greening of the economy n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
D. Vanneste & M. Cox Sociale en Economische Geografie K.U.Leuven

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

D. Vanneste & M. Cox Sociale en Economische Geografie K.U.Leuven - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

4th Belgian Geography Days, Geography in a Changing World K.U.Leuven, October 22-23, 2010. Greening of the Economy. D. Vanneste & M. Cox Sociale en Economische Geografie K.U.Leuven. dominique.vanneste@ees.kuleuven.be.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'D. Vanneste & M. Cox Sociale en Economische Geografie K.U.Leuven' - edward-booker


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
greening of the economy

4th Belgian Geography Days,

Geography in a Changing World

K.U.Leuven, October 22-23, 2010

Greening of the Economy

D. Vanneste & M. CoxSociale en Economische GeografieK.U.Leuven

dominique.vanneste@ees.kuleuven.be

slide2

Wereldbank: rapport‘Greening industry: new roles for communities, markets and governements’ (2000) controle van pollutie + andere aspecten van duurzaamheid

Burch et al. omschrijven ‘greening’ als “a term used to describe the process of change in the ideologies and practices of (largely) western social systems as they move towards the incorporation of environmental concerns” (2001: 33)

Wat?
slide3

Braun verwijst naar ‘greening of the industry’ als “responding to ever tightening environmental legislation and to the needs of more environmentally aware consumers, investors and employees.” (2002:227)

of, korter, “successful industrial environmental management” (2002:229).

Wat?
slide4

Makower stelt: “start-ups with baked-in environmental or socially responsible missions… [do] more than “greening-up” a conventional product or service…. These companies are innovating on not just what they sell but also on the entire value chain” (2008: 151)

maar tegelijk ook ‘greening of business’ betekent dat “companies.. are seeking to profit from environmental responsibility” (2008:XV).

Wat?
slide5

Slotsom

  • duurzaamheid en ‘greening’ zijn verbonden
  • duurzaamheid vormt het uiteindelijke doel
  • ’greening’ handelt over het milieudomein, terwijl duurzaamheid verder gaat (maar)
  • meer dan water-, lucht en grondvervuiling; meer dan industrie: ref. green seats, green jobs, greening of PR.
 • En daarom
  • ‘Those who think that sustainability is only a matter of pollution control [greening] are missing the bigger picture’ (Hart, 1997:67).
Wat?
ook negatieve connotaties

Green marketing

Greenwashing

Ook negatieve connotaties…

En vreemde afgeleiden…

 • Pinkwashing =
  • “Strategische”bedrijfs-liefdadigheid?
  • Altruïsme of cynisme en pr-stunten?
sleutelelementen en begrippen

Eco-efficiëntie

  • Verhouding economisch waarde (teller) op milieu-impact of afvalproductie (noemer)
  • Drivers: kostenbesparing & overheidsregulering
 • Environmental management systems (EMS) : cyclus
  • ⇨ISO certificaten & EMAS standaarden: statement
 • ‘Environmental service providers’
  • Impact op MNOs
  • Impact op netwerken
Sleutelelementen en -begrippen
greening strategie n

Green TEP (techno-economisch paradigma) (2020-…)

   • Industriële ecologie (~nat. ecosystemen) →
   • Ecologische modernisatie (reorg. maatschappij)
 • Verruiming van de dimensies:
  • Ecologisch + Sociaal + Economisch ~3 Ps: Planet + People + Profit
  • Groene banen: ‘degelijk’ werk
  • Green New Deal
 • Welvaart zonder (econ.) groei
Greening strategieën
slide9

Voorbeeld: Waalse energiebeleid

Confirmation of 5 ‘poles’ +1 new pole dedicated to

environmental technologyalliances ‘job & environment’

Approach =

concentration of development efforts in a few sectors, called ‘

competitiveness poles’

Source: Capron (2005), Les pôles de compétitivité wallons

Bron: J. Decrop, 4th Belgian Geography days, 22.10.2010

geografische dimensie

Geografische nabijheid → (lokale) netwerken → collectieve leerprocessen

 • + globale schaal: rol van MNOs
  • Export van expertise
  • Imago-gevoelig
 • Ruimtelijke planning?
  • Vlaanderen: brown fields (interview, P. Cabus, 2009)
  • Europa: Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief (website EU, ESDP of EROP)
Geografische dimensie?
geografische dimensie1

ESDP, European Spatial Development Perspective.Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the EU, 1999

Op 80p. geen ‘groening’ of ‘greening’

Geografische dimensie?

(3) The aim of spatial development policies is to work towards

a balanced and sustainable development of the territory

of the European Union. In the Ministers' view, what is

important is to ensure that the three fundamental goals of

European policy are achieved equally in all the regions of

the EU:

I economic and social cohesion;

I conservation and management of natural resources and

the cultural heritage;

I more balanced competitiveness of the European territory

slide12

EROP

Advies van het Comité van de Regio's over het Europees ruimtelijk ontwikkelingsperspectief [Publicatieblad C93 van 06.04.1999]

laatste wijziging 5.1.2004

…In het kader van de ontwikkeling van de natuurlijke hulpbronnen in de Europese Unie moeten ook geïntegreerde strategieën worden uitgestippeld voor een duurzaam beheer van de milieuelementen (lucht, water en bodem) en voor een gerichte bescherming van specifieke zones:

*Vermindering van de CO2-uitstoot overeenkomstig de verbintenissen van het Kyoto-protocol is onontbeerlijk om het broeikaseffect tegen te gaan. Deze vermindering dient met name te worden bereikt door bevordering van woonpatronen die minder energie vergen, minder verkeer veroorzaken en een ruimer gebruik van hernieuwbare energiebronnen mogelijk maken.

*Water is een vitale hulpbron. In Europa wordt de aanwezigheid ervan vaak vanzelfsprekend gevonden, maar als gevolg van de overexploitatie en de vervuiling zal het in de toekomst steeds moeilijker worden om de drinkwatervoorziening kwalitatief en kwantitatief op peil te houden. Het is dus absoluut noodzakelijk om een gecoördineerd waterbeleid (voor het oppervlakte-, grond- en zeewater) te voeren. De belangrijkste componenten van dat beleid zijn preventie, een beter bodemgebruik, rampenbeheer (overstromingen, droogte), bewustmaking en grensoverschrijdende samenwerking.

*De totstandbrenging van het "Natura 2000"-netwerk van beschermde zones levert een nuttige bijdrage aan de duurzame ontwikkeling. Ook in andere kwetsbare gebieden (bergen, natte gebieden, eilanden) is sprake van een grote biologische verscheidenheid die ontwikkelingsperspectieven biedt, waarvoor dan wel een adequate geïntegreerde strategie nodig is. Geïntegreerd kustbeheer moet een antwoord bieden op de vele uitdagingen langs de ongeveer 90.000 km lange kustlijn.

Geen ‘groening’ of ‘greening’

voorbeeld toerisme
Voorbeeld Toerisme

Carbon Credits Environmental Projects

Environment PolicyCarlson Hotels Worldwide and its brands work within an environmental policy that addresses a common way forward and best practices for supporting sustainability efforts. This policy applies to all key stakeholders including employees, hotel owner/operators, supplier partners, the communities we live in and serve and, most importantly, our guests.

Committed to raising awareness regarding environmental responsibility and educating key stakeholders, Carlson Hotels Worldwide encourages them to consider sustainability in decision-making and provides opportunities to participate in environmental programs.

http://www.radisson.com/section/aboutus.responsibility/aboutus.sidemenus/environment

Radisson Blu at Dlp

voorbeeld toerisme1
Voorbeeld Toerisme

The Practical Guide to "Greening" Your HotelCarlson Hotels Worldwide created a guide to help hotels minimize their environmental impact and transition to "green" friendly properties. The Practical Guide To "Greening" Your Hotel is available to the Family of Carlson Hotel Brands, and offers best practices for everything from recycling and energy use to air quality and green meetings policies.

Carlson Hotels Worldwide's environmental programs are focused on reducing, reusing and recycling solid waste; conserving energy, water and indoor air-quality; and health and safety related issues.

http://www.radisson.com/section/aboutus.responsibility/aboutus.sidemenus/environment

slide15

Overcrowding & Congestionchargingpolicies

mountains

Ancient art

lake

Museums

Contemporary art

beaches

Ancient art

Heritage + cultural events (Arena)

Spa

beaches

(after: Antonio Paolo Russo, 2009)

transportproblemen lang niet opgelost

Competitie voor ruimte op de weg/ publieke ruimte

Voorrang aan (groei van) toerisme-gerelateerde activiteiten en infrastructuur → lokale gemeenschap: soms slechte of beperkte toegankelijkheid tot transport

Werkernemers van de toeristische industrie: niet-conventionele werkuren en/of afgelegen werkplek→ problemen met normaal (openbaar) vervoer

Logistieke problemen: toerisme = grote range van modi (land, lucht, water); soms exclusief, soms deels, soms occasioneel door toeristen gebruikt → extern kost voor de lokale gemeenschap (Hall,D., 2008:201)

Transportproblemen: lang niet opgelost
toerisme vormt een internationale waardenketen value chain
Toerisme vormt een (inTernationale) waardenketen (valuechain)

inspanningen

Grootste probleem

(Hall, M., 2005)

freedom to travel is considered a basic human right hall d 2008 197
“Freedom to travel is considered a basichuman right” (Hall, D., 2008: 197)

2010

Bijna totale scheiding tussen

de verantwoordelijkheden voor

transport en toerismebeleid

UNWTONews, issue 1/2010 (http://www.unwto.org/media/mag/en/mag.php?op=2)

enkele cijfers knowles shaw docherty 2008

Europese toeristen voor de Seychellen: > 97% van hun energie footprint komt van het luchtvervoer

2/3 van luchttransport voor toerisme en vrijetijd

43% van de internationale aankomsten: per vliegtuig

Lange afstandsvluchten:  >5%per jaar

Pax km:  1995-2050: 450 à 820%

Groei van luchtransport sinds 1960 = 2.5 x gemid. econ. groei

LCC: opereren aan 40 tot 50% van de eenheidskost van een gemiddelde mainline netwerk carrier

 ontwikkeling van grotere efficiëntie en substituten voor fuel <  fuelgebruik door vliegtuigen

CO2 emissies door luchtvaart:  60% laatste decennium

Verantwoordelijkheid van luchtvaart voor UK’s klimaats-verandering:  2004-2050: 11% naar 33 %

Enkele cijfers (Knowles, Shaw & Docherty, 2008)
oplossingen

Prijs van tickets: green seats? http://www.greenseat.nl/CalculateCo2.aspx?calc=flight&lang=NL

Toenemende fuel efficiëntie; geluidarme vliegtuigen?

 aantal passagiers en dus vlieg/vluchtfrequenties?

Low-cost carriers inperken?

Lengte van het verblijf ?

Congestion charge voor het luchtruim?Airline climate taxes?

Andere modi: van transport een doel op zich maken?

Oplossingen?

Overbenadrukt of juist zelden aan de orde binnen de toeristische sector en bijgevolg “mixed signals [that ] encourage tourists to ignore the environmental consequences of their travel behaviour” (Hall, D., 2008: 206)

ad