slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KEVSER KURNAZ PowerPoint Presentation
Download Presentation
KEVSER KURNAZ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

KEVSER KURNAZ - PowerPoint PPT Presentation


 • 294 Views
 • Uploaded on

KEVSER KURNAZ. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ. 2. SINIF - II. ÖĞRETİM. 1090320056. İSİM (AD) TAMLAMALARI. En az iki isimden oluşan, Bir nesnenin parçası olan, Aralarında anlam bağlantısı kurularak oluşturulan, Bir nesnenin başka bir nesneyle tamamlandığını gösteren

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KEVSER KURNAZ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KEVSER KURNAZ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

2. SINIF - II. ÖĞRETİM

1090320056

slide3
En az iki isimden oluşan,
 • Bir nesnenin parçası olan,
 • Aralarında anlam bağlantısı kurularak oluşturulan,
 • Bir nesnenin başka bir nesneyle tamamlandığını gösteren

ad takımına “isim (ad) tamlaması” denir.

slide4
Ad tamlamalarında;
 • İlk olarak kullanılan tamamlayıcı öğeye “tamlayan”,
 • Birinci nesnenin parçası durumunda olan ikinci öğeye ise “tamlanan”

denir.

ad tamlamas yla lgili bilgiler
Ad Tamlamasıyla İlgili Bilgiler
 • Ad tamlamalarında birinci sözcük tamlayan, ikinci sözcük tamlanan adını alır.

Örnek :

Tamlayan Tamlanan

Çocuklar-ın ses-i

Küf koku-s-u

slide6
Tamlayanın kişi zamiri (ben, sen, o, biz, siz, onlar) olduğu tamlamalara “zamir tamlaması” da denir ve tamlama ekleri değişir.

Örnek :

Tamlayan Tamlanan

Ben-im kitab-ım

Sen-in düşünce-n

Biz-im evi-miz

Siz-in fikri-niz

slide7
Ünlüyle biten sözcüklere tamlayan eki getirildiğinde araya “-n”; tamlanan eki getirildiğinde araya “s” kaynaştırma ünsüzü gelir.

Örnek : elmanın yarısı

slide8
Ad tamlamalarında asıl üzerinde durulan ve vurgulanan öğe tamlanandır.

Sözgelimi, “kapının kolu” tamlamasında üzerinde durulan kavram “kol” dur.

slide9
Uyarı:“su” ve “ne” sözcüklerine “-ın, -in, -un, -ün” tamlayan eki getirildiğinde araya “n” değil “y” kaynaştırma ünsüzü girer.

Örnek: suyun hızı, neyin sesi

ad tamlamas t rleri
Ad Tamlaması Türleri

1.Belirtili Ad Tamlaması:

Tamlayanın “-in” ilgi ekini, tamlananın da “-i, -si” 3. tekil kişi iyelik ekini aldığı tamlamalardır.

Örnek:

bizim  köyümüz, fırtınanın  gücü

slide11
NOT:Belirtili isim tamlamasını bulmak için tamlanana “neyin, kimin” sorularını sorarız.

    *Türkçenin  önemi

    *Yolun  sonu

    *Ali’nin amcası

slide12
2.Belirtisiz Ad Tamlaması:

Tamlayanı yalın halde bulunan, tamlananı 3. kişi iyelik ekini alan tamlamalardır.

*Tarla kuşu

*Çam ağacı

*Okul müdürü

*Devlet memurları

slide13
NOT:Belirtisiz isim tamlamasını bulmak için tamlanana “-ne” sorusunu sorarız.

“Nasıl, ne kadar, kaç, hangi” gibi sorular sıfat tamlamasını buldurur.

slide14
3.Takısız Ad Tamlamaları:

Tamlayan ve tamlananın tamlama ekleri almadan oluşturdukları ad tamlamasıdır.

*Yün çorap

*Çelik tencere

*Ahşap dolap

*Taş duvar

*Bakır tel

slide15
Takısız isim tamlamalarıyla sıfat tamlamaları en çok karıştırılan konulardandır. Bunu önlemek için şu özelliklere dikkat edilmelidir:
slide16
Takısız isim tamlamalarında tamlayan tamlananın neye benzediğini ifade eder. Araya “gibi” edatını getirerek bulabiliriz.
 • Oysa sıfat tamlamalarında araya “gibi” edatını getiremeyiz.

Örnek: inci (gibi) diş

altın (gibi) kalp

slide17
Takısız ad tamlamalarında tamlayan tamlananın neden yapıldığını belirtir. Araya “-den” ekini getirdiğimizde anlam bozulmaz.
 • Oysa sıfat tamlamalarında araya “-den” ekini getiremeyiz.

Örnek: tahta(dan) ev

slide18
Takısız isim tamlamalarının tamlayanları doğada tek başına bulunur.

Örnek:demir kapı

 • Oysa sıfat tamlamalarındaki tamlayanlar doğada tek başına bulunmaz.

Örnek: sarı etek

slide19
4.Zincirleme Ad Tamlamaları:

Bir ad tamlamasının üçüncü bir adla ya da başka bir ad tamlamasıyla oluşturduğu tamlamaya  zincirleme ad tamlaması denir.

slide20
Bahçe  kapısınınanahtarı

b.siz ad tam.          ad

        zincirleme ad tam.

Çevre yolununasfalt çalışması

b.siz ad tam. b.siz ad tam.

zincirleme ad tam.

ad tamlamas yla lgili zellikler
Ad Tamlamasıyla İlgili Özellikler

1)Belirtili ad tamlamalarında tamlayan çoğul, tamlanan da belgisiz bir sözcük olursa tamlayan eki “-in” yerine “-den” eki kullanılabilir.

*Aşağıdakilerden  hangisi   (Aşağıdakilerin  hangisi)

*Yolculardan  biri   (Yolcuların biri)

slide22
2)Belirtili ad tamlamalarında kimi zaman tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir.

*Tadı yok sensiz geçen günlerin

slide23
3)Belirtili ve zincirleme ad tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına sözcükler girebilir.

*Masanın ayağı (Masanın kırık ayağı)

*Evin borcu (Evin bir türlü bitmek bilmeyen borcu)

slide24
4)Belirtili ad tamlamalarında tamlayan, tamlanan ya da ikisi birden zamir olabilir.

*Onun kızı (Tamlayan zamir)

*Çocukların birçoğu (Tamlanan zamir)

*Onların birçoğu (Tamlayan da tamlanan da zamir)

slide25
5)Tamlayanı zamir olan belirtili ad tamlamalarında tamlayan genellikle düşer. Bunlara “tamlayanı düşmüş ad tamlaması” denir.

*Olayı bize babası anlatmıştı. (Onun babası)

*Evimiz çok güzel oldu. (Bizim evimiz)

*Paran var mı?(Senin paran)

slide26
6)Bir tamlayan, birden çok tamlanan için; bir tamlanan da birden çok tamlayan için ortak kullanılabilir.

*Evin kapısı ve penceresi açık kalmıştı. (Tamlayan ortak)

*Ahmet’in, Murat’ın ve Deniz’in velisi toplantıya katılmadı. (Tamlanan ortak)