senat akademicki 26 czerwca 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Senat Akademicki 26 czerwca 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Senat Akademicki 26 czerwca 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Senat Akademicki 26 czerwca 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

POLITYKA KADROWA. UMACNIANIE UPRAWNIEŃ AKADEMICKICH. Senat Akademicki 26 czerwca 2009. PLAN PREZENTACJI. ZATRUDNIENIE W UWM ROZWÓJ KADRY STAŻ PRACY ADIUNKTÓW I PROFESORÓW UWM WIEK KADRY ŚREDNI WIEK UZYSKIWANIA STOPNIA DOKTORA, DOKTORA HABILITOWANEGO ORAZ TYTUYŁU PROFESORA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Senat Akademicki 26 czerwca 2009


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
senat akademicki 26 czerwca 2009

POLITYKA KADROWA.

UMACNIANIE UPRAWNIEŃ

AKADEMICKICH

Senat Akademicki

26 czerwca 2009

plan prezentacji
PLAN PREZENTACJI
 • ZATRUDNIENIE W UWM
 • ROZWÓJ KADRY
 • STAŻ PRACY ADIUNKTÓW I PROFESORÓW UWM
 • WIEK KADRY
 • ŚREDNI WIEK UZYSKIWANIA STOPNIA DOKTORA, DOKTORA HABILITOWANEGO ORAZ TYTUYŁU PROFESORA
 • UPŁYW CZASU POMIĘDZY UZYSKANIEM STOPNI NAUKOWYCH ORAZ TYTUŁU PROFESORA
 • PRACOWNICY WG DZIEDZIN NAUKOWYCH
 • USTAWOWE WYMAGANIA DO UZYSKANIA UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNI DOKTORA I DOKTORA HABILITOWANEGO
 • AKTUALNE UPRAWNIENIA
 • MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA NOWYCH UPRAWNIEŃ NAUKOWYCH
 • SPRAWY BHP
 • PLANOWANE ODEJŚCIA Z PRACY W UCZELNI W 2009 ROKU
 • PROJEKT UCHWAŁY
slide4

LICZBA PRACOWNIKÓW

W LATACH 1999-2009

slide5

STRUKTURA ZATRUDNIENIA W UWM

NA 31 MAJA 2009 ROKU

(1285)

(1993)

3303 – ogółem prac.

slide6

STRUKTURA ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

WG SPOSOBU I WYMIARU CZASU PRACY

slide7

Fluktuacja kadry z tytułem naukowym i stopniami naukowymi (w okresie od 1 września 2008 do 31 maja 2009 roku)

slide10

LICZBA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Z TYTUŁEM I STOPNIEM DR. HAB.

237

275

slide11

LICZBA ADIUNKTÓW

W LATACH 1999-2009

slide12

LICZBA ASYSTENTÓW

W LATACH 1999-2009

slide13

STRUKTURA ZATRUDNIENIA W UWM

NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WG STANOWISK

25,9% – prac. samodzielni

slide14

ŚREDNI WIEK NAUCZYCIELI

AKADEMICKICH WG STANOWISK

slide18

WIEK ADIUNKTÓW

Powyżej

50 lat - (175)

(18,5%)

49,6%

(204)

(266)

slide19

STAŻ PRACY ADIUNKTÓW

Powyżej

9 lat – 22,6%

(156)

(134)

slide20

STAŻ PRACY NA STANOWISKU

PROFESORA BEZ TYTUŁU NAUKOWEGO

36,4%

(109)

slide21

UPŁYW CZASU W LATACH OD UZYSKANIA

STOPNIA DOKTORA DO UZYSKANIA STOPNIA DOKTORA HAB.

slide22

UPŁYW CZASU W LATACH OD UZYSKANIA

STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO DO NADANIA TYTUŁU PROFESORA

slide24
PRACOWNICY, KTÓRZY NIE PRZYSTĄPILI DO OBRONY ROZPRAWY NAUKOWEJ W CIĄGU DWÓCH LAT OD ZAKOŃCZENIA POBIERANIA STYPENDIU NAUKOWEGO
slide27

USTAWA

z dnia 27 lipca 2005 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym

Art. 3. 1. Wyraz "uniwersytet" może być używany

w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dwunastu dyscyplinach, w tym przynajmniej po dwa uprawnienia w dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych lub teologicznych, matematycznych, fizycznych lub technicznych, przyrodniczych oraz prawnych lub ekonomicznych.

slide28
Według Ustawy z 14 marca 2003 roku

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595)

Uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego może otrzymać jednostka organizacyjna, która zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej dwanaście osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, reprezentujących dziedzinę nauki lub dziedzinę sztuki, w zakresie której jednostka organizacyjna ma otrzymać uprawnienie, w tym co najmniej sześć osób posiadających tytuł profesora.

slide29
Uprawnienie do nadawania stopnia doktora może otrzymać jednostka organizacyjna, która zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej osiem osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, reprezentujących dziedzinę nauki lub dziedzinę sztuki,

w zakresie której jednostka organizacyjna ma otrzymać uprawnienie.

slide30
Uprawnienie do nadawania stopni doktora

i doktora habilitowanego może obejmować tylko te dyscypliny naukowe lub artystyczne, które w danej jednostce organizacyjnej są reprezentowane przez co najmniej pięć osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.

Osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego mogą być wliczane do minimalnej liczby osób zatrudnionych, tylko w jednej jednostce organizacyjnej i o ile są zatrudnione w tej jednostce nie krócej niż rok.

slide31
Stopień naukowy doktora habilitowanego nadawany jest w:
 • 6 dziedzinach
 • 12 dyscyplinach

przez 11 wydziałów

slide33
Stopień doktora nadawany jest w:
 • 10 dziedzinach
 • 21 dyscyplinach

przez 15 wydziałów

slide35
Perspektywiczne możliwości uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora hab.Termin przygotowania wniosku –2010 rok
 • Osoby firmujące uprawnienie:
 • Profesorowie z tytułem: Walenty Piłat, Andrzej Staniszewski, Krystyna Stasiewicz
 • Doktorzy habilitowani: Irina Betko, Sławomir Buryła, Zbigniew Chojnowski, Grzegorz Igliński, Joanna Kokot, Ewa Nikadem-Malinowska, Grzegorz Ojcewicz, Irena Rudziewicz, Beata Tarnowska
slide36
Perspektywiczne możliwości uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora hab. Termin przygotowania wniosku –2009 rok
 • Profesorowie z tytułem: Maria Biolik, Jerzy Duma, Alla Kamalova, Aleksander Kiklewicz
 • Doktorzy habilitowani:Mariusz Rutkowski, Wanda Szulowska, Ewa Żebrowska
slide37
Perspektywiczne możliwości uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora Termin przygotowania wniosku –2011 rok
 • Osoby firmujące uprawnienie:
 • Profesorowie z tytułem: Teresa Łaguna, Eugeniusz Niedzielski
 • Doktorzy habilitowani: Andrzej Buszko, Wiesława Olkowska, Wacław Szymanowski, Ryszard Walkowiak
slide38
Perspektywiczne możliwości uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora Termin przygotowania wniosku –2010 rok

Osoby firmujące uprawnienie:

Doktorzy habilitowani: Tran Chi, Bogusław Kaczmarek, Sergiy Koval, Leszek Małyszko, Leszek Rafalski, Barbara Rymsza, Robert Wójcik, Marek Ciak*

slide39

LICZBA PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

LEKARSKICH PRACOWNIKÓW

slide40

ŚREDNIA LICZBA PRACOWNIKÓW

NIE POSIADAJĄCYCH BADAŃ LEKARSKICH W MIESIĄCU

slide41

WYDATKI ZWIĄZANE

Z ZAKRESEM DZIAŁAŃ BHP

dzia ania kierunkowe uwm w olsztynie w zakresie spraw kadrowych
Działania kierunkowe UWM w Olsztynie w zakresie spraw kadrowych
 • Zamrożenie zatrudnienia w Uczelni.
 • Ograniczenie zatrudniania nauczycieli akademickich, dla których Uniwersytet nie jest podstawowym miejscem pracy (zatrudnieni na tzw. II etatach).
 • Zatrudnianie osób powyżej 70 roku życia tylko w przypadku potrzeby firmowania kierunku studiów lub uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.
 • Przestrzeganie zatrudniania na stanowisku adiunkta wg obowiązujących terminów. Przenoszenie nauczycieli na inne stanowiska.
 • Zmniejszenie liczby pracowników administracyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych poprzez wprowadzenie odpowiednich wskaźników limitów zatrudnienia.