Welkom in deze eredienst - PowerPoint PPT Presentation

welkom in deze eredienst n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom in deze eredienst PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom in deze eredienst

play fullscreen
1 / 37
Welkom in deze eredienst
71 Views
Download Presentation
edda
Download Presentation

Welkom in deze eredienst

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. In deze dienst zal Ds. P. L. Storm voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 416: 1 Na de zegen Ps. 36: 2 Schriftlezing: Deut. 10: 20 – 11: 21 Tekst: Deut. 11: 2, 18 – 21 Welkom in deze eredienst

 2. BIJBELKRING Mariënbergbestaat 40 jaar! Dat vieren wij D.V. op vrijdag 17 mei vanaf 19.30 uur met een “Sing-in” in de GKV Mariënberg.

 3. Gezamenlijke openlucht kerkdienstin het kader van zending en hulpverlening van de acht GKv gemeenten in de classis Hardenberg. Locatie : Camping De OldemeyerAanvang : 14:30 – 02/06/2013 voor en na de dienst ontmoeting In samenwerking met: Voor meer informatie, kijk op: www.zendingszondag.nl

 4. In deze dienst zal Ds. P. L. Storm voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 416: 1 Na de zegen Ps. 36: 2 Schriftlezing: Deut. 10: 20 – 11: 21 Tekst: Deut. 11: 2, 18 – 21 Welkom in deze eredienst

 5. Liturgie Voor de dienst: Lb. 416: 1 • Votum en zegengroet • Ps. 36: 2 • Gebed • Lezen: Deut. 10: 20 – 11: 21 • Ps. 78: 1, 2, 3 • Tekst: Deut. 11: 2, 18 – 21 • Preek • Gz. 11: 1, 2, 3

 6. Zingen Liedboek 416 1 Gelukkig is het land, dat God de Heer beschermt. Als daar met moord en brand de vijand rondom zwermt, en dat men meent: hij zal 't schier overwinnen al, dat dan, dat dan, dat dan hij zelf komt tot den val.

 7. Zingen Liedboek 416 2 Gedankt moet zijn de Heer, de God, die eeuwig leeft, dat Hij ons 't zijner eer dees overwinning geeft. Wat wonder heeft de kracht des Heren al gewracht! O Heer, o Heer, o Heer, hoe groot is uwe macht!

 8. Liturgie Mededelingen • Votum en zegengroet • Ps. 36: 2 • Gebed • Lezen: Deut. 10: 20 – 11: 21 • Ps. 78: 1, 2, 3 • Tekst: Deut. 11: 2, 18 – 21 • Preek • Gz. 11: 1, 2, 3

 9. Liturgie • Votum en zegengroet • Ps. 36: 2 • Gebed • Lezen: Deut. 10: 20 – 11: 21 • Ps. 78: 1, 2, 3 • Tekst: Deut. 11: 2, 18 – 21 • Preek • Gz. 11: 1, 2, 3

 10. Zingen • Votum en zegengroet • Ps. 36: 2 • Gebed • Lezen: Deut. 10: 20 – 11: 21 • Ps. 78: 1, 2, 3 • Tekst: Deut. 11: 2, 18 – 21 • Preek • Gz. 11: 1, 2, 3

 11. Zingen Psalm 36: 2 Vers 2 Uw goedheid, HEER, is hemelhoog, uw trouw reikt tot de wolkenboog, uw recht is hoog verheven. Uw oordeel is onpeilbaar diep, U, HERE God, die alles schiep, houdt mens en dier in leven. Groot is uw goedheid, trouwe God! Ja, mensenkindren vluchten tot de schaduw van uw vleuglen. Wie bij U woont, HEER, heeft het goed. U laaft hem met uw overvloed: een stroom van louter vreugden.

 12. Liturgie • Votum en zegengroet • Ps. 36: 2 • Gebed • Lezen: Deut. 10: 20 – 11: 21 • Ps. 78: 1, 2, 3 • Tekst: Deut. 11: 2, 18 – 21 • Preek • Gz. 11: 1, 2, 3

 13. Lezen • Votum en zegengroet • Ps. 36: 2 • Gebed • Lezen: Deut. 10: 20 – 11: 21 • Ps. 78: 1, 2, 3 • Tekst: Deut. 11: 2, 18 – 21 • Preek • Gz. 11: 1, 2, 3

 14. Zingen • Votum en zegengroet • Ps. 36: 2 • Gebed • Lezen: Deut. 10: 20 – 11: 21 • Ps. 78: 1, 2, 3 • Tekst: Deut. 11: 2, 18 – 21 • Preek • Gz. 11: 1, 2, 3

 15. Zingen Psalm 78: 1, 2, 3 Vers 1 Mijn volk, hoor toe en neem mijn leer ter ore. Versta het woord, o volk door God verkoren, dat onze vaderen ons deden horen, 't geheimenis, verkondigd lang tevoren. De grote daden die de Heer volbracht, vertellen Wij nu aan het nageslacht.

 16. Zingen Psalm 78: 1, 2, 3 Vers 2 God heeft zijn wet aan Israël gegeven, voor Jakobs zaad een ordening ten leven. Die hebben zij hun kindren voorgeschreven. Dan zullen die, in ‘s HEREN dienst bedreven, van kind tot kind vertrouwen op hun God, gedachtig aan zijn werk en hoog gebod.

 17. Zingen Psalm 78: 1, 2, 3 Vers 3 Ons staat het beeld der vaderen voor ogen, weerbarstig en tot ontrouw snel bewogen. Toen Efra‹m ten strijde was getogen, keerde hij om, kon op zijn kracht niet bogen. Hij dwaalde af en brak met Gods verbond, vergat Gods weg en wonderwerk terstond.

 18. Tekst • Votum en zegengroet • Ps. 36: 2 • Gebed • Lezen: Deut. 10: 20 – 11: 21 • Ps. 78: 1, 2, 3 • Tekst: Deut. 11: 2, 18 – 21 • Preek • Gz. 11: 1, 2, 3

 19. Preek Thema: Of generaties met elkaar gezegend zullen worden, hangt af van wat door generaties aan elkaar gezegd zal worden. Na de preek: Gz. 11: 1, 2, 3

 20. Zingen • Preek • Gz. 11: 1, 2, 3 • Geloofsbelijdenis • Ps. 40: 4 • Gebed • Collecte • Lb. 299: 1, 2, 3, 4 • Zegen

 21. Zingen Gezang 11 Vers 1 HoorIsraël, de Here, enig is onze God – Hem liefhebben, Hem eren is u het hoogstgebod! Gijzultuw God beminnen, Hem dienen, dag en nacht met hart en ziel en zinnen en met geheeluwkracht

 22. Zingen Gezang 11 Vers 2 Laatvoorditwoord des Heren uw hart eenwoningzijn, laatkinderen het leren, vertel het groot en klein; gijzulteroverspreken waargijook zit of staat, het wordetaal en teken daarwaargijkomt of gaat.

 23. Zingen Gezang 11 Vers 3 Gijzult het aan den lijve meedragen op uw hand, het op uwvoorhoofdschrijven alom in stad en land, op poorten en op posten van deuren in uwhuis – looft God, o gijverlosten, loof God! Hijbracht u thuis!

 24. Liturgie • Preek • Gz. 11: 1, 2, 3 • Geloofsbelijdenis • Ps. 40: 4 • Gebed • Collecte • Lb. 299: 1, 2, 3, 4 • Zegen

 25. Zingen • Preek • Gz. 11: 1, 2, 3 • Geloofsbelijdenis • Ps. 40: 4 • Gebed • Collecte • Lb. 299: 1, 2, 3, 4 • Zegen

 26. Zingen Psalm 40 Vers 4 Ik breng de blijde boodschap van uw recht aan al wie U zijn toegedaan, dat zij uw wonderen verstaan in 't woord dat Gij mij op de lippen legt. Ik spreek dat woord met klaarheid, opdat uw trouw en waarheid door elk begrepen wordt. HEER, ik weerhoud mij niet, maar loof U in mijn lied met een blijmoedig hart.

 27. Liturgie • Preek • Gz. 11: 1, 2, 3 • Geloofsbelijdenis • Ps. 40: 4 • Gebed • Collecte • Lb. 299: 1, 2, 3, 4 • Zegen

 28. Collecte • Vandaag • 1eKerk • 2eRente en aflossing • Hemelvaartsdag • T. U. • Volgende week • 1eDiaconie • 2eRente en aflossing • Lb. 299: 1, 2, 3, 4

 29. Zingen • Preek • Gz. 11: 1, 2, 3 • Geloofsbelijdenis • Ps. 40: 4 • Gebed • Collecte • Lb. 299: 1, 2, 3, 4 • Zegen

 30. Zingen Liedboek 299 Vers 1 Voor alle heil'gen in de heerlijkheid die U beleden in hun aardse strijd, zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! Halleluja, halleluja!

 31. Zingen Liedboek 299 Vers 2 Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. Halleluja, halleluja!

 32. Zingen Liedboek 299 Vers 3 Maak al uw strijders in dit aards gevecht moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd. Halleluja, halleluja!

 33. Zingen Liedboek 299 Vers 4 Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon, toch zijn wij een, zij zingend voor de troon, wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. Halleluja, halleluja!

 34. Zegen • Preek • Gz. 11: 1, 2, 3 • Geloofsbelijdenis • Ps. 40: 4 • Gebed • Collecte • Lb. 299: 1, 2, 3, 4 • Zegen