Download
suure jaani j rve elutingimustest ja kasutusv imalustest n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Suure- Jaani järve elutingimustest ja kasutusvõimalustest PowerPoint Presentation
Download Presentation
Suure- Jaani järve elutingimustest ja kasutusvõimalustest

Suure- Jaani järve elutingimustest ja kasutusvõimalustest

198 Views Download Presentation
Download Presentation

Suure- Jaani järve elutingimustest ja kasutusvõimalustest

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Suure- Jaani järve elutingimustest ja kasutusvõimalustest Koostaja: Martin Pentson Suure- Jaani Gümnaasium, 12. kl Juhendaja: Ly Valdmaa

 2. Suure- Jaani järv • Asub Põhja- Viljandimaal, Suure- Jaani linna territooriumil • Järve pindala 5,9 ha, keskmine sügavus ligikaudu 2 meetrit • Ülespaisutatud Ängi ojast, mis varustab järve ka veega • Järv on eutroofne ehk rohketoiteline

 3. Suure- Jaani järve ajaloost • Järv paisutati üles praegusele kohale aastal 1830 • Aastast 1931 Suure- Jaani alevi elektrijaam ning moodne jahuveski • 1980ndateks oli järv tugevalt eutrofeerunud, järve ähvardas kinnikasvamine • 1988. aastal alustati esimesi katseid järve rekonstrueerimiseks, tööd lõpetati 1993. a • 2001. aastal alustati järve puhastamist

 4. Suure- Jaani järves teostatud mõõtmised • Vee temperatuur • Lahustunud hapnik • pH • Leeliselisus • Elektrijuhtivus

 5. Lahustunud hapniku hulga sõltuvus vee temperatuurist

 6. Loomastik ja taimestik • Järves määrati vee selgrootud ning sagedasemad kaldataimed • Pärnu Mereuuringute Keskus määras lisaks veel ka vetikad • Selgroogsete ja vähkide kohta saadi informatsioon Suure- Jaani kalastusklubi “Säga” liikmetelt (kobras, kalad, mingid)

 7. Viburvetikas Synura uvella

 8. Suure- Jaani järve kasutus-võimalustest ja majandamisest • Järvel on peamiselt puhkemajanduslik tähtsus • Võimalik vaid harrastuskalapüük • Ülevabariiklike kalastusvõistluste korraldamine • Kaaluda tuleks puhkekomplekside väljaehitamist • Elektrienergia tootmine on ebaefektiivne, kuid atraktiivne

 9. “Säga” täiendamas järve kalavarusid

 10. Suure- Jaani järv

 11. Suure- Jaani järv - vaatluskoht

 12. Tänan kuulamast! Suure- Jaani, 12. dets 2002