MV- Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.
Download
1 / 12

MV- Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. 2012. é vi marketing kommunikációja - PowerPoint PPT Presentation


  • 86 Views
  • Uploaded on

MV- Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. 2012. é vi marketing kommunikációja. 2012. j únius 15. I. Helyzetelemzés Az MV Zrt. által meghirdetett és működtetett, a marketing kommunikáció fókuszába helyezendő programok összefoglalása, jellemzőinek meghatározása Hitelprogramok

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MV- Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. 2012. é vi marketing kommunikációja' - eden-dodson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

MV- Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

2012. évi marketing kommunikációja

2012. június 15.


I. Helyzetelemzés

Az MV Zrt. által meghirdetett és működtetett, a marketing kommunikáció fókuszába helyezendő programok összefoglalása, jellemzőinek meghatározása

Hitelprogramok

Új Széchenyi Hitel Program

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program

Garanciaprogramok

Új Széchenyi Hitelgarancia Program (Portfóliógarancia Program)

Új Széchenyi Viszontgarancia Program

Kockázati Tőkeprogram JEREMIE I. ill. nemrég meghirdetett JEREMIE II.

Jövőbeni új programok

II. Marketing kommunikációs célok meghatározása

III. Marketing kommunikáció célcsoportjainak meghatározása és jellemzése, sajátosságaik elemzése

IV. Marketing kommunikáció kulcs üzeneteinek definiálása, küldetésmeghatározás

V. Marketing kommunikáció üzeneteinek hozzárendelése az egyes célcsoportokhoz iletve az egyes termékekhez (programok)rendelt kommunikációs eszközök meghatározása

VI. Részletes tervek kidolgozása a folyamat monitoringozása, eredményesség mérése

2012. évi marketing kommunikációs stratégialakotás módszertana


Az MV. Zrt. marketing kommunikációs tevékenységével az alábbi, stratégia célok elérését kívánja elősegíteni.

Marketing kommunikációs célok


A marketing kommunikáció üzenetei

Az MV Zrt. marketing kommunikációs tevékenységével az alábbi fő üzeneteket kívánja közvetíteni a célcsoportok felé.


Az MV Zrt. marketing kommunikációs céljai és üzenetei alapján az alábbi küldetést fogalmazza meg.

A küldetés megfogalmazása

Az MV Zrt. programjaival és működésével kiforrott, megbízható partnerként, naprakészen kínál kölcsönösen előnyös és vállalkozóbarát, modern, európai pénzügyi megoldásokat a tevékenységével lefedett piaci szegmensekben.


Az MV Zrt. marketing kommunikációja az alapján az alábbi küldetést fogalmazza meg.alábbi, fő célcsoportokra irányul.

A marketing kommunikáció célcsoportjainak meghatározása

Pénzügyi közvetítők

a. Vállalkozásfejlesztési alapítványok

b. Takarékszövetkezetek

c. Pénzügyi vállalkozások

d. Kereskedelmi bankok

2. Kockázati tőke társaságok

3. Garanciavállaló intézmények

6. Pályázatíró cégek

4. Lízing – és faktoringcégek

5. Magyarországi mikro- kis- és középvállalkozások


Magyarországi alapján az alábbi küldetést fogalmazza meg.mikro-, kis- és középvállalkozások

A hazai vállalkozások szinte kizárólag a mikrovállalati kategóriába esnek. 2009-ben közel 652.000 mikrovállalkozás működött az országban, számuk az időben viszonylag állandó. (Forrás: KSH)

Mikrovállalkozásról beszélünk, ha a vállalkozás összesen 10 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat, profitorientált gazdálkodó szervezet, éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millióeurónak megfelelő forintösszeg. Az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése, külön-külön vagy együttesen nem haladja meg a 25%-ot.

Jellemzőik:

Közel 40%-a a Közép-Magyarországi régióban helyezkedik el;

Hitelfelvételi döntéseiknél óvatosság jellemzi őket; pesszimista gazdasági szemléletmód jellmző rájuk;

Leginkább támogatott hiteleket keresnek (Kombinált mikrohitel, kamattámogatott hitel);

Hitelfelvételi döntéseiknél leginkább a kamat mértékét és az egyéb költségeket mérlegelik;

Hitelezésükben a bankok és a szövetkezeti hitelintézetek játsszák a főszerepet; a magyar tulajdonú bankokat és a takarékszövetkezeteket jelölik meg, mint „legszimpatikusabb” pénzügyi partner hitelfelvétel esetén;

Elsődleges információforrásuk az internet!

Másodlagosan a hitel termékekről pályázatíróktól, könyvelőktől szerzik információikat valamint személyes információforrásokból

Az MV Zrt. termékei közül az Új Széchenyi Hitel ismertsége a legnagyobb körükben, (ám ez is igen alacsony százalékú, ezt követi az Kombinált Mikrohitel ismertsége a többi termékről egyáltalán nem vagy hiányosan rendelkeznek ismeretekkel. )

A marketing kommunikáció célcsoportjainak jellemzése

xA magyarországi mikro-, kis és középvállalkozások jellemzői az MV Zrt-nek a Kutatópont Kft. által , 2011. novemberben elvégzett piackutatás eredményeire támaszkodva kerülnek összefoglalásra.


Az MV Zrt. az előzőekben ismertetett célokat az alábbi marketing kommunikációs eszközök segítségével éri el.

ATL eszözök

Ide tartoznak a televízióban, rádióban, nyomtatott sajtóban, interneten, közterületen, kültéren és beltéren, járművökön elhelyezett reklámok, hirdetések.

A marketing kommunikáció eszközei I.


Az MV Zrt. az előzőekben ismertetett célokat az alábbi marketing kommunikációs eszközök segítségével éri el.

A marketing kommunikáció eszközei II.

BTL eszközök, ezen belül

Online marketing – pl. az MV Zrt. honlapjának (www.mvzrt.hu) kommunikációs célokra való felhasználása (reklám bannerek, információk elhelyezése); online hírlevelek kiküldése a közvetítő hálózatnak ; az MV Zrt. marketing stratégiájában nem használja a web2 marketing megoldásokat, mint a különböző közösségi oldalakat(FB, Twitter, IWIW stb. és a blogokat);

Direkt marketing – A termékmenedzserek rendszeres információközlése a szerződött pénzügyi partnerekkel; rendszeres körtelefonos kapcsolattartás a szerződött közvetítő partneri hálózat tagjaival

Szórólapok, szóróanyagok (POS reklámanyagok) nyomtatása és elhelyezése a közvetítői hálózat ügyfélterében;

Eseménymarketing – szakmai találkozók, szakmai napok, konferenciák, roadshow-k szervezése a közvetítői hálózat tagjainak (aktivitásuk és infomáltságuk növelése céljából);

Szponzoráció – MV Zrt. szponzorál a programjaival kapcsolatos szakmai eseményeket, rendezvényeket;

PR – sajtóközlemények, sajtókapcsolatok, az MV Zrt. vezetőinek jelenléte a szakmai sajtóban (tudatos és előre tervezett kommunikáció a sajtóban, nyilatkozatok, interjúk, előre tervezett tematikájú közlemények, publikus elemzések eljuttatása a sajtónak; az MV Zrt. hírnevének menedzselése; az MV. Zrt által működtetett progamok említése a különböző online médiákban; az MV Zrt. menedzsmentjének részvétele külső szakmai konferenciákon, és a társintézmények (MFB, NFÜ) által szervezett rendezvényeken


Az MV Zrt. programjainak kommunikálásához javasolt termékspecifikus marketing kommunikációs eszközök, a különböző célcsoportokhoz hozzárendelten


Reprezentatív kvantitatív kutatás 2011. decemberében és visszmérés 2012. áprilisában

Minta: 1000 fő

A válaszadók 33 %-a találkozott a „Büszkeség Forrása” kampány nyomtatott reklámanyagaival, ami igen jó eredménynek számít, és jelzi, hogy a kampány sikeresen elérte a célul meghatározott mikró-, kis- és középvállalkozásokat.

A kampánnyal való legtipikusabb találkozási felület az utcai óriásplakát (71%) .

A hirdetéssel újságban találkozók 15 százaléka kötötte meghatározott sajtóorgánumhoz a hirdetést

A Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.-t hallomásból ismerő vállalkozások közül minden tizedik felkereste már annak www.mvzrt.hu című honlapját, ami a pénzügyi lehetőségekről való internetes tájékoztatás fontossága miatt kiemelkedően jó aránynak tekinthető, és a kampány két hullámának sikerét tükrözi.

A rádiós kampányt az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.-t ismerő vállalkozások 5%-a tudta felidézni a kampány befejezése után 1 hónappal, ami összességében elfogadható eredmények számít.

A vállalkozások körében nőtt a hitelfelvétel iránti igény: mind államilag támogatott, mind piaci alapú hitelt többen terveznek felvenni, mint félévvel ezelőtt.

A pénzintézetek iránti szimpátiában a magyar bankok számítanak a legszimpatikusabbnak, és nemzetközi tulajdonú bankok mellé felzárkoznak a Takarékszövetkezetek is ebben a népszerűségi rangsorban

„Ha pénzügyi segítségért kellene folyamodnia, a felsoroltak közül milyen típusú pénzügyi szolgáltatókat részesítene előnyben? Kérem, nevezze meg a felsoroltak közül mindegyiket, amelyik szimpatikus az Ön számára! „ kérdésre a válaszadók 53% -a nevezi meg a takarékszövetkezeteket! (magyar tulajdonú bankok után a 2. legtöbbször megnevezett csoport)

A 2011 /2012. I. né. kampány hatékonyságmérésének eredményei


Köszönöm figyelmüket visszmérés 2012. áprilisában!

MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

www.mvzrt.hu


ad