rinnan papillaariset tuumorit n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rinnan papillaariset tuumorit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rinnan papillaariset tuumorit

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58
edita

Rinnan papillaariset tuumorit - PowerPoint PPT Presentation

438 Views
Download Presentation
Rinnan papillaariset tuumorit
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rinnan papillaariset tuumorit Ruka 2.4.09 Pia Boström

 2. Papillaariset muutokset • kattavat laajan kirjon benigneistä maligneihin muutoksiin • diagnoosin teko vaikeaa paksuneulanäyt- teistä: pienet, hajonneet fragmentit • ongelmana erityisesti in situn ja invasiivi- suuden erottaminen

 3. Verisen tai toispuolisen seroosin eritteen tutkimukseen kuuluvat -rinnan palpaatio (kyhmyt, eritteen tulokoh- dan etsiminen) -mammografia-, UÄ- ja galaktografiatutki- mukset

 4. Papillary lesions of the breast: selected diagnostic and management issues. LC Collins & SJ Schnitt. Histopathology 2008,52,20-29.

 5. Intraduktaalinen papillooma Myoepiteelisolut värjäytyvät sekä papilloissa että tiehyeen reunoilla

 6. Benigni papillooma • sisempi myo- ja ulompi lieriöepiteelikerros. Luminaalisessa epiteelissä voi olla hyperplasiaa ja säännötöntä seulamaisuutta. • normaalit epiteelisolutumat • papillit prominentit, fibroottiset • sekainen solujärjestys • apokriinista metaplasiaa • myoepiteelisolut duktuksen ympärillä

 7. Benigni papillooma epiteeliproliferaatiota: • florid epithelial hyperplasia (sukkulamaiset solut, heterogeenisyys, vaihtelevan muotoiset mikroluumenit) • atypical ductal hyperplasia: ongelma: milloin ADH----DCIS

 8. ADH----DCIS määritelmiä: • atyyppinen fokus > 3 mm -> DCIS • atyyppinen fokus kattaa > 1/3 papillooman pinta-alasta -> DCIS • jos epiteelisoluproliferaatiossa DCIS:n sytologisia ja arkkitehtonisia piirteitä (huolimatta muutoksen koosta), diagnoosiksi DCIS GI • Jos papilloomassa atyyppisempiä piirteitä, diagnoosiksi karsinooma riippumatta muutoksen koosta

 9. Benigni? Atypiaa? Maligni? -papillooma -papilloomassa atypiaa -papilloomassa DCIS -papillaarinen ductal carcinoma in situ -encapsulated (intrakystinen) papillaarinen karsinooma -solidi papillaarinen karsinooma

 10. papilloomassa atyyppistä duktaalista hyperplasiaa

 11. Papilloma with DCIS C-kuvassa p63

 12. papillary ductal carcinoma in situ • ei merkkejä benignistä papilloomasta • apokriininen metaplasia puuttuu • epiteelisolut järjestyneet ”jäykästi” • hyperkromaattiset tumat • papillit hennommat, vähemmän fibroottiset • myoepiteelisolujen määrä vähentynyt tai puuttuu (CK5/6) • tiehyeen reunoilla ehjä myoepiteelikerros

 13. A-kuvassa papillaarinen DCIS (”sininen”) • B-kuvassa intraduktaalinen papillooma (”pinkki”)

 14. myoepiteelisolut puuttuvat papilloista tuma/sytoplasma-suhde muuttunut voi olla dimorfinen solupopulaatio

 15. Encapsulated (intracystic) papillary carcinoma • papillaarinen karsinooma kystisesti laajentuneessa duktuksessa • ajateltu olevan DCIS:n alatyyppi • papillaarisen DCIS:n histologia, usein fibroottinen kapseli • myoepiteelisolut puuttuvat papilloista ja huom! periferiasta ainakin osittain, yleensä kokonaan • vanhemmat naiset; 10v – 100%

 16. encapsulated papillary carcinoma • ympärillä usein DCIS GI-II (cribriforminen tai papillaarinen) • jos ulkopuolella invasiivinen karsinooma, tulisi ainoastaan mitata invasiivinen komponentti luokitusta varten

 17. encapsulated papillary carcinoma

 18. fokus invasiivista duktaalista karsinoomaa encapsulated papillary carcino- man ulkopuolella

 19. Solid papillary carcinoma • DCIS variantti • vanhemmat naiset • soluproliferaatio solidia, pyöreää (UDH) • selviä papilleja ei löydy • neuroendokriininen diff. usein, lima • CK 5/6 negatiivinen

 20. Paksuneulanäyte

 21. Yleinen suositus on poistaa neulanäytteissä todetut benignitkin papilloomat • Epiteliaalisia solurykelmiä voi löytyä papillooman ulkopuolelta stroomasta näytteenottoon liittyen

 22. epiteelisolusaarekkei-ta strooman puolella liittyen aiempaan toimenpiteeseen

 23. Tapauksia • estrogeenireseptorivärjäys • CK5/6 • calponin

 24. B469-09 • 87-vuotias nainen • vas. rinnassa palpoitui klo 5 n. 1,5 cm:n kyhmy, joka radiologisesti jkv epämäärinen • KNB:ssä papillaarisia rakenteita

 25. B469-09

 26. B469-09 estrogeenireseptorit

 27. B469-09 CK5/6

 28. B469-09 calponin

 29. B469-09 • dg: • ductal carcinoma in situ GI • intraductal papilloma

 30. B22013-08 • 86-vuotias nainen, jolla vas. rinnassaan ollut ainakin v. 2006 alkaen tuumori inframammaaripoimun tuntumassa. Potilaalla ollut psykoottistasoinen depressio ja kieltäytynyt hoidosta. Nyt tuumori kasvanut lähes ihon läpi, erittää ja haisee.

 31. B22013-08 (B818-09)

 32. B818-09

 33. B818-09

 34. B22013-08 (B818-09)

 35. B818-09

 36. B818-09

 37. B818-09 estrogeenireseptorit

 38. B818-09 CK5/6

 39. B818-09 calponin

 40. B818-09 metastaasi

 41. B22013-08/B818-09 • DG • infiltrating ductal carcinoma GII with encapsulated papillary carcinoma • ductal carcinoma in situ GII • metastasis 1/14

 42. B1084-09 • 50-vuotias nainen • vuosi aiemmin oikean rinnan lateraalinen kysta tyhjennetty. ONB: hyvänlaatuinen. • seulontamammografiassa 14 mm palpoitumaton muutos, joka osin kystinen, osin solidi. KNB: atyyppistä duktaalista hyperplasiaa.

 43. B1084-09

 44. 1084-09 estrogeenireseptorit

 45. B1084-09 estrogeenireseptorit

 46. B1084-09 CK5/6

 47. B1084-09 • oikean rinnan resekaatista löytyi 15 mm:n läpimittainen tuumorimainen tiivistymä. • histologisesti DCIS GI –näyttävästä alueesta tehtiin immunovärjäykset ja lisäleikkeet. Lisäleikkeissä ei tullut vahvempaa atypiaa esiin, invaasiota ei todettu. • dg: atyyppinen duktaalinen hyperplasia

 48. B22312-08 • 73-vuotias nainen • Vasemmassa rinnassa mediaalisesti klo 9 sektorilla 6 mm:n kokoinen muutos. • Biopsia: intraduktaalinen papillooma, atyyppinen duktaalinen hyperplasia?