L kemedels livscykel och behovet av regulatorisk uppf ljning
Download
1 / 28

Läkemedels livscykel och behovet av regulatorisk uppföljning - PowerPoint PPT Presentation


 • 224 Views
 • Uploaded on

Läkemedels livscykel och behovet av regulatorisk uppföljning. 3 april 2014. Livscykelbegreppet. Samhällsutveckling och Innovation. Utvecklingsfas (klinisk prövning). Avregistrering/ indragning. Vetenskaplig rådgivning. Ändring av godkän nandet. Till- stånd.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Läkemedels livscykel och behovet av regulatorisk uppföljning' - efrem


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Livscykelbegreppet
Livscykelbegreppet uppföljning

Samhällsutveckling och Innovation

Utvecklingsfas (klinisk prövning)

Avregistrering/ indragning

Vetenskaplig rådgivning

Ändring av godkännandet

Till-stånd

Användar-dialog och Information

Rationell

Användning

Godkännandefas

Signalspaning, PSUR

Inspektioner

Säkerhetsuppföljning

Tillsyn


Myndigheters arbete styrs av
Myndigheters uppföljningarbetestyrsav

 • Lag

  • Regler som får konsekvenser för enskilda medborgare och företag. Fattas av Riksdagen.

 • Förordning

  • Regler som inte har direkt konsekvens för enskild medborgare eller företag. Fattas av Regeringen. (SFS)

 • Föreskrift

  • Detaljregler inom vissa sakområden. Fattas av myndigheten. (LVFS)


Eu lagstiftning
EU uppföljninglagstiftning

 • Förordningar (Regulation)

  • gällerdirekti den form de ärbeslutadeochgällerdärfördirektsom lag iSverige.

 • Direktiv (Directive)

  • innehållermålförlagstiftningensom EU-ländernaskanå. Sverigekanändraellerstiftanyalagar. Direktivkanävengenomförasgenommyndighetersföreskrifter.


Nya farmakovigilans lagstiftningen
Nya uppföljningfarmakovigilans lagstiftningen

 • Förordning (Regulation) 2012/520/EU

 • Direktiv 2010/84/EU

 • Träddeikraftjuli 2012


L kemedelsverkets f reskrifter lvfs
Läkemedelsverkets föreskrifter - LVFS uppföljning

 • Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel


Gvp module
GVP module uppföljning

Good pharmacovigilancepractices

 • RMP (module V)

 • PSUR (module VII)

 • PASS (module VIII)

 • Signal management (module IX)


Eu samarbete
EU uppföljningsamarbete

EU kommission

EMA

(European Medicines Agency)

Nationellamyndigheter

PRAC

CHMP

Medlemsland

Medlemsland

Medlemsland

Medlemsland

Medlemsland

Medlemsland

Medlemsland

Medlemsland

Medlemsland

Medlemsland

Medlemsland

Medlemsland

Medlemsland


Eu samarbete1
EU uppföljningsamarbete

EU kommission

 • Beslut

 • Förslageftervetenskapligdiskussion

 • Utredning

PRAC

CHMP

Co-Rapportör

Medlemsland

Medlemsland

Rapportör

Medlemsland

Medlemsland

Medlemsland

Medlemsland

Medlemsland


L kemedelsmyndigheters verktyg
Läkemedelsmyndigheters uppföljningverktyg

 • Riskhanterings plan (RMP)

 • Säkerhetsstudier

  • PASS – Post-authorisationsafetystudy

  • PAES – Post-authorisationefficacystudy

 • Signalspaning (Signal management)

 • Periodisk säkerhetsuppföljning (PSUR)

 • Skiljedom (Referral)

 • Förnyelse av godkännande (Renewal)


Riskhanterings plan rmp
Riskhanterings plan ( uppföljningRMP)

Följer med produktens livscykel

Består av tre huvuddelar

 • Riskbeskrivning

  • Identifierade och Potentiella risker

 • Farmakovigilans plan

  • Beskriverhurkunskapenomproduktenökas

  • Rutinochev Extra åtgärder

 • Riskminimerings plan

  • Beskriver hur vi hanterar risker

  • Rutin och ev Extra åtgärder


Riskhanterings plan rmp rutin
Riskhanterings plan ( uppföljningRMP) - Rutin

 • Rutinfarmakovilansaktivitet

  • Signalspaning

  • Spontanrapportering

  • Litteraturbevakning

 • Rutinriskminimering

  • Produktinformation

  • Receptstatus

  • Förpackning


Signalspaning signal management
Signalspaning uppföljning (Signal management)

 • Regelbunden signalspaning

  • Alla marknadstillståndsinnehavare

  • Myndigheter

 • Riskbaserat

  • Månatligen för äldre substanser

  • Var 14:e dag för triangel försedda

 • Eudravigilance databas (EV)

 • Nya säkerhetssignaler bedöms av PRAC


Produktinformation
Produktinformation uppföljning

 • Produktresumé (jmf FASS)

  • Kunskap om produktens nytta-risk balans uppdateras kontinuerligt

 • Bipacksedel

  • Patientinformation

 • Märkning


Extra s kerhetstudier pass paes i rmp
Extra uppföljningsäkerhetstudier (PASS/PAES) i RMP

 • Interventionella

  • Kliniska prövningsdirektivet

 • Icke-interventionella

  • Receptförskrivningsstudier

  • Uppföljningsstudierikliniskrutin

  • Epidemiologiska studier

 • BedömsantingensomettVillkorimarknadstillstånd (Imposed) ellerfrivilligstudie


Extra riskminimerande tg rder i rmp
Extra uppföljningriskminimerandeåtgärderi RMP

 • Riskbaseradbedömningavbehov

  • Utbildningsprogram

  • Graviditetspreventionsprogram

 • IngårsomVillkorförmarknadstillstånd

 • Effektenavåtgärderskallutvärderas


Villkor f r marknadstillst nd
Villkor för marknadstillstånd uppföljning

 • Myndighetskrav ställs på företag som äger marknadstillståndet

 • Publiceras i produktinformation Annex II


L kemedelsmyndigheters verktyg1
Läkemedelsmyndigheters uppföljningverktyg

 • Riskhanterings plan (RMP)

 • Säkerhetsstudier

  • PASS – Post-authorisationsafetystudy

  • PAES – Post-authorisationefficacystudy

 • Signalspaning (Signal management)

 • Periodisk säkerhetsuppföljning (PSUR)

 • Skiljedom (Referral)

 • Förnyelse av godkännande (Renewal)


Periodisk s kerhetsuppf ljning psur
Periodisk säkerhetsuppföljning ( uppföljningPSUR)

 • Regelbunden säkerhetsuppföljning

  • Var 6:e månad till var 10:e år

  • Frekvens bedöms efter risk

 • Görs på substansnivå

 • Möjliggör att uppdatera för nyupptäckta bieffekter

 • Generikaprodukter skall följa uppdatering

 • Ingår en Nytta-Risk bedömning


Skiljedom referral
Skiljedom uppföljning (Referral)

 • Vid säkerhetsproblem

  • Snabba - högst 60 dagar (Art 107i)

  • Vanlig - från 60 till 120 dagar (Art 31)

 • Bedöms av PRAC

 • Utfall

  • Indragning – negativ Nytta/Risk balans

  • Uppdaterad RMP – PASS/PAES

  • Uppdaterad produktinformation - harmonisering


F rnyelse renewal
Förnyelse uppföljning (Renewal)

 • Fem år efter godkännandet

 • Vid allvarliga säkerhetsproblem kan ytterligare ansökan om förnyelse begäras


Livscykelbegreppet1
Livscykelbegreppet uppföljning

Samhällsutveckling och Innovation

Utvecklingsfas (klinisk prövning)

Avregistrering/ indragning

PSUR

Vetenskaplig rådgivning

Ändring av godkännandet

RMP

Tillstånd

Användar-dialog och Information

Rationell

Användning

Godkännandefas

Förnyelse

Signalspaning, PSUR

Signal

Spaning

Inspektioner

Säkerhetsuppföljning

PSUR

Tillsyn

PSUR

Skiljedom

PASS

PSUR


Stegvist godk nnande
Stegvist godkännande uppföljning


Stegvist godk nnande1
Stegvist godkännande uppföljning

Stegvistgodkännande

Kunskap

Godkännande

Tid


Stegvist godk nnande2
Stegvist godkännande uppföljning

I dag finns redan vissa möjligheter t.ex genom

 • Godkännande beviljat med vissa specifika villkor (conditional marketing authorisation)

 • Riskhanteringplan med

  • PASS

  • PAES

 • Periodisk säkerhetsuppföljning

 • Förnyelse

 • ”Compassionateuse” program


Fr gor
Frågor uppföljning?


Tack! uppföljning


Prac pharmacovigilance risk assessment committee
PRAC uppföljning(Pharmacovigilance risk assessmentcommittee)

Bedömer

 • Nyasäkerhetsignalerochrisker

 • Behovavytterligaresäkerhetstudier

 • Behovavytterligareriskminimerandeåtgärder


ad