c c vai tr trong qu n l c u h nh
Download
Skip this Video
Download Presentation
Các vai trò trong quản lý cấu hình

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Các vai trò trong quản lý cấu hình - PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

Các vai trò trong quản lý cấu hình. Nguyễn Văn Khiết. Nội dung. Giới thiệu Các vai trò trong quản lý cấu hình Các vai trò trong quá trình phát triển dự án Quản lý cấu hình trong các hoạt động của dự án. Các vai trò và trách nhiệm tương ứng trong quản lý cấu hình. Configuration Manager

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Các vai trò trong quản lý cấu hình' - edita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
n i dung
Nội dung
 • Giới thiệu
 • Các vai trò trong quản lý cấu hình
 • Các vai trò trong quá trình phát triển dự án
 • Quản lý cấu hình trong các hoạt động của dự án
c c vai tr v tr ch nhi m t ng ng trong qu n l c u h nh
Các vai trò và trách nhiệm tương ứng trong quản lý cấu hình
 • Configuration Manager
 • Ban quản lý cấu hình
 • Kỹ sư phát triển dự án
 • Project Manager
configuration manager
Configuration Manager
 • Tạo và duy trì repository
 • Quản lý việc lập báo cáo và điều phối các hoạt động quản lý cấu hình liên quan đến dự án
 • Thiết lập các baseline và bảo đảm các thay đổi trong baseline được lưu giữ
 • Đảm bảo rằng không có những thay đổi không được phép nào trên baseline
 • Triệu tập và điều hành các buổi họp ban quản lý cấu hình
ban qu n l c u h nh
Ban quản lý cấu hình
 • Đảm bảo rằng các thay đổi trên baseline được xem xét bởi tất cả các bên liên quan
 • Duyệt các thay đổi trên các thành phần baseline
 • Duyệt các bản release phát hành cho khách hàng
 • Thành phần thông thường bao gồm
  • Configuration Manager
  • Project Manager
  • Technical Lead
  • Test Lead
  • Quality Engineer
  • Các cá nhân có ảnh hưởng đến các thay đổi
k s ph t tri n d n
Kỹ sư phát triển dự án
 • Đảm bảo tuân thủ theo đúng các thủ tục quản lý cấu hình của dự án.
 • Tham gia vào ban quản lý cấu hình nếu cần thiết
project manager
Project Manager
 • Xác định các vai trò và chỉ định người thực hiện các vai trò tương ứng cho dự án.
 • Giám sát các hoạt động quản lý cấu hình
 • Đảm bảo các hoạt động quản lý cầu hình quản lý được đầy đủ các thành phần liên quan đến dự án và đúng kế hoạch.
c c vai tr trong qu tr nh ph t tri n d n
Các vai trò trong quá trình phát triển dự án
 • Analyst
 • Designer
 • Programmer
 • Integrator
 • Tester
 • Project Manager
analyst
Analyst
 • Analyst thực hiện những hoạt động đầu tiên trong life cycle:
  • Tạo user requirement specification
  • Tạo user manual
 • Analyst quản lý các tài liệu này, tạo ra các version mới khi có yêu cầu.
 • Đóng góp của Analyst
  • Định danh các CI có liên quan
  • Lưu giữ các CI sau khi được duyệt
designer
Designer
 • Designer tạo ra các bản thiết kế hệ thống và thiết kế chi tiết.
 • Đóng góp của designer
  • Định danh và tổ chức lưu giữ các CI liên quan (tài liệu thiết kế)
  • Thực hiện các thủ tục thay đổi đối với các tài liệu thiết kế.
programmer
Programmer
 • Programmer thực hiện các hoạt động liên quan đến cài đặt, tạo ra source code và các tài liệu liên quan (system data, script, …). Programmer còn thực hiện việc kiểm tra các module do mình tạo ra, đôi khi thực hiện việc kiểm tra tích hợp
integrator
Integrator
 • Integrators thực hiện việc tích hợp source code (object, class) thành các hệ thống lớn hơn, hình thành nên toàn thể hệ thống.
 • Integrator tạo nên các tài liệu thể hiện mối quan hệ giữa các thành phần tích hợp và lưu trữ, quản lý thay đổi trên các thành phần này.
tester
Tester
 • Tester thực hiện việc kiểm tra dựa trên test plan.
 • Việc kiểm tra có thể được thực hiện ở nhiều cấp độ khác nhau.
 • Tester làm việc với test data và test result.
project manager1
Project Manager
 • Xác định các vai trò và chỉ định người thực hiện các vai trò tương ứng cho dự án.
 • Giám sát các hoạt động quản lý cấu hình
 • Đảm bảo các hoạt động quản lý cầu hình quản lý được đầy đủ các thành phần liên quan đến dự án và đúng kế hoạch.
c c ho t ng qu n l c u h nh trong qu tr nh ph t tri n ph n m m
Các hoạt động quản lý cấu hình trong quá trình phát triển phần mềm
 • Các hoạt động tạo ra tài liệu
 • Cài đặt
 • Tích hợp
 • Kiểm chứng
 • Triển khai
c c ho t ng t o ra t i li u
Các hoạt động tạo ra tài liệu
 • Các hoạt động : nghiên cứu khả thi, phân tích, thiết kế
 • Được thực hiện trước khi bắt đầu cài đặt.
 • Unique Identification cho các tài liệu cần được định nghĩa
c i t
Cài đặt
 • Khi cài đặt, ta thường tạo các delivery (bao gồm nhiều CI) tương ứng với từng module được tạo ra.
 • Unique Identification cho source code cần được đặt sao cho co thể nhận biết được các thông tin sau:
  • Project code đang thực hiện
  • Item name
  • Item type
  • Version
 • Authorization : ai tạo ra, ai chịu trách nhiệm, ai có quyền thay đổi.
 • Tracing : source code có thể trace tới các thiết kế chi tiết, hoặc các yêu cầu phần mềm
t ch h p
Tích hợp
 • Hoạt động quản lý cấu hình trong tích hợp chính là quản lý các delivery.
 • Nên dùng script để tạo ra delivery.
 • Các thông tin
  • Unique Identification
  • Thời gian được phát hành
  • Tracing
ki m ch ng
Kiểm chứng
 • Trong quá trình kiểm chứng, test data nên được thể hiện thành các delivery.
 • Drivers, Stubs : là source code mô phỏng lại các đối tượng kích hoạt module và các đối tượng module sử dụng.
 • Driver, Stub cũng nên được đưa vào quản lý cấu hình.
 • Tracing đến các yêu cầu phần mềm.
tri n khai
Triển khai
 • Triển khai là đưa các release ra sử dụng.
 • Các thao tác cần xem xét
  • Đóng gói
  • Triển khai
  • Cài đặt
  • Back up
b i t p
Bài tập
 • Từng nhóm tạo ra tất cả các Configuration Item cho đồ án mình chọn. Đối với từng CI, phải có đầy đủ các thông tin
  • Unique identification
  • Authorization
  • Relation
  • Distribution
 • Hạn chót : 24/3/2007
ad