funkcje trygonometryczne
Download
Skip this Video
Download Presentation
FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE. Dorota Glinka. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego. Sinus kąta ostrego w trójkącie prostokątnym to stosunek długości przyprostokątnej przeciwległej kątowi do długości przeciwprostokątnej: sin α = a/c

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE' - edric


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
funkcje trygonometryczne k ta ostrego
Funkcje trygonometryczne kąta ostrego

Sinus kąta ostrego w trójkącie prostokątnym to stosunek długości przyprostokątnej przeciwległej kątowi do długości przeciwprostokątnej:

sin α = a/c

Cosinus kąta ostrego w trójkącie przyprostokątnym to stosunek długości przyprostokątnej przyległej do kąta do długości przeciwprostokątnej:

cos α = b/c

Tangens kąta ostrego w trójkącie prostokątnym to stosunek długości przyprostokątnej przeciwległej do przyległej:

tg α = a/b

Cotangens kąta ostrego w trójkącie prostokątnym to stosunek długości przyprostokątnej przyległej do przeciwległej:

ctg α = b/a

funkcje trygonometryczne dowolnego k ta
Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta

sin α = y/r

cos α = x/r

tg α = x/y

ctg α = y/x

dla

x=|OT|, y=|TP|, r=|OP|

znaki w poszczeg lnych wiartkach uk adu
Znaki w poszczególnych ćwiartkach układu

W pierwszej ćwiartce wszystkie są dodatnie,

w drugiej tylko sinus,

w trzeciej tangens i cotangens,

a w czwartej cosinus.

miara ukowa k ta
Miara łukowa kąta

Miarą łukową kąta nazywamy stosunek długości łuku do długości promienia. Jest ona równa kątowi α, który wyznacza ten łuk:

Jednostką miary łukowej jest radian.

wykres funkcji sinus sinusoida
Wykres funkcji sinus - sinusoida

Własności funkcji f(x) = sin x :

 • dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych
 • zbiorem wartości jest przedział <-1;1>
 • jest funkcją okresową o okresie podstawowym T = 2π
 • wartość najmniejszą -1 przyjmuje dla x = 3π/2 +2kπ, gdzie kεC
 • wartość największą 1 przyjmuje dla x = π/2 +2kπ, gdzie kεC
 • wartość 0 przyjmuje dla x = kπ, gdzie kεC
wykres funkcji cosinus co sinusoida
Wykres funkcji cosinus - cosinusoida

Własności funkcji f(x) = cos x :

 • dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych
 • zbiorem wartości jest przedział <-1;1>
 • jest funkcją okresową o okresie podstawowym T = 2π
 • wartość najmniejszą -1 przyjmuje dla x = π +2kπ, gdzie kεC
 • wartość największą 1 przyjmuje dla x = 2kπ, gdzie kεC
 • wartość 0 przyjmuje dla x = π/2 +kπ, gdzie kεC
wykres funkcji tangens tangenso ida
Wykres funkcji tangens – tangensoida

Własności funkcji

f(x) = tg x :

 • dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem

x = π/2 +kπ

 • zbiorem wartości jest zbiór liczb rzeczywistych
 • jest funkcją okresową o okresie podstawowym

T = π

 • wartość 0 przyjmuje dla

x = 0+kπ, gdzie kεC

wykres funkcji cotangens cotangenso ida
Wykres funkcji cotangens – cotangensoida

Własności funkcji

f(x) = ctg x :

 • dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem

x = kπ

 • zbiorem wartości jest zbiór liczb rzeczywistych
 • jest funkcją okresową o okresie podstawowym

T = π

 • wartość 0 przyjmuje dla

x = π/2+kπ, gdzie kεC

r wnania trygonometryczne
Równania trygonometryczne

Równanie trygonometryczne jest to równanie, które charakteryzuje się tym, że jego niewiadome występują wyłącznie w argumentach funkcji trygonometrycznych. Zbiór wszystkich rozwiązań równania trygonometrycznego nazywamy rozwiązaniem ogólnym tego równania.

Przykład:

sin2x=½

½=sin 30°

2x=30°

x=15°

slide15
Prezentacja przygotowana w ramach „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych „

Autor:

Dorota Glinka

ad