Szkolenie podstaw zam wie publicznych
Download
1 / 29

Szkolenie podstaw Zamówień Publicznych - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Szkolenie podstaw Zamówień Publicznych. Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej. Zamówienia Publiczne. Podstawowe informacje Kurs Euro CPV - Common Procurement Vocabulary Zasady udzielania zamówień Podstawowe tryby Plan Zamówień Publicznych Ważne informacje. Podstawowe informacje.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Szkolenie podstaw Zamówień Publicznych' - edan-odonnell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Szkolenie podstaw zam wie publicznych

Szkolenie podstaw Zamówień Publicznych

Samorząd Studentów

Politechniki Warszawskiej

Mateusz Cwalina, 19.03.2011


Zam wienia publiczne
Zamówienia Publiczne

 • Podstawowe informacje

  • Kurs Euro

  • CPV - CommonProcurementVocabulary

  • Zasady udzielania zamówień

  • Podstawowe tryby

 • Plan Zamówień Publicznych

 • Ważne informacje

Mateusz Cwalina, 19.03.2011


Podstawowe informacje
Podstawowe informacje

 • Prawo zamówień publicznych – ustawa z 2004 roku,

 • ostatnia nowelizacja z 02.12.2009.

 • Próg kwotowy – 14 000 EURO = 53 746 zł

 • Wspólny Słownik Zamówień, CPV

Mateusz Cwalina, 19.03.2011


Kurs euro
Kurs Euro

Mateusz Cwalina, 19.03.2011


Wyszukiwarka cpv
Wyszukiwarka CPV

Po wprowadzeniu nazwy szukanego produktu/usługi

Otrzymujemy kod CPV produktu/usługi

Mateusz Cwalina, 19.03.2011


Struktura systemu klasyfikacji
Struktura systemu klasyfikacji

X XXXX 0 00 - Y

Dział

Większy stopień precyzji

Grupa

Klasa

Kategoria

Ostatnia Y służy do zweryfikowania poprzednich

Mateusz Cwalina, 19.03.2011


Podstawowe zasady udzielania zam wie publicznych
Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych:

 • zasada równego traktowania wykonawców,

 • zasada bezstronności i obiektywizmu,

 • zasada uczciwej konkurencji,

 • zasada jawności,

 • zasada pisemności postępowania,

 • zasada pierwszeństwa trybów

 • przetargowych.

Mateusz Cwalina, 19.03.2011


Tryby zam wie publicznych wa niejsze
Tryby zamówień publicznych (ważniejsze):

 • przetarg nieograniczony:

  • podstawowy tryb

  • publicznie ogłoszona informacja o zamówieniu

  • każdy wykonawca może złożyć ofertę

 • przetarg ograniczony:

  • publicznie ogłoszona informacja o zamówieniu

  • wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do postępowania przetargowego

  • oferty składają wykonawcy zaproszeni do składania ofert

Mateusz Cwalina, 19.03.2011


Tryby zam wie publicznych wa niejsze1
Tryby zamówień publicznych (ważniejsze):

 • zamówienia z wolnej ręki:

  • zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach z jednym tylko wykonawcą

  • dotyczy zamówień o niskiej wartości

 • zapytanie o cenę:

  • dotyczy dostaw lub usług powszechnie dostępnych, o ustalonych standardach jakościowych

  • zamawiający prosi wykonawców o wycenę zamówienia i na jej podstawie udziela zamówienia

Mateusz Cwalina, 19.03.2011


Bez stosowania ustawy
Bez stosowania ustawy

Kiedy i dlaczego ?

Co w takim przypadku trzeba zrobić?

Złożyć wniosek o udzielenie zamówienia Publicznego w trybie bez stosowania ustawy, w uzasadnieniu powołując się na powyższy artykuł.

Mateusz Cwalina, 19.03.2011


Plan zam wie publicznych

Plan Zamówień Publicznych

Mateusz Cwalina, 19.03.2011


Plan zam wie publicznych1
Plan Zamówień Publicznych

Wynika z Zarządzenia nr 51/2008 Rektora Politechniki Warszawskiej

z dnia 27 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej.

Załącznik nr 2 do zarządzenia:

Wydatki grupowane według kategorii

Dla kwoty większej od 53746,00 zł przetarg nieograniczony

Mateusz Cwalina, 19.03.2011


Plan zam wie publicznych na rok 2011
Plan Zamówień Publicznych na rok 2011

Mateusz Cwalina, 19.03.2011


Plan zam wie publicznych na rok 20111
Plan Zamówień Publicznych na rok 2011

Mateusz Cwalina, 19.03.2011


Plan zam wie publicznych na rok 20112
Plan Zamówień Publicznych na rok 2011

Mateusz Cwalina, 19.03.2011


Co przez zam wienia publiczne
Co przez Zamówienia Publiczne

 • Transport autokarem

 • Catering imprezy

 • Obsługa imprezy

 • (nagłośnienie, oświetlenie, podesty sceniczne)

 • Wynajem ośrodków szkoleniowych w Polsce

 • Usługa noclegowa w Polsce

 • Zakup materiałów promocyjnych

Mateusz Cwalina, 19.03.2011


 • Schemat postępowania przy finansowym planowaniu projektu1. Stworzenie kosztorysu (dokładne zestawienie planowanych wydatków i pokrywających je źródeł finansowych).

 • 2. Kontakt mailowy z Przewodniczącym Komisji Programowej w celu uzyskania potwierdzenia przyznanych przez niego środków na realizację projektu.

 • 3. Zaplanowanie wydatków dla pieniędzy pochodzących z FKW

  • Środki z FKW muszą być  wydatkowane zgodnie z ustawą o finansach publicznych, dlatego niektóre wydatki wiążą się z procedurą zamówień publicznych.

4. Złożenie Wniosku na ew2.

Mateusz Cwalina, 19.03.2011


Narz dzia zam wienia publiczne
NarzędziaZamówienia Publiczne

 • Podstawowe informacje

  • Strona komisji

 • Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego

 • Schemat obiegu wniosku

 • Ważne informacje

Mateusz Cwalina, 19.03.2011


Strona komisji finansowo gospodarczej
Strona Komisji Finansowo-Gospodarczej

http://samorzad.pw.edu.pl

Mateusz Cwalina, 19.03.2011


Wniosek o udzielenie zam wienia publicznego
Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego

Pobieramy odpowiedni wzór ze strony (pomoce KFG)

Mateusz Cwalina, 19.03.2011


X

Mateusz Cwalina, 19.03.2011


2011

B = A / 1,23

Krzysztof Baczewski

Podatek VAT

Data bliska dniu wypełniania wniosku

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

C = B / 3,839

Mateusz Cwalina, 19.03.2011


EWA DOLIŃSKA

Załącznik zawierający informacje o zamówieniu

Wniosek musi trafić do ZP minimum 7 dni przed terminem projektu

Krzysztof Baczewski

Mateusz Cwalina, 19.03.2011


Uzupełnienie standardowe dla większości wniosków

art. 4 pkt 8

bez stosowania ustawy

PRZEWODNICZĄCY KFG

art. 4 pkt. 8 nie jest planowane wydatkowanie w bieżącym roku na usługi transportu samochodowego powyżej kwoty 14 000 euro.

Podany typ usługi

Mateusz Cwalina, 19.03.2011


REKTOR

DZ ZP

Część NIE wypełniana przez Studentów

REKTOR

KANCLERZ

Mateusz Cwalina, 19.03.2011


Wniosek nie wymaga waszego podpisu

Uzupełniony powinien zostać wysłany na adres [email protected]

Dalszy obieg dokumentu odbywa się wewnętrznie

Mateusz Cwalina, 19.03.2011


Wniosek o udzielenie zam wienia publicznego1
Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego

Schemat obiegu

Mateusz Cwalina, 19.03.2011


Realizacja

Opinia działu Zamówień Publicznych

Kanclerz PW

Dział ZP

Zgoda i podpis Kanclerza

7 dni

Prorektor ds. Studenckich

Podpis pełnomocnika Kwestora

Ewa Dolińska

Podpis Rektora W. Wieczorka

Biuro SSPW

Podpis Przewodniczącego Komisji Programowej i KFG

Wniosek o udzielenie ZP

Drogą mailową w wersji edytowalnej (.doc lub .docx)

14 dni

Mateusz Cwalina, 19.03.2011


 • Porady

 • Staranie się o rozliczanie projektów wymagających

 • zamówień publicznych przez wydziały – gdy przez

 • Samorząd wymagają trybu nieograniczonego.

 • Składka studentów nie może być źródłem finansowania

 • przy zamówieniu publicznym.

 • Korzystanie z pomocy zamieszczonych na stronie KFG.

 • Wczesne planowanie wydatków na projekty (6 tygodni).

Mateusz Cwalina, 19.03.2011


ad