3159983
Download
1 / 7

???:????? ????? ??? ????:???? ????? ??? ????:???? ??? ?????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 178 Views
  • Uploaded on

نام:فهیمه یاوری نام دبیر:خانم امیری نام کتاب:پیام های آسمانی.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???:????? ????? ??? ????:???? ????? ??? ????:???? ??? ??????' - edythe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3159983

نام:فهیمه یاوری نام دبیر:خانم امیری نام کتاب:پیام های آسمانی


3159983

آخرین پیا مبر وآخرین پیام کودک هفت ساله ای را تصور کنید که برای اولین بار به مدرسه آمده است.معلم این کودک چگونه مسائل ریاضی را به او می آموزد؟آیا معلم در همان روزها ی اول می تواند شیوه ی ضرب وتقسیم اعداد کسری را به او یاد دهد؟چرا؟ خاتم النبیین در طول تاریخ هر چه فهم واندیشه انسان ها رشد بیشتری می کردآما دگی برای پزیرش پیام های مهم تر وکا مل تر خداوند بیشتر می شدو در نتیجه پیا مبران الهی برای آن ها معا رفی را باز گو می کردندکه پیشینیان آن اه از درک معرف ناتوان بودند.پیام های اصلی همه رسو لان الهی با هم یکسان است و اگر نا توانی انسان هادر فهم آن پیام ها نبود خداوند بزرگ همهی پیام هایش را در اولین کتاب هدایت برای بشر ارسال می کرد . بنا بر این هر یک از پیامبران علاوه بر این که مردم زمان خود را با زبا نی ساده را هنما یی می کردند ظر فیت آنان نیز برای در یافت معرف عمیق تر وکامل تر خداوند افزایش می دادند و مقدمات دعوت پیام بر بعد از خود را فراهم می کردند این مسیر ادامه داشت تا این که جامعه انسا نی کم کم به مرز آمادگی نهایی خود برای درک والاترین معارف الهی رسید.

ت


3159983

  • قرآن آخرین پیام اکنون می دانید رسول خدا آخرین پیامبر الهی است کاملا روشن است که کتاب آسما نی ایشان قرآن نیز آخرین و کامل ترین کتابی است که از طرف خدا به زمین نازل شده است و انسان ها پس از آن دیگر پیا می از خداوند بزرگ دریافت نخوا هند کرد. اهمیت فوق العاده قرآن کریم موجب شده است قرائت این کتاب آسمانی از نیکو ترین اعمال به شمار رود و پاداش بزرگ خداوند را به دنبال داشته باشد. امام صادق(ع)درباره ی فضیلت تلاوت قرآن می فرماید:جوان با ایمانی که قرآن بخواند قرآن با گوشت وخونش آمیخته می شود و خداوند او را در ردیف فرشتگان ارجمند ونیکوکار قرار می دهد .قرآن در روز قیامت محافظ او می شود{و}می گوید:پرورذگا را هر کس که علمی انجام داده مزد وپاداش کارش را گرفته است پس به کسانی که به من عمل کرده اند نیز نیکو ترین هدیه هایت را عطا کن .


3159983

هر چند تلاوت آیات الهی با صدایی نیکو ورعایت تجوید موجب زیبایی ودلنشینی بیشتر قرائت قران می شود اما مهم ترین مسئله قرآن خواندن وتفکر در معانی آن است یعنی این که در طول شبانه روز زمان مشخصی را(هر چند کوتاه )به خواندن و تدبر در قران کریم اختصاص داد.این همان عملی است که خداوند حکیم برای آن هیچ حد واندازه ای معین نکرده است. خداوند در مورد قرآن می فرماید:

((...فا قرئوا ما تیسر من القرآن...)) هر قدر برایتان میسر است قران بخوانید.


3159983

قرآن کریم تنها کتابی است که می تواند به پرسشها ی اساسی بشرپاسخ درست دهد.که عبارتند از :من کیستم؟ در این دنیا چگونه باید باشم ؟ این پرسش ها محدود به زمانی خواص نیست وانسان ها برای یافتن پاسخ های درست تلاش کرده اند. حضرت علی (ع) در باره ی قرآن می فرماید: ((...قران پند دهنده ای است که فریب نمی دهد.هدایت کننده ای است که گمراه نمی سازدوسخنگویی است که هرگز دروغ نمی گوید .کسی با قران هم نشین نشدمگر ان که قرآن چیزی براو افزود ویا چیزی از او کاست بر هدایت او افزود واز گمراهی وکور دلی اش کاست .بدون قران هیچ کس بی نباز نخواهد شد پس درمان خود را از قران بخواهید ودر .سختی ها از قران یاری طلبید


3159983

پیام های اصلی قرآن 1.خدا شناسی دعوت به یکتا پرستی ونهی از پرستش غیر خدا 2.معرفی پیامبران ودعوت مردم به الگو گرفتن از آن ها3.سر گذشت اقوام پیشین وعبرت گرفتن از سرانجام آن ها 4.وظایف مردم در برابر یکدیگر وراه درست معاشرت با دیگران


ad