Gurudev Pyaara , Sun Pukaar - PowerPoint PPT Presentation

edie
gurudev pyaara sun pukaar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gurudev Pyaara , Sun Pukaar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gurudev Pyaara , Sun Pukaar

play fullscreen
1 / 5
Download Presentation
Gurudev Pyaara , Sun Pukaar
113 Views
Download Presentation

Gurudev Pyaara , Sun Pukaar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Gurudev Pyaara, Sun Pukaar

  2. GurudevPyaara, Sun Pukaar BhavsagarBhariPaarUkaar Gul Kamal Jo KaryaaanDeedar AntarJyotAcheeTunBaar

  3. DilJeyAndarSikaJagaaye AnhadShabadAcheenTunGaaye Had BehadBayeeLataray KhudiVinyayeyKhudaNihaarary HooHooHoo…HooHooHoo ToonHeeToon…ToonHeeToon

  4. NuriyeKadmanAaheyArdaas NirbalAahyoon, KarToonKyaas Anjali IyaniAasPoojai ManikYatraSaphaBanaye HooHooHoo…HooHooHoo ToonHeeToon…ToonHeeToon ****