razvoj bankarskog sektora u j ugoisto noj europi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Razvoj bankarskog sektora u J ugoisto?noj Europi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Razvoj bankarskog sektora u J ugoisto?noj Europi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Razvoj bankarskog sektora u J ugoisto?noj Europi - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

D r . Ž arko Primorac. Razvoj bankarskog sektora u J ugoistočnoj Europi. DANI BiH FINANSIJA Banja Luka , 08.- 09. svibnja 2008. Bankarstvo SEE – osnov ne karakteristike. Bankarstvo se stabilizi r alo nakon nekoliko godina previranja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Razvoj bankarskog sektora u J ugoisto?noj Europi' - eitan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
razvoj bankarskog sektora u j ugoisto noj europi

Dr.Žarko Primorac

Razvoj bankarskog sektora u Jugoistočnoj Europi

DANI BiH FINANSIJA Banja Luka, 08.- 09. svibnja 2008.

bankarstvo see osnov ne karakteristike
Bankarstvo SEE – osnovne karakteristike
 • Bankarstvo se stabiliziralo nakon nekoliko godina previranja
 • Nastavit će se kontinuirani rast, po natprosječnim stopama
 • Zapaženi rezultati približavanja europskim standardima
 • Inozemne banke doprinose rastu, stabilnosti i efikasnosti
 • Kreditni “boom” i dalje traje (Rum. +64%, Bug. 67% u 2007.)
 • SEE banke nisu uključene u hipotekarne kredite
 • Rizici ipak rastu: širenje krize na europske banke, cijena energije, inflacija, stopa rasta BDP-a
 • Diverzifikacija financijskog tržišta je usporena – kriza tržišta kapitala
bdp po glavi stanovnika ppp

Španjolska

Grčka

Portugal

BDP po glavi stanovnika (PPP)

- u % prosjeka EU – 15

Izvori: Thomas Financial Datastream, WIIW, Raiffeisen Research

razvoj bankarstva u tranzicijskim zemljama 2006

Nova tržišta

Tržišta u razvoju

Razvijena tržišta

15-20 godina

5-20 godina

250

MU-12

200

150

HR

Ukupna imovina u % BDP-a

SL

HU

100

BG

BH

CZ

RUS

UK

SK

50

CG

PL

SRB

RO

10m stanovnika

0

26,000

1,000

6,000

11,000

16,000

21,000

31,000

BDP po glavi u EUR (PPP)

Razvoj bankarstva u tranzicijskim zemljama (2006.)

Izvori: Centralne banke, WIIW, Erste Bank Research

udio inozemnih banaka u vlasni tvu
Udio inozemnih banaka u vlasništvu

· u % aktive bankarskog sektora

Izvori: Centralne banke i Raiffeisen Research

glavne inozemne banke u cee mlrd eur
Glavne inozemne banke u CEE(mlrd. EUR)

Izvori: Podaci banaka, JCF, Erste – Sector Report

tr i na koncentracija bankarskog sektora
Tržišna koncentracija bankarskog sektora

* udio prvih 5 banaka u imovini bankarskog sektora

Izvori: Centralne banke i Raiffeisen Research

ukupna imovina bankarskog sektora u bdp
Ukupna imovina bankarskog sektora (u % BDP)

Izvori: ECB, centralne banke, Raiffeisen Research, Erste-Sector Report

ukupni krediti nebankarskom sektoru u bdp
Ukupni krediti nebankarskom sektoru(u % BDP)

* Bez kredita bankama

Izvori: Centralne banke, Raiffeisen Research, EBRD Transition Report, Erste-Sector Report

rast kredita privatnim poduze ima
Rast kredita privatnim poduzećima

− rast u Eur

* bez Srbije, Albanije i Kosova

Izvori: Centralne banke i Raiffeisen Research

krediti stanovni tvu u bdp
Krediti stanovništvu(u % BDP)

* bez Albanije i Kosova

Izvori: Centralne banke, Raiffeisen Research, EBRD Transition Report 2007, Erste-Sector Report

komparativni prikaz kredita stanovni tvu 2006

u % BDP

BDP po glavi (PPP, u Eur)

Komparativni prikaz kredita stanovništvu(2006.)

Izvori: Centralne banke, WIIW, Raiffeisen Research

hipotekarni krediti u bdp

Češka

Slovačka

Poljska

Mađarska

Rusija

Rumunjska

Bugarska

Hrvatska

Hipotekarni krediti(u % BDP)

Izvori: Centralne banke, Raiffeisen Research

ukupni depoziti u bdp
Ukupni depoziti(u % BDP)

Izvori: Centralne banke, Raiffeisen Research, Erste-Sector Report

odnos ukupnih depozita i ukupnih kredita
Odnos ukupnih depozita i ukupnih kredita

* bez Albanije i Kosova

Izvori: Centralne banke, Raiffeisen Research, Erste-Sector Report

npl kao ukupnih kredita 2006
NPL kao % ukupnih kredita(2006.)

Izvori: Global Financial Stability Report IMF 2007, Raiffeisen Research, EBRD Transition Report 2007.

alternativna tednja imovina zajedni kih fondova u bdp

Češka

Slovačka

Poljska

Mađarska

Rusija

Rumunjska

Bugarska

Hrvatska

Alternativna štednja: imovina zajedničkih fondova (u % BDP)

Izvori: Centralne banke, Raiffeisen Research

profitabilnost i pouzdanost bankarskog sektora

NPL

Adekvatnost kapitala

RoE

RoA

Prosječna margina

Profitabilnost i pouzdanost bankarskog sektora

Profitabilnost banaka

(2006.)

Pouzdanost bankarskog sektora u SEE

* bez Albanije

Izvori: Global Financial Stability Report IMF 2007, Centralne banke, Raiffeisen Research

procjena rasta bankarskog sektora do 2016 godine
Procjena rasta bankarskog sektora do 2016. godine

− prosječan godišnji rast u Eur

* bez Kosova

Izvori: Centralne banke, Raiffeisen Research

bankarska imovina bdp
Bankarska imovina (% BDP)

* bez Kosova

Izvori: ECB, centralne banke, Raiffeisen Research

velike razvojne mogu nosti ali i visoki rizici u bankarstvu
Nedovoljno razvijeno bankarstvo

Rast BDP-a od 5-7% godišnje

Rast unutrašnje potražnje

Inozemne direktne investicije

Rast izvoza

Strukturni fondovi EU-a

Politički i ekonomski rizici

Nedovoljno izgrađen pravni i regulatorni okvir

Visoki deficit tekućeg računa (BiH, BUG, RUM)

Rast javnog i vanjskog duga

Rast inflacije: cijene energije i hrane

Velike razvojne mogućnosti, ali i visoki rizici u bankarstvu

FAKTORI RASTA

RIZICI

zaklju no
Zaključno
 • Opći napredak bankarskog sektora, ali još velike razlike po pojedinim zemljama
 • Visok potencijal za budući rast, ali će zavisiti od razvoja političkih prilika
 • Diferenciraju se dvije skupine: HR, BUG i RUM i ostale
 • Motori rasta: krediti privredi i stanovništvu, hipotekarni krediti, projektno financiranje
 • Kvalitete i pouzdanosti još ispod europskih standarda
 • Rizici svih vrsta u porastu