slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“ Глоб @ лни библиотеки - България” PowerPoint Presentation
Download Presentation
“ Глоб @ лни библиотеки - България”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

“ Глоб @ лни библиотеки - България” - PowerPoint PPT Presentation


  • 161 Views
  • Uploaded on

“ Глоб @ лни библиотеки - България”. Градска библиотека “Паисий Хилендарски” и Община Асеновград – партньори на една ръка разстояние. “ Глоб @ лни библиотеки – България”. Цели на програмата

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '“ Глоб @ лни библиотеки - България”' - effie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

“Глоб@лни библиотеки - България”

Градска библиотека “Паисий Хилендарски” и Община Асеновград – партньори на една ръка разстояние

slide2
“Глоб@лни библиотеки – България”
  • Цели на програмата
    • да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки
    • да повиши степента на използване на библиотеките в цялата страна
    • да помогне на българските граждани да се приобщят към глобалното информационно общество.

Кажете „ДА” на библиотеките.Ефективни застъпнически кампании и партньорства Хисар, 20 -21 юни 2013 г

slide3
Градска библиотека “П. Хилендарски” и Община Асеновград – партньори на местно ниво

Партньорството

фактор за

постигане на устойчивост на резултатите от проекта

развитие на обществената библиотека

“Кажете „ДА” на библиотеките. Ефективни застъпнически кампании и партньорства “ Хисар, 20-21 юни 2013 г

slide4
Иновативни услуги

Партньорството се гради върху една обща цел – предоставяне на информация и услуги за подобряване на социално-икономическото състояние, културно-образователното и духовно израстване на местната общност.

Обучителни курсове

за възрастни

Местен център за

работа с доброволци

Информационни

кампании

“Кажете „ДА” на библиотеките. Ефективни застъпнически кампании и партньорства “ Хисар, 20-21 юни 2013 г

slide5
Сфери на взаимодействие

Културна дейност

Образователна дейност –

“учене през целия живот”

Младежки дейности

Социални дейности

Е - партньорство

“Кажете „ДА” на библиотекитеЕфективнизастъпнически кампании и партньорства “ Хисар, 20-21 юни 2013 г

slide6
Подкрепа на нестандартното и иновативното

Ученическа интерактивна среща по случай 135 години от Освобождението на България

“Кажете „ДА” на библиотеките. Ефективни застъпнически кампании и партньорства “ Хисар, 20-21 юни 2013 г

slide7
Дни на книгата /2 -23 април/

“Кажете „ДА” на библиотеките. Ефективни застъпнически кампании и партньорства “ Хисар, 20-21 юни 2013 г

slide8
Кампания “Информирани и здрави”

“Кажете „ДА” на библиотеките. Ефективни застъпнически кампании и партньорства “ Хисар, 20-21 юни 2013 г

slide9
“Библиотеката – 30 години в свой дом”

“Кажете „ДА” на библиотеките. Ефективни застъпнически кампании и партньорства “ Хисар, 20-21 юни 2013 г

slide10
Доброволчески инициативи

“Кажете „ДА” на библиотеките. Ефективни застъпнически кампании и партньорства “ Хисар, 20-21 юни 2013 г

slide11
Уебинари в библиотеката

“Кажете „ДА” на библиотеките. Ефективни застъпнически кампании и партньорства “ Хисар, 20-21 юни 2013 г

slide12
Градска библиотека в Тополово

Откриване на «Ваканция в библиотеката 2012»

“Кажете „ДА” на библиотеките. Ефективни застъпнически кампании и партньорства “ Хисар, 20-21 юни 2013 г

slide13
Обучителни курсове 50+

“Кажете „ДА” на библиотеките. Ефективни застъпнически кампании и партньорства “ Хисар, 20-21 юни 2013 г

slide14

проучване

обучение

Създаване

на БД

Изработване

на уебсайт

Проект “Библиотека без стени”

Разширяване на капацитета на библиотеката чрез предоставяне на онлайн услуги

“Кажете „ДА” на библиотеките. Ефективни застъпнически кампании и партньорства “ Хисар, 20-21 юни 2013 г

slide15
Проект “Поглед към Асеновград, Карлово и Тополово - едно полезно партньорство”

кампания

обучение

е-съдържание

Популяризиране на добровол-чеството

Придобиване на компетенции

Създаване на месно съдържание за културно-историческото наследство на трите населени места

“Кажете „ДА” на библиотеките. Ефективни застъпнически кампании и партньорства “ Хисар, 20-21 юни 2013 г

slide16

Проект

„Обновяване софтуера на действащата деловодна система и модернизиране уебсайта на Община Асеновград”

Проект ”Асеновград – свещената порта на Родопите”

Опита на библиотеката като ОИЦ

База за постигане на целите по проектите

“Кажете „ДА” на библиотеките. Ефективни застъпнически кампании и партньорства “ Хисар, 20-21 юни 2013 г

slide17

Създадена

база

Гаранции за устойчивост на проекта

Надеждни партньори

Обучени и мотивиранибиблиотечни специалисти

“Кажете „ДА” на библиотеките. Ефективни застъпнически кампании и партньорства “ Хисар, 20-21 юни 2013 г

slide18

Благодаря за вниманието !

Милена Марковска

е-mail : m_markovska@abv.bg