W OBECNEJ RZECZYWISTOŚCI - PowerPoint PPT Presentation

w obecnej rzeczywisto ci n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
W OBECNEJ RZECZYWISTOŚCI PowerPoint Presentation
Download Presentation
W OBECNEJ RZECZYWISTOŚCI

play fullscreen
1 / 25
W OBECNEJ RZECZYWISTOŚCI
157 Views
Download Presentation
edmund
Download Presentation

W OBECNEJ RZECZYWISTOŚCI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NAUCZYCIEL RODZIC UCZEŃ W OBECNEJ RZECZYWISTOŚCI Małgorzata Pawlusiewicz

 2. WSPÓŁCZESNY KRYZYS KULTUROWY DOTYCZY: zdolności wartościowania orientacji • człowiek nie wie co ważne, co mniej ważne, co należy pominąć, a co pielęgnować • człowiek nie radzi sobie z nadmiarem informacji • gubi cel życia

 3. SKĄD TA DEZORIENTACJA? • religijnych – ateistycznych • lewicowych – prawicowych • lansujących pracę – hedonistycznych • filozoficznych ścieranie się różnych prądów nurtów, ideologii wpływ środków masowego przekazu/nastawionych na zysk/ • ważna ilość odbiorców, reklam • treści płytkie, małowartościowez wzorami celebrytów, idoli a nie autorytetów

 4. HASŁO WYBITNYCH PEDAGOGÓW: Miejcie odwagę wychowywać! • żyć tak, by sam przykład był wzorem do naśladowania • uczyć sensu życia i tych wartości, które dają młodemu człowiekowi mocny kręgosłup • uczyć asertywności i dystansu do zachodzących zmian i informacji i odwagę…

 5. DZISIEJSZA SZKOŁA POTRZEBUJE NAUCZYCIELI MISTRZÓW : którzy samą postawą są dla uczniów przykładem ludzi spełnionych kochających swój zawód i podmiot swych oddziaływań ludzi z charyzmą

 6. NIEZMIENNOŚĆ WZORU NAUCZYCIELA Z AUTORYTETEM • TALENT PEDAGOGICZNY • WYSOKI POZIOM INTELIGENCJI I KULTURY OSOBISTEJ • GŁĘBOKA WIEDZA, USTAWICZNIE UZUPEŁNIANA I AKTUALIZOWANA • AUTENTYCZNA MIŁOŚĆ DO UCZNIÓW I DO SWEGO ZAWODU

 7. CO MOŻE NAM POMÓC W UTRZYMANIU PRESTIŻU? • JASNY SYSTEM NORMATYWNY • ZEROWA TOLERANCJA DLA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH • UMIEJĘTNOŚĆ NIEWCIĄGANIA SIĘ W GRY PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZNIÓW • SPRAWIEDLIWOŚĆ I KONSEKWENCJA • IMPONOWANIE WIEDZĄ I TECHNIKĄ

 8. RODZICE UCZNIÓW agresywni, destrukcyjni, „narzekacze”, plotkarze, rewolucjoniści radośni, mili, współpracujący z nauczycielem przemęczeni, zmartwieni, bezradni,oczekujący pomocy nauczyciela, czujący się niedoinformowani bierni, minimaliści

 9. POSTAWA DYREKTORA wobec rodziców i PROCES ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI • ROZMOWA KWALIFIKACYJNA • NIETOLEROWANIE PLOTKARSTWA I INSYNUACJI • NAGRADZANIE NAUCZYCIELI SZCZEGÓLNIE WYBIJAJĄCYCH SIĘ • PODKREŚLANIE SZCZEROŚCI I UCZCIWOŚCI NAUCZYCIELA JAKO SZLACHETNYCH CECH

 10. DOBRA RELACJA Z RODZICAMI TO CAŁY NASZ SUKCES STATUT RODZIC MUSI ZNAĆ OD POCZĄTKU: regulamin • organizacyjne ramy szkoły • program i podręczniki na daną klasę oraz poziomwymagań • system normatywny obowiązujący w klasie • numer telefonu i e-mail nauczyciela • musi wiedzieć, że może zawsze liczyć na pomoc

 11. W RAZIE KONFRONTACJI Z RODZICEM NAUCZYCIEL POWINIEN: • poprosić rodzica do pokoju nauczycielskiego /nie rozmawiać przy uczniach/ • podać rękę, poprosić, aby usiadł • wysłuchać rodzica /bez przerywania jego wypowiedzi/, robić notatki • wykazać takt, nawet, gdyby rodzic okazał się napastliwy, arogancki • nie wdawać się w próbę sił • a poza tym…

 12. nie mówić zbyt dużo i zbyt szybko • zaczynać od rzeczy miłych, potem niepokojących  • starać się wypracować wspólny front działania • … a potem • pisać karteczki, e-maile za każdy pozytywny ruch, gest, postęp • nigdy się nie uprzedzać • starać się zakończyć spotkanie z rodzicem pozytywnym nastawieniem

 13. OCZEKIWANIA RODZICÓW WZGLĘDEM POLSKIEJ SZKOŁY wysyła dziecko, by nie spędzało czasu przed telewizorem, a mama mogła zrobić porządki lub zakupy. 5% by nauczyło się mówić, czytać, pisać i miało dobry kontakt z dziadkami i kuzynami w Polsce. 20% by czytało, pisało i dobrze się komunikowało.W przyszłości miało szansę na lepszą pracę. 45% chce, by dziecko było dwujęzyczne(powrót do Polskilub studia w Polsce). 30%

 14. CO RODZICE LUBIĄ W NAS? • silnego przywódcę, ale jako doradcę, a nie autokratę • optymistę • nauczyciela, któremu można zaufać • uczciwego i dyskretnego • zaangażowanego i zawsze pogodnego • nośnika dobrej energii

 15. UCZEŃ - ODBICIEM DZISIEJSZEJ RZECZYWISTOŚCI posiadający słabszy poziom językowy, zaburzenia w zachowaniu, autyzm, ADHD, dysleksja… itd. obciążony nadmiarem informacji i bodźców zmęczony nadmiarem dodatkowych zajęć oczekujący wsparcia dorosłych i autorytetów • ZBYT MAŁY UDZIAŁ RODZICÓW W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEŻY • BRAK DOBRYCH WZORCÓW MORALNYCH I AUTORYTETÓW • BRAK SZACUNKU DLA OSÓB STARSZYCH, NAUCZYCIELI I PRZEŁOŻONYCH

 16. III KATEGORIE TRUDNYCH ZACHOWAŃ UCZNIÓW I ) WYCOFYWANIA SIĘ /brak zaangażowania, pasywność, minimum wysiłku/ II ) UKRYWANIA SIĘ /słaby kontakt słowny, obawa przed wyśmianiem, uwagami/ III ) ZACHOWANIA BUNTOWNICZE/destrukcyjne, prowokujące, z chęcią zaistnienia/

 17. DYSCYPLINA I USTALENIE REGUŁ W KLASIE • ZADANIE NAUCZYCIELA • realizacja celu lekcji • CEL UCZNIA • odwrócenie uwagi od celu nauczyciela • potrzeba zaznaczeniaswojego ja • pokazanie swej postawy przed rówieśnikami • niezależność i pogarda dla świata dorosłych z Cel nadrzędny - niedopuszczenie do niepotrzebnej zmiany scenariusza z Niewłaściwa postawa nauczyciela - krzyk, podniesiony ton głosu, irytacja,werbalna krytyka, rozmowa o zachowaniu ucznia na forum klasy, częste skargi na ucznia

 18. TECHNIKI NIEWERBALNE BEZ PRZERYWANIA TOKU LEKCJI • ściszenie głosu, a nawet przerwanie wypowiedzi • wejście w kontakt wzrokowy z przeszkadzającym uczniem • użycie wyciszającego gestu /palec na ustach, podejście do ucznia na bliską odległość, dotknięcie ramienia/ • połączenie obu technik - kontakt wzrokowy i uciszający gest • wyjęcie uczniowi z ręki przedmiotu, którym się bawi lub którym hałasuje i odłożenie go na biurko nauczyciela W tej technice nie komentuje się zachowania ucznia!

 19. TECHNIKI WERBALNE ZWIĄZANE Z TEMATEM LEKCJI • wtrącanie w wypowiedź nauczyciela imienia dziecka • prośba o powtórzenie zdania przez 2-3 uczniów, a następnie tego, który nie uważa • zmiana charakteru i formy pracy • szybkie zorganizowanie działania /gimnastyka, wspólnywiersz, chóralne powtórzenie słów piosenki/ W tej technice nie komentuje się zachowania ucznia!

 20. TECHNIKI WERBALNE ZWIĄZANE Z ZACHOWANIEM UCZNIA • krótkie stwierdzenie faktu - Wojtek, przeszkadzasz mi. - Tomek, wolałabym, żebyś na chwilę się skupił. • krótkie wyrażenie opinii- Nie podoba mi się to, że czytasz pod ławką.- Rafał, rozmawiasz i nie słuchasz co mówię! W tej technice nie upubliczniamy konfliktu, cicho zwracając uwagę uczniowi

 21. JAK UCZYĆ, ŻEBY UTRZYMAĆ POZIOM NAUCZANIA ? • pedagogizacja rodziców • właściwa organizacja szkół • liczebność klas • status wolnego słuchacza • samokształcenie nauczycieli • wymiana doświadczeń • właściwa organizacja lekcji • znalezienie „złotego środka” w metodach • uświadomienie sobie i innym, że szkoła nie może być bezstresowa.

 22. PRIORYTETY NAUCZANIA OSŁUCHANIE DZIECKA Z JĘZYKIEM /3 – 4 latki/ uwrażliwienie na dźwięki mowy, polecenia, zabawy, czytanie prostych książeczek, piosenki NAUKA SŁOWNICTWA /od przedszkola/poznawanie rzeczy i zjawisk poprzez zmysły, praca z obrazkiem, zabawy tematyczne, piosenki, nauka wierszy, czytanie opowiadań RÓŻNE SPOSOBY NAUKI CZYTANIA /sylabowe, globalne/ CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM NAUKA KSZTAŁTNEGO PISANIA ORAZ AUTOMATYZACJA W PISANIU /przepisywanie, przygotowywanie się do dyktand/

 23. PRIORYTETY WYCHOWAWCZE NAUKA SZACUNKU DLA STARSZYCH NAUKA WARTOŚCI, KTÓRE NADAJĄ ŻYCIU SENS KSZTAŁCENIE EMPATII I UMIEJĘTNOŚCI SŁUCHANIA DRUGIEGO CZŁOWIEKA NAUKA ASERTWNOŚCI I PORZĄDKOWANIA ŚWIATA WIRTUALNEGO NAUKA SENSU ŻYCIA I DOBRYCH STRON ŻYCIA

 24. GŁÓWNE ZALECENIA DLA NAUCZYCIELI Mówcie do dzieci wolno, pięknym literackim językiem. Stosujcie synonimy i antonimy. Uczcie korzystania ze słowników! Dużo objaśniajcie. Nie stosujcie zbyt szybko definicji. Wyprowadzajcie dziecko jak najwcześniej z błędów w mówieniu, sylabizowaniui niekształtnym pisaniu. Okazujcie dziecku miłość i zrozumienie. Bądźcie od początku w dobrych, konstruktywnych kontaktach z rodzicami, bo to jest warunkiem naszego wspólnego sukcesu. Bądźcie szczęśliwi, bo pracujecie z najwartościowszym i najszlachetniejszym materiałem– duszą ludzką.