rehabilit ci s kapacit sok v ltoz sa az elm lt 10 vben n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rehabilitációs kapacitások változása az elmúlt 10 évben PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rehabilitációs kapacitások változása az elmúlt 10 évben

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Rehabilitációs kapacitások változása az elmúlt 10 évben - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Rehabilitációs kapacitások változása az elmúlt 10 évben. XII. FESZ kongresszus „ Gyógyászati segédeszközök szerepe a tartós ápolásban” Velence 2012. Kontra Andrea ESZSZK Rehabilitációs centrum, egészségpolitikai szakértő.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rehabilitációs kapacitások változása az elmúlt 10 évben' - edolie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rehabilit ci s kapacit sok v ltoz sa az elm lt 10 vben

Rehabilitációs kapacitások változása az elmúlt 10 évben

XII. FESZ kongresszus „ Gyógyászati segédeszközök szerepe a tartós ápolásban”

Velence 2012.

Kontra Andrea ESZSZK Rehabilitációs centrum, egészségpolitikai szakértő

jelent s a fogyat koss gr l world report on disability
„Jelentés a fogyatékosságról” , World ReportonDisability
 • az Egészségügyi Világszervezet és a Világbank, valamint 70 ország és több mint 380 szakértő közreműködésével készített globális jelentését
 • A dokumentum a károsodások, s a fogyatékosság korszerű szemlélete alapján mutatja be a világban zajló jelenlegi folyamatokat, a veszélyeket és tennivalókat.
 • WRD újra kinyilvánítja, hogy a Rehabilitáció és Habilitáció alapvető emberi jog.
 • Rámutat az európai hiányosságokra, a korai elsődleges rehabilitáció hiányára, a hozzá férési területi egyenlőtlenségekre.

World Health Organization, World Bank. World report on disability. WHO., Geneva 2011

jelent s a fogyat koss gr l world report on disability1
„Jelentés a fogyatékosságról” , World ReportonDisability
 • Felszólít a nemzeti rehabilitációs tervek felülvizsgálatára
 • A fogyatékosság prevenciójával kapcsolatos tennivalókat harmonizálják a népegészségügyi program célkitűzéseivel.
 • Alakítsanak ki új finanszírozási mechanizmusokat a rehabilitációs ellátásokra és a szakember ellátottság tekintetében tegyenek meg minden erőfeszítést.

World Health Organization, World Bank. World report on disability. WHO., Geneva 2011

h tt r
Háttér:

Fenntartható fejlődés, foglalkoztatás

 • Az Európai Unió minden hatodik polgára – mintegy 80 millió ember – különböző fokú, az enyhétől a súlyosig terjedő fogyatékossággal él.
 • A 75 évesnél idősebbek több mint egyharmada szenved olyan fogyatékosságban, amely valamilyen mértékben korlátozza őt. (OLEF)

Szűkös erőforrások, hatékony felhasználási igény

 • Az elmúlt 20 évben a finanszírozás átalakítása az orvosi rehabilitációs rendszer extenzív fejlődését eredményezte.
slide5
cél

A kialakult hazai rehabilitációs ellátó rendszer adatait és a rehabilitációs tevékenységet a nemzetközi ajánlásokkal kívántuk összehasonlítani.

vizsg lat sszetev i
Vizsgálat összetevői:
 • Adatelemzést folytattunk, az elmúlt 10 év fekvőbeteg finanszírozási szerződéseinek felülvizsgálatával
 • Irodalmi áttekintést végeztünk, amely az ellátáshoz és kapacitások szempontjából releváns jogszabályokat, nemzetközi ajánlásokat, EU irányelveket, cselekvési programokat, hazai népegészségügyi program elemeit, civil szervezetek akcióprogramjait valamint egyéb szakmai közleményeket tartalmazza.
 • A Fizikális és Rehabilitációs Orvoslás Európai Társaságának, European Society of Physical and RehabilitationMedicine (ESPRM), vezetőségi tagjai között Online kérdőív segítségével felmérést végeztünk (28 ország által delegált 44 vezetőségi tag)
slide8

R.Eldar,L.Kullmann,CRT Marincek, k.Sekelj-Kauzlaric,O.Švestkova,M.Palat: Rehabilitationmedicineincountries of central/Eastern Europe Disability and Rehabilitation, 2 134-141, 2008.

 • Több tanulmány foglalkozik azzal, hogy a rehabilitációs szükségleteket meghatározza, elsősorban a rehabilitációs igényt annak kiváltó okaiból származtatva.

Vizsgálatok során a nem fertőző megbetegedések és sérülések kapcsán kialakuló rehabilitációs szükséglet meghatározását kővetően, a kiváltó okok prevalenciáját ismerve következtetnek az igényekre, ilyen megbetegedések: a koponya-agysérülések, a stroke, az amputációk, a gerincvelő sérülések, a csont és izomrendszer degeneratív megbetegedései.

 • A rehabilitációs igények jelentős növekedésére kell számítani, a demográfiai adatok változása, a komorbiditás, az oktatás kompatibilitása valamint az egészségügyi ellátást igénybevevők és a rehabilitációs ellátást nyújtó szakemberek migrációja miatt. A kihívásoknak az orvosi rehabilitáció önmagában nem tud megfelelni átfogó szociális, oktatási, és foglalkoztatási stratégiára van szükség.
slide10

Kullmann L., Dénes M., Kémenczy J.,László G.: A fogyatékosság felmérése Budapest VIII. kerületének 60 éven felüli lakosságában. Rehabilitáció, 2 81-85, 1998.

A 90-es évek közepén Budapesten 4000 fő 60 év feletti, otthonában élő lakos fogyatékosságát vizsgálták a WHO lakóközösségi rehabilitációs szolgálatok céljából kidolgozott kérdőívével, azt találták, hogy a teljes minta 15,7 % élt valamilyen fogyatékossággal, ez az arány a különböző korcsoportokban az idősebbeknél jelentősen növekedett, a kor előrehaladásával és a nők körében az egy főre jutó fogyatékosság száma meglehetősen nőtt.

slide19

Forrás: A.B. Ward, C. Gutenbrunner : Physical and RehabilitationMedicinein Europe. J Rehabil. Med. 38 81-/86, 2006.

slide20

Rehabilitációs szakorvosok száma:

2005. December 31. 265 fő

2005-2010 98 fő

2010- 21 fő

Jelenlegi PRM : 325 fő

slide21

J. R. Anema,A. J. M. Schellart,J. D. Cassidy,P. Loisel, T. J. Veerman,A. J. van der Beek: CanCross Country DifferencesinReturn-to-WorkAfterChronicOccupational Back Pain be Explained? An ExploratoryAnalysisonDisabilityPoliciesin a Six Country CohortStudy. J OccupRehabil., 4 419-426, 2009.

A Nemzetközi Szociális Biztonsági Ügynökség, InternationalSocialSecurityAgency (ISSA) multinacionális kohorsz tanulmányt kezdeményezett. A vizsgálat alapját az adta, hogy a nemzeti fogyatékosügyi stratégiák között jelentős eltérés figyelhetők meg.

A hangsúly és megközelítéseknél egyrészről, az ellentételezés, pénzbeli juttatások, másik oldalon a reintegráció és rehabilitációs stratégián volt.

A több ország bevonásával készített eset kohorsz vizsgálat során a különböző politikai stratégiák között, a munkahelyekre tőrténő visszatérés szempontjából, kevésbé volt releváns az egészségügyi szolgáltatás és a betegek jellemzői, mint a munkahelyek sajátosságai valamint a rokkantsági ellátásokhoz való hozzájutás lehetősége.

k vetkeztet sek
Következtetések
 • A rehabilitációs ellátás Magyarországon a kelet és közép európai országokhoz hasonlóan elsősorban a fekvőbeteg szakellátás keretében valósul meg.
 • A lakhely közeli ellátások személyi igényei jelenleg nem teszik lehetővé a lakóközösségi rehabilitáció széleskörű elterjedését hazánkban.
 • A jelenlegi ellátó struktúra az aktív kapacitások átalakítása során elsősorban nem a szükségletek figyelembevételével alakult ki.
 • A megyei viszonylatban súlyos területi egyenetlenséget mutató hálózat, mind fekvő, mind járóbeteg kapacitások terén regionálisan kiegyenlített, köszönhető ez számos Európai Uniós pályázatnak és a szakma erőfeszítéseinek.
 • A szakorvos és szakember képzés és ezáltal az ellátottság terén tapasztalt hiány leküzdése elsődleges feladat.
orvosi rehabilit ci s ell t s szervez s szempontjai
Orvosi rehabilitációs ellátás szervezés szempontjai:
 • Az orvosi rehabilitációban, mint fekvőbeteg szakellátási feladat körében is változás történik, egyre több aktív és az intenzív ellátás körébe tartozó tevékenységet végez, széleskörű multidiszciplináris teammel, amelyek a költségek emelkedését vonják maguk után. Így a fekvőbeteg ellátás szervezésében regionális központok képzelhetők el.
 • Az ellátás nagyobb volumenét járóbeteg szakellátás, otthonápolási szolgálatok és nappali kórházak végezzék lakóközösségi rehabilitáció formában, amely hatékonyan működő betegszállítási rendszert, informatikai és telekommunikációs fejlesztéseket igényel, amelyhez a szakember ellátottság mellett a koordináció lehetőségét is meg kell teremteni. Közösség alapú rehabilitáció (CBR) olyan stratégia amely, egyszerre küzd az esélyegyenlőségért, az elszegényedés ellen és a fogyatékosok társadalmi elfogadásáért, a rehabilitációnak ez a formája eredményességével, biztonságosságával és költséghatékonyságával megfelelő eszköz lehet a problémák kezelésére.
 • Az orvosi rehabilitáció fejlesztése csak megfelelő adatbázisra épülhet, amely a nem csak a lakosság szükségleteit, de a szakma elvárásait és költségeit is tükrözi és fogyatékosügyi célokat is szolgál.