Brodski generatori pare 3 dio
Download
1 / 46

BRODSKI GENERATORI PARE 3.dio - PowerPoint PPT Presentation


 • 293 Views
 • Uploaded on

BRODSKI GENERATORI PARE 3.dio. Toplinska shema generatora pare. Toplinska bilanca generatora pare. Toplinska iskoristivost generatora pare. Energija(ulaza) = korisna energija + gubici η GP =energija (ulaza) - gubici / energija (ulaza) η GP = 1 – [gubici / energija (ulaza)] 1 = η GP + ∑g i

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BRODSKI GENERATORI PARE 3.dio' - efrat


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation TranscriptToplinska iskoristivost generatora pare
Toplinska iskoristivost generatora pare

 • Energija(ulaza) = korisna energija + gubici

 • ηGP=energija (ulaza) - gubici / energija (ulaza)

 • ηGP= 1 – [gubici / energija (ulaza)]

 • 1 = ηGP+ ∑gi

 • 100 = ηGP% + ∑gi%

 • ηGP = 1 - ∑gi

 • ηGP% = 100 - ∑gi%

 • ∑gi– suma svih gubitaka

 • ηGP = korisna energija / dovedena toplina

 • ηGP = Q / (B·Q1) = Q / (B·HL)


Brodski generatori pare 3 dio

 • Q1 = HL = Hd + qZL + qG + qP kJ/kg

 • qZL = λ·VZmin · CL · ( tL - to ) kJ/kg

 • qG = CG · ( tG - to ) kJ/kg

 • qP = dP · ( hp – ro ) kJ/kg

  dP -količina pare za raspršivanje (0,05-0,1 kg/kg)

 • Q=Dp·(hp-hnv)+Dmp·(hmpi-hmpu)+Do·(h’-hnv)

 • B·Q1 = Q+G1+G2+G3+…+Gn /: (B·Q1)

 • 1 = ηGP+g1+g2+g3+…+Gn= ηGP + ∑gi


Toplinski gubici generatora pare
Toplinski gubici generatora pare

 • gubitak zbog osjetne topline izlaznih dimnih plinova (g1),

 • gubitak zbog zračenja topline u okolinu (g2),

 • gubitak zbog kemijski nepotpunog izgaranja (g3),

 • gubitak zbog pojave čađe (g4),

 • gubitak zbog letećeg koksa (g5),

 • gubitak zbog propadanja goriva kroz rešetku (g6),

 • gubitak zbog sadržaja izgorivih dijelova u troski (g7),

 • gubitak zbog osjetne topline ostatka iz ložišta (g8).


Brodski generatori pare 3 dio

 • g1=Vpl · Cp ·(tpl-to) / Q1

 • To je najveći gubitak topline kod generatora pare

 • Zavisi o izlaznoj temperaturi dimnih plinova i o pretičku zraka za izgaranje

 • g2 je drugi po veličini u generatorima pare

 • Ovisi o stanju ozida i izolacije, te o kapacitetu i opterećenju generatora pare

  (smanjuje se s porastom kapaciteta i opterećenja te obrnuto)

 • Kreće se od 0,5 do 3 %

 • g3 ovisi o vrsti (kvaliteti) goriva i načinu izgaranja

 • Nastaje zbog toga što dio ugljika ne izgori potpuno u CO2

 • Kod tekućih i plinovitih goriva je zanemariv


Potro nja goriva
Potrošnja goriva

 • ηGP= korisna energija / dovedena energija

 • ηGP= Q / (B · HL)

 • B = Q / (ηGP· HL)

  1.Generator pare proizvodi pregrijanu paru

 • B = Dp·(hp-hnv) / (ηGP·Hd)

  2. G.P. proizvodi preg. paru i zasićenu paru

 • B = Dp·(hp-hnv) + Dzp·(hzp-hnv) / (ηGP·Hd)


Brodski generatori pare 3 dio

3.G.P. proizvodi pregrijanu paru uz kontinuirano odsoljavanje iz bubnja

 • B = Dp·(hp-hnv)+ Do·(h’-hnv) / (ηGP·Hd)

  4. G.P. proizvodi pregrijanu i međupregrijanu paru

 • B = Dp·(hp-hnv)+ Dmp·(hmpi-hmpu) / (ηGP·Hd)

  5. G.P. upotrebljava zrak predzagrijan stranim izvorom topline

 • B = Dp·(hp-hnv) / (ηGP ·[Hd + λ·VZmin·CL·(tL-to)]

  6. G.P. koristi gorivo predzagrijano vanjskim izvorom topline, koje se rasprskava s parom

 • B = Dp·(hp-hnv) / (ηGP ·[Hd +CG·(tG-t1)+dp·(hp-ro)]


Potro nja plina
Potrošnja plina odsoljavanje iz bubnja


Cirkulacija vode u generatorima pare
Cirkulacija vode u generatorima pare odsoljavanje iz bubnja

 • Prirodna cirkulacija - uzgon zbog razlike gustoće

 • Umjetna (prisilna) cirkulacija - djelovanje pumpe

 • Osnovni zadaci:

 • hlađenje materijala ogrjevnih površina

 • prenošenje topline sa stijenki na radni fluid

 • usmjeravanje strujanja nastalih mjehurića vodene pare

 • sprječavanje smanjenja kvalitete (čvrstoće) materijala

 • onemogućuje stvaranja parnih jastuka odnosno lokalnih pregrijavanja


Brodski generatori pare 3 dio

 • Faktori ograničenja i poremećaja cirkulacije: odsoljavanje iz bubnja

 • hidrostatska visina cirkulacijskog kruga (položaj cijevi)

 • razlika gustoće u silaznim i uzlaznim cijevima

 • visoki radni tlak u generatoru pare

 • razni otpori strujanja fluida u cijevima:

  - porast otpora (zbog prljavštine, mehanički)

  - prekomjerni talozi unutar cijevi (kamenac)

 • nagli porast opterećenja, odnosno pad tlaka u silaznim cijevima (stvaranje parnih mjehurića i zastoja u cirkulaciji)
Brodski generatori pare 3 dio

 • Umjetna ili prisilna cirkulacija cijevima

 • optočna (sustav La Mont)

 • protočna (sustav Benson i Sulzer)

 • Cirkulacijski broj C

  C = količina vode koja je u cirkulaciji količina isparene vode

 • C = 6 – 12 (optočna)

 • C = 1 (protočna)


Cirkulacija zraka i dimnih plinova u generatorima pare
Cirkulacija zraka i dimnih plinova u generatorima pare cijevima

 • Prirodna cirkulacija

 • nastaje zbog djelovanja sile uzgona, bez utroška vanjske energije

 • ovisi o visini dimnjaka i temperaturi plinova

 • Δpu = H · (ρzr-ρpl)·g [Pa]

 • Umjetna (prisilna) cirkulacija

 • ostvaruje se djelovanjem ventilatora koji će tlačiti svježi zrak ili / i usisavati dimne plinove


Umjetna prisilna cirkulacija
Umjetna (prisilna) cirkulacija cijevima

 • mogućnost postizanja većih kapaciteta (učinaka) generatora pare,

 • mogućnost efikasnije regulacije procesa izgaranja,

 • postizanje boljih uvjeta izgaranja i većeg stupnja iskoristivosti

 • mogućnost ugradnje većih naknadnih površina radi smanjenja izlaznih temperatura dimnih plinova


Brodski generatori pare 3 dio

Izvedbe umjetne cirkulacije: cijevima

 • s tlačnim ventilatorom (1)

 • za velike kapacitete,

 • nedostatak: dimni plinovi su pod pretlakom i postoji mogućnost propuštanja u strojarnicu

 • s isisnim ventilatorom (2)

 • nedostatak: visoka radna temperatura ventilatora (materijal)

 • kombinirano (3)

 • nedostatak: ograničeni učinak isisnog ventilatora

 • s pretlakom u prostoriji (strojarnici)

 • ugradnja dvostrukih vrata, kod brodova s više generatora pare


Snaga za pogon ventilatora
Snaga za pogon ventilatora cijevima

 • uzgon u strujnim kanalima

 • otpor strujanja zbog trenja

 • lokalni otpori strujanja

 • P = (Δp·V) / (1000·ηv) [kW]

 • Δp [Pa] – pad tlaka kojeg treba savladati ventilator

 • V [m3/s] – volumen zraka odnosno dimnih plinova

 • ηv – stupanj iskoristivosti ventilatora koji iznosi od otprilike 0,5 do 0,8