slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rigó Róbert: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rigó Róbert:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Rigó Róbert: - PowerPoint PPT Presentation


  • 152 Views
  • Uploaded on

Rigó Róbert: „Természettudományos ismeretek integrált és komplex közvetítésének és elsajátításának új formái”. A projekt főbb adatai. A pályázati felhívás címe: Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja (TÁMOP 4.2.3.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Rigó Róbert:


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Rigó Róbert:

„Természettudományos ismeretek integrált és komplex közvetítésének és elsajátításának új formái”

a projekt f bb adatai
A projekt főbb adatai

A pályázati felhívás címe: Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja (TÁMOP 4.2.3.)

A projektünk címe: „Természettudományos ismeretek integrált és komplex közvetítésének és elsajátításának új formái”

A projekt időtartama: 2009. október 1-től 2011. szeptember 30-ig

A projekt összköltsége: 143,296,150 Ft, ebből 15 % önrész

A támogatás összege: 121.801.731 Ft

Adódott néhány probléma a támogatási szerződés megkötése körül.

a projekt c ljai
A projekt céljai:

A természettudományos, műszaki és informatikai készségek komplex fejlesztése az óvodások, általános- és középiskolások körében;

A fiatalok orientálása a természettudományos kísérletezés és kutatás irányába, a természeti környezet értékeinek fel- és megismerésére;

A tehetséges hallgatók bevonása a természettudományi, műszaki és informatikai kutatásokba;

A pedagógusok szemléletformálása és módszertani kultúrájuk bővítése a természettudományok és a matematika oktatása területén;

A Kecskeméti Főiskola és partnerei tudományos eredményeinek disszeminációja;

Pályaorientáció a természettudományi és műszaki képzés irányába.

probl m k
Problémák

Egyre kevesebb fiatal választja a természettudományos, műszaki pályákat.

A 15 éves magyar fiatalok 12,8 %-a szeretne első helyen műszaki területen és 3,6%-a természettudományos területen továbbtanulni. Ezzel a PISA felmérésben részt vevő 66 országból a 64. helyet foglaltuk el.

2012-ben 24 természettudományi szaktanár kerül ki az egyetemekről a munkaerőpiacra, miközben 6-700 fő vonul nyugállományba.

Az ország gazdasági versenyképességében egyre jelentősebb szerepet kap a munkaerő, különösen a műszaki szakemberek száma és tudásának minősége.

Miként lehet megszerettetni ezeket a tárgyakat a fiatalokkal? Hogyan lehet növelni az ezen a területen továbbtanulók arányát (pl. állami finanszírozás?)

a term szettudom nyos k pz s probl m i haz nkban
A természettudományos képzés problémái hazánkban

A tartalmak nagyjából azonosak, de a témakörök megjelenésének időpontja, száma, tanévenkénti megjelenése eltérő. Nyugaton az első négy évben integráltan oktatják a természettudományos ismereteket, de a témakörök nagy része nálunk ekkor még nem jelenik meg, a legtöbb országban igen.

Magyarországon a tananyag mennyisége az óraszámokhoz képest túlméretezett.

A magyar oktatás ismeret- és elméletközpontú, máshol a problémamegoldásra helyezik a hangsúlyt.

A magyar diákok kevésbé érdeklődnek a természet-tudományok iránt, a legelutasítóbbak a kémiával és a fizikával szemben. A saját jövőjük szempontjából nem tartják hasznosnak ezeket az ismereteket.

A tanárok nagy része nem rendelkezik korszerű módszertani kultúrával, az infrastrukturális és a személyi feltételek is hiányosak.

Az oktatás minősége hazánkban mégis meghaladja azt a szintet, ami a finanszírozás alapján elvárható lenne.

lehet s gek a probl ma kezel s re
Lehetőségek a probléma kezelésére

A természet szeretetének kialakítása már kisgyermekkortól az óvodában és az általános iskolában.

A gyermekek legyenek sokat a természetben és ott tanuljanak róla és szerezzenek közvetlen élményeket.

Az iskolán kívüli természettudományos készségfejlesztésre nagyobb hangsúlyt kell helyezni. (erdei iskolák, Csodák palotája, természettudományos kiállítások, interaktív kísérletek, játékos foglalkozások)

A játék, az élmény, a tapasztalatszerzés és a tanulás összekapcsolása.

A kísérletekre, a megfigyelésekre és a mérésekre nagyobb hangsúlyt kell helyezni az oktatásban.

egy p lda a projekt nk
Egy példa a projektünk

www.kefo.hu/maskepptudomany

Kisgyermekkori és hallgatói tévhitvizsgálat a természettudományok körében.

Projektpedagógiai továbbképzés, módszertani videókat készítettünk, melyeket a képzéseken hasznosítunk.

Nemzetközi Projektpedagógiai Konferencia rendezése.

A GAMF Karon évente hat 4 hallgatóból és egy oktatóból álló projektcsapat Pneumobilt (sűrített levegővel hajtott jármű) és elektromobilt (villanymotorral hajtott jármű) készít és vesz részt hazai és nemzetközi versenyeken.

A Kertészeti Kar konferenciát szervez a tudományos eredmények bemutatására.

Kistérségi előadás-sorozatot rendeztünk azzal a céllal, hogy a főiskolán folyó tudományos kutatások és eredmények szélesebb nyilvánosság előtt is ismertebbé váljanak.

a projekt nk tev kenys gei
A projektünk tevékenységei

2010-ben Föld Napján rendeztük meg a „Földünk rejtelmei” fesztivált. Az óvodásoknak és a kisiskolásoknak rajzversenyt hirdettünk, a fesztivál ideje alatt természettudományos játszóházat, interaktív kísérleteket mutattunk be. A felső tagozatosoknak miniprojektek készítését hirdettük meg, „Konyha fizika és kémia” témában. A középiskolások különféle mérőműszereket készítettek a főiskola oktatói biztosítottak konzultációs lehetőséget hozzá.

Évente kétszer rendeztük meg a Más-Kép(p) Tudomány Interaktív Kiállítást, melyen a résztvevők saját tapasztalatik alapján, élményszerűen ismerkedhettek meg a természettudomány, a műszaki és agrár tudományok különféle eredményeivel. A kisgyermekek különféle érdekes kísérletekkel és a barkácsolás sajátosságaival találkoztak.

tov bbi tev kenys gek
További tevékenységek

A Főiskola mindhárom kara bővítette TMDK tevékenységét. Minden évben rendezünk helyi fordulót, melyeken az érdeklődő középiskolások is indulhattak az ifjúsági szekcióban. Ehhez részben saját tanáraik, részben a karok oktatói nyújtottak segítséget.

Kétévente kerül sor az OTDK megrendezésére. 2011 áprilisában a Tanítóképző Kar rendezte meg a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióban az országos versenyt.