Download
witaj stilo n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Witaj Stilo! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Witaj Stilo!

Witaj Stilo!

107 Views Download Presentation
Download Presentation

Witaj Stilo!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Witaj Stilo! • Grupa z Ukrainy 2013 rok.

 2. 10 lat przyjaźni

 3. Ale pyszny był tort…

 4. Olimpiada sportowa

 5. Apele poranne

 6. Wycieczka do Gdańska

 7. Bardzo wielkie wrażenie na nas zrobiły ogromne statki w Stoczni Gdańskiej

 8. Wycieczka do Łeby • Nie biorąc pod uwagę deszczowej pogody swoimi nóżkami dotarliśmy do Łeby.

 9. Mnóstwo pozytywnych emocji czekało na nas w Sea Park w Sarbsku

 10. Zwiedzanie Latarni morskiej w Stilo

 11. Wieczorne śpiewogranie • Nasi koledzy z Polski nauczyli nas dużo piosenek harcerskich

 12. Śpiewanie piosenek patriotycznych, wojskowych i turystycznych.

 13. Doskonalenie znajomości języka polskiego i tradycji przez zajęcia w drużynach harcerskich

 14. 69 rocznica Powstania Warszawskiego • Dzięki młodzieży polskiej poznaliśmy i przenieśliśmy się do Warszawy 1944 roku. Przeżyliśmy tą rocznicę tak jakbyśmy widzieli to na własne oczy.

 15. Serdeczne podziękowania dla Komendanta Hufca ZHP im. Dzieci Głogowskich Andrzejowi Musiał, komendantce obozu Iwonie Kubiak oraz całej kadrze za smaczne jedzenie, za pomoc medyczną, za bezpieczne pływanie w morzu oraz organizację wesołego pobytu na obozie. • Serdeczne podziękowania dla Fundacji Polska Miedź, a szczególnie dla Prezesa Zarządu Pani Cecylii Ewy Stankiewicz oraz Wiceprezesa Zarządu Pana Dariusza Wyborskiego za sfinansowanie naszego pobytu, umożliwienie nam zapoznania się ze zwyczajami, kulturą Polski oraz pogłębienia wiedzy języka polskiego. • Serdeczne podziękowania dla Konsulatu RP w Winnicy, a szczególnie dla Konsula Generalnego Pana Krzysztofa Świderka oraz dla Konsula ze spraw wizowych Pana Sylwestra Rudego za ułatwienie otrzymania wiz dla uczestników z Ukrainy. • Z wyrazami szacunku w imieniu uczestników z Ukrainy Prezes Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego w Kamieńcu Podolskim Helena Gałka.