Valivé ložiská - PowerPoint PPT Presentation

edie
valiv lo isk n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Valivé ložiská PowerPoint Presentation
Download Presentation
Valivé ložiská

play fullscreen
1 / 25
Download Presentation
Valivé ložiská
861 Views
Download Presentation

Valivé ložiská

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Valivé ložiská

 2. Jednoradové guľkové ložisko:

 3. Axiálne guľkové ložiská: • sú normalizované ako jednosmerné, alebo obojsmerné. Prenášajú iba axiálne sily. Nie sú vhodné pre vysoké frekvencie otáčania (odstredivé sily)

 4. Jednoradové valčekové ložiská:

 5. Jednoradové kuželíkové ložiská: • Majú kužeľový tvar obežných dráh, ktorých povrchové priamky sa pretínajú v spoločnom bode na ose ložiska. Môžu prenášať axiálnu silu v jednom smere ―> uloženie dvoch opačných kusov. Vysoká únosnosť v axiálnom i radiálnom smere.

 6. Upevnenie valivých ložísk:

 7. Úložné plochy pre valivé ložiská:

 8. Zobrazovanie valivých ložísk • základné označenie: N206 STN 02 4672 • úplné označenie: 6202-2Z P638S1HT STN 02 4636 Zobrazenie: • podrobné zobrazenie, • zjednodušené zobrazenie, • podrobnejšie zjednodušené zobrazenie

 9. ds = 0.5(D + d) • D2 = ds + 0.6 DW • DW = 0.3(D-d) • d2 = ds – 0.6DW

 10. ZVARY Zváranie kovov je spájanie kovov do nerozoberateľného celku, vytváram pritom tzv. zvarok, alebo zváranú konštrukciu.

 11. Tupé (spájanie plôch v rovine) Kútové (spájanie plôch kolmých na seba) Švové Bodové dierové

 12. Úplné označenie zvarov. Zvary sa na výkresoch nevykresľujú, označujú sa značkami !!! • A – charakteristický rozmer zvaru, • B – miesto na umiestnenie značky zvaru, • C – miesto na zápis dĺžkových rozmerov zvaru, • D – čiarkovaná čiara zástavky určujúca polohu zvaru, • E – vidlica odkazovej čiary na zápis ostatných údajov o zváraní