slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANTİNÜKLEER ANTİKORLAR (ANA) VE ENA Uz.Dr.Bahar Artım Esen İTF İç Hastalıkları, Romatoloji BD PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANTİNÜKLEER ANTİKORLAR (ANA) VE ENA Uz.Dr.Bahar Artım Esen İTF İç Hastalıkları, Romatoloji BD

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

ANTİNÜKLEER ANTİKORLAR (ANA) VE ENA Uz.Dr.Bahar Artım Esen İTF İç Hastalıkları, Romatoloji BD - PowerPoint PPT Presentation


 • 1599 Views
 • Uploaded on

ANTİNÜKLEER ANTİKORLAR (ANA) VE ENA Uz.Dr.Bahar Artım Esen İTF İç Hastalıkları, Romatoloji BD. Antinükleer antikor (ANA) Hücre içi yapılara karşı gelişen IgG sınıfı antikorlar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ANTİNÜKLEER ANTİKORLAR (ANA) VE ENA Uz.Dr.Bahar Artım Esen İTF İç Hastalıkları, Romatoloji BD


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ANTİNÜKLEER ANTİKORLAR (ANA) VE ENA

Uz.Dr.Bahar Artım Esen

İTF İç Hastalıkları, Romatoloji BD

slide2

Antinükleer antikor (ANA)

 • Hücre içi yapılara karşı gelişen IgG sınıfı antikorlar
 • Hedef antijenin biyolojik fonksiyonunu engelleyerek etki gösterir: DNA sentezi, mRNA transkripsiyonu, translasyon, hücre siklüsünün çeşitli aşamaları vs.
 • Çekirdek yapıları yanı sıra sitoplazmik hücre yapılarını tanıyan antikorları da içerir.
slide3

Tanı kriteri

 • Tanıyı destekleyici
 • Erken hastalık göstergesi
 • Hastalık alt gruplarının belirlenmesi
 • Prognostik
slide4

Normal

 • (1:40 %20-30, 1:80 %10-12, 1:160 %5, 1:320 %3 )
 • Yaşlı
 • ANA ile ilişkili romatolojik hastalıkları bulunanların birinci derece yakınları
slide6

Genel olarak ANA belirlenmesi için immünfloresan (IF),

 • Spesifik ANA belirlenmesi için solid faz teknikler (ELISA, RIA vs.)
if ana
IF ANA
 • Kullanılan hücreler
  • Hep-2 (Human epitelial cell tumor line)
  • Sıçan karaciğer veya böbreği
 • Hep-2 hücrelerinde antijen ekspresyonu daha iyi, hücre yapıları net, hücre siklüsünün her aşaması görülebilir
slide8

IF ANA sonucu

 • Titre
  • Boyanmanın görüldüğü en son dilüsyon titresi
 • İmmün boyanma görünümü (“Patern”)
  • Hedef otoantijen konusunda bilgi verir.
  • 30’a yakın görünüm (klinik anlam?)

Testin negatif/pozitif sınırına (“cut-off”) dikkat edilmesi gerekir.

if ana boyanma paternler
NÜKLEER

Homojen/diffüz:

DNA-histon kompleksi

Periferik (rim): DNA

Benekli:

Sm, RNP, Ro, La, Scl-70,

RNA polimeraz II-III

Nükleolar:

Nükleolar RNA

Sentromerik

SİTOPLAZMİK

Diffüz/homojen: Genelde nükleolar boyanma da eşlik eder.

Anti-ribozomal P,

Anti-SRP

İnce benekli:

Anti Jo-1,

Anti-tRNA sentetaz antikorları

Mitokondrion benzeri granüler:

Anti-M2

IF ANA-BOYANMA PATERNLERİ
slide11

ANA boyanma patterninin duyarlılık ve özgüllüğü düşük.

 • Klinik şüphe + ANA boyanma paterni

Spesifik antikor istenmeli

 • Yanlış (-) ANA:
  • Anti-SSA/Ro ve anti-Jo-1 varlığında,
  • Hastalığın farklı alt grubu?
slide12

Anti-ENA

 • ENA ‘extractable nuclear antigen’
 •  ANA titresi  Anti-ENA +’lik olasılığı
 • SSA(Ro), SSB(La), Sm ve snRNP yanısıra bazı sitoplazmik antijenleri (anti-Jo-1, topoizomeraz I ) içerir.
slide13

Anti-DNA

 • Anti-ssDNA

Proliferatif nefritlilerde gösterilmiş: Patojenik önem?

 • Anti-dsDNA

SLE için %95 spesifik, %30-70 sensitif

Genel hastalık aktivitesi

Lupus nefriti patogenezi

Lupus nefriti aktivitesi ile ilişki

***Anti-DNA dışındaki anti-nükleer antikorların tanı sonrası takipte klinik yararları yok.

slide14

Farr (RIA) (yüksek afiniteli antikorlar)ELISA (düşük afiniteli antikorlar  yanlış pozitiflik ! )Crithidia luciliae (orta-yüksek afiniteli antikorlar)

slide15

Anti-histon antikorlar

 • Çekirdekte yerleşmiş bazik proteinler
 • 5 majör sınıf: H1, H2A, H2B, H3, H4

ve alt gruplar

 • İlaçla indüklenen lupus olgularının %95’inde, idyopatik lupusluların %80’inde antihiston antikorlar
slide16

İlaç kullananların az bir kısmında ilaca bağlı lupus

 • Prokainamid, hidralazin, izoniazid, klorpromazin, kinidin EN SIK
 • İlacın kesilmesiyle klinik tablo hızla düzelir. Antikor pozitifliği devam edebilir.
 • Semptom yoksa ilacın kesilmesi gerekmez
slide17

Anti-Sm ve RNP

 • B, B’, D, E, F ve G proteinleri –

küçük nükleer RNA (U1, U2, U4-6, U5) kompleksi Anti-Sm’in hedefi

 • Anti-RNP sadece U1-RNA içeren proteinlere bağlanır.
 • Anti-Sm geliştirenlerin tamamına yakını zamanla anti-U1-RNP de geliştirir.
slide18

Anti-Sm:

SLE’de diagnostik (SLE’de %10-40)

SLE’de hastalık aktivitesi ile ilişkili ?

SLE’de santral sinir sistemi tutulumu ilişkisi?

 • Anti-RNP: SLE %40-60

Mikst bağ dokusu hastalığı,

Romatoid artrit,

Skleroderma,

Raynaud fenomeni

slide19

Anti-SSA/Ro ve SSB/La

 • Transkripsiyon ve translasyonda rolü olan ribonükleoproteinlerdir.
 • 3 farklı protein

(52 kDa Ro, 60 kDa Ro ve La) ve

4 küçük RNA partikülünden oluşan heterojen antijen kompleksini oluştururlar.

anti ssa ro
Anti SSA/Ro
 • SLE’lilerin %50’sinde
  • Fotosensitivite
  • Subakut kutanöz lupus
  • Kutanöz vaskülit
  • İnterstisyel akciğer hastalığı
  • Neonatal lupus
  • Konjenital kalp bloğu
  • Trombositopeni
anti ssa ro1
Anti SSA/Ro
 • Sjögren sendromu
  • Primer %75, Sekonder %10-15
  • Prognostik: Ekstraglandüler tutulumu gösterebilir.
 • Fotosensitivite dermatiti
 • Skleroderma
 • Polimiyozit
 • MBDH
 • Sağlıklı % 0.1-0.5  UV ışığa hassasiyet
anti ssb la
Anti SSB/La
 • Anti-Ro (+) SLE’li %50
 • Sjögren %50
 • İzole La pozitifliği
  • Primer biliyer siroz
  • Otoimmün hepatit
slide23

Anti-Ro ve La ne zaman istenmeli?

 • SLE’li gebe/gebelik planı yapan hasta
 • Konjenital kalp bloklu veya miyokarditli çocuk doğuran kadın
 • Fotosensitif deri erupsiyonu
 • SLE şüphesi yüksek ancak ANA (–)
 • Kserostomi, keratokonjonktivitis sikka ve/veya tükrük/gözyaşı bezi büyümesi
anti sentromer antikor
Anti-sentromer antikor
 • Sentromerik kinetokorlara
 • (CENP A,B ve C proteinleri) karşı antikor.
 • Limited skleroderma (CREST) %57’inde
 • Raynaud fenomeni
slide25

Anti-Scl 70 (topoizomeraz I)

 • Benekli nükleolar + nükleoplazmik boyanma
 • Spesifik.
 • Sklerodermalıların %15-20’inde.
 • Diffüz deri tutulumu ile ilişki
 • Pulmoner fibroz riski yüksek.
slide26

Anti-nükleolar antikorlar

 • Farklı skleroderma fenotipleri ile ilişkili antikorlar
 • Spektrumu heterojen
 • Anti-PM/Scl, anti-RNA polimeraz I-III, anti-U3-RNP (antifibrillarin) ve

anti-Th/To en sık

slide27

Anti-ribozomal P

 • Sitoplazmik
 • Ribozomların 60S alt ünitesindeki fosfoproteinlere (P proteinleri) karşı gelişen antikorlar.
 • Spesifik; SLE %10-20
 • Lupusla ilişkili psikozda
 • Bazı küçük çalışmalarda depresyon ve böbrek-karaciğer tutulumu ile de ilişkisi olabileceği gösterilmiş.
slide28

Anti-aminoasil-tRNA sentetaz

 • Polimiyozit ve dermatomiyozitlilerde
 • En sık anti-Jo-1 (anti-histidil-tRNA sentetaz)
 • Anti-sentetaz sendromu

(miyozit + interstisyel akciğer hastalığı)

slide29

Anti-SRP (‘signal recognition particle’)

 • Kalp kasını tutmaya eğilimli küçük bir miyozitli grupta
 • Ağır kas atrofisi saptanan polimiyozitli olguların %10-15’inde
slide30

Klinik ön tanı

IF ANA

Pozitif

Negatif

Anti-Ro?

Anti-Jo-1?

Özgül ANA testi

SLE?

Sjögren?

PM/DM?

Skleroderma?

İlaç lupusu?

MBDH?

Anti-dsDNA

Anti-Sm

Anti-Ro

Anti-La

Anti-Jo-1

Anti-Scl-70

İleri test

gerekmez

Anti-RNP