Økonomi – roller - faglighed - PowerPoint PPT Presentation

konomi roller faglighed n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Økonomi – roller - faglighed PowerPoint Presentation
Download Presentation
Økonomi – roller - faglighed

play fullscreen
1 / 48
Økonomi – roller - faglighed
110 Views
Download Presentation
edythe
Download Presentation

Økonomi – roller - faglighed

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Økonomi – roller - faglighed Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

 2. Hvem er han? Forsker siden 1993. Først ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet i Odense • Amts- og kommunalvalg • Partier: lokale partiorganisationer og medlemmer • Amtspolitik: embedsmænd, politikere, borgere • Danskernes holdning til demokrati • Danskernes holdning til EU • Danskernes holdning til globalisering • Medier og politik • Danskernes syn på public service nyheder Siden 2004 forsker og underviser ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus

 3. Dansk politik • Demokratidiskussionen • 1840’erne – 1901/1915 • Velfærdsstatsdiskussionen • 1900-1970’erne

 4. Dansk politik • Demokratidiskussionen • 1840’erne – 1901/1915 • Velfærdsstatsdiskussionen • 1900-1970’erne • Produktionsdiskussionen

 5. Økonomi • Maj 2011 80 mia. • August 2011 85 mia. • November 2011 96 mia.

 6. Ressourceklemmen Uendelige behov begrænsede ressourcer

 7. 12 pct. indtil 1930’erne • 20 pct. efter besættelsen • 30 pct. medio 1960’erne • 40 pct. i 1970 • 50 pct. i 1988 falder så, men når 50 pct. igen i 1999 og igen igen i 2005

 8. Schlüter Nyrup Fogh/ Løkke

 9. Kompliceret struktur – mange aktører

 10. Udfordringer i forhold til de tidligere amtslige specialopgaver - eksempel høre-, tale- synsinstitutioner • Tidligere stor faglig autonomi – mål- og rammestyring, men uden så mange centrale amtslige mål = økonomisk rammestyring med stor faglig autonomi • Fagligt udviklingsarbejde presses i den nuværende struktur • Fra en lukket amtssilo til en lukket kommunesilo • Institutioner har fået langt bedre samarbejde med kommune • …men ringere samarbejde med institutioner i andre kommuner • Man holder på kunderne – sender ikke folk videre • Tænker mere på omkostninger …. • …og indtægter! • Tale- høre- syn institutionerne ligger i forskellige kommuner – nogle brugerne har flere behov • Flere helhedsløsninger fordi kommunen har ansvaret for hele borgeren • Mangel på helhedsløsninger, hvis brugerens hjemkommune ikke har alle typer af institutioner

 11. professionalisering

 12. Politikerroller • Lige så mange problemer og beslutninger, men færre politikere • Travlhed - volumen • Delegation: • Embedsmænd skal lære, at træffe beslutninger uden politikernes indblanding • Politikerne skal lære at finde sig i, at de ikke må blande sig • Specialiserede embedsmænd vil give stærkere modspil • Viden, kendskab, jordforbindelsen • Ressourcer: uddannelse, fra mundtlighed til skriftlighed • Generalisten vs. sagsbehandleren, vagthunden

 13. ”Høj kvalitet i opgaveløsningen af offentlige opgaver er dermed at kunne indfri de politisk fastsatte målsætninger.“

 14. Den store danskemadpakkekrig 2009-2010 • “Rendyrket socialisme” • “Statslig tvangsfordring” • ”…med et forbud mod svinekød, kommer man til at diskriminere nogle af brugerne i daginstitutionen. Man fratager dem muligheden for at få helt normal dansk mad.” • ” Man fratager forældrene retten til selv at bestemme, hvad børnene skal spise.” • ”Jeg synes, det er helt grotesk, at man ikke engang vil tiltro forældre den opgave at smøre en madpakke til deres børn. ”

 15. Kvalitet? • Opfyldelse af de politiske mål • Faglig kvalitet • Oplevet kvalitet • Tilfredse borgere… • Tilfredse brugere… • Løst problemet… • Det som dokumenteres… • Det som føles godt i maven!

 16. Den gode bydel? Løsningen af sociale problemer =

 17. Fortidens idealer • 1970’erne • Le Corbusier • CIAM – • Monofunktionelle boligområder • Ren beboelse • Ingen erhverv/indkøb osv. • Ingen trafik – kun stisystemer

 18. Et socialt problem? • Velstand • Velfærd • Unormal behovstilfredsstillelse • Samfundssymptom – kapitalisme • Uønskede tilstande/afvigelser • Ulykkelig • Konstruktionsproces • Kontekstuelt bundet historisk, geografisk, kulturelt klasse-, alders- og kønsmæssigt osv. (Frit efter Guldager & Ejrnæs (1997). Sociologi for socialarbejdere=

 19. Hvad er den gode folkeskole? • Ingen skole! • Den sorte skole i 1950’erne • Den frie pædagogik i 1970’erne • Den individualiserede undervisning nu • Hvad er den gode skole om 20 år?

 20. Det inde i strukturen skaber forskelle – ikke strukturen!

 21. Mest presserende problem… økonomien

 22. Regelforenkling

 23. Regelforenkling

 24. Organisationsteoretiske udgangspunkter • Industrisamfundet • Servicesamfundet • Videnssamfundet

 25. Kommunalpolitiske brændpunkter? • Uændrede indtægter • Opgavemæssige udfordringer • (opadgående pres på udgifter) • Utilfredse og krævende borgere

 26. Konklusion • Sorte økonomiske udsigter • Professionalisering • Centralisering • Embedsmandsvælde • Faglighed under pres