slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
???? ???? ??? ??? ?????? ?????????? ??-????, ??? ??, ????? 2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
???? ???? ??? ??? ?????? ?????????? ??-????, ??? ??, ????? 2006

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

???? ???? ??? ??? ?????? ?????????? ??-????, ??? ??, ????? 2006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

ארבעה תחומי הדרכה וייעוץ מקיפים ברמה בית ספרית בעקבות ASCA האגודה האמריקאית לייעוץ בית ספרי Cobia, D. C. & Henderson, D. A. (2003). Handbook of School Counseling. NJ: Merril Prentice Hall. יצחק וייס בית ספר לחינוך אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, דצמבר 2006.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???? ???? ??? ??? ?????? ?????????? ??-????, ??? ??, ????? 2006' - edena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ארבעה תחומי הדרכה וייעוץ מקיפים ברמה בית ספרית בעקבות ASCAהאגודה האמריקאית לייעוץ בית ספריCobia, D. C. & Henderson, D. A. (2003). Handbook of School Counseling. NJ: Merril Prentice Hall

יצחק וייס

בית ספר לחינוך

אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, דצמבר 2006

1 15 30
תחום 1: הדרכה בתחום הלימודיםמתן תוכני הדרכה באופן שיטתי לכללתלמידי בית הספר מהגן עד י"ב (15%-30% מהזמן)

מטרת הייעוץ:

יצירת מודעות התלמיד, פיתוח מיומנויות, ויישום מיומנויות הנדרשות לחיי היום יום

שטחי התייחסות:

ייעוץ ללימודיים אקדמיים חינוכיים

 • פיתוח בטחון אישי
 • מוטיבציה להישג
 • קבלת החלטות
 • הצבת מטרות ויכולת תכנון
 • מיומנויות לפתרון בעיות

ייעוץ לתחומי קריירה

 • מודעות להזדמנויות חינוכיות
 • מודעות להזדמנויות בתחום הקריירה
 • מודעות לפיתוח מקצועי ולפיתוח קריירה
slide3
תחום 1: הדרכה בתחום הלימודיםמתן תוכני הדרכה באופן שיטתי לכללתלמידי בית הספר מהגן עד י"ב

ייעוץ לתחומי מיומנויות בין אישיות

 • יעילות בין אישית
 • מיומנויות חברתיות
 • מיומנויות תקשורת
 • תפקוד יעיל בחברה רב תרבותיות
 • התנהגות אחראית
 • פיתוח ידע עצמי

תפקיד היועץ:

 • מתן הדרכה, השתתפות בפעילויות כתתיות ובפעילויות בית ספריות רחבות
 • היוועצות (שניים מתייעצים לגבי שלישי)
 • הדרכה להטמעת תוכניות
 • מקצוענות
2 20 40
תחום 2: תכנון אישי:מתן עזרה לתלמידים תוך פיקוח והבנת התפתחותם האישית ( 20%-40% מהזמן)

מטרת הייעוץ:

עזרה לתלמיד לגבי תכנון, בקרה, ניהול עצמי, והצבת מטרות, קבלת החלטות ותכנון קריירה

שטחי התייחסות:

ברמה חינוכית:

 • רכישה של מיומנויות למידה
 • מודעות להזדמנויות למידה
 • בחירה נכונה של קורסים
 • עידוד למידה מתמשכת לאורך זמן
 • שימוש נכון בתוצאות מבחנים
slide5
תחום 2: תכנון אישי:מתן עזרה לתלמידים תוך פיקוח והבנת התפתחותם האישית

ייעוץ לתחומי מיומנויות בין אישיות

קריירה:

 • ידע על הזדמנויות קריירה פוטנציאליות
 • ידע על הכשרות מעשיות
 • ידע על הרגלי עבודה חיוביים

אישי-חברתי:

 • פיתוח דימוי עצמי בריא
 • פיתוח התנהגות חברתית מסתגלת ומתאימה עצמה

תפקיד היועץ:

הדרכה, היוועצות, הערכה, מתן ייעוץ והצבה, מקצוענות

3 20 40
תחום 3: שירותי סיוע מיידיים:מתן עזרה מיידית לתלמידים בהתאם לצרכים מתפתחים (20%-40% מהזמן)

מטרת הייעוץ:

מניעה והתערבות

שטחי התייחסות:

ברמה חינוכית:

 • דאגה להתקדמות אקדמית ולימודית ותפקוד בבית הספר
 • התעללויות והטרדות פיזיות, מיניות ורגשיות
 • נושאי הצקה ואלימות
 • אבל, אובדן, מוות
 • נושאים משפחתיים
 • נושאי הקשורים במין
3 20 401
תחום 3: שירותי סיוע מיידיים:מתן עזרה מיידית לתלמידים בהתאם לצרכים מתפתחים (20%-40% מהזמן)

המשך:

 • התמודדות עם חרדות מתחים, לחצים ודאגות
 • דאגה לתיפקוד בבית הספר: איחורים, חיסורים, היעדרויות, השתמטויות, התנהגויות לא נאותות, הימנעות ואי רצון לבוא לבית הספר, מניעת נשירה.

·       

תפקיד היועץ:

ייעוץ אישי

ייעוץ במסגרת הקבוצה הקטנה

היוועצות בגורם שלישי, מגשר

slide8
תחום 4: מתן תמיכה מערכתית אירגונית:מבניית תוכניות התערבות לצוות לתמיכה בפעילויות הבית ספריות וסיוע במתן השירותים השונים (כ-20% מהזמן)

מטרת הייעוץ:

הכנה והעברת תוכניות התערבות בבית הספר ומתן תמיכה

שטחי התייחסות:

 • פיתוח תוכניות הדרכה להתפתחות אישית
 • תוכניות חינוכיות להורים
 • השתתפות בהיוועצות בין מורים למנהלים
 • פיתוח מקצועי של הצוות החינוכי
 • תוכניות לשיפור ייעול והעצמה בית ספריים
 • התפתחות מקצועית של היועץ
 • מחקר ופרסום
 • קשר עם הקהילה
 • יחסי ציבור
slide9
תחום 4: מתן תמיכה מערכתית אירגונית:מבניית תוכניות התערבות לצוות לתמיכה בפעילויות הבית ספריות וסיוע במתן השירותים השונים (כ-20% מהזמן)

תפקיד היועץ:

 • פיתוח תוכניות התערבות וניהולם
 • תיאומים במערכת
 • היוועצות בגורמים אחרים
 • מקצוענות