Bevezet s
Download
1 / 60

Bevezetés - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Bevezetés. Kedves Hallgató!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bevezetés' - edda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bevezet s
Bevezetés

 • Kedves Hallgató!

  Jelen prezentáció segítséget kíván nyújtani az Informatika alapjai I. tantárgy feldolgozásához. A tantárgyhoz rendelt további oktatási anyagok a Kamuti Hajnalka – Sándor Tamás: Számítástechnika I. (KKMF-1186 jegyzet), A most bemutatásra kerülő prezentáció ezen jegyzet sikeresebb használatához nyújt segítséget. A prezentáció végén az egyes témakörökhöz hasznos linkeket találhatnak, amely információk segítségével még jobban elmélyedhetnek az adott témakörben.

  A tanuláshoz sok sikert kívánok!


Bevezet s az adatb zis kezel sbe

Bevezetés az adatbázis-kezelésbe

Kamuti Hajnalka-Sándor Tamás

Számítástechnika I.

149-152 o. 9.1. fejezet


Mi az inform ci milyen t pusai vannak
Mi az információ, milyen típusai vannak ?

 • Valamely jelenségre vonatkozó értelmes közlés, amelynek új ismereteket szolgáltató része fontos a felhasználó számára.

 • Megkülönböztetünk parancs (séf a kuktának: sótlan az étel), motiváció (holnaptól emelkedik a benzin árfolyama) és közleménytartalmú (ma rekordhőmérsékletet mértek Fokvárosban) információt.


Mi az adat
Mi az adat?

 • Az információnak a továbbító vagy tároló, általában számítástechnikai rendszerekben való konkrét megjelenési formája.


Mi az egyed entit s
Mi az egyed (entitás)?

 • Az információval leírni kívánt jelenség egy osztálya.

 • Olyan általános objektum, amely minden más objektumtól megkülönböztethető.

 • Lehet fizikailag megfogható dolog (élõlény, tárgy) vagy elvont fogalom (pl.: hallgató, autó, érzelem).


Mi az egyed entit s egy el fordul sa
Mi az egyed (entitás) egy előfordulása?

 • Az egyed egy konkrét értéke

  pl.: az autó egyed egy elõfordulása a GUJ-060-as rendszámú Audi A4 típusú személygépkocsi.


Mi a tulajdons g attrib tum
Mi a tulajdonság (attribútum) ?

 • Az egyedeket (entitásokat) leíró jellemző.

  pl.: az autó egyed tulajdonságai: gyártási év, típus, szín, rendszám.

 • Egy egyednek lehet több tulajdonsága (lsd. fent) és egy tulajdonság több egyedet is jellemezhet (pl. a szín egyaránt jellemezheti a háztetőket, az autókat, stb.).

 • A tulajdonság értékeivel egy adott egyed egy előfordulását határozzuk meg.

  gyártási év rendszám típus szín

  1999 GUJ-060 Audi A4 bordó


Mi a tulajdons g attrib tum egy el fordul sa
Mi a tulajdonság (attribútum) egy előfordulása?

 • A tulajdonság (attribútum) egy konkrét értéke.

  Pl.: a rendszámnak, mint tulajdonságnak egy előfordulása a GUJ-060-as rendszám.


Mi a kulcs
Mi a kulcs?

 • Az a tulajdonság vagy a tulajdonságok azon összessége, amely egyértelműen meghatározza, hogy az egyed mely előfordulásáról van szó.

  Pl. az autó egyed esetén a rendszám tulajdonság a kulcs, mert ez alapján egyértelműen azonosíthatók az autók. A kulcsmező értéke minden autónál más és kötelezően kitöltendő mező.


Mi az egyszer s az sszetett kulcs
Mi az egyszerű és az összetett kulcs?

 • Egyszerű kulcs: ha a kulcs egy tulajdonságból áll. Pl. a rendszám tulajdonság önmagában egyértelműen meghatároz egy autót.

 • Összetett kulcs: ha több tulajdonság együttesen határoz meg egyértelműen egy egyedet.

  Pl. a név, cím, anyja neve, születési idő együttesen egyértelműen meghatároz egy hallgatót, hacsak egy ikerpár nem ugyanazt a nevet kapta


Mi a kapcsolat
Mi a kapcsolat?

 • Az egyedek (entitások) közötti kapcsolatok leírására szolgáló kategória.

  Pl. a gépkocsi egyed kapcsolatban áll a tulajdonosával, mint egyeddel.


Mi a kapcsolat egy el fordul sa
Mi a kapcsolat egy előfordulása?

 • A kapcsolat egy konkrét értéke.

  Pl. a GUJ-060 rendszámú gépkocsi kapcsolatban áll Kiss János nevű tulajdonosával.


Mit jelent az egy egy 1 1 t pus kapcsolat
Mit jelent az egy-egy (1:1) típusú kapcsolat?

 • Az egyik egyedhalmaz mindegyik eleméhez a másik egyedhalmaznak pontosan egy eleme kapcsolódik.

  A két egyedhalmaz egymásba kölcsönösen egyértelműen leképezhető.

  Pl. a férj-feleség kapcsolatban minden férjnek egy felesége van és fordítva. Hacsak nem követnek el bigámiát


Mit jelent az egy t bb 1 n t pus kapcsolat
Mit jelent az egy-több (1:N) típusú kapcsolat?

 • Az egyik egyedhalmaz mindegyik eleméhez a másik egyedhalmaz több eleme is tartozhat.

  Pl. a megye-település kapcsolatban egy település csak egy megyéhez tartozik de egy megyéhez több település is tartozhat.


Mit jelent az t bb t bb n m t pus kapcsolat
Mit jelent az több-több (N:M) típusú kapcsolat?

 • Az egyik egyedhalmaz minden eleméhez a másik egyedhalmaz több eleme is tartozhat és fordítva.

  Pl. a könyv-szerző kapcsolatban egy könyvhöz több szerző is tartozhat és egy szerző több könyvet is írhatott.


Mi az adatmodell
Mi az adatmodell?

 • Az egyedek, a tulajdonságok és a kapcsolatok halmaza.

 • Az adatmodell az adatok struktúrájának leírására szolgál.


Milyen t pus adatmodelleket ismer
Milyen típusú adatmodelleket ismer?

 • Hierarchikus (fa) struktúrájú

 • Hálós (plex) struktúrájú

 • Relációs

 • Objektumorientált

 • Neuronhálós


Hierarchikus fa strukt r j adatmodell
Hierarchikus (fa) struktúrájú adatmodell

 • Olyan logikai file-struktúra, ami nem sík.

 • Elemek(csomópontok) hierarchikus rendjéből áll.

 • Gyökér : olyan szülő csomópont, amiből csak elágaznak más csomópontok.

 • Levelek:olyan gyermek csomópontok, amiből már nem ágaznak el további csomópontok.


 • Kiegyensúlyozott fa: minden csomópontból ugyanannyi számú alcsomópont ágazik el

 • Bináris fa: minden csomópontból két csomópont ágazik el

 • Egyszerű leképzés: alsóról a felső szintre történik (1:1 típusú kapcsolat)

 • Komplex leképzés: a felsőről az alsó szintre történik (1:több típusú kapcsolat)

 • Fizikai fileszervezés: a hierarchikus struktúrát használják mutatók, indexek - indexelt bejegyzések leírására

 • Logikai fileszervezés: rekord típusok kapcsolatának leírására használták


H l s strukt ra
Hálós struktúra

 • minden kapcsolódhat mindennel

  - egy gyermeknek több szülője lehet

  - n:m típusú kapcsolatok megvalósítására képes


Jellemezze a rel ci s adatmodellt
Jellemezze a relációs adatmodellt!

 • A relációs adatmodell elvét E. F. Codd alkotta meg 1971-72-ben, melyet 1976-ban P. Chen továbbfejlesztett.

 • Létrehozásának célja a hálós struktúra hátrányainak kiküszöbölése.

 • Matematikailag a legrészletesebben kidolgozott.

 • Felhasználóbarát, táblázatos forma.

 • Nagyméretű (nagy adatbázis kezelésére alkalmas)

 • Biztosítja az adatok integritását (sérthetetlenségét), konzisztenciáját(következetességét), redundancia (felesleges adatismétlés) mentességét.


 • Az állomány adatainak kapcsolatai egy kétdimenziós tábla segítségével szemléltethető.

  - Rekord: az egyed konkrét előfordulásai, a tábla soraiban helyezkednek el.

  Egy táblában nem fordulhat elő két azonos rekord!

  - Mező: a tábla oszlopai, az egyed tulajdonságait tartalmazzák.

  Egy táblában nem fordulhat elő két azonos mezőnév!

  Egy oszlopon belül csak azonos típusú adat szerepeltethető (pl. szöveg vagy szám)!

  - A reláció foka: a táblában szereplő tulajdonságok (oszlopok) száma.

  - A reláció számossága: a táblában előforduló rekordok (sorok) száma.

  - Azonosító mező: az egyedek (rekordok) egyértelmű azonosítására szolgáló tulajdonságoszlop más néven kulcs.


Reláció=tábla=egyed=entitás tábla segítségével szemléltethető.

Sor =rekord= az egyed egy előfordulása.

Oszlop=tulajdonság=attribútum =mező


Redundancia adatt bsz r z s vagy sz rmaztatott t nyek t rol s a
Redundancia ( tábla segítségével szemléltethető.adattöbszörözés vagy származtatott tények tárolása)


 • A konzulensek ismétlődése nem tábla segítségével szemléltethető.redundancia, mert törlése információvesztéssel jár. A telefonszámok is métlődése redundancia, mert törlése nem jár információvesztéssel.

 • Az eredeti tábla tehát redundáns. Redundancia megszüntetése:Normalizálás:Az eredeti táblát több táblára bontjuk és a táblák között kapcsolatot hozunk létre. A Konzulensek és a Hallgatók tábla között egy-több típusú kapcsolat van, mert egy konzulensnek lehet több hallgatója, de minden hallgató csak egy konzule

 • 1-N (egy-több) típusú kapcsolat létrehozása: Az elsődleges tábla (ahonnan az egy kapcsolat kiindul) jelen esetben a Konzulensektábla kulcsátfelvesszük a másik táblába sima mezőként és ezen kapcsolómezőkön keresztül a két táblát összekapcsoljuk.

 • N-M (több-több) típusú kapcsolat létrehozása: A két kapcsolódó tábla közé felveszünk egy kapcsolótáblát, amelyben elhelyezzük a kapcsolódó táblák kulcsát.


Objektumorient lt adatmodell
Objektumorientált adatmodell tábla segítségével szemléltethető.

 • Relációs alapokon nyugszik. Nemcsak az egyedet(pl. hallgatók), annak tulajdonságait(neve, születési dátuma, neptun kódja) adjuk meg, hanem az egyed cselekvéseit is (kurzust vesz fel, vizsgára jelentkezik, pótdíjat fizet).


Neuronh l s adatmodell
Neuronhálós adatmodell tábla segítségével szemléltethető.

 • Az agyi idegsejtek kapcsolódásai alapján modellezi az adatokat.

 • A mesterséges intelligencia kutatások célja: intelligens számítógéprendszerek létrehozása

 • A mesterséges intelligencia programok olyan módon oldják meg a problémákat, amilyet az emberek esetén intelligensnek neveznénk

 • Intelligens viselkedés, hatékony problémamegoldás jellemzői: képes kommunikálni, képes tanulni, öntanulni, képes bizonytalan szituáció kezelésére, kivételek kezelésére

 • Olyan problémák megoldásával foglalkozik, amelyben az emberek jobbak.

 • Amire nem képesek:az intuíció (ösztönös megérzés)

 • Magyarországon többek között az IQSOFT cég foglalkozik tudásalapú szakértői rendszerek, MI kutatással.


 • Milyen területeken folynak a kutatások: tábla segítségével szemléltethető.

 • - automatikus programozás

 • - automatikus tételbizonyítás

 • - beszédfelismerés, beszédgenerálás

 • - gépi látás, gépi tanulás

 • - robotika

 • - természetes nyelv feldolgozás

 • - neurális hálózatok

 • - bizonytalanság-kezelés területe

 • -játékautomaták

 • -orvosi rendszerek


Tud salap szak rt i rendszer fel p t se
Tudásalapú szakértői rendszer felépítése tábla segítségével szemléltethető.

 • Tudásbázis: adott problémára, illetve tárgykörre vonatkozó specifikus ismereteket tároljuk jól struktúrált módon, a Tárgyterületi szakértő összes tárgyi tudását beépítjük a gépbe

 • Tárgyterületi szakértő:szaktudásával segít feltölteni a tudásbázist

 • Következtetőgép: általános problémamegoldó ismereteket tartalmaz, a tudásbázis felhasználásával adott problémára konkrét megoldást ad

 • Munkamemória:a következtetőgép munkaterülete, ide kerülnek a probléma kezdőadatai, kommunikációs eredmények, válaszok, kérdések

 • Magyarázó alrendszer bizonyos felhasználói felületen keresztül tájékoztatja a felhasználót, hogy hol tart a gép a probléma megoldásában, feldolgozásában, intelligens kérdéseket tesz fel.


Mi az adatb zis
Mi az adatbázis? tábla segítségével szemléltethető.

 • Szükségtelen redundancia nélkül együtt tárolt, egymással kapcsolatban álló adatok összessége, ahol az adattárolás független a felhasználói programoktól.


Mi az adatb zis kezel rendszer
Mi az adatbázis - kezelő rendszer? tábla segítségével szemléltethető.

 • Adatbázisokat kezelő szoftver.

 • Rövidítése: Data Base Management System (DBMS).

 • Fa struktúrájú adatmodelleket kezelő szoftverek:

  IMS, DL/1, IMS-VS, DL/I ENTRY, VANDL/1.

 • Hálós struktúrájú adatmodelleket kezelő szoftverek:

  IDMS, DENNIS (Dunaferr).

 • Relációs

  ORACLE, ACCESS, DB2, DBASE, PARADOX, 

  SYSTEM-R, SYBASE, SQL.


Adatb zis rendszerek kialakul sa
Adatbázis rendszerek kialakulása tábla segítségével szemléltethető.

 • ókor: kőtábla, papírusz

 • - kartotékrendszerek (kórház, könyvtár)

 • - lyukkártya, lyukszalag

 • - 1960: mágneses háttértárolók

 • - 1960-as évek közete: gyors hozzáférési idejű háttértárolók

 • - BOMP: darabjegyzék feldolgozó rendszer

 • - 1965 CODASYL bizottság létrehozta az LPTG csoportot

 • - 1967 az LPTG csoport nevet változtat DBTG-re

 • - 1969 a DBTG szabványosítja a Cobol nyelvet (alapműveletei: olvasás, írás, újraírás és törlés, tisztázzák az adabázis négy alapvető műveletét)

 • - 1971 a DBTG két csoportra oszlik (DBLC, DBLTG – alkalmazott struktúra alapján)

 • - 1973 DBLTG javaslatot tesz a hálós (Plex) struktúrára, két nyelvet ír le

 • - DML: date manipulation language (adat manipuláló nyelv)

 • - DDL: date definition language

 • - 1968-70 az IBM felhasználók egy csoportja javaslatot tesz a hierarchikus vagy fa struktúrájú adatbázisok kezelésére: GUIDE-SHARE

 • - 1970 a relációs struktúrák felé fordul a figyelem

 • - 1971-1972 E.F.Codd egységesítette relációs strukturák alapelveit

 • - 1976 Chen továbbfejlesztette a rendszert

 • - 1975 lerakják az adatbáziskezelés alapköveit a Belgiumi konferencián, megteremtik, mint tudományágat


Mik a dbms ekkel szembeni f bb k vetelm nyek
Mik a DBMS-ekkel szembeni főbb követelmények ? tábla segítségével szemléltethető.

 • Programfüggetlenség: az adatok tetszés szerinti programmal, tetszés szerinti időben felhasználhatók legyenek

 • Az adatbázis kapcsolatokat kezeljen.

 • Az adatok integritásának (sérthetetlenségének) és konzisztenciájának (torzíthatatlanságának) biztosítása.

 • Az adatvédelem megoldása: az adatok fizikailag ne sérüljenek és illetéktelenek ne férhessenek hozzájuk.

 • Redundancia mentes adattárolás.

 • Az adatkezelés központi irányítása: az elosztott adatbázisoké a jövő.

 • Többféle adatelérési stratégia.

 • Egyidejű adatelérés (shaering): egyidejűleg több felhasználó is elérhesse ugyanazt az adatot

 • Ad- hoc igény kielégítés: olyan információk kinyerése, amelyek látszólag nincsenek benne az adatbázisban.

 • Igény szerinti átalakítás lehetősége.

 • Gondoskodás a változtató tranzakciók alatt az adatok lezárásáról, a sikeres tranzakciók véglegesítéséről, a sikertelenek vissza görgetéséről.

 • Minimális válaszidők, alacsony költségek.

 • Az adatbázis-kezelők építenek az operációs rendszerekre, így a fizikai input-output lebonyolítását az operációs rendszerre bízzák.


SQL tábla segítségével szemléltethető.

 • Nem szerepel az előírt jegyzetekben, e slide-ok keretében ill. konzultációkon tárgyaljuk.


Mi az sql
Mi az SQL? tábla segítségével szemléltethető.

 • Strukturált lekérdező nyelv (Structured Query Language).

 • Relációs adatbázisok létrehozására és lekérdezésére szolgáló nyelv.

 • 1986-ban az Amerikai Szabványügyi Hivatal (ANSI) szabványosította.


Melyek az sql jellemz i
Melyek az SQL jellemzői? tábla segítségével szemléltethető.

 • Nem algoritmikus nyelv, nincsenek benne

  vezérlési szerkezetek (ciklusok, elágazások).

 • Az adatok keresésekor nem adatok elérési útját adjuk meg, hanem az adatok tulajdonságait.

 • Nem önálló nyelv, relációs adatbázis-kezelőkbe építik bele a lekérdezés megkönnyítésére (pl. DB2, INGRES, ORACLE, DBASE IV-, NOVELL, XQL, MAGIC, PARADOX).

 • Alapja a relációs algebra.


Az sql mely szabv nyait ismeri
Az SQL mely szabványait ismeri? tábla segítségével szemléltethető.

3 fő szabványa van:

 • ANSI SQL

 • SQL92 = SQL2

 • SQL3 (SQL2 + triggerek, rekurziók, objektumok)


Rel ci s algebra m veletei
Relációs algebra műveletei tábla segítségével szemléltethető.

 • Projekció: A projekció során egy reláció oszlopai közül csak bizonyosakat őrzünk meg az eredmény relációban. Csak a Hallgató egyed Nevére és Neptun kódjára vagyok kíváncsi.

 • Szelekció:A szelekció művelete során egy relációból csak egy adott feltételt kielégítő sorokat őrizzük meg az eredmény relációban.

  Csak a debreceni hallgatókra vagyok kíváncsi.

 • A projekciót és a szelekciót általában együtt használjuk: A debreceni hallgatók nevére és neptun kódjára vagyok kíváncsi.


Szelekci s felt telek
Szelekciós feltételek tábla segítségével szemléltethető.

 • Konstans szelekciós feltétel: Mezőértéket hasonlítok konstanshoz. Kor>25

 • Attribútum szelekciós feltétel: Mezőértéket hasonlítok mezőértékhez. Súly>2xMagasság


Milyen z rad kait cikkelyeit klauz l it tanulta az sql nek
Milyen záradékait, cikkelyeit, klauzóláit tanulta az SQL-nek?

 • select

 • from

 • where

 • group by - csoportosítás

 • order by - rendezésHozzon l tre egy szemelygk nev adatb zist az al bbi k nyvt rban
Hozzon létre egy Szemelygk nevű adatbázist az alábbi könyvtárban!

 • CREATE DATABASE C:\Dokumentumok\

  Szemelygk.mdb;


Aktiv lja nyissa meg az adatb zist
Aktiválja, nyissa meg az adatbázist! könyvtárban!

 • START DATABASE C:\Dokumentumok\

  Szemelygk.mdb;


Hozzon l tre egy autok nev t bl t a szemelygk adatb zisban
Hozzon létre egy Autok nevű táblát a Szemelygk adatbázisban!

 • CREATE TABLE Autok

  Tipus:CHAR(20),

  Gyartasiido:DATE(4),

  Gyartoorszag:CHAR(30),

  Serulte:BOOLEAN,

  Ar:INTEGER,

  Rendszam:CHAR(6),

  Szin:CHAR(6);


Sz rjon be egy rekordot a t bl ba
Szúrjon be egy rekordot a táblába! adatbázisban!

 • INSERT INTO Autok

  (Tipus) VALUES (‘Lancia’),

  (Gyartasiido) VALUES (2004.07.01.),

  (Gyartoorszag) VALUES (‘Olaszorszag’),

  (Serulte) VALUES (false),

  (Ar) VALUES (7000000),

  (Rendszam) VALUES (LAN-777);Az autok nev t bl b l k rdezze le a rendsz m s az r mez k rt keit
Az autok nevű táblából kérdezze le a rendszám és az ár mezők értékeit!

SELECT rendszam, ar

FROM autok;


K rdezze le ism tl d s n lk l az autok t pusait
Kérdezze le ismétlődés nélkül az autok típusait! ár mezők értékeit!

SELECT DISTINCT típus

FROM autok;


Kérdezze le ismétlődés nélkül azon autók tulajdonosának nevét, amelyeknek típusneve O betűvel kezdődik vagy a gyártási idejük 1985.01.01 és 2000.01.01 között van!

 • SELECT DISTINCT Tulajdonos FROM Autók WHERE Típus LIKE ’O%’ OR Gyártási idő between 1985. 01. 01. and 2000. 01. 01.;


Sz molja meg azon rekordok sz m t amelyekn l nem szerepel r az r mez ben
Számolja meg azon rekordok számát, amelyeknél nem szerepel ár az Ár mezőben!

 • SELECT COUNT Rendszám FROM Autók WHERE Nettó ár IS NULL;


Számolja ki azon autók átlagárát, amelyeknél az ár mező nem üres és típusnevük Audi, Bmw, vagy Opel (tartalmazás operátorral!)

 • SELECT AVG Nettó ár FROM Autók WHERE Nettó ár NOT IS NULL AND Típus in [’Audi’,’Bmw’,’Opel’];


Sz molja ki az egyes t pusokba tartoz aut k ssz r t
Számolja ki az egyes típusokba tartozó autók összárát!

 • SELECT SUM Nettó ár FROM Autók GROUP BY Típus;


Sz molja meg az orsz gonk nt gy rtott aut k sz m t azokra az aut kra amelyek nem s r ltek
Számolja meg az országonként gyártott autók számát, azokra az autókra, amelyek nem sérültek!

 • SELECT COUNT Rendszám FROM Autók GROUP BY GYÁRTÓ ORSZÁG WHERE SERULESMENTES=TRUE;


Az abc n vekv sorrendj ben rassa ki a tulaj nev mez be az aut k tulajdonosainak nev t
Az Abc növekvő sorrendjében írassa ki a TULAJ nevű mezőbe az autók tulajdonosainak nevét!

 • SELECT Tulajdonos AS TULAJ FROM Autók ORDER BY ASC Tulajdonos;


K rdezze le azon aut k rendsz m t amelyeknek a t pusa o bet vel kezd dik
Kérdezze le azon autók rendszámát, amelyeknek a típusa O betűvel kezdődik!

SELECT rendszam FROM autok WHERE tipus LIKE („O%”);

- a % jellel több karaktert, az ? jellel egy karaktert helyettesíthetünk.


Z rja be az akt v adatb zist
Zárja be az aktív adatbázist! O betűvel kezdődik!

 • STOP DATABASE;


T r lje a hallgatok nev adatb zist
Törölje a Hallgatok nevű adatbázist! O betűvel kezdődik!

 • DROP DATABASE C:\Dokumentumok\

  Hallgatok.mdb;


Akt v elemek
Aktív elemek O betűvel kezdődik!

 • Megszorítás, trigger (kiváltás): aktív elemek közös neve. Olyan metódusok, amelyek mindig rendelkezésre állnak, hogy a rendszer végrehajtsa őket.

 • Megszorítás: olyan logikai értékű függvények, amelyek visszatérési értékétől azt várjuk el, hogy igaz legyen. Pl. banki rendszerekben megszorítás, hogy az egyenleg nem lehet negatív, vagy pénzfelvét, de nincs már a számlán. Ha megsértem a megszorítást, a rendszer visszautasít.

 • Kiváltás: olyan programkód részletek, amely egy esemény bekövetkezésére várnak. Az esemény lehet beszúrás, módosítás, törlés. Amikor az esemény bekövetkezik, akkor a programkód részletben az utasítások végrehajtódnak. Pl.: repülőgép jegyfoglalás rendszer. Egy járat megy 9:40-kor és törlik a státuszát, vagy módosítják. Ez az esemény, ennek hatására kiváltódik a programkód részlet, melye elindít egy lekérdezést. Kigyűjti azon személyeket, akik utaztak volna, és küld egy értesítést nekik a telefonszámukra.


Linkek
Linkek O betűvel kezdődik!

 • Informatikai kislexikon:

 • http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/olvaso/lexikon/a.html

 • http://www.iif.hu/dokumentumok/niif_fuzetek/szotar/w.html#w.ww

 • Számítástechnika története:

 • http://www.scitech.mtesz.hu/10kiraly/kiraly_1.htm

 • http://amirisc.ttk.pte.hu/network/AJ0201.htm

 • http://www.stud.u-szeged.hu/Berenyi.Bernadett/informatika.htm

 • Számrendszerek:

 • http://www.sulinet.hu/ematek/html/szamiras_szamrendszerek.html

 • http://amigos.amiga.hu/plus4/plus4/szamrendszer.htm

 • http://www.ady-nagyatad.sulinet.hu/tudastar/informatika/bz/html/3.htm

 • http://pc2.mfg-kkfhaza.sulinet.hu/Informatika/intro/binary.html

 • Jegyzetek: http://www.jgytf.u-szeged.hu/~viskolcz/alapismeretek.htm

 • http://www.jgytf.u-szeged.hu/~viskolcz/wordexcel.htm

 • http://www.jgytf.u-szeged.hu/~viskolcz/internet.htm

 • http://www.jegyzetek.hu/jegyzetek.php?targy=34

 • http://www.uni-miskolc.hu/~wwwfemsz/pascal1.htm

 • http://www.ady-nagyatad.sulinet.hu/tudastar/informatika/bz/html/1.htm

 • http://ecdlweb.uw.hu/index.html

 • http://staff.kzs.hu/tamas/programozas/default.htm

 • http://www.ujhelyi.sulinet.hu/x3/c3/menu_a.htm

 • http://www.jaky.sulinet.hu/konyv5/tftanul.html