slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
taakvolwassenheid PowerPoint Presentation
Download Presentation
taakvolwassenheid

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 47
Download Presentation

taakvolwassenheid - PowerPoint PPT Presentation

ehren
125 Views
Download Presentation

taakvolwassenheid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Career Maze Functiefamilie Adviseurs Senior Strategisch Adviseur Strategisch Adviseur expert A taakvolwassenheid Projectfasen Senior Adviseur proficient O&C C&O competent Junior Adviseur Adviseur R advanced P novice Complexiteit

 2. Career Maze Taakvolwassenheid:Advanced. Functienaam: Adviseur. Projectfase: Acquisitie. Resultaatgebieden: • Bijdrage aan opdrachtverwerving. Persoonlijkheidsfactoren: I Extraversie & V Intellectuele Autonomie: I+ & I+ : is mededeelzaam. I+ & V+ : is welbespraakt. V+ & V+ : is fantasierijk. V+ & I+ : boeit de ander en beschikt over vermetelheid. Competenties: Niveau 1: Effectief gedrag vertonen als de situatie of de omgeving daartoe directe aanleiding geeft (gevraagd). I+ & I+ : communicatie. I+ & V+ : mondelingecommunicatie. V+ & V+ : creativiteit. V+ & I+ : durf. Persoonlijke ontwikkeling (POP): • Self Assessment. • Gesprekstechnieken en beheersing van interactiemodellen.

 3. Career Maze Taakvolwassenheid:Competent. Functienaam: Senior Adviseur. Projectfase: Acquisitie. Resultaatgebieden: • Bijdrage aan opdrachtverwerving. • Zichzelf positioneren bij klanten. Persoonlijkheidsfactoren: I Extraversie & V Intellectuele Autonomie: I+ & I+ : is mededeelzaam. I+ & V+ : is welbespraakt. V+ & V+ : is fantasierijk. V+ & I+ : boeit de ander en beschikt over vermetelheid. Competenties: Niveau 2:Zelfstandig en op eigen initiatief effectief gedrag vertonen (ongevraagd). I+ & I+ : communicatie. I+ & V+ : mondelinge communicatie. V+ & V+ : creativiteit. V+ & I+ : durf. Persoonlijke ontwikkeling (POP): • Self Assessment. • Gesprekstechnieken en beheersing van interactiemodellen.

 4. Career Maze Taakvolwassenheid:Proficient. Functienaam: Strategisch Adviseur. Projectfase: Acquisitie. Resultaatgebieden: • Zelfstandige opdrachtverwerving. • Zichzelf en het bedrijf positioneren in bestaande markten. Persoonlijkheidsfactoren: I Extraversie & V Intellectuele Autonomie: I+ & I+ : is mededeelzaam. I+ & V+ : is welbespraakt. V+ & V+ : is fantasierijk. V+ & I+ : boeit de ander en beschikt over vermetelheid. Competenties: Niveau 3: Anderen stimuleren om effectief gedrag te laten zien (voorbeeldgedrag). I+ & I+ : communicatie. I+ & V+ : mondelinge communicatie. V+ & V+ : creativiteit. V+ & I+ : durf. Persoonlijke ontwikkeling (POP): • Waarnemen (empathische communicatie, in- en extern gericht). • Optreden als coach (agoog).

 5. Career Maze • Taakvolwassenheid:Expert. • Functienaam: • Senior Strategisch Adviseur. • Projectfase: • Acquisitie. • Resultaatgebieden: • • Zelfstandige opdrachtverwerving. • • Zichzelf en het bedrijf positioneren in bestaande markten. • • Ontwikkeling van nieuwe markten en/of nieuwe producten. • Persoonlijkheidsfactoren: • I Extraversie & V Intellectuele Autonomie: • I+ & I+ : is mededeelzaam. • I+ & V+ : is welbespraakt. • V+ & V+ : is fantasierijk. • V+ & I+ : boeit de ander en beschikt over vermetelheid. • Competenties: • Niveau 4:Anderen binnen de gehele organisatie tot effectief gedrag inspireren, door het scheppen van randvoorwaarden en het vertonen van voorbeeldgedrag. • I+ & I+ : communicatie. • I+ & V+ : mondelinge communicatie. • V+ & V+ : creativiteit. • V+ & I+ : durf. • Persoonlijke ontwikkeling (POP): • • Waarnemen (empathisch communicatie, in- en extern gericht). • • Optreden als coach (agoog).

 6. Career Maze Taakvolwassenheid:Advanced. Functienaam: Adviseur. Projectfase: Offreren en Contracteren. Resultaatgebieden: • Uitgewerkte en gedeelde probleemstelling (“Schetsontwerp”). • Uitgeschreven en aanvaarde offerte (Concept Offerte). • Toelichting (interactie). Persoonlijkheidsfactoren: I Extraversie & II Inschikkelijkheid: I+ & I+ : is mededeelzaam. I+ & II+ : is opgewekt. II+ & I+ : handelt met souplesse. II+ & II+ : is inschikkelijk. Competenties: Niveau 1: Effectief gedrag vertonen als de situatie of de omgeving daartoe directe aanleiding geeft (gevraagd). I+ & I+ : communicatie. I+ & II+ : luisteren. II+ & I+ : flexibiliteit. II+ & II+ : aanpassingsvermogen. Persoonlijke ontwikkeling (POP): • Raadpleeg uw coach of uw HR Adviseur.

 7. Career Maze Taakvolwassenheid:Competent. Functienaam: Senior Adviseur. Projectfase: Offreren en Contracteren. Resultaatgebieden: • Uitgewerkte en gedeelde probleemstelling (“Schetsontwerp”). • Uitgeschreven en aanvaarde offerte (Concept Offerte). • Toelichting en overtuiging (interactie). Persoonlijkheidsfactoren: I Extraversie & II Inschikkelijkheid. I+ & I+ : is mededeelzaam. I+ & II+ : is opgewekt. II+ & I+ : handelt met souplesse. II+ & II+ : is inschikkelijk. Competenties: Niveau 2:Zelfstandig en op eigen initiatief effectief gedrag vertonen (ongevraagd). I+ & I+ : communicatie. I+ & II+ : luisteren. II+ & I+ : flexibiliteit. II+ & II+ : aanpassingsvermogen. Persoonlijke ontwikkeling (POP): • Raadpleeg uw coach of uw HR Adviseur.

 8. Career Maze Taakvolwassenheid:Proficient. Functienaam: Strategisch Adviseur. Projectfase: Offreren en Contracteren. Resultaatgebieden: • Uitgewerkte en gedeelde probleemstelling (“Schetsontwerp”). • Uitgeschreven en aanvaarde offerte (Concept Offerte). • Toelichting en overtuiging (interactie). Persoonlijkheidsfactoren: I Extraversie & II Inschikkelijkheid: I+ & I+ : is mededeelzaam. I+ & II+ : is opgewekt. II+ & I+ : handelt met souplesse. II+ & II+ : is inschikkelijk. Competenties: Niveau 3: Anderen stimuleren om effectief gedrag te laten zien (voorbeeldgedrag). I+ & I+ : communicatie. I+ & II+ : luisteren. II+ & I+ : flexibiliteit. II+ & II+ : aanpassingsvermogen. Persoonlijke ontwikkeling (POP): • Raadpleeg uw coach of uw HR Adviseur.

 9. Career Maze Taakvolwassenheid:Expert. Functienaam: Senior Strategisch Adviseur. Projectfase: Offreren en Contracteren. Resultaatgebieden: • Uitgewerkte en gedeelde probleemstelling (“Schetsontwerp”). • Uitgeschreven en aanvaarde offerte (Concept Offerte). • Toelichting en overtuiging (interactie). Persoonlijkheidsfactoren: I Extraversie & II Inschikkelijkheid: I+ & I+ : is mededeelzaam. I+ & II+ : is opgewekt. II+ & I+ : handelt met souplesse. II+ & II+ : is inschikkelijk. Competenties: Niveau 4:Anderen binnen de gehele organisatie tot effectief gedrag inspireren, door het scheppen van randvoorwaarden en het vertonen van voorbeeldgedrag. I+ & I+ : communicatie. I+ & II+ : luisteren. II+ & I+ : flexibiliteit. II+ & II+ : aanpassingsvermogen. Persoonlijke ontwikkeling (POP): • Raadpleeg uw coach of uw HR Adviseur.

 10. Career Maze Taakvolwassenheid:Advanced. Functienaam: Adviseur. Projectfase: Conceptualiseren en Oplossen. Resultaatgebieden: • Ontwikkeling huisvestingsconcept en realisatie Programma van Eisen (groep Huisvesting). • Ontwikkeling en implementatie van een onderwijsconcept (groep Onderwijs). • Ontwikkeling en/of Realisatie Beleid (groep Beleid) Persoonlijkheidsfactoren: III Zorgvuldigheid & IV Emotionele Stabiliteit en IV Emotionele Stabiliteit & V Intellectuele Autonomie. III+ & III+ : is zorgvuldig. IV+ & IV+ : is onverstoorbaar. III+ & IV+ : is efficiënt. IV+ & V+ : is onbevreesd IV+ & III+ : is evenwichtig. V+ & IV+ : is kritisch - analytisch. IV+ & IV+ : is onverstoorbaar V+ & V+ : is fantasierijk. Competenties: Niveau 1: Effectief gedrag vertonen als de situatie of de omgeving daartoe directe aanleiding geeft (gevraagd). III+ & III+ : discipline. IV+ & IV+ : stressbestendigheid. III+ & IV+ : resultaatgerichtheid, planning. IV+ & V+ : onafhankelijkheid. IV+ & III+ : vastberadenheid V+ & IV+ : conceptueel vermogen. IV+ & IV+ : stressbestendigheid. V+ & V+ : creativiteit. Persoonlijke ontwikkeling (POP): • Raadpleeg uw coach of uw HR Adviseur.

 11. Career Maze Taakvolwassenheid:Competent. Functienaam: Senior Adviseur. Projectfase: Conceptualiseren en Oplossen. Resultaatgebieden: • Ontwikkeling huisvestingsconcept en realisatie Programma van Eisen (groep Huisvesting). • Ontwikkeling en implementatie van een onderwijsconcept (groep Onderwijs). • Ontwikkeling en/of Realisatie Beleid (groep Beleid) Persoonlijkheidsfactoren: III Zorgvuldigheid & IV Emotionele Stabiliteit en IV Emotionele Stabiliteit & V Intellectuele Autonomie. III+ & III+ : is zorgvuldig. IV+ & IV+ : is onverstoorbaar. III+ & IV+ : is efficiënt. IV+ & V+ : is onbevreesd IV+ & III+ : is evenwichtig. V+ & IV+ : is kritisch - analytisch. IV+ & IV+ : is onverstoorbaar V+ & V+ : is fantasierijk. Competenties: Niveau 2: Zelfstandig en op eigen initiatief effectief gedrag vertonen (ongevraagd). III+ & III+ : discipline. IV+ & IV+ : stressbestendigheid. III+ & IV+ : resultaatgerichtheid, planning. IV+ & V+ : onafhankelijkheid. IV+ & III+ : vastberadenheid V+ & IV+ : conceptueel vermogen. IV+ & IV+ : stressbestendigheid. V+ & V+ : creativiteit. Persoonlijke ontwikkeling (POP): • Raadpleeg uw coach of uw HR Adviseur.

 12. Career Maze Taakvolwassenheid:Proficient. Functienaam: Strategisch Adviseur. Projectfase: Conceptualiseren en Oplossen. Resultaatgebieden: • Ontwikkeling huisvestingsconcept en realisatie Programma van Eisen (groep Huisvesting). • Ontwikkeling en implementatie van een onderwijsconcept (groep Onderwijs). • Ontwikkeling en/of Realisatie Beleid (groep Beleid) Persoonlijkheidsfactoren: III Zorgvuldigheid & IV Emotionele Stabiliteit en IV Emotionele Stabiliteit & V Intellectuele Autonomie. III+ & III+ : is zorgvuldig. IV+ & IV+ : is onverstoorbaar. III+ & IV+ : is efficiënt. IV+ & V+ : is onbevreesd IV+ & III+ : is evenwichtig. V+ & IV+ : is kritisch - analytisch. IV+ & IV+ : is onverstoorbaar V+ & V+ : is fantasierijk. Competenties: Niveau 3: Anderen stimuleren om effectief gedrag te laten zien (voorbeeldgedrag). III+ & III+ : discipline. IV+ & IV+ : stressbestendigheid. III+ & IV+ : resultaatgerichtheid, planning. IV+ & V+ : onafhankelijkheid. IV+ & III+ : vastberadenheid V+ & IV+ : conceptueel vermogen. IV+ & IV+ : stressbestendigheid. V+ & V+ : creativiteit. Persoonlijke ontwikkeling (POP). • Raadpleeg uw coach of uw HR Adviseur.

 13. Career Maze Taakvolwassenheid:Expert. Functienaam: Senior Strategisch Adviseur. Projectfase: Conceptualiseren en Oplossen. Resultaatgebieden: • Ontwikkeling huisvestingsconcept en realisatie Programma van Eisen (groep Huisvesting). • Ontwikkeling en implementatie van een onderwijsconcept (groep Onderwijs). • Ontwikkeling en/of Realisatie Beleid (groep Beleid) Persoonlijkheidsfactoren: III Zorgvuldigheid & IV Emotionele Stabiliteit en IV Emotionele Stabiliteit & V Intellectuele Autonomie. III+ & III+ : is zorgvuldig. IV+ & IV+ : is onverstoorbaar. III+ & IV+ : is efficiënt. IV+ & V+ : is onbevreesd IV+ & III+ : is evenwichtig. V+ & IV+ : is kritisch - analytisch. IV+ & IV+ : is onverstoorbaar V+ & V+ : is fantasierijk. Competenties: Niveau 4:Anderen binnen de gehele organisatie tot effectief gedrag inspireren, door het scheppen van randvoorwaarden en het vertonen van voorbeeldgedrag. III+ & III+ : discipline. IV+ & IV+ : stressbestendigheid. III+ & IV+ : resultaatgerichtheid, planning. IV+ & V+ : onafhankelijkheid. IV+ & III+ : vastberadenheid V+ & IV+ : conceptueelvermogen. IV+ & IV+ : stressbestendigheid. V+ & V+ : creativiteit. Persoonlijke ontwikkeling (POP): • Raadpleeg uw coach of uw HR Adviseur.

 14. Career Maze Taakvolwassenheid:Proficient. Functienaam: Adviseur. Projectfase: Rapporteren. Resultaatgebieden: • Conceptrapport. Competentie: Ideeën en meningen duidelijk maken in een rapport of document dat de juiste opzet en structuur heeft, grammaticaal correct is en dat de juiste taal en terminologie voor elke (het rapport of document lezende) doelgroep bevat. Persoonlijke ontwikkeling (POP): • Gedrag op het gebied van communicatie kan in veel verschillende situaties worden getoond. De reikwijdte van deze competentie is dan ook groot (van schriftelijke communicatie en presentaties voor groepen tot bilaterale gesprekken). Met name de schriftelijke communicatie is goed te ontwikkelen. Het verbeteren van verbaal (luister) gedrag is moeilijk te leren en vereist een meer intensieve en individuele begeleiding.

 15. Career Maze Taakvolwassenheid:Proficient. Functienaam: Senior Adviseur. Projectfase: Rapporteren. Resultaatgebieden: • Conceptrapport. Competentie: Ideeën en meningen duidelijk maken in een rapport of document dat de juiste opzet en structuur heeft, grammaticaal correct is en dat de juiste taal en terminologie voor elke (het rapport of document lezende) doelgroep bevat. Persoonlijke ontwikkeling (POP): • Gedrag op het gebied van communicatie kan in veel verschillende situaties worden getoond. De reikwijdte van deze competentie is dan ook groot (van schriftelijke communicatie en presentaties voor groepen tot bilaterale gesprekken). Met name de schriftelijke communicatie is goed te ontwikkelen. Het verbeteren van verbaal (luister) gedrag is moeilijk te leren en vereist een meer intensieve en individuele begeleiding.

 16. Career Maze Taakvolwassenheid:Proficient. Functienaam: Strategisch Adviseur. Projectfase: Rapporteren. Resultaatgebieden: • Conceptrapport. Competentie: Ideeën en meningen duidelijk maken in een rapport of document dat de juiste opzet en structuur heeft, grammaticaal correct is en dat de juiste taal en terminologie voor elke (het rapport of document lezende) doelgroep bevat. Persoonlijke ontwikkeling (POP): • Gedrag op het gebied van communicatie kan in veel verschillende situaties worden getoond. De reikwijdte van deze competentie is dan ook groot (van schriftelijke communicatie en presentaties voor groepen tot bilaterale gesprekken). Met name de schriftelijke communicatie is goed te ontwikkelen. Het verbeteren van verbaal (luister) gedrag is moeilijk te leren en vereist een meer intensieve en individuele begeleiding.

 17. Career Maze Taakvolwassenheid:Proficient. Functienaam: Senior Strategisch Adviseur. Projectfase: Rapporteren. Resultaatgebieden: • Conceptrapport. Competentie: Ideeën en meningen duidelijk maken in een rapport of document dat de juiste opzet en structuur heeft, grammaticaal correct is en dat de juiste taal en terminologie voor elke (het rapport of document lezende) doelgroep bevat. Persoonlijke ontwikkeling (POP): • Gedrag op het gebied van communicatie kan in veel verschillende situaties worden getoond. De reikwijdte van deze competentie is dan ook groot (van schriftelijke communicatie en presentaties voor groepen tot bilaterale gesprekken). Met name de schriftelijke communicatie is goed te ontwikkelen. Het verbeteren van verbaal (luister) gedrag is moeilijk te leren en vereist een meer intensieve en individuele begeleiding.

 18. Career Maze Taakvolwassenheid:Advanced. Functienaam: Adviseur. Projectfase: Presenteren en Opdracht afronden. Resultaatgebieden: • Definitief eindrapport presenteren. Persoonlijkheidsfactoren: I Extraversie & V Intellectuele Autonomie I+ & I+ : is mededeelzaam. I+ & V+ : is welbespraakt. V+ & V+ : is fantasierijk. V+ & I+ : boeit de ander en beschikt over vermetelheid. Competenties: Niveau 1: Effectief gedrag vertonen als de situatie of de omgeving daartoe directe aanleiding geeft (gevraagd). I+ & I+ : communicatie. I+ & V+ : mondelingecommunicatie. V+ & V+ : creativiteit. V+ & I+ : durf. Persoonlijke ontwikkeling (POP): • Raadpleeg uw coach of uw HR Adviseur.

 19. Career Maze Taakvolwassenheid:Competent. Functienaam: Senior Adviseur. Projectfase: Presenteren en Opdracht afronden. Resultaatgebieden: • Definitief eindrapport presenteren. Persoonlijkheidsfactoren: I Extraversie & V Intellectuele Autonomie I+ & I+ : is mededeelzaam. I+ & V+ : is welbespraakt. V+ & V+ : is fantasierijk. V+ & I+ : boeit de ander en beschikt over vermetelheid. Competenties: Niveau 2:Zelfstandig en op eigen initiatief effectief gedrag vertonen (ongevraagd). I+ & I+ : communicatie. I+ & V+ : mondelingecommunicatie. V+ & V+ : creativiteit. V+ & I+ : durf. Persoonlijke ontwikkeling (POP): • Raadpleeg uw coach of uw HR Adviseur.

 20. Career Maze Taakvolwassenheid:Proficient. Functienaam: Strategisch Adviseur. Projectfase: Presenteren en Opdracht afronden. Resultaatgebieden: • Definitief eindrapport presenteren. Persoonlijkheidsfactoren: I Extraversie & V Intellectuele Autonomie: I+ & I+ : is mededeelzaam. I+ & V+ : is welbespraakt. V+ & V+ : is fantasierijk. V+ & I+ : boeit de ander en beschikt over vermetelheid. Competenties: Niveau 3: Anderen stimuleren om effectief gedrag te laten zien (voorbeeldgedrag). I+ & I+ : communicatie. I+ & V+ : mondelingecommunicatie. V+ & V+ : creativiteit. V+ & I+ : durf. Persoonlijke ontwikkeling (POP). • Raadpleeg uw coach of uw HR Adviseur.

 21. Career Maze Taakvolwassenheid:Expert. Functienaam: Senior Strategisch Adviseur. Projectfase: Presenteren en Opdracht afronden. Resultaatgebieden: • Definitief eindrapport presenteren. Persoonlijkheidsfactoren: I Extraversie & V Intellectuele Autonomie: I+ & I+ : is mededeelzaam. I+ & V+ : is welbespraakt. V+ & V+ : is fantasierijk. V+ & I+ : boeit de ander en beschikt over vermetelheid. Competenties: Niveau 4:Anderen binnen de gehele organisatie tot effectief gedrag inspireren, door het scheppen van randvoorwaarden en het vertonen van voorbeeldgedrag. I+ & I+ : communicatie. I+ & V+ : mondelingecommunicatie. V+ & V+ : creativiteit. V+ & I+ : durf. ‘ Persoonlijke ontwikkeling (POP): • Raadpleeg uw coach of uw HR Adviseur.

 22. Career Maze Projectfase Acquireren (A) Finaliteit: zorgen dat je mag offreren. I Extraversie & V Intellectuele Autonomie: Persoonlijke kracht. I+I+ mededeelzaam communicatie welbespraakt mondelingecommunicatie I+V+ praatziek I+V- V+I+ vermetel durf reactionair V-I+ V-V- V+V+ fantasierijk creativiteit overbeleefd behoudend V-I- V+I- filosofisch abstract vermogen I-V- timide I-V+ Individualistisch gesloten I-I-

 23. Career Maze Projectfase Offreren en Contracteren (O&C) Finaliteit: uitbrenging en aanvaarding van de offerte . I Extraversie & II Inschikkelijkheid: Empathie. I+I+ I+II- mededeelzaam communicatie I+II+ fel opgewekt luisteren hartelijk flexibiliteit II-I+ II+I+ bazig overtuigingskracht II-II- inschikkelijk aanpassingsvermogen II+II+ oninschikkelijk II-I- II+I- nors bescheiden ontoegankelijk I-II+ I-II- rustig I-I- gesloten

 24. Career Maze Projectfase Rapporteren (R) Finaliteit: het (concept)rapport IV Emotionele Stabiliteit & V Intellectuele Autonomie:Conceptualiseren. VI+IV+ onverstoorbaar stressbestendig IV+V- IV+V+ emotieloos doortastend onafhankelijk V-IV+ V+IV+ oerdegelijk kritisch conceptueel: visie oordeelkundig analytisch overbeleefd fantasierijk creativiteit V-V- V+V+ V-VI- kleingeestig gepassioneerd V+VI- VI-V- schrikachtig sensitief sensitiviteit VI-V+ paniekerig VI-VI-

 25. Career Maze Projectfase Conceptualiseren en Oplossen (C&O) vervolg C&O Huisvesting: Finaliteit: Realisatie Programma van Eisen. Onderwijs: Finaliteit: Ontwerp en Implementatie van Onderwijsconcepten. Beleid: Finaliteit: Ontwikkeling en/of Realisatie Beleid. III Zorgvuldigheid & IV Emotionele Stabiliteit:Zelfmanagement. III+III+ zorgvuldig discipline III+IV+ geen efficiënt resultaatgericht, planning, voortgang III+IV- IV-III+ IV+III+ zorgelijk evenwichtig vastberadenheid/vasthoudendheid onverstoorbaar stressbestendig paniekerig IV-IV- IV+IV+ IV-III- IV+III- onstabiel laconiek III-IV- III-IV+ zorgeloos chaotisch ordeloos III-III-

 26. Career Maze Projectfase Presenteren en Opdracht afronden. (P) Finaliteit: zichzelf en het bedrijf presenteren. I Extraversie & V Intellectuele Autonomie :Persoonlijke kracht. I+I+ mededeelzaam communicatie I+V+ welbespraakt mondelingecommunicatie praatziek I+V- V+I+ vermetel durf reactionair V-I+ V-V- V+V+ fantasierijk creativiteit overbeleefd behoudend V-I- V+I- filosofisch abstract vermogen I-V- timide I-V+ Individualistisch gesloten I-I-

 27. Career Maze Projectfase Conceptualiseren en Oplossen (C&O) II terug naar I Huisvesting: Finaliteit: Realisatie Programma van Eisen. Onderwijs: Finaliteit: Ontwerp en Implementatie van Onderwijsconcepten. Beleid: Finaliteit: Ontwikkeling en/of Realisatie Beleid. IV Emotionele Stabiliteit & V Intellectuele Autonomie:Conceptualiseren. VI+IV+ onverstoorbaar stressbestendig IV+V- IV+V+ emotieloos doortastend onafhankelijk V-IV+ V+IV+ oerdegelijk kritisch conceptueel: visie oordeelkundig analytisch overbeleefd fantasierijk creativiteit V-V- V+V+ V-VI- kleingeestig gepassioneerd V+VI- VI-V- schrikachtig sensitief sensitiviteit VI-V+ paniekerig VI-VI-

 28. Career Maze Adviseur. Advanced. In deze fase wordt uw ervaring belangrijk. De adviseur is in staat om geleerde feiten en regels in de praktijksituatie te brengen. De adviseur begint de basispatronen te ontdekken. U herkent meer factoren die niet in de regels vermeld werden. …”Still rules based, but rules start to have situational conditions. In one situation you use one rule, in other situations you use another. The advanced beginner needs to be able to identify the limited need to selectively apply different rules. So if you want a chocolate cake, follow the chocolate rule(s), if you want a vanilla cake, follow the other rule(s). If you are over 5,000ft of altitude you will need to alter the amount of some ingredients. This is still a recipe, but has a few decision points. Again, follow the different “branches” of instructions and you should be fine. It is easy to see how this could collapse into a large Novice category, but it is a step before the much larger step to Competence…”. De adviseur werkt op competentie- en complexiteitsniveau 1. Bij niveau 1 laat iemand effectief gedrag zien met betrekking tot een competentie. Hierbij ligt de nadruk vaak op het reageren op een situatie of een directe aanleiding bijvoorbeeld op een verzoek anderen.

 29. Career Maze Senior Adviseur. Competent. De senior adviseur begint de complexiteit van het geheel in te zien en kan dit in een groterverband plaatsen. Op dit niveau ontwikkelt u het vermogen om de belangrijkste signalen te selecteren en zich daarop te concentreren. De vaardigheid neemt toe en u bent in staat het geleerde te overtreden om te experimenteren. …“You realize that your skill or domain is more complex than a series of rules and branches. You start to see patterns and principles (or aspects) rather than a discrete set of rules – rules become “rules of thumb”. You are lead more by your experience and active decision-making than by strictly following rules. What is developed now are guidelines that help direct competent individuals at a higher level. You now are accountable for your decisions as you are not following the strict rules and context of the previous stages. You’ve made a lot of cakes and have a number of recipes. When asked to make a cake of a different type you pull from experience the best way to put a new cake together. If the new cake doesn’t work out, you are responsible. This is the critical tipping point for most people when learning a new skill – and why most people never really become “competent” in most things they learn. Here you either need to decide to just “follow the rules” or spend the time to get fully involved with and take responsibility. “Competence comes only after considerable experience actually coping with real situations …”. De senior adviseur werkt op competentie- en complexiteitsniveau 2. Bij gedrag op niveau 2 ligt de nadruk op zelfstandigheid en een proactieve houding in het laten zien van gedrag.

 30. Career Maze Strategisch Adviseur. Proficient. Hier lijken berekening en rationele aanpak te verdwijnen. Uw onbewuste, soepele manier van optreden begint naar buiten te komen en geen enkel plan is meer heilig. Nieuwe plannen vormen bij het zien van bepaalde patronen aan plannen die eerder goed bleken te werken. U beheerst de situatie intuïtief en in zijn geheel. …“At this point your understanding of your skill or domain has become more of an instinct or intuition. You will do and try things because it just seems like the right thing to do (and you will most often be right). Instead of a discrete set of different parts you can perceive a complete system. A large amount of real-world experience will show you that there are often multiple competing solutions to a specific problem and you have a “gut feeling” about which is correct. “Calculation and rational analysis seem to disappear”. U will quickly know “what” needs to be done and then formulate how to do it. Proficiency is developed by exposure to a “wide variety of typical whole situations…”. De strategisch adviseur werkt op competentie- en complexiteitsniveau 3. Kenmerkend voor niveau 3 is het feit dat iemand anderen stimuleert om effectief gedrag te laten zien, onder andere door zelf het gewenste gedrag (voorbeeldgedrag) te vertonen voor die competentie. Gedrag op niveau 3 is relevant voor de positie van leidinggevende of voor de coachrol.

 31. Career Maze Senior Strategisch Adviseur. Expert. Op dit niveau wordt optimaal functioneren uw tweede natuur. Als senior strategisch adviseur bent u zich niet bewust van details, maar gaat u uit van een holistisch perspectief, waardoor u een grondig inzicht in de situatie krijgt. Senior strategisch adviseurs vormen en hervormen strategieën bij het opvangen van veranderende signalen. …“At this point you are not solving problems or making conscious decisions about things, you just “do” and it works. “Optimal performance becomes second nature.”People may ask you why you decided to do things “that way” and you may not know how to explain to them the 10 steps necessary to get from “A” to “B” because to you it was really just one step. Forcing an expert to detail the steps necessary before proceeding will often cause them to fail or second-guess. Here you think of grandma getting up at 6:00am and making biscuits from scratch for many, many years. She doesn’t measure, time, or probably even think about baking – she just does it, and it works. Very few people will attain this level in a particular skill or domain. Some estimates say 10-15 years in a particular area is required. An Expert has experience that “is so vast that normally each specific situation immediately dictates an intuitively appropriate action...” . De Strategisch Adviseur werkt op competentie- en complexiteitsniveau 4. Niveau 4 betreft gedrag op organisatieniveau. Dit niveau is relevant voor personen in functies op een hoog niveau binnen de organisatie, die anderen tot effectief gedrag moeten inspireren door zelf voor-beeldgedrag te vertonen en door de randvoorwaarden te scheppen waardoor anderen in staat worden gesteld om het gedrag te laten zien en ontwikkelen.

 32. Career Maze Adviseur. Advanced. De adviseur werkt op competentie- en complexiteitsniveau 1. Bij niveau 1 laat iemand effectief gedrag zien met betrekking tot een competentie. Hierbij ligt de nadruk vaak op het reageren op een situatie of een directe aanleiding bijvoorbeeld op een verzoek anderen.

 33. Career Maze Senior Adviseur. Competent. De senior adviseur werkt op competentie- en complexiteitsniveau 2. Bij gedrag op niveau 2 ligt de nadruk op zelfstandigheid en een proactieve houding in het laten zien van gedrag.

 34. Career Maze Strategisch Adviseur. Proficient. De strategisch adviseur werkt op competentie- en complexiteitsniveau 3. Kenmerkend voor niveau 3 is het feit dat iemand anderen stimuleert om effectief gedrag te laten zien, onder andere door zelf het gewenste gedrag (voorbeeldgedrag) te vertonen voor die competentie. Gedrag op niveau 3 is relevant voor de positie van leidinggevende of voor de coachrol.

 35. Career Maze Senior Strategisch Adviseur. Expert. De Strategisch Adviseur werkt op competentie- en complexiteitsniveau 4. Niveau 4 betreft gedrag op organisatieniveau. Dit niveau is relevant voor personen in functies op een hoog niveau binnen de organisatie, die anderen tot effectief gedrag moeten inspireren door zelf voorbeeldgedrag te vertonen en door de randvoorwaarden te scheppen waardoor anderen in staat worden gesteld om het gedrag te laten zien en ontwikkelen.

 36. Career Maze Communicatie: ideeën en meningen aan anderen duidelijk maken, mondeling of schriftelijk, gebruikmakend van duidelijke taal, gebaren en non-verbale communicatie. Taal en terminologie aanpassen aan de anderen. Communicatief gedrag is goed te leren in off-the-job-trainingen (spreken voor groepen, rapporteren, argumenteren, jargon vermijden, duidelijkheid nagaan en dergelijke). Ontwikkeling kan ook plaatsvinden door middel van actieve coaching. Terug naar projectfase: AO&CC&OC&O (vervolg)RP

 37. Career Maze Creativiteit: met originele oplossingen komen voor problemen die met de functie verband houden. Nieuwe werkwijzen bedenken ter vervanging van bestaande Dit gedragskenmerk is moeilijk te ontwikkelen. Off-the-job kan men leren op alternatieve wijze tot ideeën en/of oplossingen te komen. Het is echter onduidelijk of deze trainingen ook daadwerkelijk de creatieve vermogens vergroten. In on-the-job activiteiten kan een mentor een medewerker stimuleren met niet routine oplossingen te komen. Terug naar projectfase: AO&CC&OC&O (vervolg)RP

 38. Career Maze Aanpassingsvermogen: doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen. Dit gedrag is lastig te ontwikkelen, terwijl er in toenemende mate een beroep op wordt gedaan. Off-the-job training in het omgaan met en/of het leidinggeven aan veranderingen kan de veranderingsbereidheid vergroten. On-the-job dient de mentor de medewerker te betrekken bij veranderingen en de, noodzaak van veranderingen te laten inzien. Een lage score op aanpassingsvermogen kan samengaan met een lage score op leervermogen en stressbestendigheid. Terug naar projectfase: AO&CC&OC&O (vervolg)RP

 39. Career Maze Flexibel gedrag: indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl te veranderen teneinde het gestelde doel te bereiken. Dit gedragskenmerk is off-the-job te ontwikkelen door te oefenen in het omgaan met weerstanden, van stijlleren wisselen, alternatieve gedragswijzen aanleren. On-the-job-coaching vraagt gedegen voorbereiding en feedback vanwege het grote afbreukrisico. Een lage score op flexibel gedrag gaat vaak samen met een lage score op leidinggeven. Terug naar projectfase: AO&CC&OC&O (vervolg)RP

 40. Career Maze Stressbestendigheid: effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel. Dit gedrag kan worden ontwikkeld door trainingen stressmanagement, yoga, time management en dergelijke. On-the-job dient de coaching zich te richten op het ontdekken van stresserende situaties, acceptatie van de stress en toename van zelfvertrouwen. Wanneer de ontwikkeling van onder meer plannen en organiseren, sensitief reageren, probleemanalyse en luisteren toeneemt, zal de medewerker minder last hebben van stress. Terug naar projectfase: AO&CC&OC&O (vervolg)RP

 41. Career Maze Onafhankelijkheid: acties ondernemen die meer gebaseerd zijn op eigen overtuiging dan op een verlangen een ander een plezier te doen. Een eigen koers varen. Dit gedragskenmerk is moeilijk te ontwikkelen door middel van off-the-job-training. On-the-job is ontwikkeling mogelijk indien de organisatiecultuur onafhankelijk gedrag be-loont. De coaching dient zich vooral te richten op het tot uitdrukking brengen van eigen opvattingen en ideeën. Een hoge score op onafhankelijkheid kan samengaan met een lage score op discipline. Terug naar projectfase: AO&CC&OC&O (vervolg)RP

 42. Career Maze Durf risico’s aangaan om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel te behalen. Dit kenmerk is moeilijk te ontwikkelen. Durfgedrag hangt nauw samen met de cultuur van de organisatie; wordt het beloond of afgestraft? Nogal eens is beloning of straf afhankelijk van het resultaat en niet van het vertoonde durfgedrag op zichzelf. Off-the-job is het gedrag nauwelijks te ontwikkelen. On-the-job kan een mentor stimuleren en belonen dat de medewerker risico’s neemt. Het ontwikkelen van durf kan in samenhang gebracht worden met initiatief, onderne-merschap en besluitvaardigheid. Terug naar projectfase: AO&CC&OC&O (vervolg)RP

 43. Career Maze Flexibel gedrag: indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl te veranderen teneinde het gestelde doel te bereiken. Dit gedragskenmerk is off-the-job te ontwikkelen door te oefenen in het omgaan met weerstanden, van stijlleren wisselen, alternatieve gedragswijzen aanleren. On-the-job coaching vraagt gedegen voorbereiding en feedback vanwege het grote afbreukrisico. Een lage score op flexibel gedrag gaat vaak samen met een lage score op leidinggeven. Terug naar projectfase: AO&CC&OC&O (vervolg)RP

 44. Career Maze Luisteren: tonen belangrijke informatie op te pikken uit mondelinge mededelingen. Doorvragen; ingaan op reacties. Dit gedragskenmerk kan worden ontwikkeld in communicatietrainingen, maar de transfer vereist veel oefening on-the-job. Een mentor dient veel feedback te geven om het luistergedrag in te slijpen. Goed luisteren kan een positieve invloed hebben op leiding-geven, ontwikkelen medewerkers, probleemanalyse, samenwerken, overtuigingskracht en impact. Luisteren is meer een basisvaardigheid. Een lage score op luisteren gaat veelal samen met een lage score op probleemanalyse, sensitiviteit en impact. Terug naar projectfase: AO&CC&OC&O (vervolg)RP

 45. Career Maze Organiseren van eigen werk: effectief het eigen werk organiseren door het plannen van doelstellingen, tijd en activiteiten; beschikbare tijd en energie richten op de hoofdzaken en de acute problemen. Voor wat betreft het methodisch-technische deel kan dit gedrag goed worden ontwikkeld met behulp van off-the-job trainingen (projectmatig werken, time management en dergelijke). Aanvullende coaching in de werksituatie bevordert de transfer. Het discipline-gedeelte is veel lastiger te leren en heeft vooral betrekking op de behoefte aan overzicht, planmatigheid en structuur in het werk. De werkomgeving kan hier wel een zekere druk op leggen. Een lage score op plannen en organiseren kan samengaan met een lage score op oor-deelsvorming en voortgangscontrole. Plannen en organiseren gaat vooraf aan voortgangs-controle. Terug naar projectfase: AO&CC&OC&O (vervolg)RP

 46. Career Maze Vasthoudendheid (vastberadenheid: vast van wil en besluit): bij een bepaald actieplan of opvatting blijven tot dat het beoogde doel bereikt is of ophoudt redelijkerwijze bereikbaar te zijn. Dit gedragskenmerk wordt ook wel ‘staying power’ genoemd. Op zichzelf is het lastig te ontwikkelen. Off-the-job kan vasthoudendheid worden getraind in trainingen vergader-techniek (vasthouden aan standpunt en mening en dit communiceren). On-the-job dient coaching zich te richten op het vasthouden aan gemaakte keuzes, voortzetten van een gekozen koers. Een lage score op vasthoudendheid gaat vaak samen met een lage score op stressbe-stendigheid en inzet. Terug naar projectfase: AO&CC&OC&O (vervolg)RP

 47. Career Maze Probleemanalyse: signaleren van problemen; herkennen van belangrijke informatie; verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen; zoeken naar ter zake doende gegevens. Het opsporen van oorzaken en zoeken naar informatie die met het probleem te maken heeft, is goed te ontwikkelen. In alle opleidingen waarbij aan problemen moet worden gewerkt, wordt in zekere mate een beroep gedaan op probleemanalyse. De on-the-job-coaching dient zich vooral te richten op het element dat de medewerker mist (legt onvoldoende verbanden met wat voor de klant belangrijk is, bekijkt een vraagstelling slechts vanuit één invalshoek, verliest zich in irrelevante details en dergelijke). Een lage score op probleemanalyse kan samengaan met een lage score op luisteren. Oordeelsvorming: gegevens en mogelijke alternatieve handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar afwegen en tot realistische beoordelingen komen. Dit gedragskenmerk heeft in het algemeen een relatie met intellectuele capaciteiten en abstractie-vermogen. Ervaring en de problematiek kennen kan oordeelsvorming positief beïnvloeden. Off-the-job kan er niet goed gericht aan worden gewerkt, tenzij het vooral inhoudelijke vraagstukken betreft. On-the-job dient de coaching zich vooral te richten op de verantwoording met betrekking tot de gemaakte afwegingen, gebruikte criteria, haalbaarheid, voor- en nadelen en dergelijke. Visie: afstand nemen van de dagelijkse praktijk. Een beeld ontwikkelen van de toekomst en op basis hiervan de koers bepalen voor de eigen functie of het organisatieonderdeel. Visie vereist conceptuele en intellectuele capaciteiten. Deze zijn moeilijk te beïnvloeden. Zijn deze capaciteiten wel aanwezig, dan kan verdere ontwikkeling plaatsvinden, indien het gedrag tot nu toe niet van de medewerker werd gevraagd. Off-the-job door middel van training in het gebruik van instrumenten en modellen om tot visie en strategieontwikkeling te komen. On-the-job dient de mentor de medewerker vooral uit te dagen in het expliciteren van toekomstbeelden, gerelateerd aan beleid en externe ontwikkelingen. Een lage score op oordeelsvorming gaat vaak samen met een lage score op visie. Terug naar projectfase: AO&CC&OC&O (vervolg)RP