rop mo nosti pro cestovn ruch
Download
Skip this Video
Download Presentation
ROP – možnosti pro cestovní ruch

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

ROP – možnosti pro cestovní ruch - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

ROP – možnosti pro cestovní ruch. Datum: Místo: Prezentuje:. 18. 10. 2007 Ostrava Hana Gavlasová. Obsah prezentace. Nové možnosti v programovacím období 2007-2013 Regionální operační program C. Závěr. A. Nové možnosti v programovacím období 2007 - 2013. Konvergence (Cíl 1).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ROP – možnosti pro cestovní ruch' - edolie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rop mo nosti pro cestovn ruch
ROP – možnosti pro cestovní ruch

Datum:

Místo:

Prezentuje:

18. 10. 2007

Ostrava

Hana Gavlasová

obsah prezentace
Obsah prezentace
 • Nové možnosti v programovacím období

2007-2013

 • Regionální operační program

C. Závěr

a nov mo nosti v programovac m obdob 2007 2013
A. Nové možnosti v programovacím období 2007 - 2013

Konvergence (Cíl 1)

Evropská územní spolupráce (Cíl 3)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Program rozvoje venkova

Meziregionální spolupráce

OP Životní prostředí (MŽP)

OP Doprava (MD)

Nadnárodní spolupráce

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT)

CZ-PL

Přeshraniční spolupráce

CZ-SK

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV)

OP Podnikání a inovace (MPO)

OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT, ÚV)

Regionální operační programy jednotlivých NUTS II (7)

IntegrovanýOP (MMR)

ROP Moravskoslezsko

b region ln opera n program
B. Regionální operační program
 • Regionální
 • infrastruktura a dostupnost

3. Rozvoj měst

4. Rozvoj

venkova

2. Podpora prosperity regionu

slide6
B. ROP2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu

Specifické cíle:

 • Využít industriální památky, technické zajímavosti a památky kulturního dědictví jako atraktivity cestovního ruchu.
 • Připravit vytipované památky pro zápis do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO.
 • Budovat a rozvíjet stávající návštěvnická centra s důrazem na cílovou skupinu „rodina s dětmi“ (turistické „rekreačně-zábavní“ a sportovní areály).
 • Budovat a modernizovat vybavenost v oblasti sportu, rekreace a lázeňství.
 • Přispět ke zkvalitnění turistické infrastruktury.
slide7
B. ROP2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu

Zvýhodněny budou projekty, které:

 • jsou svým vybavením přizpůsobeny a atraktivní pro cílovou skupinu „rodiny s dětmi“,
 • jsou vybaveny pro potřeby cykloturistů (uzamykatelné prostory pro kola, cykloservis apod.),
 • jsou vybaveny pro potřeby osob se sníženou pohyblivostí a schopností orientace.
slide8
B. ROP2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu

Podporované aktivity:

Revitalizace a zpřístupnění kulturních, technických zajímavostí pro jejich využití jako atraktivit CR.

 • Zkvalitňování doprovodné infrastruktury v rámci těchto památek (příjezdové komunikace, doprovodné parkoviště, soc. zařízení apod.).

Předpokladem pro podporu těchto památek je nutné zajištění min. otevírací doby objektů a informační (průvodcovské) služby.

slide9
B. ROP2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu

Podporované aktivity(pokračování):

Dosažení zápisu do seznamu UNESCO u památek, uvedených v Indikovaném seznamu kulturních statků ČR pro zápis do UNESCO na období 2007 – 2018.

 • Cílená podpora vybraných objektů či míst při formálním postupu žádosti o zařazení do UNESCO.
 • Podpora při budování či rekonstrukci vhodné infrastruktury u těchto objektů/atraktivit.
slide10
B. ROP2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu

Podporované aktivity(pokračování):

Výstavba či obnova vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství.

 • Vybavenost v oblasti sportu, rekreace a lázeňství sloužící pro turisty a CR (včetně zpřístupnění pro osoby s omezenou schopností pohybu).
 • Podpora projektů se zásadním vlivem na rozvoj cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji.
 • Modernizace sportovních areálů s prioritou komplexnosti těchto areálů (jednotné odbavovací a informační systémy) a k celoročnímu využití.
 • Atrakce a produkty prodlužující sezónnost v regionu.
slide11
B. ROP2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu

Podporované aktivity(pokračování):

Výstavba a rekonstrukce další infrastruktury pro cestovní ruch.

 • Cyklistické stezky a doprovodná infrastruktura (vázáno na komplexní projekty cestovního ruchu),
 • Naučné turistické trasy,
 • Orientačně-informační systém cestovního ruchu,
 • Hippostezky,
 • Doprovodná infrastruktura pro vodní aktivity a turistiku,
 • Obnova turistického značení (i běžkařských tratí).
slide12
B. ROP2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu

Forma podpory a její výše:

 • Dotace ve výši max. 92,5 % celkových způsobilých výdajů.
 • Uveřejné podpory:
  • Velký podnik (obec, NNO) – dotace max. 40 %
  • Střední podnik – dotace max. 50 %
  • Malý podnik – dotace max. 60 %
 • Min. celk. způsobilé náklady projektu - 2 mil. Kč(0,5 mil. Kč u značení tras)
slide13
B. ROP2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu

Příjemci podpory:

 • MSK a organizace jím zřízené a založené,
 • Obce a organizace zřízené a založené obcemi,
 • Dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené dobrovolnými svazky obcí,
 • NNO,
 • Organizační složka státu,
 • Podnikatelské subjekty.
b rop 2 2 2 rozvoj a zvy ov n rovn ubytovac ch za zen
B. ROP2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení
 • Podmínkou podpory je zlepšení poskytovaných služeb ubytovacího zařízení a jejich certifikace dle kritérií Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR, stanovené Českou centrálou cestovního ruchu.
 • Pro předložení projektu je nutné vlastnit osvědčení o certifikaci ubytovacího zařízení nebo alespoň závazek certifikace podle kritérií České centrály cestovního ruchu do data ukončení projektu.
b rop 2 2 2 rozvoj a zvy ov n rovn ubytovac ch za zen1
B. ROP2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení

Zvýhodněny budou projekty, které:

 • jsou svým vybavením přizpůsobeny a atraktivní pro cílovou skupinu „rodiny s dětmi“,
 • jsou vybaveny pro potřeby cykloturistů (uzamykatelné prostory pro kola, cykloservis apod.),
 • jsou vybaveny pro potřeby osob se sníženou pohyblivostí a schopností orientace.
b rop 2 2 2 rozvoj a zvy ov n rovn ubytovac ch za zen2
B. ROP2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení

Podporované aktivity:

Zvýšení kvality ubytování:

 • Výstavba a rekonstrukce ubytovacích zařízení pro potřeby cestovního ruchu,
 • Zlepšení vybavení pokojů dle požadavků certifikace,
 • Modernizace sociálního zařízení,
 • Přehledné značení uvnitř i vně ubytovacího zařízení, informační systém,
 • Navýšení kapacity stravovacích prostor, modernizace kuchyně.
b rop 2 2 2 rozvoj a zvy ov n rovn ubytovac ch za zen3
B. ROP2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení

Podporované aktivity(pokračování):

Zvýšení kvality doprovodných služeb:

 • Modernizace a vybudování doprovodné infrastruktury k ubytovacímu zařízení (hřiště, bazény, vnitřní relaxační a sportovní zařízení apod.),
 • Úschovny a půjčovny lyží a kol,
 • Vybavení pro základní servis (kol a lyží, uzamykatelné boxy na kola apod.),
 • Parkovací plochy, příjezdové komunikace,
 • Vzdělávání personálu (zaměstnanců),
 • Náklady na prvotní propagaci (letáky, web stránky).
b rop 2 2 2 rozvoj a zvy ov n rovn ubytovac ch za zen4
B. ROP2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení

Forma podpory a její výše:

 • Dotace ve výši max. 92,5 % celkových způsobilých výdajů.
 • Uveřejné podpory:
  • Velký podnik (obec, NNO) – dotace max. 40 %
  • Střední podnik – dotace max. 50 %
  • Malý podnik – dotace max. 60 %
 • Min. celk. způsobilé náklady projektu - 2 mil. Kč
b rop 2 2 2 rozvoj a zvy ov n rovn ubytovac ch za zen5
B. ROP2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení

Příjemci podpory:

 • Obce a organizace zřízené a založené obcemi,
 • Dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené dobrovolnými svazky obcí,
 • NNO,
 • Malé a střední podniky,
 • Podniky ve městě s lázeňským statutem.
c z v r
C. Závěr

V případě dalších dotazů a konzultačních potřeb nás kontaktujte na tel.:

552 303 546

nebo nás navštivte na adrese:

Hrabákova 1/1861

Ostrava-Moravská Ostrava

(poblíž Krajského soudu)

případně nám napište na e-mail:

[email protected]

Užitečné informace naleznete na našich webových stránkách:

www.rr-moravskoslezsko.cz

d kuji za pozornost
Děkuji za pozornost

Ing. Hana Gavlasová

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Úřad Regionální rady

ad