j n haranta 1909 1983 b snik prekladate k az predstavite katol ckej moderny n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ján Haranta (1909 - 1983) básnik, prekladateľ, kňaz, predstaviteľ katolíckej moderny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ján Haranta (1909 - 1983) básnik, prekladateľ, kňaz, predstaviteľ katolíckej moderny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Ján Haranta (1909 - 1983) básnik, prekladateľ, kňaz, predstaviteľ katolíckej moderny - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Ján Haranta (1909 - 1983) básnik, prekladateľ, kňaz, predstaviteľ katolíckej moderny. Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Životopis J. Harantu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ján Haranta (1909 - 1983) básnik, prekladateľ, kňaz, predstaviteľ katolíckej moderny' - edna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
j n haranta 1909 1983 b snik prekladate k az predstavite katol ckej moderny

Ján Haranta (1909 - 1983)básnik, prekladateľ, kňaz, predstaviteľ katolíckej moderny

Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

ivotopis j harantu
Životopis J. Harantu
 • Ján Haranta sa narodil 3. 12. 1909 v Turzovke ako prvé dieťa remenára Štefana Harantu a Evy, rodenej Rudinskej.
 • Už ako päťročného ho matka dala do Ľudovej školy v rodisku. Jeho učiteľom bol riaditeľ Országh, ktorý žiakov učil výlučne po slovensky, maďarčinu používal zriedkavo.
slide4
V roku 1917, keď mal mladý Janko 7 rokov, prišiel o otca, ktorý počas 1. svetovej vojny pri strážení rumunských priesmykov podľahol chorobe.
 • V rokoch 1921/1922 študoval Ján Haranta na Reálnom gymnáziu Jána Palárika v Žiline. Tu boli jeho spolužiakmi aj budúci básnici Ján Kostra a Štefan Attila Brezány. Následne v stredoškolských štúdiách pokračoval v Nitre (1922–1928) a štúdium zo zdravotných dôvodov ukončil v Levoči (1928/1929), kde úspešne zmaturoval.
slide5
Zásluhou nitrianskeho biskupa Dr. Karola Kmeťku absolvoval v rokoch 1929–1935 teológiu na Teologickejfakulte univerzity v Štrasburgu. Popri teológii študoval na tamojšej Filozofickej fakulte modernú francúzsku literatúru, porovnávaciu literárnu vedu a slavistiku. Svoje vzdelanie si neskôr doplnil profesorskými skúškami v Nitre (1940) a v Bratislave (1944).
 • Za kňaza bol vysvätený nitrianskym biskupom Dr. Karolom Kmeťkom 30. septembra 1934 v Nitre.
p sobisk j harantu
Pôsobiská J. Harantu
 • 1935–1936 kaplán v Krásne nad Kysucou
 • 1936 farár v Kotešovej
 • 1937–1940 farár v Trenčianskej Teplej
 • 1940–1942 farár v Trenčíne
 • 1942–1950 profesor na Dievčenskom gymnáziu v Žiline
 • 1950–1953 farár v Strečne
 • 1953–1963 farár v Zákopčí
 • 1963–1983 farár vo Svinnej pri Trenčíne
dielo j na harantu
Dielo Jána Harantu
 • Ján Haranta začal literárne tvoriť počas stredoškolského štúdia v Levoči, jeho básne boli uverejnené najmenej v 34 novinách a časopisoch: Rozvoj, Slovák, Tatranský orol, Slovenské pohľady, Elán, Verbum, Kultúra, Trenčianske noviny, Narodnie noviny, Náš kraj, Slovenská pravda, Slovenská liga, Slovenský hlas.
 • Svoje literárne práce podpisoval pseudonymami Ján Bodor, Janko Bodrý, Milan Hôrkin, Ivo Mlad, Trenčan, Bernard Vinič a rôznymi skratkami.
slide8
Ján Haranta zomrel vo Svinnej 26. marca 1983 vo veku 79 rokov. Zaujímavosťou je, že si v posledných okamihoch svojho života sám vytočil telefónne číslo a privolal lekára so slovami, aby len prišiel, pretože má veľa práce, ktorú chce dokončiť.
 • Jeho telesné pozostatky boli prevezené do rodnej Turzovky na cintorín pri kostole.
slide9
Jeho debutová básnická zbierka, Mysterium baladické (1933), ktorá vyšla vo vydavateľstve Postup v Žiline, obsahuje prevažne nábožensky ladenú poéziu s prvkami symbolizmu a poetizmu.
 • So sedemročným časovým odstupom vyšla v roku 1940 druhá Harantova básnická zbierka Zem požehnaná. Autor v nej vyjadruje odpor k násiliu, vojne a bezpráviu.
slide10
V nasledujúcich rokoch vyšli Harantovi ešte dve básnické zbierky: Klienti (1944) a V najkrajšej domovine (1947). Kým v prvej básnickej zbierke tematicky pokračuje v odsúdení vojny a násilia, v druhej spomína na detstvo a roky dospievania na Kysuciach.
 • Ján Haranta sa venoval aj prekladaniu zahraničných diel s náboženskou tematikou. Spolu s Pavlom Gašparovičom Hlbinom, Jankom Silanom, Mikulášom Šprincom vydal zbierku 25 básní O tebe spieva zem (1943) z francúzskej, talianskej a nemeckej lyriky.
slide11
Po nástupe totalitnej moci v roku 1948 nemohol Ján Haranta ako predstaviteľ katolíckej moderny verejne publikovať, preto v rokoch 1969–1972 vydal samizdatovo vlastným nákladom pre priateľov a známych tri básnické zbierky Z druhého brehu, Zastretý život a Zlo kvetov.
 • Svojou tvorbou sa zaradil medzi predstaviteľov katolíckej moderny, kam patril aj Pavol Gašparovič Hlbina, Janko Silan, Rudolf Dilong, Svetoslav Veigl a i.
pietna spomienka na j na harantu
Pietna spomienka na Jána Harantu
 • V rámci podujatia „Dni Jána Harantu“ konaného v Turzovke a v Čadci (31. 3. – 4. 4. 2008) sa 3. marca uskutočnila pietna spomienka pri hrobe básnika pred kostolom v Turzovke.
 • S príhovorom na nej vystúpil Ján Gállik, literárny historik venujúci sa tvorbe katolíckej moderny, následne herec Jozef Šimonovič predniesol báseň „Strom“ od Teodora Križku.
 • Na záver účastníci spomienky položili veniec k hrobu básnika.
slide25
Textová časť:

GALLIK, Ján. Ján Haranta v literárnokritickom kontexte.

Čadca : Magma, 2011, 208 s. ISBN: 978-80-89172-27-6

STRAŇAVA, Alojz. Kňaz a básnik, predstaviteľ katolíckej

moderny. In: Kysuce, roč. 18, č.15, s.10, ISSN:

STROHNEROVÁ, Ľudmila. Ján Haranta (1909 – 1983):

Literárny medailón a personálna bibliografia. Svinná, 1993,

52 s. ISBN: 80-900444-4-1

 • Obrazová časť:

skeny fotografií z Regionálneho oddelenia Kysuckej

knižnice v Čadci

slide26
Názov:

Ján Haranta (1909 – 1983)

 • Zostavovateľ:

Regionálne oddelenie Kysuckej knižnice v Čadci

 • Rok:

2013