drogprevenci s vagy eg szs gfejleszt s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Drogprevenció és/vagy egészségfejlesztés PowerPoint Presentation
Download Presentation
Drogprevenció és/vagy egészségfejlesztés

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Drogprevenció és/vagy egészségfejlesztés - PowerPoint PPT Presentation


 • 273 Views
 • Uploaded on

Drogprevenció és/vagy egészségfejlesztés. Ferenczi Zoltán. A pedagógusok beavatkozási lehetőségei és határai. A számonkérés módja. Írásban Szóban „On-line” Projekt Játék („tréning”). Írásbeli vizsga. Hatékony iskolai prevenciós módszerek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Drogprevenció és/vagy egészségfejlesztés


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Drogprevenció és/vagy egészségfejlesztés Ferenczi Zoltán Apedagógusok beavatkozási lehetőségei és határai

  2. A számonkérés módja • Írásban • Szóban • „On-line” • Projekt • Játék („tréning”)

  3. Írásbeli vizsga • Hatékony iskolai prevenciós módszerek • Hogyan támogatja az iskolai környezet az egészséget • A pedagógus kompetenciahatárai a drogmegelőzésben • Esetleírás • Interjú készítése • Drog – család – iskola • Spiritualitás és iskola a drogmegelőzésben • A Közoktatási törvény II. fejezete (titoktartás) pedagógus szemmel • Szabadon választott téma (kizárólag előzetes személyes egyeztetés alapján!)

  4. Írásbeli vizsga ÍRÁSBELI MUNKÁK ESETÉBEN • Az egészségfejlesztés szemléletének elsajátítása, valamint a jegyzetben és az előadásokon elhangzottak kritikus megjelenítése. • Minimum 10, maximum 20 flekk terjedelem. • Magyar nyelvhelyesség • Pontos hivatkozás (a plágium eredménytelen vizsgának számít!) → szövegközben (Glázser, 2002. 87.p) vagy lábjegyzetben1 Glázser, Bozsó: A lábtörlés mint kóros viselkedési szokás, Demagógia Kiadó, Budapest, 2002. 87.p. 1Palinta Pál: Szükséges-e lelőni a drogosokat?, Régi Duna Kiadó, Karakaszszörcsög, 2000. 98-99.pp.

  5. „On-line” vizsga E-mailen elküldött kérdésekre kell kifejtő választ adni. Kérdéstípusok: • Érdekesebb pedagógiai etikai kérdések a drogfogyasztás iskolai megjelenéseivel kapcsolatban. • Egy-egy megtörtént iskolai szituáció megoldása, befejezése. • Olyan helyzetek elemzése, amely akár a tantestületen belül, akár az iskola más színterein a drogügyek kezelését befolyásolja, meghatározza.

  6. A számonkérés módja „ON-LINE” VIZSGA ESETÉN Gyakorlatiasság, lehetőségek felvetése, a helyzet elemzése, újszerű alternatíva felvázolása az órán elhangzottak és a jegyzetben leírtak alapján

  7. Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga • csoportos egyéni • Vizsgaanyag: • jegyzet • órán leadott anyag

  8. A jegyzet • fejezet: A szenvedélybetegségek problematikája (13- 26. old) • fejezet: A viselkedési addikciók (33-40. old) • fejezet: Egyén-család-társadalom (93-114. old) • fejezet: Iskolai drogprevenció és egészségfejlesztés (147-176) • fejezet: Társadalom és drogpolitika (239-256) • fejezet: Jog és pedagógus (263-290)

  9. Projekt készítése • A kannabisz és a tizenévesek kultúrája • Kultúrtörténet – drog – spiritualitás • Drogkarrierek • Intézmények • Iskolai módszerek a drogmegelőzésben • Egyéb (Kizárólag előzetes megbeszélés alapján!)

  10. Interaktív csoport Játékok Viták Helyzetgyakorlatok Tréningelemek stb. Értékelés módja: A program teljes ideje alatt aktív részvétel.

  11. Van-e értelme annak, hogy itt vagyunk…?

  12. Mit tegyünk…?

  13. Javaslat: • Beszélgessünk, vitatkozzunk a témáról HOGYAN? A blokk végén témajavaslattal… 2. Gondolkozzunk együtt a leadott anyag alapján (videóval, vendéggel…)

  14. Témaajánlat • A család, mint az addikciók kialakulásának és megerősödésének színtere • Kémiai és viselkedési addikciók • A drogok csoportosítása • Normák és devianciák • Jogos kérdések • Az ellátás és segítségnyújtás lehetőségei • Prevenció és egészségfejlesztés • Drogpolitikai áttekintés • Hatékonyságvizsgálat és eredményességi mutatók

  15. Család & szenvedélybetegség

  16. A drogkarrier kialakulása SZÜLETÉS ELŐTT • Delegáció – „bekódoltság” a) beépíti életprogramjába b) kimenekül belőle • EMBRIONÁLIS FEJLŐDÉS • Szülői drogfogyasztás • Embrionális addikciók

  17. A drogkarrier kialakulása AZ ELSŐ HÓNAPOK • A férj-feleség szeretetkapcsolata felbomlik • játszmák  ”az elég jó anyaság” NEVELÉSI STÍLUS Nevelési stílus monitorozás szorosság drogfogyasztás autoriter erős gyenge ++ + kongruens erős erős _ ráhagyó-1 gyenge erős _ ráhagyó-2 gyenge gyenge +

  18. A drogkarrier kialakulása FELDOLGOZATLAN TRAUMÁK • Gyász • Válás • Veszteségélmények • GYERMEKKOR • Menekülési reakciók (kifelé vagy befelé) • Befolyásoló tényezők (szülők, kortársak) • Dohányzás ~ 90% • Alkoholizmus ~ 50% • Illegális drogok ~20%

  19. Film

  20. A drogkarrier kialakulása ILLEGÁLIS DROGOK VÁLASZTÁSA • 6-12éves kor környékén valamilyen kémiaiszer kipróbálása, használata • A szer megismerése után újabb hatások keresése • A hatások valamilyen probléma megoldását vagy valamilyen élmény megtalálásátszolgálják • Szembefordulása normaadó társadalom kereteivel • Kriminalizáció …

  21. FILM...

  22. A drogok csoportosítása LEHETŐSÉGEK • Társadalmi elfogadás • Veszélyessége • Előállításmódja • Hatóanyaguk szerint

  23. A drogok csoportosítása Társadalmi elfogadás alapján legális illegális

  24. A drogok csoportosítása Veszélyessége alapján keménydrogok lágydrogok

  25. A drogok csoportosítása Előállításmódja alapján természetes mesterséges

  26. A drogok csoportosítása Hatóanyaguk szerint Tartsunk szünetet?

  27. A drogok csoportosítása

  28. A drogok A DROG DEFINÍCIÓJA (WHO 1972): Minden, ami megváltoztatja a szervezet működését… DROG = (növényi) hatóanyag DROGÉRIA LEGÁLIS ILLEGÁLIS FÉLLEGÁLIS

  29. A drogok hasznosítása Alkohol fertőtlenítés

  30. A drogok hasznosítása Nikotin Parkinson-kór

  31. A drogok hasznosítása Ópiátok köhögéscsillapítás

  32. A drogok hasznosítása Amfetamin Hiperaktív gyerekek terápiája

  33. Film!!!

  34. A tolerancia Drogfogyasztás mértéke idő A kívánt hatás

  35. A drogkarrier NEGATÍV MEGERŐSÍTÉS STÁDIUMA Eufória Normál állapot Addiktív stádium POZITÍV MEGERŐSÍTÉS STÁDIUMA

  36. Film!!!

  37. Az addikció sóvárgás Kémiai addikciók Kémiai addikciók heroin kokain kannabisz szerves oldószerek nikotin alkohol szexuális addikciók játékszenvedély kóros vásárlás munka-alkoholizmus Viselkedési addikciók Viselkedési addikciók

  38. Az addiktív ciklus Sóvárgás Passzív szakasz Addikt cselekmény Bűntudat

  39. Köszönöm figyelmüket! zoltan.ferenczi@sulinova.hufzms@freestart.hu