h lsogenomg ngar om konsten att f rutse och f rebygga risker innan de sker n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hälsogenomgångar Om konsten att förutse och förebygga risker innan de sker PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hälsogenomgångar Om konsten att förutse och förebygga risker innan de sker

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Hälsogenomgångar Om konsten att förutse och förebygga risker innan de sker - PowerPoint PPT Presentation


  • 100 Views
  • Uploaded on

Hälsogenomgångar Om konsten att förutse och förebygga risker innan de sker. Bättre livskvalitet tack vare en hälsogenomgång. Värdighetsgaranti När kund flyttar till ett vårdboende i äldreomsorgen erbjuds man att få en Hälsogenomgång inom 4 veckor som sedan följs upp en gång/år och om

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hälsogenomgångar Om konsten att förutse och förebygga risker innan de sker' - eden-estes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
b ttre livskvalitet tack vare en h lsogenomg ng
Bättre livskvalitet tack vare en hälsogenomgång

Värdighetsgaranti

När kund flyttar till ett vårdboende i

äldreomsorgen erbjuds man att få en

Hälsogenomgång inom 4 veckor som

sedan följs upp en gång/år och om

kundens hälsotillstånd försämras.

De områden som man främst tittar på är

Trycksår

Undernäring

Fall

Ohälsa i munnen

Läkemedel

vad vill vi uppn med en h lsogenomg ng
Vad vill vi uppnå med en hälsogenomgång?
  • Förebygga skador
  • Minska läkemedelsanvändningen
  • Uppnå en så bra livskvalitet för våra kunder som möjligt
s h r g r en h lsogenomg ng till
Så här går en hälsogenomgång till

Med hjälp av olika bedömningsformulär kan man komma fram till om kunden har risk för att till exempel få trycksår eller bli undernärd.

Att göra riskbedömningar inom alla områden samtidigt, ger en samlad bild av personens behov, så att rätt förebyggande åtgärder kan sättas in.

h lsogenomg ng med st d av ett kvalitetsregister
Hälsogenomgång med stöd av ett kvalitetsregister

Vad är Senior Alert?

Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

En del av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) satsning på 

” Bättre liv för sjuka äldre”

Webbaserat register som är åtkomligt via inloggning på internet. Data som matas in på personnivå sparas och kan sedan hämtas ut i olika typer av rapporter.

I hela landet visar resultaten att arbetet gör skillnad för sjuka äldre

varf r ett kvalitetsregister
Varför ett kvalitetsregister?

Med hjälp av olika rapporter i senior alert kan vi:

Säkra vården och omsorgen på enheterna

Jämföra vårdkvalitén över tid

Göra jämförelser mellan olika enheter

Identifiera risker

Synliggöra det förebyggande arbetet

Utvärdera utförda åtgärder

v ra enheter mina resultat
Våra enheter – mina resultat

Hur många hälsogenomgångar har vi gjort?

Händelser/utfall

Går vi från rött till grönt?

5 vanligaste förebyggande åtgärderna

vilka bed mningsformul r anv nder vi

Vilka Bedömningsformulär använder vi?

Trycksår - modifierad Norton skala

Undernäring - MNA mini nutritional assesment

Fall - Downton fall risk index

Munhälsa -ROAG

Läkemedelsgenomgång - Phase 20

Blankett för registrering av nattfasta

l kemedelsgenomg ng
Läkemedelsgenomgång

Innan läkemedelsgenomgången

fyller kontaktpersonen

tillsammans med kunden i ett

formulär med 20 frågor, symtom

på olika besvär som kan ha

med kundens mediciner att

göra.

Sjuksköterskan tar kontakt med

ansvarig läkare.

I vissa fall deltar även en

apotekare.

munh lsobed mning roag revised oral assessment guide
MunhälsobedömningROAG = Revised Oral Assessment Guide

Sambandet mellan munhälsa och

allmänhälsa är tydligt.

Bristande munhygien kan bl.a.

leda till lunginflammation, smärta,

blodförgiftning, undernäring och

försämrad livskvalitet.

Därför ingår även en bedömning

av munnen i hälsogenomgången.

enhetsteam ett team olika kompetens
Enhetsteam Ett team - olika kompetens

Träffas 1ggr/mån

Teamet består av enhetschef, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och omvårdnadspersonal.

På enhetsteamet presenteras hälsogenomgången.

Utifrån resultatet av hälsogenomgången ger alla professioner sina förslag på nödvändiga åtgärder för att om möjligt undvika att en skada uppkommer.

De föreslagna åtgärderna följs sedan upp kontinuerligt.

ett systematiskt arbetss tt
Ett systematiskt arbetssätt

Planera och

utför förebyggande

åtgärder

Följ upp och

lär av resultaten.

Arbeta med ständiga förbättringar

Riskbedömning

ansvarsf rdelning
För varje profession finns en tydlig

ansvarsfördelning om vem som gör

vad i en hälsogenomgång.

Finns att läsa på Solsidan under

Min verksamhet

Rutiner och instruktioner

Vård - och omsorgsförvaltningen

Verktyg att förbättra verksamheten

Verktyg för hälsogenomgångar

Ansvarsfördelning
zakrisdals v rdboende
Zakrisdals Vårdboende

Enhetschef Johanna

- en intervju om fördelarna med

att ha enhetsteam

tv rprofessionellt team

Tvärprofessionellt team

Det tvärprofessionella teamet har en viktigt uppgift att tillsammans bedöma, planera och utföra de åtgärder som behövs

arbetsterapeutens och sjukgymnastens roll i enhetsteamet
Arbetsterapeutens och sjukgymnastens roll i enhetsteamet

Arbetsterapeut Karin och

sjukgymnast Anita

- beskriver sin roll och vad de kan tillföra som profession i samband med hälsogenomgången.

ruds v rdboende
Ruds vårdboende

Johanna, Anna, Annelie, Lena

och Jenny arbetade med

förbättringar utifrån resultat i senior

alert, det visade sig att några

kunder hade ökad risk för att bli

undernärda.

Gemensamt i arbetslaget

utformade de en plan om hur de

skulle gå till väga.

För att nå resultat var det mycket

viktigt att alla i arbetslaget inklusive

nattpersonalen var med.

basvaror byttes ut ist llet inhandlades
Basvaror byttes ut - istället inhandlades

Smör

Grädde

3% mjölk

Rapsolja

Ökad beställning av energiberikad kost från köket

Inga lightprodukter köptes in

f r ndringar vi har sett
Förändringar vi har sett

Bättre aptit

Bättre sömn

Bättre tarmfunktion

Mer energi att klara vardagen

Ökad lust att delta i aktiviteter

f rb ttringsarbete p k llans v rdboende f r dementa
Förbättringsarbete på Källans vårdboende för dementa

Catharina, sjuksköterska på

Källans vårdboende.

Även på Källans vårdboende

upptäcktes att flera boenden var i

riskzonen för att bli undernärda.

Tillsammans i teamet gjordes

förbättringar

Catharina berättar…….

slide29

Att göra skillnad i vardagen

- Göra det vanliga ovanligt bra

slide30
”Den verkliga upptäcktsresan består inte i att söka nya vyer och platser utan att se det gamla med nya ögon"

(Marcel Proust)

tack f r oss

Tack för oss!

Barbro och Kerstin