HABITATMODELLERING
Download
1 / 65

HABITATMODELLERING - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

HABITATMODELLERING. HABITATMODELLERING Görgen Göransson Högskolan i Kalmar – …………… Naturvetenskapliga inst. HABITATMODELLERING Görgen Göransson Högskolan i Kalmar – …………… Naturvetenskapliga inst. Lektor i naturresursplanering. HABITATMODELLERING

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HABITATMODELLERING' - efrem


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Habitatmodellering

HABITATMODELLERING

Görgen Göransson

Högskolan i Kalmar – ……………Naturvetenskapliga inst.


Habitatmodellering

 • HABITATMODELLERING

 • Görgen Göransson

 • Högskolan i Kalmar – ……………Naturvetenskapliga inst.

 • Lektor i naturresursplanering


Habitatmodellering

 • HABITATMODELLERING

 • Görgen Göransson

 • Högskolan i Kalmar – ……………Naturvetenskapliga inst.

 • Lektor i naturresursplanering

 • Zooekolog – tillgång & fördelning ….av resurser för däggdjurs- & ….fågelarter i landskap nära vägarna


Habitatmodellering

Habitatmodellering –

är det något vi kan använda

praktiskt vid vägplanering?


Habitatmodellering

Habitatmodellering –

Är det något vi kan använda

praktiskt vid vägplanering?

Absolut!


Habitatmodellering

Habitatmodellering –

Är det något vi kan använda

praktiskt vid vägplanering?

Absolut! …men, nej!


Habitatmodellering

Habitatmodellering –

Är det något vi kan använda

praktiskt vid vägplanering?

Absolut! …men, nej! …eller?


Habitatmodellering

Hur bedöma miljöpåverkan?

Hur förmedla detta till användare?

Lösningar och förbättringar


Habitatmodellering

Habitatmodellering - vad är det?

Varför habitatmodeller?

Vad kan man kräva av habitatmodeller?

Olika modeller

Modeller – för vem?

Svårigheter

Möjligheter


Habitatmodellering

Vad är habitatmodeller?

Vad är habitatmodellering?Habitatmodellering

Att skapa modeller av habitat

Modell som beskriver habitat


Habitatmodellering

Att skapa modeller av habitat

Modell som beskriver habitat

Visar hur det ser ut, vad som finns, var det finns…


Habitatmodellering

Att skapa modeller av habitat

Modell som beskriver habitat

Visar hur det ser ut, vad som finns, var det finns…

…en karta


Habitatmodellering

Att skapa modeller av habitat

Modell som beskriver habitat

Visar hur det ser ut, vad som finns, var det finns

Visar hur det kommer att se ut, vad som kommer att finnas och var någonstans…


Habitatmodellering

Att skapa modeller av habitat

Modell som beskriver habitat

Visar hur det ser ut, vad som finns, var det finns

Visar hur det kommer att se ut, vad som kommer att finnas och var någonstans…

…en prognos


Habitatmodellering

Habitatmodeller som leder fram till förutsägelser kan användas för miljökonsekvensbeskrivning

och strategisk miljöbedömning


Habitatmodellering

Varför modeller? användas förHabitatmodellering

För att förutsäga ryggradsdjurs utbredning och/eller fördelning.

Önskvärt med expertmedverkan från början.


Habitatmodellering

För att förutsäga ryggradsdjurs utbredning och/eller fördelning.

Önskvärt med expertmedverkan från början.

Brist på kunskap om organismer – magert även i litteraturen.Habitatmodellering


Habitatmodellering


Habitatmodellering

Vilka krav kan man ställa på bra habitatmodeller? fördelning.

Alternativ ska presenteras på ett jämförbart vis


Habitatmodellering

Vilka krav kan man ställa på bra habitatmodeller? fördelning.

Alternativ ska presenteras på ett jämförbart vis

Modellerna ska vara justerbara (tillåter känslighetsanalys)


Habitatmodellering


Habitatmodellering


Habitatmodellering

Vilka modeller? fördelning.


Habitatmodellering

Regionala habitatmodeller – alternativ till kartering!? fördelning.

Utgår från landskapsdata (kartor, fjärranalys)

Resursselektionsfunktioner (RSF) & habitatlämplighetsindex

Ger utbredning, fördelning


Habitatmodellering

 • En fågel behöver fördelning. i akt.omr.

 • skydd mot rovdjur

  • marklevande

  • flygande

 • tillgång till föda

  • vuxenfödosöksplatser

  • kycklingfödosöksplatser

  • häckningsplatser


Habitatmodellering

 • Ekologisk nischfaktoranalys fördelning.

 • (marginalitet & specialisering)

 • Habitat- och artförekomstkartor

 • Marginalitet & Specialisering

 • Habitat-lämplighets-index


Habitatmodellering

Slumpvandringsmodeller ”känner av” landskapets habitatresurser och ”väjer” för eller ”skyndar förbi” de som är olämpliga/ej attraktiva


Habitatmodellering

Var sker älgolyckorna? habitatresurser och ”väjer” för eller ”skyndar förbi” de som är olämpliga/ej attraktiva

Kan vi förutsäga älgolycksplatser?

Faktorer – hastighet, stängsel, avstånd till och yta hos skogsmark samt frekvensen korsade bryn och älgförekomst.

(Data av typen ja – nej => faktorer)


Habitatmodellering

Mahalanobisavstånd habitatresurser och ”väjer” för eller ”skyndar förbi” de som är olämpliga/ej attraktiva


Habitatmodellering

Modeller – för vem? habitatresurser och ”väjer” för eller ”skyndar förbi” de som är olämpliga/ej attraktiva


Habitatmodellering

Habitatmodellerna hjälper forskare (men kanske inte planerare?).

Forskare utvecklar modeller för speciella projekt. Därför ofta ej generella eller allmängiltiga och tillämpbara.


Habitatmodellering

Teori - test planerare?).

Fo.projekt - avgränsat

Specialisering (en art/få arter)

Vill kunna förklara

Vill veta allt

Försiktig med besked

FORSKARE


Habitatmodellering

Praktik planerare?).

Byggprojekt - pengar

Generellt - samhället

Vill kunna lösa uppgift

Vill veta det viktiga

Vill ha klart besked

Ja eller nej

BeslutsfattarePLANERARE


Habitatmodellering

? planerare?).

!!!!

??

!?!

?

!

FORSKARE

PLANERARE


Habitatmodellering

? planerare?).

FORSKARE

PLANERARE


Habitatmodellering

Svårigheter planerare?).

Man talar olika språk

Håller hårt på sitt eget fackområde

Släpper inte in någon utifrån

Man vet inte vad som redan finns eller vad som går att göra


Habitatmodellering

Planerare känner ofta dåligt till existerande modeller/verktyg.

Behövs en länk mellan forskare och planerare – en ledsagare (guide) som visar & tolkar


Habitatmodellering

Svårigheter modeller/verktyg.

Modeller - svåra användarinterface (kunnig & klok operatör krävs)…

…expertmodeller

Användarmodeller – kräver utbildad användare (indikatorer, tröskelvärden, standardisering)


Habitatmodellering

Bra verktyg och tillhörande bättre kommunikation krävs för modellerna ska användas rätt och ofta.

Helst ska det finnas en mellangrupp i utrymmet mellan forskare och planerare.

Förmedlare som kan tala med båda sidor – ambassadörer.


Habitatmodellering

Svårigheter för modellerna ska användas rätt och ofta.

Lättanvänd habitatmodell => generell Generell => mindre verklighetstrogen

Gemensam datapool bra =>

(internationell) standardisering

Validering, kvalitetsgaranti


Habitatmodellering

Modeller är inte bättre än de data som de vilar på. för modellerna ska användas rätt och ofta.

Empiriska data används för fjärranalys och för validering av modellutfall.

Bra organiserade databaser blir värdefullare efterhand som mera data samlas in och de får växa.


Habitatmodellering

Nationella metadatabaser! för modellerna ska användas rätt och ofta.

Idealiskt vore ett enda gemensamt nordiskt kartsystem med biologiska data integrerade.

Bör kopplas till internationella system utanför Norden. Kräver engelska!


Habitatmodellering

Möjligheter för modellerna ska användas rätt och ofta.

Ambassadörer/”tolkar” => ökad förståelse & bättre kommunikation

Tvärdisciplinärt sammansatta planeringsteam


Habitatmodellering

Möjligheter för modellerna ska användas rätt och ofta.

Modeller som skapar scenarier (visar utfallet av olika planeringsalt.)

Modellutveckling & mera data

=> bättre modeller

Habitatmodeller blir pedagogiska och lättanvända (bra användarinterface)


Habitatmodellering

Olika planeringsnivåer för modellerna ska användas rätt och ofta.

Aktörernas förståelse, förmåga att agera och deras attityder spelar stor roll

Utgå från det lokala – markägare – som analyseras och slås ihop för att generaliseras på allt högre nivåer


Habitatmodellering

Workshopen 2006 en startpunkt för integrering av data och metoder.

Samarbetet forskare – planerare ökar i Skandinavien.

Tekniskt komplext och avancerat

=> krävs bättre utnyttjande av de begränsade forskningsresurserna genom gränslöst samarbete inom Skandinavien, Europa.


Habitatmodellering

Det pågår mycket utveckling, förbättring och anpassning metoder.

– så troligen kommer habitat-modeller att kunna användas praktiskt och större omfattning framöver?


Habitatmodellering

 • Med… metoder.

 • bättre samarbete forskare-planerare

 • bättre samarbete över institutions- och …myndighetsgränser

 • bättre samarbete över nationsgränser

 • … blir habitatmodellering ett bra verktyg ….för framtida infrastrukturplanering!


Habitatmodellering

Tack! metoder.

Frågor?


ad