slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tegu užtenka.... PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tegu užtenka....

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 40
Download Presentation

Tegu užtenka.... - PowerPoint PPT Presentation

ehren
195 Views
Download Presentation

Tegu užtenka....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tegu užtenka....

 2. Tegu užtenka laiko iššūkiams. Tinginystei. Paieškoms. Atradimams. Tobulėjimui. Neskausmingoms klaidoms.

 3. Eksperimentams. Akiračio plėtimui. Nepavojingiems Ekstremumams. Patirčiai. Azartui. Atsakomybei. Andrenalinui. Sveikai euforijai. Drąsai. Brandai. Pokštams.

 4. Tegu visada užtenka laiko pakelti akis į dangų. Išgerti rytinės kavos. Nusišypsoti eismo kamščiams.

 5. Perklausyti bent vieną dainą, kuri atima protą ir grąžina sparnus

 6. Tegu užtenka laiko bent kartą per savaitę aplankyti draugus jų namuose, paglostyti jų kates, jei jos neprieštarauja.

 7. Tegu užtenka laiko darbams, kuriuos gera nudirbti Ir nerūpestingoms vakarienėms po sėkmingos darbo dienos.

 8. Tegu užtenka laiko mokytis naujų dalykų – nesvarbu, vairuoti, žiesti puodus ar kalbėti ispaniškai.

 9. Tegu užtenka laiko palaistyti visas gėles ir uždegti visas žvakes namuose, Kai į svečius ateina seni draugai.

 10. Tegu užtenka laiko pastebėti, kaip viskas keičiasi. Pamatyti pirmą žolę ir pirmą sniegą. Išgirsti pirmą paukščio čiulbėjimą.

 11. Suskaičiuoti kiekvieną krintančią žvaigždę. Pajusti, kaip šyla vanduo ežere. Užfiksuoti, kad švinta vis anksčiau, o temsta - vėliau.

 12. Tegu užtenka laiko apkabinti tuos, kuriuos džiaugiesi sutikęs. Užrašyti atviruką tiems, kurie švenčia.

 13. Nupirkti gėlių, net jei tai banalu. Dailiai supakuoti dovaną, na ir kas, jei ji bus išpakuota.

 14. Parašyti kad ir patį paprasčiausią e-mailą, jei su džiaugsmu staiga prisiminei kažkokį žmogų.

 15. Su geriausiais draugais išgerti šampano. Iki paryčių klajoti po miestą.

 16. Tegu užtenka laiko nusivalyti batus ryte ir perskaityti bent vieną puslapį geros knygos vakare.

 17. Klausytis klajojančių lapų čežėjimo.

 18. Prisiminti žiemas, kuomet per Kalėdas būdavo tikro sniego.

 19. Ir pasakoti apie jas savo vaikams ar anūkams.

 20. Tegu užtenka laiko susitikti su savo draugais.

 21. Išgerti su jais gero vyno ir prisiminti vaikystę.

 22. Ir pasakoti juokingus nutikimus.

 23. Tegu užtenka laiko jausti. Naktinį vėjo atsidusimą, kai pavasarį netyčia Iškiši kojas iš po apkloto.

 24. Artėjantį lietų, kai netikėtai užsimanai miego.

 25. Draugo balso pasikeitimą, kai kažkas nutinka.

 26. Būsimus pokyčius, kai tavo mieste prašiaušia naujas skersvėjis.

 27. Gražų Senamiesčio sienų kreivumą, atsiradusį nuo laiko, tinko ir nutikimų naštos.

 28. Rauplėtą medžio žievę po savo delnu.

 29. Nuovargį, į kurį gera panirti.

 30. Nemigą, kai negali užmigti iš nuostabos.

 31. Žiogų čirpimą liepos naktyje, kurio beveik negirdėti.

 32. Smėlį po kojomis. Akmenis. Vandenį.

 33. Jūrą. Liūtį. Mišką. Žemę. Orą. Vėtrą.

 34. Tegu užtenka laiko Sau.

 35. Tylai. Savimeilei. Miegui.

 36. Tegu užtenka laiko rinktis pačius pačiausius dalykus. Stipriausias knygas.

 37. Tikriausius draugus. Gryniausius žodžius. Geriausius pakeleivius. Ir savo kelią.

 38. Tegu užtenka laiko pasakyti. Ir išgirsti.

 39. Paleisti ir sulaukti sugrįžtant.

 40. Tegu visiems ir visada šioje Žemėje užtenka laiko mylėti, melstis ir džiaugtis...