοινωνίας

 • Η ανάπτυξη νέων μεθόδων εκπαιδευτικής δημοσίευσης & αξιολόγησης

 • Η υποστήριξη της διδασκαλίας & ο εμπλουτισμός της μάθησης

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006

 • Η αύξηση της αναγνωσιμότητας των μαθησιακών αντικειμένων & της πρόσβασης στους ψηφιακούς πόρους

 • Η ανοιχτή & συνεργατική διαχείριση & διανομή του εκπαιδευτικού περιεχομένου

 • H υποστήριξη μορφών Δια βίου Μάθησης


15 1 3 200610

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον

Προσφερόμενεςυπηρεσίες (services)

Βάση δεδομένων - Database (αποθήκευση ΜΑ & μεταδεδομένων)

Αρχιτεκτονική(architecture)

Περιεχόμενο(content)

ΨΑΜΑ

Χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006

Βιωσιμότητα(viability)

Αξιοπιστία(reliability)

Παρουσιαστικό - Presentation (διεπαφή & αλληλεπίδραση με πράκτορες λογισμικού)

Υποστηρικτικότητα &

Διαχειρισιμότητα(supporting & administrative)

(Heery & Anderson, 2005)


15 1 3 200611

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον

ΨΑΜΑ

Χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006

Δυνατότητα πρόσβασης

Παρουσιαστικό μέρος (διεπαφή & αλληλεπίδραση με πράκτορες λογισμικού)

Ευκολία χρήσης

(Heery & Anderson, 2005)


15 1 3 200612

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον

ΨΑΜΑ (DLOM)

Λογισμικά(Software)

Πρότυπα(Standards)

Μεταδεδομένων(metadata)MARC, DC, METS, IMS LOM, TEI Lite, ETD-ML

Λειτουργίες (functions)

Παράδοση υλικού (material submission)

Εφαρμογή μεταδεδομένων(metadata application)

Έλεγχο πρόσβασης(access control)

Υποστήριξη αναζήτησης(discovery support)

Διανομή(distribution)

Διατήρηση(preservation)

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006

Διαλειτουργικότητας(inerrability)OAI-PMH, Z39.50, SRU-SRW (SOA)

Πακετοποίησης(Packaging)SCORM, IMS Content Packaging Specification


15 1 3 200613

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα(Academic Institutions)

ΨΑΜΑ - Οντότητες & Ρόλοι

(DLOM - Entities & Roles)

Βιβλιοθηκονόμοι

(Librarians)

Χρήστες

(Users)

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006

Πληροφορικοί (ICT specialists)

Κάτοχοι περιεχομένου (Content owners)

(Canadian Network Learning Object Repositories - eduSource Canada)


15 1 3 200614

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006

CAREO - Campus Alberta Repository of Educational Objects (http://careo.ucalgary.ca/)


15 1 3 200615

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006

MERLOT - Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching (http://www.merlot.org)


15 1 3 200616

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006

MIT-OCW - Massachusetts Institute of Technology – OpenCourseWare(http://ocw.mit.edu/)


15 1 3 200617

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον

2. Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες & Λειτουργικές Προσαρμογές

Αλλαγή Εκπαιδευτικού Πλαισίου

Μπολόνια (1999)

Λισσαβόνα (2000)

“η δημιουργία της Ευρώπης της γνώσης αποτελεί πρωταρχικό στόχο για την ΕΕ”

Η ΔΒΜ αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006

“κάθε δραστηριότητα, η οποία πραγματοποιείται σε όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου και η οποία αποσκοπεί στην προαγωγή των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των εν γένει ικανοτήτων του”


15 1 3 200618

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον

Αλλαγή Μαθησιακού Παραδείγματος

Αλλαγές στις μαθησιακές αντιλήψεις, οι οποίες ακολουθούν μια εξελεγκτική πορεία

Υπογραμμίζει την ενδυνάμωση των φοιτητών και την ενθάρρυνσή τους για έλεγχο της μάθησης

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006

“το νέο μαθητοκεντρικό παράδειγμα & οι νέες διδασκαλικές προσεγγίσεις δημιουργούν την ανάγκη επαναπροσέγγισης των ρόλων & των ευθυνών των βιβλιοθηκονόμων στην εκπαιδευτική διαδικασία”

(Virkus & Metsar, 2004)


15 1 3 200619

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον

Μετεξέλιξη Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Σύνθετοι ρόλοι στο νέο παιδαγωγικό μοντέλο & στη νέα ροή της ακαδημαϊκής πληροφόρησης

 • Προσέγγιση επίσημων εκπαιδευτικών δομών για βελτίωση επαγγελματικών δεξιοτήτων (CEDEFOP 2003)

 • Δυνατότητα ίδρυσης ΙΔΒΕ από τα ΑΙ (Ν.3369/2005)

Διαχειριστής

Επιστημονικός ενδιάμεσος

Υποστηρικτής

Παροχέας μαθησιακών διαδικασιών

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006

Ευκαιρία για ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών υπηρεσιών που θα συνδέουν τα συστήματα αυτοματοποίησης των ΑΒ, τις ΨΒ τους, & τα υπάρχοντα ΣΔΕ των ιδρυμάτων Ανάπτυξη ΨΑΜΑ ΔβΜ


15 1 3 200620

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον

3. Ανάπτυξη ΨΑΜΑ ΔβΜ: θεμελιώδη ζητήματα

Χαρακτηριστικά ΨΑΜΑ

 • Επιλογή της αρχιτεκτονικής δομής του αποθετηρίου.

 • Επιλογή του υποστρώματος των μεταδεδομένων.

 • Επιλογή του προτύπου μεταδεδομένων.

 • Ζητήματα διαλειτουργικότητας.

 • Ζητήματα σχέσεων ΨΑΜΑ και κοινότητας.

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006


15 1 3 200621

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον

Πρόσβαση σε ποιοτικά ΜΑ

 • Πρόβλεψη των αναγκών των χρηστών.

 • Παροχή τρόπων & μέσων περιγραφής των αναγκών των χρηστών.

 • Διανομή περιεχομένου που να καλύπτει τις ανάγκες των χρηστών.

 • Ζητήματα πολιτικής.

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006


15 1 3 200622

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον

Δημιουργία ποιοτικών μεταδεδομένων

 • Παραγωγός μεταδεδομένων.

 • Εργαλεία δημιουργίας μεταδεδομένων.

 • Χρήση προτύπων από τους κατόχους του εκπαιδευτικού υλικού κατά τη διαδικασία εναπόθεσης.

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006


15 1 3 200623

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον

Ενημέρωση της κοινότητας

 • Κοινοτική πρακτική.

 • Καλή γνώση της κοινότητας που θα εξυπηρετεί.

 • Αναγνώριση πολιτισμικών προβλημάτων.

 • Καθορισμός πολιτικής και μέσων αντιμετώπισης των προβλημάτων

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006


15 1 3 200624

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον

Δημιουργία δικτύων & συνεργασιών

 • Συνεχή ενημέρωση της κοινότητας των ΑΒ.

 • Ανάπτυξη κοινών πολιτικών & προτύπων.

 • Διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών πηγών με διαφορετικό περιεχόμενο

 • Προώθηση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006


15 1 3 200625

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον

4. Συμπεράσματα

 • Ύπαρξη εφαρμογών ΨΑΜΑ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 • Αναγνώριση του παραδοσιακού & του νέου αναβαθμισμένου ρόλου των ΑΒ των υπηρεσιών τους.

 • Αναγνώριση των νέων εκπαιδευτικών & παιδαγωγικών πλαισίων.

 • Ανάγκη αναδιοργάνωσης & η επέκτασης των υπηρεσιών των ΑΒ με υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογικών πρακτικών.

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006

 • Για την υποστήριξη της ΔβΜ εκ μέρους των ΑΒ χρειάζονται εφαρμογές και υπηρεσίες που να συνδέουν τα ποικίλα συστήματα εκπαίδευσης & πληροφόρησης των ΑΙ.


15 1 3 200626

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον

4. Προτάσεις

 • Την ανάπτυξη από κοινού, ΑΙ & ΑΒ, ανοιχτών και διαλειτουργικών ΨΑΜΑ ΔΒΜ, στα πλαίσια της ίδρυσης των ΙΔΒΕ, και όχι μόνο.

 • Ανοιχτή συζήτηση & διάλογο για την ανάπτυξή τους μεταξύ των διαφόρων οντοτήτων.

 • Οι πρώτοι που θα ασχοληθούν με διαδικασίες & θέματα ΨΑΜΑ να αναλάβουν και:

  • τη δημιουργία χώρου επικοινωνίας μεταξύ των ΑΒ,

  • τη δημιουργία ευέλικτων επιτροπών ή ομάδων εργασίας για τη σύνταξη στρατηγικής ανάπτυξης ΨΑΜΑ,

  • την ανάληψη κοινών δράσεων,

  • την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας,

  • το σχεδιασμό και τη δημιουργία μαθησιακών αντικειμένων

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006


Thank you for your attention

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον

Ευχαριστούμε την προσοχή σας Thank you for your attention

Μάριος Μπαλατζάρας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

[email protected]

Σαράντος Καπιδάκης

Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης, Τμήμα

Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

[email protected]

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006


ad